TEORIJA 1% U FUNKCIJI RAZVOJA SRBIJE

TEORIJA 1% U FUNKCIJI RAZVOJA SRBIJE
(Molim Vas prosledite ovo svuda gde možete)

Još kao student ekonomskog fakluteta u Kragujevcu, na svojim postdiplomskim studijama 1989. godine, znao sam i imao priliku da vidim efekte dostignutog razvoja pojedinačne i kolektivne svesti na život pojedinaca, društva, ali i na upravljanje porodicom, firmom, pa i čitavom državom.
Kao ekonomistu, zaintrigiralo me je pitanje uticaja svesti ljudi na upravljanje kompanijom i privredni razvoj zemlje kao celine. Nesumnjivo je bilo da taj uticaj postoji i da je podložan nekim prirodnim zakonima.

Kada imate gomilu opiljaka gvožđa težine 1kg. i ravnomerno pomešate sa magnetnim prahom težine 10 grama, čitava masa primiće svojstvo namagnetisanosti. To je 1%.

Kada u destilovanu vodu od 1 litra dodate približno 10 gr. soli, sva voda poprimiće slankast ukus. Ako to isto uradite sa šećerom, biće slatka. I to je 1%.

Ako u neku prozirnu tečnost, dodate 1% bilo koje boje, sav sadržaj tečnosti će se obojiti i poprimiti to svojstvo.

U čitavom univerzumu postoji praktično neograničen broj sličnih primera u kojima je dovoljno umešati 1% neke supstance u 100% neke druge supstance i da ta druga poprimi kompletne karakteristike prve supstance, u razblaženoj formi. Povećavanjem koncentracije jedne supstance u drugoj, povećava se „uticaj i značaj“ koji ona ima u prenošenju svog svojstva na drugu supstancu. TAJ EFEKAT, NAZVAO SAM JEDNOSTAVNO EFEKAT 1%.

Prepoznavanje tog efekta „mešanja“ kao prirodni zakon, pitao sam se da li to važi i za živa bića, uključujući i čoveka. Konkretno, da li će 1% karakteristika jedne grupe biljaka, životinja ili ljudi, koncentrovano unetih u 99% karakteristika potpuno drugačije grupe, uticati da ta, mnogo veća celina poprimi svojstvo 1% unetih novih karakteristika. Prostim posmatranjem života na zemlji možemo već uočiti da se to manje ili više dešava ukrštanjem biljaka, životinja i ljudi različitih karakteristika. Ali, tu je u pitanju direktan „DODIR“ dve različite karakteristike i njihovo fizičko, odnosno materijalno mešanje, koje vremenom daje rezultat. Za to su nekada potrebne generacije, tj. proces je relativno spor.

Svako je primetio da nervoza jednog čoveka može da se prenese na čitavu grupu ljudi koja nešto radi i to veoma brzo, nekada gotovo trenutno. Slično, samo obrnuto, veoma smiren i pozitivan čovek može jako povoljno da utiče na čitavu grupu neraspoloženih ljudi. Na prvi pogled, deluje suprotno zdravoj logici. Realnije je očekivati da većina asimilira novog čoveka i pretvori ga iz pesimiste u optimistu ili obrnuto.
I to se dešava, ali samo ponekad. Od čega to zavisi. Od stabilnosti čoveka koji je ušao u grupu sa potpuno različitim karakteristikama, odnosno, mentalnim sklopom i misaonom snagom.
Tako je moje dalje razmišljanje zašlo u jednu potpuno novu dimenziju: MISAONU. I rodilo se konačno pitanje koje je tražilo odgovor: DA LI 1% LJUDI KOJI DELUJU ISTOVREMENO, SA ISTOG MESTA (kao magnet ili so) MOŽE DA UTIČE NA 99% SREDINE U KOJOJ DELUJE. Dakle, uprošteno, može li 1 čovek sa pozitivnim mislima da utiče na promenu 99 ljudi koji su okruženi raznim negativnostima? Odgovor je: MOŽE, I TE KAKO!

Stoti majmun

Godine 1950. na japanskom ostrvu Koshima grupa naučnika započela je 30-godišnje ispitivanje ponašanja majmuna Macaca fuscata. Pred kraj istraæiva-nja (1979. godine) zoolog Lajal Votson (Lyall Watson) objavio je knjigu pod nazivom “Æivotna bujica” (Life tide), koja je pokrenula lavinu diskusija i novih teorija po celom svetu.On je opisao naoko nezanimljiv eksperiment koji je posle šest godina doveo do zapanjujuñih rezultata. Naime, godine 1952. grupa naučnika počela je da daje majmunima posebnu sortu slatkih krompira. Majmunima se to svidelo, iako su krompire dobijali prosto bačene na tle, zbog čega su bili začinjeni neukusnim zrncima peska. Ubrzo je 18 mesečna majmunica Imo otkrila da taj problem lako moæe da reši pranjem krompira u moru i to je pokazala svojoj majci. Prema priči, od njih su to naučili i ostali majmuni iz grupe,pa je sve više njih uživalo u krompiru bez peska.Izgleda da je broj majmuna koji su se upoznavali sa ovom veštinom polako ali sigurno rastao. A onda se 1958. godine dogodilo čudo. Evo šta je otome napisao Lajal Votson u spornoj knjizi:

U jesen te godine određeni broj majmuna na ostrvu Košima prao je slatke krompire u moru… Pretpostavimo, na primer, da je taj broj bio 99 i da se utorak u jedanaest časova pre podne još jedan majmun pridružio grupi koja pere krompir. I upravo taj stoti majmun probio je neku granicu, prevršio kritičnu masu, pa su to veče skoro svi majmuni radili isto što i on. I ne samo to, nego ta navika je preskočila prirodne barijere i spontano počela da se širi po kolonijama na drugim ostrvima i na kopnu Takasakijame. Čak se i u poznatom časopisu “Naučni pregled” (Science Digest) pojavio tekst u kome je lansiran novi termin “Kvantni majmun”. Teoriju je podržao i britanski biolog dr Rupert Šeldrejk (Rupert Sheldrake), uvođenjem termina “morfična rezonanca” kojim se služio u pokušajima da ovom fenomenu pridoda naučna objašnjenja. Na tvrđenja dr Šeldrejka, pozvao se u svom udžbeniku i profesor dr Dejan Raković, pa tako sada studenti na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu uče o tome kako “jednom naučeni sadržaji od strane i malog dela neke biološke populacije – omogućavaju lakše buduće obučavanje preostalog dela populacije!” (udžbenik “Osnovi biofizike”, izdavač Grosknjiga 1995, str.163).

Naučnici nisu znali tada kako da objasne taj fenomen, ali je očigledno efekat 1% bio na delu.
I delovao je na misaonom planu.

Sličan efekat, samo među ljudima, mogao se videti kada se uvodila kablovska TV. Uobičajeno je bilo da par ljudi uvede kablovsku TV i da onda velika većina ljudi u naselju krene to isto da radi.

Kasnije, mnogo puta u životu, testirao sam efekat 1% na ljudima, u firmama, u porodici ili naselju.
Nemam još uvek čvrst dokaz, zasnovan na ozbiljnim i nezavisnim naučnim eksperimentima, ali
verujem da bi minimalno 1% populacije, okupljene istovremeno i na jednom mestu, uspelo svojim neprekidnim pozitivnim mislima, da utiče na širok spektar pozitivnih promena u celoj populaciji.
U slučaju naše Srbije, zaokružimo taj broj na 100.000 ljudi.

Ko može da čini 1%, koje su to pozitivne misli, kako to uraditi u Srbiji?

Činjenica je da u Srbiji ima sve manje pozitivnih, motivišućih i pre svega, verujućih ljudi, sposobnih da svojim delovanjem pozitivno utiču na druge ljude. Ali ih ima, još uvek. Srbija je Hrišćanska zemlja i verni Hrišćani treba da preuzmu svoju ulogu molioca za naš napaćeni narod. Pravoslavna Crkva ima pravu šansu da konačno na najbolji način pomogne Srbiji organizovanjem ove kritične mase od 100.000 molioca, koji bi svakodnevno, u isto vreme, i na istim mestima, u crkvenim hramovima, manastirima, portama ili sportskim halama sprovodili molitveni lanac za spas Srbije. Bilo bi dovoljno 30-45 minuta svakog dana. Tako snažne i koncentrisane molitve za spas Srbije, emitovale bi ogromnu količinu pozitivne energije, od koje bi korist imali svi, čak i oni koji ne veruju u Boga. A takva molitva, ustrajna, svakodnevna, sveopšta, isceljujuća, bila bi ugodna i Bogu. Zato pozivam našeg Patrijarha da probudi narod, pozove ga i povede u takvu molitvu za spas Srbije. Verujem da i danas postoje pojedinci koji se za to mole, ali za postizanje efekta 1%, neophodno jhe da kritična masa bude na okupu i da se moli istovremeno, na više lokacija u Srbiji, ali bar 100.000 ljudi.

Najjednostavniji način da se to uradi u praksi je da se napravi plan sa lokacijama, kapacitetima i terminom za zajedničku molitvu, da se u to vreme svakog dana okupe molioci i da se mole zajedno, u tišini. Da srpski narod izlije svoja srca pred Bogom. Da traži njegovu milost i vođstvo. Da se moli za prosperitet Srbije, za mudru vlast, za sve ono što sada nemamo, a tako želimo i tako nam treba.

Siguran sam da takav lanac molitve ima snagu da menja stvari. Da će svakodnevno rasti, da će početi i ljudi u svojim domovima da se mole, sa svojim članovima porodice. To bi bio pravi PREPOROD i PREOKRET Srbije. A to je tako blizu, tako moguće i tako jeftino.

Šta se može očekivati?

Kao prvo, mogu se očekivati direktni blagotvorni efekti na same molioce. Ako 100.000 ljudi moli svaki dan, smanjiće se stres, osećaj beznađa, srčani udari. Čovek koji ustrajno moli dobija duhovni mir i širi ga među drugima, daje novu nadu, optimizam, energiju.
Kao drugo, smanjiće se čitav niz negativnih pojava u društvu: alkoholizam, konzumiranje droge, saobraćajni udesi, samoubistva i ubistva, kriminal.
Kao treće i najvažnije, prenosiće se efekti molitvene grupe na ostale građane Srbije i na pozitivniji ishod mnogih događaja koji Srbiju čekaju u budućnosti. Prvo među moliocima, a kasnije i mnogo šire, razvijaće se osećaj odgovornosti, samosvesti, smanjiće se zloupotrebe na poslu, bolovanja, povrede na radu. Sve zajedno, ova aktivnost ima potencijal da pokrene pozitivnu energiju, nove ljude i ideje, nove pristupe i direktno uštedi ogroman novac državi u vreme krize.

Šta se ne sme?

1. Mešati politika, stranke, stranačka obeležja….
2. Raditi bilo šta drugo osim molitve u dogovorenom terminu

Sta se još može i sme?

1. Crkva može da organizuje internet prenos molitve gde god je moguće
2. RTS može da orgaizuje emisiju posvećenu molitvenom lancu u Srbiji
3. Ministarstvo vera može da pomogne u organizaciji, postavi na svom sajtu Info bilten o tome,
4. Radio stanice mogu da prenose molitve ili da snimke objavljuju.
5. Svako ko dobrovoljno želi, može se priključiti molitvenom lancu u crkvi, svojoj kući, porodici.
6. Da svaka politička partija, koja priznaje Hrišćanstvo podrži akciju kao potez ka jedinstvu, bez stranačkih obeležja, kao želju za ostvarenjem ideala da se svi SLOŽIMO, POBOŽIMO I UMNOŽIMO“
7. Da napravimo Facebook grupu, hrabrimo se, podržavamo i molimo istovremeno.

Braćo i sestre, građani Srbije, verujući i ateisti, mi više ništa ne možemo da izgubimo. Ali, možemo pokušati da stvorimo novu nadu i novu šansu za spas Srbije jer „u svoj život privlačimo ono o čemu najviše razmišljamo, ono u šta najviše vjerujemo, ono što očekujemo i čemu se nadamo.“

U Jagodini, 28.02.2012.

Dragan Ljubisavljevic, dipl.ecc
Nezavisni Ekonomski Konsultant

ecckonsalting@gmail.com
biznisplan.com
internet-biznis.com
———————-

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: