AHV skandal u zemlji „direktne demokratije“

http://www.news4press.com/AHV-skandal-u-zemlji-direktne-demokrati_720640.htmlAHV skandal u zemlji „direktne demokratije“

Хари Хојчи ( Harry Heutschi) је рођен 1954. године, власник је фирме H&D Consulting Partners, експерт је за привредни криминал, инвестиционе стратегије у сектору социјалних као и здравствених организација.

Он је био кључни сведок у кривичној пријави и истрази против починилаца који су проневерили преко 30 милијарди франака из фонда за пензионо и инвалидско осигурање ( AHV-IV). Познат је и као финансијски спасилац ( 10 мил. франака) општине Сас Фи ( Saas Fee)у швајцарској као и других европских и континенталних институција.

Ова прича ће вам дати ток читавог судског поступка уз прилог важне документације ( www.ahv-ch.info), (http://swizzbuster.blogspot.ch/2009/06/ahv-skandal-spezial.html?m=1).

Све је почело са господином Енглером у марту 1997. године када је основана комисија која би требала да истражи ове криминалне активности у вези са фондом (AHV-IV), јер оно што је господин Хојчи открио је било шокантно!

Он говори о својим искуствима у свом предавању: „Далас у Швајцарској“, http://www.youtube.com/watch?v=rM1Wdp4q0mM,што се може видети на интернету бесплатно.

Господин Енглер је контактирао многобројне структуре власти, политичаре, итд, како би им приказао случај. Овде можете видети писмо од 23. октобра 1997, Савезног саветника (Bundesrat Caspar Villiger)Каспара Вилигера:

Када су видели да нема другог излаза, поднета је прва кривична пријава 14. јула 1998. године,

3. новембра 1998. године друга,

а затим 21. децембра коначна.

Као што се може видети из одговора  и писма Карле дел Понте покренута је истрага!

Овај акт не би требало да прође некажњено, међутим госпођу дел Понте смењују за „боље интегрисану системску овчицу“, на њено место долази господин Феликс Банзигер (Felix Bänziger).

Случај је класификован као тајни, тако да је обавештавање јавности било забрањено!

Дана 10. јануара 2000, оптужба је одбачена.

3. марта 2000. године су покушали још једном.

Дисциплинска комисија савезне правде и полиције одбија овај случај.Они затим покушавају поново, тужилаштво међутим, одбија да да увид у архиву случаја.

Писмо од госпође Драјфус ( Ruth Dreifuss) показује како су савезни саветници неупознати са читавим случајем.

Хари.Ј.Хојчи се није мирио са исходом процеса па је из сопствене иницијативе почео кампању обавештавајући јавност и указујући на пропусте и криминални апарат у редовима високо рангираних политичара и банкара.

Господин Хојчи је за противника имао веома моћан државни апарат који му је стварао огромне непријатности.

Намерно проузроковани смртни случајеви у породици, отежавање преузимање имовинског наследства милионске вредности као и покушаји нарушавања здравља.

У 2003. години су отишли толико далеко да је полиција насилно господина Хојчија (FFE)привела и стационирала у душевну болницу, јер су му наводно дијагностиковали неки „поремећај“.Ту су га страшно малтретирали и уз примену силе подвргавали разним терапијама и био је приморан да узме „лекове“ и остале психотропе супстанце које су му у то време нанеле тешке здравствене проблеме.Он је само захваљујући добрим пријатељима и адвокатима успео да се извуче из ове установе, након шест недеља.

Данас господин Хојчи држи предавања широм света са циљем да што више људи о овом злочину буде информисано које се одиграло на највишем нивоу у Швајцарској!

Више информација и комплетну документацију можете увидети на сајтовима:

http://swizzbuster.blogspot.ch/2009/06/ahv-skandal-spezial.html?m=1

www.ahv-ch.info

Постоје довољно доказа да једну трећину тадашње швајцарске скупштине отера на робију, али нема судства, бар за сада!

Текст

Милан Зарић

Извори

http://swizzbuster.blogspot.ch/2009/06/ahv-skandal-spezial.html?m=1

www.ahv-ch.info

Milan Zarić

www.anti-censura.com

Mesečni izvestaj Humanitarne organizacije Srbi za Srbe

Srbi za Srbe

Postovani donatori, clanovi i prijatelji,

mesecni izvestaj Humanitarne organizacije Srbi za Srbe za mesec februar mozete preuzeti u pdf formatu na sledecoj adresi:

Pozivamo Vas da nastavimo zajednicku borbu protiv siromastva i bolji polozaj visedetnih srpskih porodica sirom Balkana.

Deca su nasa buducnost!

S postovanjem,

Humanitarna organizacija SRBI ZA SRBE

www.srbizasrbe.org

www.facebook.com/srbizasrbe

Нови обрт у афери “Ватиликс“

Нови обрт у афери “Ватиликс“
>http://www.vidovdan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=30087:2012-06-01-22-57-20&catid=48:vesti&Itemid=103
>
>Афера “Ватиликс“ добила је неочекивани обрт. Како у јучерашњем издању преноси италијански “Коријере молто серо“, у документима које је ватиканска полиција пронашла у стану папиног батлера, Паола Габријелеа, пронађено је неколико истрганих страница из дневника који је папа Бенедикт XVI уредно водио од дана када је постао: бискуп Рима, намесник Исуса Христа, кнез апостола, намесник Светог Петра, врховни свештеник свеопште Цркве, примус Италије, надбискуп и митрополит Римске покрајине, суверен државе Града Ватикана и слуга
слугу Божјих. Ватиканска полиција одбила је да коментарише садржај страница, али како наводи неименовани извор италијанског дневног листа, оно што пише у њима могло би да уздрма Ватикан као ниједна афера досада.
>
>Документа која су означена као строго поверљива откривају шокантне податке од којих је нама најзанимљивији онај у коме папа Бенедикт XVI (световно име Јозеф Рацингер) пише о томе како је открио да је српског пореклаистражујући порекло свог презимена и то само неколико месеци пре него што је изабран за папу.
>
>Још увек се званично не зна због чега је челник Ватиканске банке, Еторе Готи Тедеши, морао да напусти своју дужност али по свему судећи одговор би се могао пронаћи управо у ономе што је писао папа у свом дневнику. Неименовани извор тврди да је Тедешија папа пре два месеца упознао са оним што је открио о свом пореклу те да је због тога међу челницима Ватиканске банке настала права паника. Тедеши је од папе захтевао да не открива своје српско порекло јер би то произвело несагледиве последице по Ватиканску банку, а у најширем
смислу и по саму Римокатоличку цркву.
>
>Уколико би папа обелоданио своја сазнања, постоји могућност да би то додатно дестабилизовало РКЦ, помиње се бојазан да би Хрвати, као верни синови своје цркве, могли напустити РКЦ, могуће је да би прешли у старокатолике, а можда би се и у потпуности одрекли хришћанства. Како пише папа, Тедеши је био бесан и при самом папином помену да би нацистичко злато које чува Ватиканска банка могло да се искористи као одштета преживелим жртвама погрома у НДХ и њиховим потомцима, у поступку који се у САД-у против Ватиканске банке и
фрањевачког реда Мале браће води већ десетак година.
>
>На једној од страница папа пише да је због притисака којима је био изложен након што је откривено да је српског порекла морао да одустане од доласка у Ниш 2013.године поводом обележавања 17. векова Миланског едикта иако се за тај догађај месецима припремао учећи српски језик на интернету и да ће ово сазнање донети велике и неочекиване обрте у самом Ватикану.
>
>У светлу нових открића може се закључити због чега је папа почео да плаче када му је саопштено да је Тедеши смењен, како је ове недеље пренела италијанска штампа.
>
>До сада се није знало да ли је хапшење папиног личног собара, Паола Габриелеа, који је оптужен за крађу тајних података из Ватикана и њихово објављивање повезано с оставком Тедешија и на који начин.
>
>Портпарол Ватикана Федерико Ломбарди јуче је оценио да је нови скандал нанео велику штету Римокатоличкој цркви, упозоривши да би то могло да доведе у питање поверење верника у Свету столицу.
>
>Хапшење папиног батлера пропраћено је неверицом, јер је он био познат по оданости папи, па се спекулише да је Габријеле био само обичан пион и жртвено јагње у игри интриге и борбе за власт унутар Свете столице.
>
>Извор:Т.А.Б.У.
>
>
>
>
>Google Translation:
>>
>>“ The Affair“ Vatiliks received an unexpected turn. As in yesterday’s edition of Italian“ Corriere transferred molto sero“ in Vatican documents that police found in the apartment of the Pope’s butler, Paola Gabrijelea, istrganih found a few pages from the diary that Pope Benedict XVI properly managed from the day he became: Bishop Rome, vicar of Jesus Christ, the Prince of the Apostles, vicar of St. Peter, the chief priest of the Church universal, primus of Italy, Archbishop and Metropolitan of the Roman Province, Sovereign of Vatican City State and the servant of the servants of God. Vatican police refused to comment on the contents page, but an unnamed source as saying the Italian daily newspaper, what was in them could shake the Vatican as no affair so far.
>>
>>Documents that are marked as confidential reveal the shocking details of which we most interesting one in which Pope Benedict XVI (Joseph Ratzinger secular name) writes about how he discovered that the Serbian descentexploring the origin of his surname, and only a few months before elected pope.
>>
>>I still do not officially know why the head of the Vatican Bank, Ettore Gotti Tedeši, had to leave his post, but the answer seems to be able to find exactly what the Pope wrote in his diary. An unnamed source said the Pope Tedešija met two months ago with what was revealed about his background and that is why the leaders of the Vatican Bank was created panic. Tedeši from the pope requested not to reveal their Serbian origin because it would create devastating consequences for the Vatican Bank, in its broadest sense, and by the Roman Catholic Church itself.
>>
>>If the Pope revealed his findings, there is a possibility that would further destabilize the Roman Catholic Church, is referred to fears that the Croats, as his faithful sons of the church, could not leave the Roman Catholic Church, it is possible to move to the Old Catholics, and might be entirely renounced Christianity . As Pope writes, Tedeši was furious and at the very mention of the Pope to the Nazi gold held by the Vatican bank could be used as compensation to survivors of the pogrom ISC and their descendants, in the proceedings in the U.S. against the Vatican Bank and the Franciscan order Little Brothers headed for ten years.
>>
>>On one page it says that the Pope is due to the pressure to which it was exposed after it was discovered that the Serbian origin, had to give up in the Nis 2013th The occasion of the 17th centuries although the Edict of Milan for the event for months preparing teaching Serbian language on the Internet and that this knowledge will bring great and unexpected twists in the Vatican.
>>
>>In light of the new findings we can conclude why the Pope began to cry when he was told that the Tedeši replaced, as reported this week, the Italian press.
>>
>>Until now it was not known whether the arrest of the Pope’s personal valet, Paolo Gabriele, who is accused of stealing classified information from the Vatican and disclosure associated with resignation and Tedešija way.
>>
>>Vatican spokesman Federico Lombardi said yesterday that the scandal caused great harm to the Roman Catholic Church, warning that it could undermine the confidence of believers in the Holy See.
>>
>>The arrest followed the pope’s butler disbelief, as he was known for his devotion to the Pope, and the speculation that Gabrielle is only a mere pawn and scapegoat in a game of intrigue and power struggles within the Roman Catholic Church.
>>
>>Source: T.A.B.U.

НОВА ХАПШЕЊА: Падају крупне „зверке“!

НОВА ХАПШЕЊА: Падају крупне „зверке“!

БЕОГРАД-Због сумње да је муљао с кредитима код Развојне банке Војводине, председник ИО ДС Душан Елезовић под истрагом полиције. На мети полиције и Драган Ђурић, Ненад Огњеновић и Дејан Бацковић.
HAPSENJE 450x271 НОВА ХАПШЕЊА: Падају крупне зверке!Тужилаштво за организовани криминал ускоро би могло да покрене поступак против председника Извршног одбора ДС и доскорашњег председника покрајинског одбора ове странке Душана Елезовића због малверзација с кредитима у Развојној банци Војводине.
Ко може да у приватизованим фирмама отпусти више од 500 радника и направи дуг од 20 милиона евра, да држави дугује пола милијарде динара пореза, а да и даље буде цењен бизнисмен, често виђен у друштву политичара и министара? Може Драган Ђурић, власник „Зекстре“, председник ФК Партизан, купац девет друштвених предузећа.
Полиција приводи крају истрагу о малверзацијама у „Галеници“, а посебно се испутује сарадња са фирмама „БГ фарм“ и „Велефарм“, сазнаје Курир. Ове две фирме „Галеници“ су остале дужне 90 милиона евра у време док су је водили кадрови СПС Ненад Огњеновић и Дејан Бацковић.
ИЗВОР: КУРИР

Америка спрема офанзиву на Север

Одштампај

Америка спрема офанзиву на Север

in Косово и Метохија / on 06/03/2013 at 8:03 am /

americki kfor u rudaruДо ескалације сукоба на северу Космета могло би доћи већ овог пролећа и то без обзира на резултат бриселских преговора представника Београда и Приштине – Ивице Дачића и ратног злочинца Хашима Тачија!

Наиме, да се нешто озбиљно “кува” сведочи и најава из Форт Брига у Америци да ће на Косово и Метохију стићи 525. борбено-извиђачка бригада. Та јединица требало је да иде у Авганистан, али је план промењен, па је одлучено да дође на Косово, ДА буде део Кфорове Мултинационалне бригаде Исток и замени припаднике америчке националне гарде и резервисте из ове земље.

Ово је први пут да на Косово из Америке стиже једна борбена јединица, односно специјалци који су обучени за ратовање у најтежим условима у Авганистану.

Командант 525. борбено-извиђачке бригаде пуковник Савијер Брунсон рекао је “да ће његова бригада на Косову остати девет месеци, да не очекује сукобе и да ће његови војници сарађивати с локалним становништвом и локалним званичницима”. Ипак, Срби страхују да Американци долазе да, заједно са Немцима, који су прошле године послали своје оклопне специјалце и “јежеве” за уклањање барикада, силом натерају Србе на северу Покрајине да се интегришу у независно Косово.

На озбиљност ситуације указује и Раденко Недељковић, начелник Косовско-митровачког округа, који је рекао да би сваког тренутка сукоби могли ескалирати у мултиетничком насељу Брђани. Подсетимо, у Брђанима Албанци уз здушну помоћ Косовске полицијске службе (КПС) и уз прећутну сагласност међународне заједнице граде на десетине кућа и стамбених објеката, отимају српску земљу, протерују Србе и покушавају да се инфилтрирају у северни део Косовске Митровице.

– Безбедносна ситуација је крајње тешка и експлозивна, ескалација је могућа већ овог пролећа. Албанци покушавају да нам, освајањем Брђана, дођу иза леђа и угрозе опстанак Срба у Косовској Митровици, питање је још колико ће српски народ све то моћи да толерише – каже Недељковић и наглашава “да се Приштина куне у Ахтисаријев план, а да се ни њега не придржава”.

По Ахтисаријевом плану, насеље Брђани је део општине северна Косовска Митровица и у овом делу града ништа се не може градити без дозвола надлежних општинских служби. Албанци то не поштују, по налогу из Приштине, узурпирају српску земљу, насељавају се у делу града где никада нису живели и свакодневно провоцирају сукобе – додаје Недељковић.

Издржали 13 година

Мирко Милосављевић из Зубиног Потока каже да ће бити немира уколико премијер Ивица Дачић договори нешто што не би значило останак Севера у саставу Србије.
– Ако смо издржали 13 година, морамо издржати и сада, има међу нама неких који би пристали на све што им Београд или Приштина кажу, али 99 одсто Срба ни по коју цену неће под Тачијеву чизму и томе ће се супротставити свим средствима – закључио је Милосављевић.

Беспилотна летелица

На северу Космета се, како тврде Срби у Лепосавићу, 28. фебруара срушила беспилотна летелица која је, како се верује, снимала погранично подручје са Србијом и локације око Јариња. Летелица пала је недалеко од планинских и слабо насељених села ове општине, у подножју Копаоника.
– Одмах је стигло неколико хеликоптера Кфора који су наделетали ово подручје, слетали и узлетали и потом нестали – каже један житељ Лепосавића.

Где је црвена линија?

Начелник Косовско-митровачког округа Раденко Недељковић наглашава да је Србији доста условљавања, попуштања и понижавања.
– Ивица Дачић мора да саопшти где је наша црвена линија, мора јасно рећи да неће бити гашења српских институција и државе Србије на северу Космета, све друго било би погубно за српски народ – рекао је Недељковић.

 Вести онлајн / СРБИ НА ОКУП

3 Коментара

  1. Ђуричић Драган

    ivica ce da kupi kikiriki i pivo i da gleda prenos uzivo, s obzirom sta mu je zandarmerija radila na adm liniji!!!!!

  2. head hunter

    OKUPACIJA POCELA ODAVNO,STIZU TRUPE AMERICKE,NEMCI SU VEC TAMO,TUDJI HELIKOPTERI LETE PO NASOJ ZEMLJI A VLADA NISTA,OVO SU NIKOLIC I DACIC SKUVALI,SARADJUJU SA NEPRIJATELJIMA I IZDAJU SVOJ NAROD I SVETU ZEMLJU ZA SAKU DOLARA! A MI GLEDAMO DOK SE NEPRIJATELJSKE TRUPE SKUPLJAJU!E,DOKLE SMO STIGLI!

  3. Саша Касаловић

    Мислим да је реч ”офанзива” прејака.Пре бих рекао да у свој својој немоћи покушавају да нас заплаше а и да истовемено потпомогну србске издајнике оличене у преговарачима у Бриселу, да неометано спроведу издају до краја.Тренутно највећу ”офанзиву” коју неко спроводи над севером КиМ. је офанзива Београда да што пре изведе издају до краја.НАТО-САД и ЕУ су ту и присутни су у својству ОКУПАТОРА и не видим начин да би икако другачије могли да својим појачаним притиском или присуством промене оно што до сада никако нису могли да промене. Срби са севера ће и даље бити непослушни окупатору и својом борбом оличеној у ненасилним методама ,одбијањем да признају Приштинске институције и упорном борбом до слободе ставиће јасно до знања ,као и до сада,да им у евентуалним намерама које желе да спроведу неће помоћи ни сва војска САД-а. Једина могућност је да спроведу акцију ЕТНИЧКОГ ЧИШЋЕЊА ,што опет по мени није лако урадити…јер је питање ”СЕВЕРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ” ОДАВНО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗОВАНО ПИТАЊЕ по истом методу и принцпу како су наши непријатељи интернационализовали шиптарске тежње и њихове намере на Косову и Метохији у оквиру Србије. Мислим да ако би само променили ову издајничку владу и власт која тренутно хара по Београду и Србији ,да бимо истим оружјем могли да поразимо све наше непријатеље на Косову и Метохији. У,случају да, ипак, до акције ЕТНИЧКОГ ЧИШЋЕЊА СРБА на Северу Косова и Метохије дође…наши непријатељи морају да знају даћемо се спротставити томе и да ћемо скупо продати своју кожу!

Додај Коментар

Име (required)

Имејл (неће бити објављен) (required)

Вебсајт

Istina i šarm kafe 1. deo

http://www.youtube.com/watch?v=kQdN3YDPIRA