U novom broju, jedino u „Svedoku“, izmeðu ostalog, saznajte:Izborni plakati i slogani od 1990. do 2012. Šta su nam politièari poručivali u sloganima protekle 22 godine, a šta nam nude danas – LAŽI SA OSMEHOM

Danas je iza¹ao 819. broj lista „Svedok“

U novom broju, jedino u „Svedoku“, izmeðu ostalog, saznajte:

IZBORI 2012

Izborni plakati i slogani od 1990. do 2012.

Šta su nam politièari poruèivali u sloganima protekle 22 godine, a ¹ta nam nude danas

L A Ž I   S A   O S M E H O M

__________________________________________________________________________________

Svedok DOKUMENT: Stenogram zavr¹ne reèi Vojislava ©e¹elja pred Hagom

Vi sudite meni,

javnost sudi vama

__________________________________________________________________________________

Intervju: Milo¹ Bugarin (PKS) o katastrofalnom stanju u srpskoj privredi

DR®AVNE INSTITUCIJE ÆE POPUCATI od zahteva da se u njima naðe radno mesto

__________________________________________________________________________________

K o s o v i z a c i j a   B u j a n o v c a

Srbi u strahu. Dr¾ava æuti. Neboj¹a Èoviæ poruèuje: Budala¹tine!

__________________________________________________________________________________

Od Karaðorða Petroviæa do Borisa Tadiæa

Diskontinuitet kao na¹a praksa

__________________________________________________________________________________

Za Svedok pi¹e: Dr Aleksandar Popoviæ, potpredsednik DSS

Slepi kod oèiju

__________________________________________________________________________________

Restitucija i pitanje imovine Karaðorðeviæa

Z a è k o l j i c e   z a   D e d i n j e

__________________________________________________________________________________

MART – fatalan mesec za srpski kriminal

Od komandanata srpskih gardi na frontu poginuo samo Gi¹ka

„Saèeku¹a“ opasnija od rati¹ta

__________________________________________________________________________________

Amerièki eksperiment iz 1943. i danas neobja¹njiv:

TESLA UBIJEN JER JE SABOTIRAO PROJEKAT PUTOVANJA KROZ VREME

__________________________________________________________________________________

 

„Svedok“ u tunelima „®eljave“, najveæeg vojnog aerodroma na Balkanu

MINIRANO 90 MILIJARDI DOLARA

__________________________________________________________________________________

 

Lièni stav:

Jelena Tinska o nacionalnim penzijama

__________________________________________________________________________________


Svetogorska 22/VI, 11000 Beograd

Tel: 011/3244361 i 011/3236216

Fax: 011/ 3240 – 289

www.svedok.rs

https://twitter.com/#!/SvedokOnline

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: