Железнице Србије уговориле набавку по 25 пута већој цени

Железнице Србије уговориле набавку по 25 пута већој цени


Иван Нинић

Откривене нове малверзације у једном од највећих јавних предузећа. Која странка се обогатила од овог посла?

Београд, 04.06.2012

Јавно предузеће Железнице Србије уговорило је набавку кука за теретне вагоне по 25 пута већој цени од тржишне, показује налаз унутрашње контроле до ког је дошла Пиштаљка. Уместо да двокљуне бродске куке купе по цени од 932 динара за комад, Железнице Србије уговориле су набавку за 23.700 динара по комаду, а када је то открила унутрашња контрола, цена куке је „коригована“ на 5.441 динар.

Да проблем буде већи, налаз унутрашње контроле показује да набавка нових бродских кука за Железнице уопште није била неопходна, јер је предузеће на залихама у магацину имало 45 комада бродских кука, а у ремонту је замењена свега 31 кука.

Све почиње 9. јула 2008. када заменик директора Сектора за вучу Железница Србије шаље допис помоћнику генералног директора за набавке и стоваришне послове тражећи набавку 110 комада бродских кука за текуће оправке теретних кола и процењује је на 2,7 милиона динара без ПДВ-а.

Само дан касније, он предлаже чланове тендерске комисије да би 3. новембра била донета одлука о покретању јавне набавке мале вредности и формирању трочлане тендерске комисије. Уз напомену да ће се бодовати цена, рок испоруке, рок плаћања и гарантни рок, понуда је 4. 11. 2008. послата на адресе предузећа БК метал и КД продукт из Ваљева и ИЛВ доо из Београда.

Разлика у цени 2,3 милиона динара

Најповољнија понуда за бродску куку стигла је од предузећа БК метал – 2.607.000 динара без ПДВ-а, док је КД продукт понудио цену од 2.695.000 динара, а ИЛВ 2.850.000 динара. Комисија је помоћнику генералног директора за набавке и стоваришне послове предложила да се набавка изврши од предузећа БК метал из Ваљева.

На крају, 5. децембра 2008. ЈП Железнице Србије и СЗР БК Метал из Ваљева потписали су уговор о набавци 110 бродских кука по цени од 2.607.000 динара, односно 3.076.260 динара са ПДВ-ом. У јануару 2009, куке су испоручене Железницама Србије, лагероване у магацин у Лајковцу, да би фебруару и априлу исте године рачун био плаћен само до износа од 776.260 динара.

Да у овој набавци нешто „не штима“ приметио је директор Дирекције за превоз који је дао налог саветнику генералног директора за возна средства да изврши стручну анализу вредности уговора. Већ 20. маја 2009. саветник је упутио упозорење помоћнику генералног директора за набавке и стоваришне послове наводећи да је „уговор штетан за Железнице Србије, јер не може одливак од челика масе око 3,5 килограма да кошта 23.700 динара“.

А као доказ ове констатације наводи се да је „прибављена понуда Pit 2009-185, од 13.5.2009. године, фирме ИЛР Лола фабрика отковака Београд-Лешак“. Ова фирма је понудила двокљуну бродску куку по реалној тржишној цени од 932 динара без ПДВ-а, дакле 25 пута јефтиније.

Како је о свему овоме обавештен генерални директор Железница Србије и заменик генералног директора за инфраструктуру и превоз, накнадно је урађен анекс првобитног уговора. „Као основ за потписивање овог анекса наведено је да је извршена накнадна ревизија уговора анализом трошкова производње кроз стварно учешће репроматеријала у изради готовог производа и имајући у виду знатан пад цене гвожђа на берзанском тржишту у другој половини 2008. године, као и сложеност степена израде готовог производа израђеног ливењем, утврђено је да уговорена цена није тржишно реална“, навод Унутрашња контрола Железница Србије у свом записнику од 19. јуна 2009.

Упркос оваквом објашњењу у изјавама које је унутрашња контрола узела од директора Сектора за вучу и директора Дирекције за превоз истиче се „да није вршена никаква анализа цена бродских кука“, већ да је анекс „само достављен на потпис“.

ЈП Железнице Србије и СЗР БК Метал из Ваљева потписали су 1. јуна 2009. анекс основног уговор о набавци 110 бродских кука, којим је укупна цена набавке смањена на 598.564 динара, односно 706.305,52 динара са ПДВ-ом. „По потписивању овог анекса цена једне бродске куке износи 5.441,49 динара без ПДВ-а, односно иста је умањена за 4,35 пута у односну на основни уговор“, наводи се у налазу унутрашње контроле. На тај начин сторнирано је плаћање првобитне обавезе, односно дуга Железнице Србије према СЗР БК Метал у износу 2.300.000 динара (са ПДВ-ом).

Куке расходовали у старо гвожђе, па без потребе купили нове

Испитујући овај случај унутрашња контрола Железница Србија утврдила је да је, у периоду од 17 месеци (1.1.2008.-1.6.2009) у свим радионицама замењена 31 бродска кука на теретним колима. Затим, три бродске куке су радионице самостално израдиле, осам кука је скинуто са кола која чекају на извршење редовне оправке и 30 кука је оправљено на самим колима (није вршена замена).

„Дакле, ради се о резервном делу који се ретко оштећује како би се вршила његова замена“, закључује се у налазу унутрашње контроле. У записнику се истиче да је помоћник генералног директора за набавне и стоваришне послове одлучио на набавку 110 комада бродских кука, иако се у време доношења такве одлуке и захтева за набавку „у магацину 373 Батајница на залихама налазило 45 комада бродских кука“.

„Како теретна кола имају четири бродске куке, на сваком крају кола по једну, са ових 1902 теретних кола, могао се обезбедити, скидањем пре предаје кола на касацију, довољан број кука који би могао да задовољи вишегодишње потребе за овим резервним делом“, оцењује унутрашња контрола.

Контролори истичу да према ценовнику делова и материјала за теретна кола који користи ремонтна радионица ФЖВ Желвоз из Смедерева (5.1.2009) цена једне бродске куке износи 1.366 динара са ПДВ-ом.

На крају свог налаза унутрашња контрола наводи да је помоћник генералног директора за набавке и стоваришне послове са фирмом БК метал закључио штетан уговор по Железнице Србије. „Да се ради о очигледно сумњивој финансијској трансакцији може се закључити на основу потписаног анекса уговора којим је значајно умањена вредност бродских кука.

Намеће се питање како је власник фирме БК метал, који је испоштовао све уговорне обавезе у потпуности, пристао на потписивање анекса основног уговора четири месеца после завршене испоруке робе, чиме је за 2.008.436 динара умањио добит своје фирме“, пише у налазу унутрашње контроле ЈП Железница Србије.

Иначе, функцију Помоћник генералног директора за набавке и стоваришне послове у ЈП Железнице Србије, тада је обављао (и даље обавља) Јеша Ерчић из Ваљева. Ерчића је у ово јавно предузеће (из ЈП Србијашуме) довео тадашњи генерални директор Миланко Шаранчић, коме се суди због злоупотребе службеног положаја.

Извор: http://pistaljka.rs/home/read/225

Иван Нини

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: