AN APPEAL TO THE RUSSIAN ADMINISTRATION AND ALL INTERNATIONAL LAW AND CONVENTION INSTITUTIONS

AN APPEAL TO THE RUSSIAN ADMINISTRATION AND ALL INTERNATIONAL LAW AND CONVENTION INSTITUTIONS

On my own behalf and on behalf of a number of readers of the Voice of the Diaspora, Serbian Diaspora Presentation Online,  I  APPEAL to the authorities of all the above mentioned institutions to urgently abide to international law and all international conventions, especially in terms of UN Resolution 1244.

I especially appeal to the administration of the Russian Federation to respond to historical responsibilities towards Russian, as well as Serbian people, which have, several times in their history, given a great sacrifice in the struggle against fascism and similar imperialist conquest and helped both themselves and the people of Russia in the interest of meeting justice in its entirety! Please take any specific measures needed to represent and support  your own interests as well as the interests of the Serbian people in Serbia and on the Balkans!

I appeal to all international institutions to use their influence to cease and prevent  NATO imperialist campaign which leads to neocolonialism. I demand from the United Nations that their map is consistently put into practice.

No one, not even the most stupid in the world is no longer so stupid and blind not to see that NATO is, with its aggressive policy and military campaigns, the world peace enemy number one!

Returning to colonial relationship does not want anyone in the world and certainly least of all – Serbs!

In the name of justice, humanity and democracy, I appeal to the UN administration and the NATO imperialistic forces to withdraw from the other people’s territories.

I urgently call the Russian Federation to make an influence on the support of their interests in Kosovo nad Metohija at least to the same extent and amount  as the American administration does!

Finally, I appeal to those responsible in Serbia to allow the counting of election votes to prevent the rise of people against the government, which is possibly based on electoral fraud!

Dusan Nonković  – founder and editor of the Voice of the Diaspora

НА СРПСКОМ:

http://facebookreporter.org/2012/06/01/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80/

Железнице Србије уговориле набавку по 25 пута већој цени

Железнице Србије уговориле набавку по 25 пута већој цени


Иван Нинић

Откривене нове малверзације у једном од највећих јавних предузећа. Која странка се обогатила од овог посла?

Београд, 04.06.2012

Јавно предузеће Железнице Србије уговорило је набавку кука за теретне вагоне по 25 пута већој цени од тржишне, показује налаз унутрашње контроле до ког је дошла Пиштаљка. Уместо да двокљуне бродске куке купе по цени од 932 динара за комад, Железнице Србије уговориле су набавку за 23.700 динара по комаду, а када је то открила унутрашња контрола, цена куке је „коригована“ на 5.441 динар.

Да проблем буде већи, налаз унутрашње контроле показује да набавка нових бродских кука за Железнице уопште није била неопходна, јер је предузеће на залихама у магацину имало 45 комада бродских кука, а у ремонту је замењена свега 31 кука.

Све почиње 9. јула 2008. када заменик директора Сектора за вучу Железница Србије шаље допис помоћнику генералног директора за набавке и стоваришне послове тражећи набавку 110 комада бродских кука за текуће оправке теретних кола и процењује је на 2,7 милиона динара без ПДВ-а.

Само дан касније, он предлаже чланове тендерске комисије да би 3. новембра била донета одлука о покретању јавне набавке мале вредности и формирању трочлане тендерске комисије. Уз напомену да ће се бодовати цена, рок испоруке, рок плаћања и гарантни рок, понуда је 4. 11. 2008. послата на адресе предузећа БК метал и КД продукт из Ваљева и ИЛВ доо из Београда.

Разлика у цени 2,3 милиона динара

Најповољнија понуда за бродску куку стигла је од предузећа БК метал – 2.607.000 динара без ПДВ-а, док је КД продукт понудио цену од 2.695.000 динара, а ИЛВ 2.850.000 динара. Комисија је помоћнику генералног директора за набавке и стоваришне послове предложила да се набавка изврши од предузећа БК метал из Ваљева.

На крају, 5. децембра 2008. ЈП Железнице Србије и СЗР БК Метал из Ваљева потписали су уговор о набавци 110 бродских кука по цени од 2.607.000 динара, односно 3.076.260 динара са ПДВ-ом. У јануару 2009, куке су испоручене Железницама Србије, лагероване у магацин у Лајковцу, да би фебруару и априлу исте године рачун био плаћен само до износа од 776.260 динара.

Да у овој набавци нешто „не штима“ приметио је директор Дирекције за превоз који је дао налог саветнику генералног директора за возна средства да изврши стручну анализу вредности уговора. Већ 20. маја 2009. саветник је упутио упозорење помоћнику генералног директора за набавке и стоваришне послове наводећи да је „уговор штетан за Железнице Србије, јер не може одливак од челика масе око 3,5 килограма да кошта 23.700 динара“.

А као доказ ове констатације наводи се да је „прибављена понуда Pit 2009-185, од 13.5.2009. године, фирме ИЛР Лола фабрика отковака Београд-Лешак“. Ова фирма је понудила двокљуну бродску куку по реалној тржишној цени од 932 динара без ПДВ-а, дакле 25 пута јефтиније.

Како је о свему овоме обавештен генерални директор Железница Србије и заменик генералног директора за инфраструктуру и превоз, накнадно је урађен анекс првобитног уговора. „Као основ за потписивање овог анекса наведено је да је извршена накнадна ревизија уговора анализом трошкова производње кроз стварно учешће репроматеријала у изради готовог производа и имајући у виду знатан пад цене гвожђа на берзанском тржишту у другој половини 2008. године, као и сложеност степена израде готовог производа израђеног ливењем, утврђено је да уговорена цена није тржишно реална“, навод Унутрашња контрола Железница Србије у свом записнику од 19. јуна 2009.

Упркос оваквом објашњењу у изјавама које је унутрашња контрола узела од директора Сектора за вучу и директора Дирекције за превоз истиче се „да није вршена никаква анализа цена бродских кука“, већ да је анекс „само достављен на потпис“.

ЈП Железнице Србије и СЗР БК Метал из Ваљева потписали су 1. јуна 2009. анекс основног уговор о набавци 110 бродских кука, којим је укупна цена набавке смањена на 598.564 динара, односно 706.305,52 динара са ПДВ-ом. „По потписивању овог анекса цена једне бродске куке износи 5.441,49 динара без ПДВ-а, односно иста је умањена за 4,35 пута у односну на основни уговор“, наводи се у налазу унутрашње контроле. На тај начин сторнирано је плаћање првобитне обавезе, односно дуга Железнице Србије према СЗР БК Метал у износу 2.300.000 динара (са ПДВ-ом).

Куке расходовали у старо гвожђе, па без потребе купили нове

Испитујући овај случај унутрашња контрола Железница Србија утврдила је да је, у периоду од 17 месеци (1.1.2008.-1.6.2009) у свим радионицама замењена 31 бродска кука на теретним колима. Затим, три бродске куке су радионице самостално израдиле, осам кука је скинуто са кола која чекају на извршење редовне оправке и 30 кука је оправљено на самим колима (није вршена замена).

„Дакле, ради се о резервном делу који се ретко оштећује како би се вршила његова замена“, закључује се у налазу унутрашње контроле. У записнику се истиче да је помоћник генералног директора за набавне и стоваришне послове одлучио на набавку 110 комада бродских кука, иако се у време доношења такве одлуке и захтева за набавку „у магацину 373 Батајница на залихама налазило 45 комада бродских кука“.

„Како теретна кола имају четири бродске куке, на сваком крају кола по једну, са ових 1902 теретних кола, могао се обезбедити, скидањем пре предаје кола на касацију, довољан број кука који би могао да задовољи вишегодишње потребе за овим резервним делом“, оцењује унутрашња контрола.

Контролори истичу да према ценовнику делова и материјала за теретна кола који користи ремонтна радионица ФЖВ Желвоз из Смедерева (5.1.2009) цена једне бродске куке износи 1.366 динара са ПДВ-ом.

На крају свог налаза унутрашња контрола наводи да је помоћник генералног директора за набавке и стоваришне послове са фирмом БК метал закључио штетан уговор по Железнице Србије. „Да се ради о очигледно сумњивој финансијској трансакцији може се закључити на основу потписаног анекса уговора којим је значајно умањена вредност бродских кука.

Намеће се питање како је власник фирме БК метал, који је испоштовао све уговорне обавезе у потпуности, пристао на потписивање анекса основног уговора четири месеца после завршене испоруке робе, чиме је за 2.008.436 динара умањио добит своје фирме“, пише у налазу унутрашње контроле ЈП Железница Србије.

Иначе, функцију Помоћник генералног директора за набавке и стоваришне послове у ЈП Железнице Србије, тада је обављао (и даље обавља) Јеша Ерчић из Ваљева. Ерчића је у ово јавно предузеће (из ЈП Србијашуме) довео тадашњи генерални директор Миланко Шаранчић, коме се суди због злоупотребе службеног положаја.

Извор: http://pistaljka.rs/home/read/225

Иван Нини

Ко влада светом – Др. Мирољуб Петровић + Коментар Душана Нонковић

http://www.youtube.com/watch?v=xudTC0EDZ20&feature=player_embedded#!

Odslušao sam pažljivo sa posebnom porcijom zainteresovanosti. Utiak mi je da vredi strpljivo pogledati od početka do kraja i naravno dalje preporučiti i ako imam jednu primedbu i jednu konstantaciju. Primedba, pouzdano znam da je Henri Ksiger bio kućni prijatelj Vili Branda, Bivšim kancelarom Nemačke za vreme a i po odlasku sa vlasti pa i sve do današnjeg dana je to ostao( prijatelj Vili Brandu) što dokazuju privatne posete  familiji Brand u Hamburgu-Postoje videosnimci kao verodostojni dokazi njihovog prijateljstva a postoji i videofilm gde Vili Brand Kritikuje Bombardovanje Jugoslavije sa rečima; zna to i sam Bog da to bombardovanje nije humanitarna pomoć. Tu vidim izvesnu protivrečnost kad je reč o Kisingeru. Druga opaska je da je ovaj film i pored svoje brilijantnosti izostavio najdominantniji faktor odnosno najuticajniji koji je odgovoran za ovakvu situaciju u svetu a to je štampanje dolara bez pokrića kojem je sva vrednost zasnovana samo na bajonetima što omogućuje financiranje rada svi ovih uticajnih nakaradnih organizacija pa i mnogih ratova a i Vatikana. Sa tom ogromnom u opticaju količinom u suštini bezvrednog novca moguće je financirati i podržavati sve pa i sam izbor Pape.  Ne treba zanemariti činjenicu da je katolička crkva sve te ratne zločince nemačkog vermahta lažnim pasošima uz pomoć i pod komandom i nalogu CIA krijumčarila za Ameriku i druge latinskoameričke zemlje . Katolička crkva izgleda nije ništa drugo do produžena ruka CIA a CIA je najmoćnija tajna služba sveta koja stoji pod patronatom i uticajem najbogatijih moćnika sveta čiji su dedovi došli manipulacijama i korupcijom do svog basnoslovnog bogatastva kojim danas utiču na sve segmente sveta sa ciljem da očuvaj i šire svoj kapital a u to spadaju i ove mere koje su opisane u filmu, pod premisom usitni, zavadi pa vladaj da bi se štampani bezvredni dolar utopio u trajnu materijalnu vrednost, resurse-rudna bogatstva itd. Bez ovog poglavlja ostaće ova knjiga ne dorečena! Vezivanje dolara za podlogu zlata prekinulo bi štampanje dolara bez pokrića a stim i ograničio opticaj dolara pa ne bi bilo novca za finaciranje tih perfidnih organizavija a ni za vodjenje tolikih ratova! Sa štampanjem dolara bez pokrića i kontrole zasnovanog na bajonetima nestala bi i podloga za financiranje svega i svačega!

Primer; Deda Amerričkog predsednika Dabalju Buša odnosno otac Georga buša (isto američki predsednikkoji je bio prije dolaska za predsednika Amerike šef CIA), bio je mu otac Bankar koji se obogatio na kreditima koje je davao Hitleru odnosno SA za naoružavanje! Iz toga se da zaključiti da je najjača tajna organizacija sveta u rukama odnosno pod uticajem sumnjivih karaktera manipulanata putem korupcije koji su se bogatili prouzrokovanjem kriza i ratova da bi se bogatili na osnovi insajderskih saznanja trgujući berzijskim papirima varirajući njihovu vrednost izazivanjem kriza i ratova! Ko upravlja sa CIA taj je i insajder svih bivanja na berzi pa i u stanju najefektivnije da prodaje i kupuje papire na berzi! To prosto izaziva da se prodaju po skupoj ceni pred izbijanje krize a kupuju nazad po jeftinoj za vreme izbijanja krize u nekoj od prepariranih zemalja! Zar ne?