DIANA MILOŠEVIĆ: KOGA SVE U SRBIJI FINANSIRA AMERIČKA FONDACJA NED

DIANA MILOŠEVIĆ: KOGA SVE U SRBIJI FINANSIRA AMERIČKA FONDACJA NED

petak, 07 septembar 2012 11:24

Za NUNS 31.500 dolara, za Nezavisno društvo novinara Vojvodine 289.800, Peščaniku 397.700 dolara…
sadbalkanPrema godišnjem izvaštaju američkog NED (Nacionalna zadužbina za demokratiju) za 2011.godinu, 20 nevladinih organizacija u Srbiji primilo je ukupno milion dolara za promociju posebnosti „regija u Srbiji“, kao što su Vojvodina i „Sandžak“, za uticanje na donošenje zakona, usmeravanje novinara, borbu za decentralizaciju, otvaranje foruma o evro-atlantskim integracijama.

Ko finansira Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS, Istinomer, Peščanik, E-novine, NIP Vranjske ili JUKOM – i zašto? Odgovor stiže direktno iz pera američkih osnivača ovog privatnog fonda Kongresa SAD.

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija „lokal pres“40.000 dolara
Da nastavi sa izveštavanjem o izazovima koji su pred Srbijom na putu demokratske tranzicije – na lokalnom nivou. Zato će 15 članica Asocijacije proizvesti, razmeniti i objaviti seriju od 17 članaka u kojima će se razmatrati različiti aspekti procesa decentralizacije u Srbiji i informisati građane kako (de)centralizacija utiče na njihove zajednice.

Razmena članaka, javni okrugli sto i televizijski program će proširiti domet projekta na celu zemlju.

Centar za razvoj civilnih resursa 40.586 dolara
Da nastavi da promoviše slobodu izražavanja i poštovanje različitosti i ljudskih prava na jugu Srbije. Data sredstva će pokriti operativne troškove alternativnog kulturnog centra ove organizacije, koji će organizovati seriju od 16 diskusionih panela, okruglih stolova, izložbi, radionica i javnih događaja na temu ljudskih prava i nedavnih konflikata na Balkanu.

Centar za međunarodno privatno preduzetništvo (CIPE) 256.569 dolara
Da ojača „glas biznisa“ u „javno-privatnom dijalogu“ i da poveća kapacitet srpske poslovne zajednice da učestvuje u procesu donošenja zakona.

CIPE i njegov partner će konsultovati članove regionalnih trgovinskih komora o preprekama za obavljanje poslovnih aktivnosti i njihovim predlozima za reforme, pomoći će im da se angažuju u lobističkim kampanjama kod vlade i pomoći u nadziranju statusa zakonodavnih predloga.

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost 48.750 dolara
Da promoviše transparentnost i odgovornost srpskog parlamenta.

Centar će nadzirati zasedanja parlamenta, analizirati izveštaje i tok rada parlamenta, pratiti opšti zakonodavni proces i trendove i beležiti istupanja individualnih poslanika.

Rezultati nadzora će biti predstavljeni na posebnom sajtu koji će biti povezan sa revolucionarnim vebsajtom „Istinomer“ te organizacije.

Centar će takođe organizovati promotivne događaje, držati pres-konferencije i objavljivati bilten radi daljeg promovisanja njenih rezultata u nadzoru.

Centar je dobio još 47.000 da nastavi da razvija i promoviše svoj revolucionarni veb sajt http://www.istinomer.rs, koji služi kao sveobuhvatna baza podataka za proveru tačnosti političkih činjenica. Sajt pruža nepartijska poređenja i procene izjava  zvaničnika i njihove nastupe u Srbiji.

Veb sajt će biti proširen tako da uključi analize koje će podnositi NVO aktivisti i novinari u deset gradova, koje će Centar obučiti da nadgledaju rad i izjave vlasti i zvaničnika na lokalnom nivou.

E novine 41.850 dolara
Da promovišu više profesionalne i etičke standarde u novinarstvu u Srbiji i regionu.

Tokom devet meseci osoblje E novina i novinari saradnici će proizvoditi oko 15 analitičkih tekstova mesečno za on line dnevnik http://www.e-novine.com kako bi podigli svest o ulozi medija tokom ratova devedesetih godina, i kako bi ohrabrili javnu debatu o trenutnoj medijskoj situaciji u regionu.

Peščanik 397.700 dolara
Da nastavi da ohrabruje javnu debatu o najvažnijim društvenim, političkim i ekonomskim temama vezanim za srpsku demokratsku tranziciju, kao deo popularnog multimedijalnog programa koji predstavlja forum za otvorenu diskusiju istaknutih zakonodavaca, građanskih i političkih lidera, novinara i akademika. Peščanik će za ovo koristiti NED fondove da nastavi sa proizvodnjom svog najviše rangiranog nedeljnog radio-programa i svog interaktivnog političkog e–časopisa: http://www.pescanik.net

Otprilike 32 radio programa i 75 članaka će biti proizvedeni i objavljeni.

NUNS 31.500 dolara
Da nastavi da omogućava nezavisno izveštavanje u Srbiji.

Kroz svoj Centar za istraživačko novinarstvo (CINS), Udruženje će nastaviti da promoviše koncept nezavisnog izveštavanja i povećati veštine mladih novinara da proizvode kvalitetne istraživačke članke.

CINS će ogranizovati seminar, u trajanju od 12 nedelja, za istraživačko novinarstvo za 30 i pripravništvo za grupu od 10 odabranih mladih novinara. Najboljih pet će dobiti stipendije da proizvedu istraživačke članke.

NDNV (Nezavisno društvo novinara Vojvodine) 289.800 dolara
Da nastavi da obezbeđuju forum za javni dijalog o ključnim pitanjima sa kojima se suočava srpska demokratska tranzicija.

NDVD će organizovati 6 panela o decentralizaciji u Srbiji i održaće trening-seminar za novinare i urednike koji se bave ovim temama.

Dodatno, NDVD će nadograditi i nastaviti da održava veb sajt http://www.autonomija.info , važan izvor vesti i forum za javnu debatu.

JUKOM (Komitet pravnika za ljudska prava) 44.700 dolara
Da otvori debatu i promovišu ideje ustavne reforme u Srbiji. JUKOM će analizirati nedostatke aktuelnog ustava u pogledu vladavine, vladavine zakona i ljudskih prava i predlagati amandmane koji su neophodni da se ustav poravna sa EU standardima.

Sa partnerskim organizacijama, JUKOM će javno promovisati svoje zaključke i zagovarati usvajanje preporučenih amandmana.

Milenijum 29.900 dolara
Da nastavi promociju demokratskih vrednosti i da nastavi da podstiče javnu debatu među građanima centralne Srbije o najvažnijim socijalnim, ekonomskim i političkim temama u vezi sa evroatlantskim integacijama Srbije.

Milenijum će organizovati seriju od 15 filmskih projekcija i TV debata u 9 različitih srpskih gradova, što će omogućiti forum za otvorenu diskusiju istaknutih zakonodavaca, građanskih i političkih lidera, novinara i intelektualaca pred živom publikom.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju 43.950 dolara
Da nastavi da unapređuje proces decentralizacije u Srbiji izgrađujući podršku javnosti za reformu lokalne vlasti i decentralizaciju.

Koristeći moć novih i tradicionalnih medija, koalicija će organizovati multimedijalnu kampanju, osmišljenu da motiviše obične građane da učestvuju u procesu unapređivanja decentralizacije.

Kampanja će uključiti seriju TV programa „on lajn“ takmičenje, štampane i elektronske biltene i druge forme otvaranja ka građanima i njihovim izabranim predstavnicima.

NIP Vranjske 20.000 dolara
Da istraže, proizvedu i objave 24 velike teme odnosno članke koji se tiču ključnih političkih, socijalnih i ekonomskih pitanja od značaja za etničke zajednice na jugu Srbije.

Nudeći visokokvalitetne, izbalansirane i aktuelne informacije od opšteg interesa za sve građane, Vranjske će nastaviti da podstiču dijalog i grade poverenje između albanske i srpske zajednice u ovoj problematičnoj regiji.

Škola novinarstva Novi Sad 58.000 dolara
Da sprovede široku kampanju koja ima za cilj podizanje javne svesti o prevazi korupcije u ključnim javnim arenama – kao što su politika, zdravstvo i obrazovanje.

Kampanja, koja će biti sprovedena u 4 zemlje jugoistočne Evrope će ciljati na omladinu i u nju će biti uključene kreativne studentske akcije, medijske produkcije i regionalni forumi.

U okviru šireg, višegodišnjeg projekta, sredstva NED će biti iskorišćena za sprovođenje aktivnosti u Srbiji.

Regionalni centar za manjine 29.800 dolara
A podigne javnu svest i ohrabri adekvatnu primenu antidiskriminatornog zakonodavstva u Srbiji. Centar će organizovati treninge da izgradi kapacitete lokalnih organizacija za ljudska prava koji će pokretati pitanja diskriminatornog ponašanja i prakse, nadgledati rad relevantnih regulatornih tela, promovisati preporuke za unapređenu primenu zakona,

Istaživački centar Leskovac 38.000 dolara
Da nastavi da izgrađuje veštine studenata aktivista na jugu Srbije i da im omogući da igraju značajniju ulogu u promovisanju pitanja koji se odnose na omladinu u ovom nerazvijenom regionu. Projekat će biti sproveden u dve južne opštine Jablanica i Pčinja, uključiće tri treninga, 15 radionica, šestodnevni seminar, seriju srednjoškolskih debata, dopunjenih mesečnom publikacijom koju pripreme učesnici.

Urban in 38 000 dolara
Da ohrabri javnu debatu o najvažnijim političkim, ekonomskim i socijalnim temama koje se odnose na problematičnu regiju Sandžaka.

Urban in će organizovati 8 javnih debata, koje će biti TV emitovane i koje će omogućiti forum za otorenu diskusiju vlasti, civilnih i političkih lidera, novinara i intelektualaca pred živom publikom.

Urban in će organizovati tri događaja za promociju regionalnog dijaloga  i saradnje sa aktivistima iz susednih država.

Vojvođanka – regionalna ženska inicijativa 50.000 dolara
Da nastavi da podstiče javnu debatu o ljudskim pravima i da podižu svest o ljudskim pravima. Šeste godine, Vojvođanka će organizovati Festival ljudskih prava – VIVISECTfest u 13 gradova u Srbiji.

Hrabrim korišćenjem fotografija i dokumentaraca, festival daje jedinstven okvir za debatu o pitanjima koja su važna za demokratizaciju zapadnog Balkana.

Očekuje se da će više od 6000 ljudi posetiti festival „Osvajanje slobode“ u 2011.

Omladinski centar CK 13 26.986 dolara
Da sprovede multimedijalni program edukacije koji promoviše omladinski aktivizam i poštovanje različitosti u srpskoj pokrajini Vojvodini.

CK13 će organizovati seriju od najmanje 40 radionica, nastupa, publikacija i drugih aktivnosti, predstavljajući mladim ljudima drugačija sredstva za izražavanje i obezbeđuje im veštine da oblikuju javnu debatu na nov i kreativan način.

Centar će, takođe, obezbediti forum za javni dijalog o osetljivim pitanjima sa kojima se suočava omladina u Vojvodini.

Inicijativa Zaječar 48.900 dolara
Da nastavi da promoviše omladinski aktivizam u južnoj Srbiji osnažujući srednjoškolske parlamente i omladinske NVO, omogućavajući im da igraju značajniju ulogu u pitanjima koja se odnose na omladinu.

Inicijativa će organizovati treninge  da pomogne mladima da se više uključe u svoju zajednicu i dati male donacije do 3.000 dolara za oko pet organizacija u timočkoj regiji.

Srbija je, inače, među čak 90 zemalja u kojima SAD realizuju 1.000 projekata preko NED fondacije.
Izvor Fakti, 07. 09. 2012.

„Православни дан омладине 2012. године“ – у организацији Православног омладинског савеза Немачке

„Православни дан омладине 2012. године“
Српска православна црквена општина у Келну биће од 14. до 16. септембра домаћин „Православних дана омладине 2012. године“ у организацији Православног омладинског савеза Немачке.
За 14. септембар је планиран Акатист Пресветој Богородици у 18 часова. У суботу 15. септембра служиће се Света Архијерејска Литургија у 9 часова, а у 18:30 часова Вечерње. За недељу 16. планирана је Света Литургија у 10 часова. Језик свих Богослужења биће немачки.
Осим Богослужења планирани су сусрети, разговори и реферат протојереја Раду Константина Мирона на тему „Умрежен а ипак усамљен“: коју улогу играју пријатељство, породица и заједница у нашем животу (15. септембар у 11:45 часова).
Адреса Црквене општине гласи Frankenplatz 15, 51149 Köln/Porz-Gremberghoven. За даље информације може се обратити свештенику Младену Јањићу ( mladen.janjic@web.de ).

Mudri, smireni Meša Selimović:

Mudri, smireni Meša Selimović:
Postoje tri velike strasti – alkohol, kocka i vlast.

Od prve dvije se nekako može izliječiti, od treće nikako. Vlast je i najteži
porok. Zbog nje se ubija, zbog nje se gine, zbog nje se gubi ljudski lik.
Neodoljiva je kao čarobni kamen, jer pribavlja moć…

Čovjeka na vlasti podstiču kukavice, bodre laskavci, podržavaju lupeži, i
njegova predstava o sebi uvek je ljepša nego istina. Sve ljude smatra
glupim, jer kriju pred njim svoje pravo mišljenje, a sebi prisvaja pravo da
sve zna, i ljudi to prihvataju.

Niko na vlasti nije pametan, jer i pametni ubrzo izgube razbor, i niko
trpeljiv, jer mrze promjenu. Odmah stvaraju vjeène zakone, vječna načela,
vječno ustrojstvo, i vežući vlast uz Boga, učvršćuju svoju moć. I niko ih ne
bi oborio, da ne postaju smetnja i prijetnja drugim moćnicima. Ruše ih
uvijek na isti način, objašnjavajući to nasiljem prema narodu, a svi su
nasilnici, i izdajom prema vladaru, a nikome to ni na um ne pada. I nikoga
to nije urazumilo, svi srljaju na vlast, kao noćni leptiri na plamen
svijeće.

– Me¹a Selimoviæ

Strahlen der Hoffnung fürs Klima

Avaaz – Strahlen der Hoffnung fürs Klima

Verfasst am: 5 September 2012
Der Klimawandel nimmt zu, aber es gibt einen gewaltigen Hoffnungsschimmer: saubere Energie ist im Aufschwung und liefert fast 20% des Stroms weltweit! Unglaublicherweise hat die EU heute angedroht, diesen Durchbruch zu verhindern — aber zusammen können wir sie aufhalten.

In den letzten zehn Jahren hat China Milliarden in Solarenergie investiert und aggressive Subventionsstrategien verfolgt, die die Preise für Module in den Keller geschickt haben. Saubere grüne Technologie ist jetzt fast so günstig wie verschmutzende fossile Brennstoffe! Doch anstatt mit diesen Investitionen gleichzuziehen kürzen unsere Regierungen im Bereich der erneuerbaren Energie, während sie weiterhin riesige Summen an Mineralölkonzerne und die Kohleindustrie aushändigen. Weil sie jetzt ihren Marktanteil an Solarenergie verlieren, drängen einige Firmen die EU, China mit Zöllen zu belegen — ein Schachzug, der die Revolution der sauberen Energie ersticken könnte.

Heute hat die EU-Kommission eine Untersuchung zu Zöllen begonnen. Viele in der Solarindustrie, sowie auch Angela Merkel, sind gegen diesen Schritt. Wenn wir jetzt 500.000 Unterzeichner für diese Petition erreichen, wird Avaaz eine offizielle Eingabe bei der EU machen, die das Blatt wenden könnte. Uns bleiben nur wenige Tage, bis die EU ihre Entscheidung fällt. Unterzeichnen Sie die Petition an den Handelskommissar, die Gespräche statt Zölle fordert.

Милан Зарић

Nemacka politika postaje sve agresivnija, eksplicitnija i militantnija

Sve vas koji ili citate nemacki ili imate prijatelje vicne tom jeziku, pozivam da povremeno posetite ovaj sajt i pratite razvoj politicke scene u Nemackoj. Nemacka politika postaje sve agresivnija, eksplicitnija i militantnija i kao prve zrtve te politike su kao i uvek slovenski narodi. Ovo je sajt tzv „nemackih izgnanika“ koji su politicki aktivni i imaju podrsku nemacke vlade. Nemci insistiraju da je ishod IISv Rata bio za njih nepravedan i da nepravdu treba ispraviti. Nemacka ce sve glasnije traziti ostetu za izgubljene teritorije u Poljskoj, Ceskoj i Jugoslaviji. Ta politika je u procesu formulisanja. Sa Hrvatskom su vec postigli sporazum ali u Hrvatskoj je bilo jako malo Nemaca. Stalno se spominju i Nemci koji su ziveli u Rusiji ali je Nemcima na umu ruska teritorija odvojena od Rusije pod imenom Kaliningrad, severno od Poljske i koja ima strateski znacaj za Rusiju. Nemacke namere u tom podrucju koje je pod Hitlerom nazivano Königsberg se jasno naziru u njihovoj knjizi „Russlands Westen und die Russlanddeuthschen“ Knjiga detaljno analizira etnicko stanovnistvo te ruske pokraine danas. Tu knjigu imam u elektronskom obliku.  Ovo je sajt “nemackih izgnanika”

http://www.bund-der-vertriebenen.de/index.php3