PRIČA

Na dobrotvornoj gala-veèeri, na kojoj su se prikupljala sredstva za ¹kolu za decu sa posebnim potrebama, otac jednog od uèenika podelio je sa prisutnima prièu koju neæe zaboraviti niko ko je tada bio prisutan tom dogaðaju. Zahvalio je ¹koli i njenom predanom osoblju, te nastavio: „Ukoliko nije ometana spoljnim uticajima, sve ¹to priroda stvori je savr¹eno kreirano. Ali moj sin Sini¹a ne mo¾e nauèiti sve one stvari koje mogu druga deca. Nije u stanju razumeti i napraviti sve ono ¹to i njegovi vr¹njaci. Gde je tu prirodni poredak stvari, kada se radi o mom sinu?“ Svi prisutni su utihnuli. Otac je nastavio: „Verujem da se, kada telesno i mentalno invalidno dete, poput mog Sini¹e, doðe na svet, prilika za iskazivanje istinske ljudske prirode sama javi i poka¾e, i to u vidu naèina na koji drugi ljudi tretiraju to dete.“ Potom je nastavio prièu. Sini¹a i njegov otac ¹etali su pored parka, gdje su neki deèaci, koje je Sini¹a inaèe poznavao, na terenu igrali fudbal. Sini¹a je upitao oca: „©ta misli¹, tata, da li bi me pustili da igram s njima?“ Sini¹in otac je znao da veæina deèaka ne bi ¾elela da neko kao Sini¹a igra u njihovoj ekipi, ali je isto tako vrlo dobro znao koliko bi njegovom sinu znaèilo da mu dozvole da zaigra, i koliko bi mu to samo dalo toliko potrebni oseæaj pripadnosti i samopouzdanja, uverenje da ga dru¹tvo prihvata uprkos njegovom invaliditetu. Sini¹in otac je pri¹ao jednom od deèaka pored aut-linije i upitao (ne oèekujuæi previ¹e) bi li i Sini¹a mogao zaigrati s njima. Deèak se u neverici okrenuo prema igrali¹tu i rekao: „Znate ¹ta, gospodine, mi gubimo sa 4 : 1, a bli¾i se i kraj drugog poluvremena. Pa, …, mo¾e, nek igra za na¹u ekipu, poku¹at æemo ga postaviti na poziciju levog beka.“ Sini¹a se malo namuèio hodajuæi do ekipe, ali je sa ¹irokim osmehom obukao dres svog tima. Otac ga je ozaren gledao sa maju¹nom suzom u oku i oseæajem rastuæe topline u grudima. Deèaci su mogli jasno videti i osetiti sreæu ovog èoveka, ganutog oca koji radosno gleda kako je njegov sin primljen u njihov tim. Pri kraju utakmice Sini¹ina ekipa je dala gol iz jedne brze kontre, ali je jo¹ uvek gubila sa dva gola razlike. Sini¹a je pokrivao levu stranu terena. Iako nikakve akcije tuda nisu i¹le, on je oèito bio u euforiènom raspolo¾enju jer je dobio priliku DA BUDE u igri, na travnatom tepihu; razvukao je osmeh od uha do uha, dok mu je otac mahao sa tribine. U samoj zavr¹nici Sini¹ina ekipa je opet postigla gol, dakle, gubila je samo sa 4 : 3 ! Sada, s jednim golom u minusu, sme¹ila im se prilika za eventualno izjednaèenje u dodatnom vremenu od 5 minuta. I zaista, dosuðen je penal za Sini¹in tim i deèaci su se dogovarali ko æe ga izvesti.. Neko je imao ideju da puca Sini¹a, ali uz veliki rizik da izgube utakmicu !? Na op¹te iznenaðenje – Sini¹i su ipak dali loptu ! Svi su znali da je to bila nemoguæa misija, jer Sini¹a nije ni znao ni mogao ni pravilno ¹utirati, a kamo li da pogodi okvir gola i da prevari golmana. Ipak, kad je Sini¹a stao iza lopte, protivnièki golman je, shvativ¹i da Sini¹ina ekipa svesno rizikuje poraz radi tog jednog jedinstvenog trenutka u Sini¹inom ¾ivotu, odluèio baciti se na pogre¹nu stranu kako bi lopta ipak u¹la u mre¾u.. Sini¹a je uzeo zalet, zamahnuo i … traljavo zakaèio loptu, koja je polako krenula ka suprotnoj stativi. Utakmica bi u ovom trenutku bila praktièno re¹ena, jer je lopta bila spora i veæina protivnièkih igraèa bi je mogla sustiæi. Meðutim, i oni su se kretali sasvim lagano, pa svi gledaoci povika¹e: „Sini¹a, Sini¹a, trèi za njom, Sini¹a, trèi, stigni je, stigni !!! Trèi, trèi, i ¹utni je u mre¾u !!!“ Nikada pre u svom ¾ivotu Sini¹a nije toliko brzo trèao. Uspeo je, jedva, stiæi do nje pre nego je zavr¹ila u gol-autu. Doteturao se i ¹irom otvorenih oèiju, zadihan, upitnog pogleda, zastao da vidi ¹to æe dalje. Svi povika¹e: „©utni je, ¹utni je u gol !!!“ Uhvativ¹i dah, Sini¹a je vidno potresen, napre¾uæi zadnje snage, kao u nekom delirijumu, nekako umirio loptu, zahvatio je unutra¹njom stranom stopala i … i smestio je u mre¾u !!! Muk, … , a onda provala … prasak – svi skoèi¹e: ‚Sini¹a, Sini¹a, bravo, Sini¹a !!!‘ Zajapurenom i prenera¾enom Sini¹i priskoèi¹e svi saigraèi, grleæi ga, ljubeæi ga i slaveæi ga kao heroja koji je spasio svoj tim od poraza. „Tog dana …“, zavr¹avajuæi svoju prièu s drhtajem u glasu potreseni otac, dok su mu suze kotrljale niz lice, „…. deèaci obiju ekipa donijeli su komadiæ prave ljubavi i humanosti u ovaj svet.“ Sini¹a nije pre¾iveo do sledeæeg leta. Umro je jo¹ iste zime, nikada ne zaboraviv¹i da je bio heroj, da je zbog toga njegov otac bio presretan i pamteæi kako je svog malog heroja doèekala odu¹evljena majka, grliv¹i ga i plaèuæi od sreæe! * * * A SAD, MALI DODATAK OVOJ PRIÈI: Svi ¹aljemo i prosleðujemo stotine viceva, sme¹nih poruka i spotova putem e-maila, onako rutinski, bez razmi¹ljanja, a kada doðe do toga da po¹aljemo poruke poput ove, tu oklevamo … Nasilje, vulgarnosti, bizarnosti i èeste opscenosti slobodno prolaze i kolaju ‚Cyberspace‘-om, ali javna rasprava o uljudnosti najèe¹æe i ne sti¾e u na¹e ¹kole, ni na na¹a radna mesta. ©teta. Ako Vi sada razmi¹ljate o tome da li da prosledite ovu poruku, najverovatnije, birate ljude u svom adresaru koji su ‚prikladni‘ za to, dakle, one koji su „prikladni“ za ovu vrstu po¹te. Ali osoba koja Vam je ovo poslala veruje da svi mi mo¾emo uticati na to da se stvari promene. Svi imamo na desetine prilika svakog dana pomoæi da se ostvari taj ‚prirodni poredak stvari‘. Tako mnogo, naizgled beznaèajnih, susreta izmeðu dvoje ljudi stavlja nas pred izbor: Preneti malu iskru ljubavi i humanosti na drugog ili izbeæi priliku, ostaviv¹i tako svet jo¹ malo hladnijim? Stari mudrac je rekao da se svako dru¹tvo prosuðuje i ceni po tome kako tretira svoje najnesretnije pojedince. Proèitav¹i sve ovo, Vi sada imate moguænost izabrati jednu od tri ponuðene moguænosti: 1.Izbrisati 2.Zadr¾ati 3.Proslediti Neka i u Va¹ dan bude utkan Sini¹in duh !!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: