Поводом јавног признања Светске здравствене организације да је учествовала у заташкавању опасности од флуорисања воде за пиће

Prince Vietnam Green
Поводом јавног признања Светске здравствене организације да је учествовала у заташкавању опасности од флуорисања воде за пиће, достављам свим грађаПоводомнима Србије материјални доказ да у Србији режим држи у послушности сопствени народ флуорисањем воде за пиће. Чак шта више, доказујем да режим у ванредном стању (пазите, не у ванредним ситуацијама!) троструко повећава количину флуора у води за пиће да би спречила масовни бунт народа. Ако неко може да поверује у највећу подвалу 20-ог века да се флуорисање воде за пиће врши ради превенције кариеса на зубима, троструко повећање флуора у води у време ВАНРЕДНОГ СТАЊА доказује праву намену флуора-држање народа у послушности (отупљености). То је крунски доказ геноцидности режима у Србији, јер ниједан стручњак на свету не може да каже, још мање да докаже, да се у ванредном стању јавља епидемија кариеса! У члану 12. режим експлицитно наводи да је упознат о штетности флуора и других елемената, па у акцидентним загађењима дозвољава коришћење воде за пиће у којој су поједине материје повећане, али само до 20% повећања концентрације прописаних овим Правилником под условом да нису опасне по људско здравље и то не дуже од 7 дана!
А флуор може годинама, а у ванредном стању и троструко више!

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće
objavljen u „Službenom listu SRJ“, br. 42/98 i 44/99.

Član 1.
Ovim pravilnikom se propisuje higijenska ispravnost vode za piće koja služi za javno
snabdevanje stanovništva ili za proizvodnju namirnica namenjenih prodaji (u daljem tekstu: voda za piće).

Član 2.
Pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
(nepotrebno izostavljeno u prepisu)

24) akcidentno zagađenje vode je nagli prodor zagañujuće supstancije ili
agensa u izvorište ili objekat za javno snabdevanje stanovništva vodom za
piće koji je nastao kao posledica čovekove aktivnosti u količinama koje
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi;

25) vanredno stanje je stanje posle elementarne i druge nepogode ili posle
akcidentnog zagađivanja izvorišta ili vodovoda koje proglasi nadležni organ
i organizacija, kad se mogu primeniti norme za vodu za piće koje se
primenjuju u vanrednim prilikama.

Član 11.

Ako postoji higijensko-epidemiološka indikacija da je došlo ili da može doći do zagađenja vode za piće, osim pokazatelja navedenih u tabelama 1, 2. i 3. u koloni pod (G), određuju se i pokazatelji koje zahteva higijensko-epidemiološka indikacija.

Član 12.

U slučaju akcidentnog zagađenja izvorišta i vode za piće koje se postojećim i uobičajenim postupcima prerade vode ne može otkloniti, a ne postoji rezervno izvorište ni mogućnost da se na drugi način obezbedi voda za piće, može se koristiti voda u kojoj je količina pojedinih supstancija do 20% veća od vrednosti propisanih ovim pravilnikom, s tim da njihova koncentracija nije štetna po zdravlje ljudi, i to najduže sedam dana od dana zagađenja.

(nepotrebno izostavljeno)
Lista IIIa

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE NEORGANSKIH MATERIJA U VODI ZA PIĆE (mg/l)
Naziv i oznaka hem. supstanc. Maksimalno dopuštena koncentracija

redovne prilike

Amonijak (NH3) 0,1*
Antimon (Sb) 0,003
Arsen (As) 0,01
Bakar (Cu) 2,0
Barijum (Ba) 0,7
Bor (B) 0,3
Cijanidi (CN) 0,05
Cink (Zn) 3,0
Fluoridi (F) 1,2
Hrom ukupni (Cr) 0,05
Hloridi (Cl) 200 Kadmijum (Cd) 0,003
Kalcijum (Ca) 200,0
Kalijum (K) 12,0
Magnezijum (Mg) 50,0
Mangan (Mn) 0,05**
Molibden (Mo) 0,07
Natrijum (Na) 150,0
Nikal (Ni) 0,02
Nitrati (NO 3 ) 50,0
Nitriti (NO 2 ) 0,03**
Olovo (Pb) 0,01
Selen (Se) 0,01
Živa (Hg) 0,001
________________
* Za vodovode do 5.000 ES do 1 mg/l.
** Smatra se da je voda ispravna u slučaju da u 20% merenja koja nisu uzastopna u toku godine vrednost koncentracije
dostigne 0,1 mg/l, frekvencija merenja po važećem Pravilniku.

Lista X

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE HEMIJSKIH SUPSTANCIJA U FLAŠIRANOJ PRIRODNOJ VODI ZA PIĆE U mg/l

Red. broj Naziv hemijskih supstancija Jedinica mere mg/l
1. Aluminijum Al 0,05
2. Amonijak 1 kao N 0,01
3. Antimon Sb 0,01
4. Arsen As 0,05
5. Azbest, broj vlakana/l bez (+)
6. Azot po Kjeldalu bez N iz NO2 i NO3 0,02
7. Bakar Cu 0,1
8. Barijum Ba 0,1
9. Berilijum Be 0,0002
10. Bor B 1,0
11. Cijanidi CN bez
12. Cink Zn 0,1
13. Deterdženti-anjonski TBS(2) bez- nejonogeni triton X-100 bez
14. Fenoli-hlorisane vode bez- nehlorisane vode bez – 2.4 dinitrofenol bez
15. Fluoridi F 1,0
16. Fosfati-orto, kao P 0,03- poli-kao 0,0
17. Gvožđe Fe 0,05
18. Hlor, rezidualni slob. (4) Cl bez
19. Hloridi (5) Cl 25,0
20. Hrom (VI) Cr 0,05 – Hrom (III) Cr 0,10
21. Kadmijum Cd 0,005
22. Kalcijum Ca 100,0
23. Kalijum K 10,0
24. Kobalt Co –
25. Magnezijum Mg 30,0
26. Mangan Mn 0,02
27. Mineralna ulja (6) bez
28. Molibden Mo –
29. Natrijum Na 20,0
30. Nikl Ni 0,01
31. Nitrati, kao NO2 5,0
32. Nitriti NO bez
33. Olovo Pb 0,05
34. Organohlorna jedinjenja osim pesticida, PCB iRST bez
35. Poliakrilamid bez
36. Policiklični aromatični ugljovodonici(PAH) (7) bez
37. Polihlorobazni bifenili (PCB) i trifenili (PCT) bez
38. Selen Se 0,01
39. Silikati SiO2 –
40. Srebro Ag 0,01
41. Stroncijum Sc –
42. Sulfati SO4 25,0
43. Supstance rastvorene u hloroformu 0,1
44. Trihalometani (THM) (8) bez
45. Ugljenik, ukupni organski(TOC) (9) –
46. Ukupna ulja i masti (posle ekstrakcije u ugljen-tetrahloridu ili 1.1.2 trihlortrifluoretanu) bez
47. Uran U 0,05
48. Vanadijum V 0,001
49. Vodonik-sulfid bez
50. Živa Hg 0,001

Lista XI a

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE NEORGANSKIH MATERIJA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANJA

Naziv i oznaka hem. supstanc. Maksimalno dopuštena koncentracija (mg/l)
Amonijak (NH3) 0,5*
Antimon (Sb) 0,003
Arsen (As) 0,01
Bakar (Cu) 3,0
Barijum (Ba) 1,0
Bor (B) 2,0
Cijanidi (CN) 0,1
Cink (Zn) 5,0
Fluoridi (F) 3,0
Hrom ukupni (Cr) 0,05
Hloridi (Cl) 200
Kadmijum (Cd) 0,01
Kalijum (K) 12,0
Magnezijum (Mg) 50,0
Mangan (Mn) 0,2
Molibden (Mo) 0,5
Natrijum (Na) 150,0
Nikal (Ni) 0,05
Nitrati (NO3) 75,0
Nitriti (NO2) 0,05**
Olovo (Ph) 0,01
Selen (Se) 0,01
Živa (Hg) 0,001

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: