ПИСЦИ ОТПОРА – ОСТАТИ ЧОВЕК МЕЂУ ВУКОВИМА

Поштовани,
Веома уважени пријатељи, колеге, сарадници, поштоваоци, будући сарадници!
Убудуће ћемо овде публиковати извод из „Билтена Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“, преко којих можете да пратите дешавања у „ЗАВЕТИНАМА“, тј. да прочитате најновије вести, прилоге, коментаре и све друге прилоге.
У исто време, ми шаљемо и директно – електронском поштом – једном кругу заинтересованих , преко тзв. Листе 1А, обавештења која су, надамо се, корисна!
___________________________________________________

ПИСЦИ ОТПОРА

ОСТАТИ ЧОВЕК МЕЂУ ВУКОВИМА

Александар Солжењицин – Један дан

Ивана Денисовича/ Мирољуб Милановић

Идеју стварности као предлошка књижевног дела најбоље су реализовали руски писци дисиденти, непризнати од званичне совјетске књижевности. Поставши изгнаници из своје земље и језика[1], често без знања о модерним кретањима у западноевропским књижевностима, писали су о стварности свог времена без дистанце, готово из средишта пакла тоталитаристичке праксе и духа, и само захвљујући таленту и знању, не изневеривши истину, њихова дела остала су да трају и данас. На естетском плану, пре свега. Такав је и роман Један дан Ивана Денисовича Александра Сољжењицина. Што је то тако, један од разлога је и горка истина да су поједини видови тог духа и праксе и сада присутни у стварности земаља тзв. источног блока. Ко дубље прониче у садашњи тренутак не може га не препознати….

Видети више: http://principova.wordpress.com/2012/07/16/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83-%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/

*

ОФИЦИЈЕНА КЊИЖЕВНОСТ И М. ЛУКИЋ / М. МРКИЋ

“Бирократска књижевност”. (?!) Није реч о
некаквој метафизичкој апстракцији. Чине је
затворен круг одређених људи, књижевника, и
песника. Издавачи и уредници. Нарочито главни
и одговорни уредници и директори изд.
предузећа.
У средњем веку стубови друштва су били
свештенство и племство. Од ренесансе
званичност “бирократске књижевности” у   цркви се губи, маскира се. Посебно се то догађа
после буржоаских револуција; то маскирање.
Можемо бити јетки, љути, лично погођени, али
“бирократска књижевност” је чињеница.
(Можда се уместо тог израза “бирократска
књижевност” м ож е  у п о т р е б љ а в ат и  ј о ш
п р е ц и знија одред н и ц а: о ф и ц и ј е л н а
књижевност?)…

ВИДЕТИ ВИШЕ. http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BC-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/

*

ПЕСНИК И ПИСАЦ БУДУЋНОСТИ КОЈА НАИЛАЗИ / М. Мркић

По мом осећању ствари, зар може бити ван
митолошког оквира, неко ко у 48. години свога
живота објави десет књига у једној календарској
години, као од шале!?
Заиста, симболика и митологија броја
објављених књига у једној календарској години
припадају сфери чуда и чудеса, немогућег. Али,
главни занат богова и Мирослава Лукића је да
немогуће претварају у могуће! ….

ВИДЕТИ ВИШЕ: http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7/

*

ДВАДЕСЕТАК ФРАГМЕНАТА  И АРГУМЕНАТА О СЛУЧАЈУ ЈЕДНОГ СРПСКОГ ПОЛИГРАФА / М. Мркић

И овај део пронађеног рукописа бога критике Мома, потписан псуедонимом (Саватије Иг.
Митровић) упућен је на невероватно, митско и бајковито. Али, зар се може очекивати нешто
другачије и мање од једног паганског божанства, које нас је почаствовало тиме што је узело наша
имена и презимена као свој псеудоним за једну књигу ? Бог пише једно писмо које у себи
садржи доста тога тајанственог. Затим ту су “девет мора и гора”, знани митолошки реквизит
из народне књижевности. Даље, и магла, која има неку своју реалност; и на крају, “немогући и
далеки читалац”.
Бог критике Мом читао је, да тако кажемо, читав опус М. Лукића, као писмо упућено читаоцу (немогућем и далеком).
Издвојио сам двадесетак фрагмената из Дневника бога критике Мома, обележивши их арапским бројевима, где се може следити уплив митског…

Видети више. http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE/

*

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ НА КРАЈУ

ХХ ВЕКА И МИРОСЛАВ ЛУКИЋ

“…Чињеница је да неретко, стицајем разноразних
околности (књижевних и ванкњижевних), вредна
књижевна дела, па чак и читави опуси појединих писаца,
бивају недовољно уочена или непоуздано протумачена,
речју – неправедно запостављена, било да је реч о нови-
јој књижевној продукцији било о текстовима из
књижевне баштине. Часопис Повеља, који не пати од
искључивости и сужених естетских видика, у броју 3 /
1998, објавио је подстицајну анкету о неуоченим и
запостављеним књижевним вредностима, у којој су
узели учешћа: Миодраг Павловић, Славко Гордић,
Тања Поповић, Милан Ђорђевић, Миленко Пајић и
Владимир Јагличић.
“Многобројне књижевне награде као да чине
оно што критика не постиже: прихватају вреднија
књижевна дела, истичу даровите писце – пише Миодраг
Павловић – Но мало се од тога упамти, не трају у нашој
свести ни добре књиге, ни значајни, смислени интервјуи,
на пример. (….) Опазио сам да известан број прозних
дела није запажен, да је остао на маргинама нашег
критичког вредновања. Лично сам читао с пажњом и
уживањем романе Мирка Лукића (УЈКИН
ДОМ)…Александра Стаменковића (ГРОМОВНИ-
ЦИ), Душана Микље (ПУТ У АДИС АБЕБУ)…”,
итд. …” (стр. 56)

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8/

*

БОГ КРИТИКЕ МОМ О ДЕЛУ

МИРОСЛАВА ЛУКИЋА / М. Мркић

Од како знам за себе, прижељкивао сам да
нађем неки рукопис: изгубљен, бачен,
заборављен на неком тавану, у подруму или у
ћоравој соби.
Ах, са каквом сам завишћу читао почетке
таквих књига чије су рукописе писци нашли и
објавили их под својим именом!
У такве књиге спада, сетите се, и Дон Кихот
Сервантеса! …..

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B1%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/

*

МОЛИТВА БОГУ МОМУ

М. Мркић

…. Мени се допада то што је Мом једини бог без
маске.
Тај бог је тврдоглав и гони нас да нешто
предузмемо.
Као археолози тражимо делове, крхотине
порука у Уводу у Дневник критике бога Мома.
Читао сам надахнути и временом оштећени
текст, ткање твог критичког ума, које садржи и
савест и савет другима, једини боже без маске!
Читао сам индеске твоје наших мана и врлина.
Твоју критичку истину хоћемо да сачувамо.
Праведност и моралност твоје драме.
Лечимо наш критички дух кроз твоја учења о
мерилима, бежећи и од будућих сенки речи духа
мистификације нашега постојања, трајања.
Стремећи Обнови. Српске културе и литературе.
Духовном храму нашем.  …

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/

*

Овде негде је крај ове књиге …/ М. Мркић

Овде негде је крај ове књиге, а ту је негде и почетак нечег непредвидљивог. Ова књига невеликог обима је отворен систем за неке будуће покушаје, прегнућа и ауторе.

Надовезивање је често афирмативно, иако има укус елемената контрoверзности.

Лирско-есеистички “досије” Митровића о књижевноуметничкој судбини Мирослава Лукића писан је са великим одушевљењем, што сваки радозналији читалац може проверити, ако нема предрасуда према интернету, пошто је Митровићева књига публикована на светској Мрежи и доступна, као непрофитно (бесплатно) издање. Ни бог критике Мом, ни ја као носилац псеудонима Мома нисмо ништа мењали у Митровићевом рукопису…

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%98%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/

*

Два краја / М. Мркић

Мала је загонетка оштећеног
рукописа нађеног у ћоравој соби то што има,
изгледа – два краја. Вероватно је један крај
људски а други је божански? Но, ево другог
краја, наравно, у нађеним одломцима: Естетске,
Поетске злочине бирократских, официјелних
књижевника награђеног правца треба привести
правди историје књижевности. То и чини
Мирослав Лукић. Он скреће пажњу на то да
треба заштити уметничку лепоту од војника,
официра и функционера бирократске књижевности …

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/

*

ПИТАЊА, ОДГОВОРИ / М.  Мркић

Ко је у ствари Саватије Иг. Митровић? Неко
сличан мени? Велики вук самотњак? Професор?
Професор на привременом раду у иностранству,
наше горе лист? Пажљив и страстан читалац?
Библиофил? Или је реч о неком трећем,
непостојећем?
Неком од Лукићевих непознатих обожавалаца,
читалаца, пријатеља? Да ли се иза имена
Саватија Иг. Митровића не крије, можда, неко
прескроман, повучен и частољубив? Рукописи
Митровића стизали су на адресе Политике и
Заветина; а само је понешто од онога што је
стизало објављивано. Доста тога је одбацивано,
колико знам у Заветинама, због претераних
похвала Лукићу, које нису биле неосноване
Припремајући Митровићев рад за штампу, као
уредник (Библиотека Идентитет Заветина,
Коло Прво, књ. 3), читао сам пажљиво рукопис
из заоставштине… и осетио његову вредност, ма
о коме да је коначно реч.
Признајем да је свој рад Митровић писао
заснован на аргументима и чињеницама, не као
ја. Није тражио помоћ паганских богова, у
најтежим тренуцима, …

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/

*

БЕЛЕШКЕ, ОБЈАШЊЕЊА / М. Мркић

… Можда је Мом узео моје име и презиме као
свој псеудоним, као знак да ми верује, да га нећу
изневерити, издати? Али како када ме не
познаје, када се никада раније нисмо срели?…
Пагански богови, дакле и Мом, Паганци, нису
Блокирани једноумљем монотеистичких,
апсолутних, небеских религија. (…)
У једном тренутку осећао сам се много боље,
као сарадник бога, чувар и тајник, тајне над
тајнама. Осећао сам се поносно: хеј, један бог је
узео моје име и презиме као свој псеудоним! Ја
штитим један симбол и једног бога, који се
распрснуо од једа, јер није могао, смео…
Пагански бог критике је слободан од
монотеизма, апсолутизма небеских религија и
њихове тираније над духом и телом људским…
Читао сам и поново читао рукопис који би
могао имати наслов ПЕПЕЉУГА и поднаслов
Случај Мирослава Лукића, па и она места на
којима је један пагански бог критике падао у сентименталност:  …

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/

*

КВАНТНА L’ART POETIQUE (НАНО L’ART POETIQUE ) / М. Мркић

Увек су ме на неки начин опседале мисли да
напишем неки овакав поетички текст који би
био у директној вези са књигама из богатог
стваралачког опуса Мирослава Лукића. До сада
сам написао неколико есеистичких књига, и
није ми пошло за руком да то учиним.
Овај текст је неки грч духа постмодерног
натурализма. …

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0-lart-poetique-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE-lart-poetique-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/

*

26. август 2010. кроз наочари 17. јула 2012.

Рановац-Хомоље; слике са путовања

И мисли нејасне са којима се будим

У  Принциповој (Бгд).

Синоћни разговор са приповедачем

Налик на толике дуге пређашње разговоре

Лото – као некад.

Подстицај Пророчице из Р.

Неколико нумеролога

Предвиђа ми стицање богатства (?),

Велику новчану добит, славу…

Videti vi[e http://s1957.wordpress.com/2012/07/17/0024-26-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82-2010-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8-17-%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B0-2012/

*

ПИСЦИ ОТПОРА / Мирољуб Милановић

У СОБИ И ПО ЈОСИФА БРОДСКОГ

У кратком роману Псеће срце Булгаков исмејава доктора-мага који је операцијом пса, уградивши му људске жлезде, претворио у човека. Лошег човека. Од лошег материјала не може се начинити ништа добро. Нови човек, задржавши „псеће“ особине, у спору са доктором који га је створио, стално истиче своје право на део докторовог стана. Наиме, у великим градовима у Русији, после октобарске револуције, услед недостатка стамбеног простора, била је донета уредба о минимуму о девет квадратних метара по особи. Једнакост! Хегелов идеализам преко марксизма у пракси доведен до апсурда! ….

Видети више: http://misljenovac.wordpress.com/2012/07/17/%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B8/

*

ПРОСЈАНСКИ ПУТ / НАПЕТОСТ  (Белатукадруз)

Дужина и суштина тога пута су тешко изрециви, као уосталом и оно о чему упорно и са тугом размишљам последњих недеља: дух српске књижевности.  Напетост је још понајближа суштини тога пута…

Видети више: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/17/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82/

……


______________________________________________

Користим прилику да Вас најљубазније обавестим да ће убудуће „Билтен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“ бити публикован на следћеим интернет страницама http://my.opera.com/zavetine/blog/Заветине: Моја Опера , па предлажем да ову адресу меморишете, како бисте лакше могли да пратите деловање „Заветина“, тј. најновије прилоге….

 

 
 
Miroslav Lukic, upravnik 
 
___________________________________________ 
 
 
11000 Belgrade, Serbia, Serdar Janko Vukotic 1 / 13
 
М. Лукић, укратко  +381653006950   +381112334899 

Пројекат © 1998-2023. Пројекат Сазвежђе ЗАВЕТИНЕ Издавачка иницијатива Лукић и појединачни носиоци ауторских права.

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: