ХРВАТСКА ОДУЗЕЛА ИМОВИНУ СРБИМА – А ИМОВИНА ЈЕ НЕПОВРЕДИВА –

ХРВАТСКА ОДУЗЕЛА ИМОВИНУ СРБИМА – А ИМОВИНА ЈЕ НЕПОВРЕДИВА –
Ових дана је у јавним гласилима Републике Србије објављивана невероватна појава у понашању законодавних и извршних органа хрватске државе. Хрватска је, законским прописима, одузела имовину Србима у окупираној Републици Српској Крајини и Хрватској и ту имовину прогласила власништвом хрватске државе!
Тиме су Срби стављени ван закона и укинута су им најосновнија људска прва. Поред тога, Хрватска је прекршила најосновније одредбе међународног права и одредбе Повеље УН о правима човека, јер је приватна својина неповредива и та неповредивост је темељ демократије и савремене цивилизације.
Свака особа на свету је самостална у располагању својом имовином – породица може да станује у својој кући, може да је изнајми за становање другоме, може да је користи у привредне сврхе, може да је остави закључаном кад отпутује у другу државу… Но, у Хрватској се све ово Србима ускраћује. Прописано је, да српска породица мора да се врати из иностранства и да станује у тој кући, или ће је хрватска држава пренети у своје власништво. Кад су се неке српске породице вратиле у Републику Српску Крајину и уселиле се у своје куће, нико од чланова тих породица није могао да се запосли, јер то хрватске власти Србима не дозвољавају.
Даље, пошто је хрватска војска порушила српске куће и друге зграде, Хрватска је дужна да те куће и објекте обнови о државном трошку, али Парламент Хрватске је изгласао законе, да те трошкове сносе оштећене српске породице.
Влада Републике Српске Крајине у прогонству је годинама упозоравала на овакав поступак према власништву Срба, али нико није предузимао ништа против Хрватске – ни на међународним судовима, ни у УН, ни у Европској унији.
Једини прогнани Срби којима Хрватска враћа сву имовину и не тражи никаква „законска“ плаћања за то су они Срби који су, после прогона (1990-1995), стекли држављанство Сједињених Америчких Држава, или неке друге државе Запада. Тако, кад амерички амбасадор у Загребу затражи писмено од Министарства за иностране послове Хрватске, да се врати имовина Србину – држављанину САД, хрватски органи то одмах учине.
Зашто Хрватска не поступа тако према имовини Срба који су стекли у прогонству држављанство Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине? На дописе амбасадора Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, хрватско Министарство за спољне послове Хрватске не одговара! А органи УН, међународни судови и Европска унија не захтевају од Хрватске, да поштује међународно право и да Србе не ставља ван закона – на сличан начин како их је стављала ван закона у Другом светском рату, кад су, поред Рома и Јевреја, били осуђени на биолошко истребљење у Хрватској.