DANILO LAZIĆ U misiji Novog svetskog poretka

DANILO LAZIĆ U misiji Novog svetskog poretka

Интервју | Zoran Milošević | jun 20, 2011 at 23:25


Razgovarao Zoran Milošević
U ekskluzivnom razgovoru za „Pečat“ magistar Novog svetskog poretka objašnjava kako je 27 godina radio u Pentagonu na tajnom projektu Ronalda Regana „Rat zvezda“, te kako je učestvovao u „misiji“ stvaranja sveta bez granica i formiranju jedne svetske vlade. Ovaj intervju možda i najbolje ilustruje razloge zbog čega je zvaničan Beograd bio prinuđen da izabere evroatlantske integracije kao svoj osnovni politički kurs
Sredinom maja, na jednom privatnom univerzitetu, na kojem je održano predavanje o budućem ustrojstvu sveta (Novi svetski poredak), usledio je neočekivani susret sa gospodinom mr Danilom Lazićem, rođenim u Bosni i Hercegovini (opština Bosanski Prnjavor) ratne 1941. godine, gde je i započeo školovanje, a sada uglednim građaninom SAD.
Interesantnu i bogatu radnu karijeru započeo je 1963. godine, kada se obreo upravo u SAD. Da bi naučio jezik kreće na zanat (radio-električara), zatim odlazi u vojsku SAD, u kojoj je služio dve godine. Država Ilinois je platila njegovo školovanje, pa je stekao diplomu inženjera astronautike. Prvi posao sa fakultetskom diplomom bio je analitički inženjer na mlaznim motorima, ali se, istovremeno, prijavio u Centralnu službu za rad u američkoj vojsci. Posle dve godine čekanja usledio je poziv i odlazi u Teksas, gde je radio na projektu tada novog borbenog aviona F-16. Zatim sledi odlazak u Vašington i rad na stvaranju antiradarskih i krstarećih (pametnih) raketa. Kada je tadašnji američki predsednik Ronald Regan zatražio da se SAD sprema za „Rat zvezda“, dobija posao na ovom projektu kao tehnički savetnik nadležnom generalu, inače šefu projekta. Tako je proveo 27 godina radeći za Pentagon.
Lazić je imao veliko poverenje svojih pretpostavljenih, pa je tako imao pristup svim tajnama vezanim za njegov posao. No, to nije bilo lako. Da bi stigao do tolikog poverenja morao je proći detaljne provere. Opširna biografija, kako lična, tako i njegove šire porodice u Bosni i Hercegovini, koju je sam Lazić predao, proveravana je devet meseci. Mogao je da bira samo jednog člana porodice s kim će komunicirati, a on je izabrao oca; taj kontakt odobrio je Pentagon. Sa drugima nije smeo da komunicira, kao ni sa Srbima iz SAD jer pretpostavljeni nisu odobravali druženje „sa svojima“, pošto bi to značilo da se nije uklopio u američki sistem. Takođe, nije smeo ni da istupa u medijima.
Pored toga Lazić je bio član (bez prava glasa) trostrane komisije koja je vodila političko-ekonomske poslove G-7. To je nalagalo da bude dobro politički obavešten, jer je toj politici prilagođavao buduću tehniku.
Kada je američki predsednik Buš Stariji najavio stvaranje Novog svetskog poretka, upućen je na magistarske studije iz društvenih nauka, gde je stekao naziv magistra Novog svetskog poretka. Od tada se bavi i društvenim pitanjima, posebno zagovaranjem stvaranja sveta bez granica i formiranja jedne svetske vlade. Takođe i teološkim pitanjima, ali na osnovama kvantne fizike.

Da li je na projektima u kojima ste učestvovali bilo još ljudi srpskog porekla i šta je konkretno bila Vaša dužnost?
Koliko je meni poznato na projektu „Rata zvezda“ učestvovalo je još dvoje ljudi poreklom iz srpskih zemalja, ali nisam sa njima održavao kontakt. Verujte da se nisam nadao da ću uspeti da uđem u naučne projekte Pentagona, ali kada su mi se vrata otvorila – iskoristio sam to. Moj glavni doprinos u projektima stvaranja borbenog aviona F-16, koji je danas okosnica vojnog vazduhoplovstva mnogih država, ali i u „Ratu zvezda“, bila je koordinacija 23 podprojekta viših tehničkih postignuća. Naime, sistem istraživanja je takav da pojedini istraživači gledaju samo deliće jer nemaju pravo da vide celinu, a moj zadatak je bio da posmatram celinu, da koordiniram.
„Rat zvezda“ je započeo kao odbrana od nuklearnih raketa i taj sistem je trebalo da pokrije ceo svet. Zato je i nazvan „Rat zvezda“. Odbrana je trebalo da bude razmeštena u kosmosu i na zemlji, ali se zbog raspada SSSR-a, glavnog neprijatelja, odustalo od razmeštanja sistema u svemiru. Prosto više nije bilo pretnje po bezbednost SAD. Posle toga, svi smo se nadali da nikada i neće biti razmešten. Mi smo razvili tehničke sisteme za uništavanje atomskih bombi sa sigurnošću od 99 posto.

U kojem pravcu se razvija vojna tehnika, posebno ona u čijem ste stvaranju učestvovali?
Vojna tehnika, prema mom mišljenju, razvija se u pravcu vođenja „ratova uticaja“, a da bi se taj rat mogao uspešno voditi svet mora biti ujedinjen, bez granica i sa jednom svetskom vladom. Ovde je tehnika podstakla društvene promene. U tom smislu mi smo se bavili tehničkim i društvenim predviđanjima. Moram priznati da je sada sve malo stalo, jer je razvoj računara okrenuo istraživanja u oblasti „rata uticaja“ u drugom pravcu, pošto kompjuter već simulira ljudski mozak, što znači da tehnika prelazi iz klasičnog u neklasični sistem. Tu granica nema, što otvara nove mogućnosti za „rat uticaja“. U svakom slučaju danas već postoje tehničke mogućnosti za vođenje „rata uticaja“, a da li će biti primenjen u ovom veku – to zaista ne znam.
Kada je Buš Stariji izjavio da je Amerika spremna da vodi svet u Novi svetski poredak, odmah su organizovane postdiplomske studije na Univerzitetu „Džordž Mejson“ u Virdžiniji za neke važne ljude, među kojima sam se našao i ja. Tako sam stekao zvanje magistra društvenih nauka – oblast Novi svetski poredak.

I kakva je bila vaša društvena delatnost?
Što se tiče Novog svetskog poretka moram reći da je odmah posle istupa Buša Starijeg, organizovana razmena mišljenja sa vodećim stručnjacima iz ove oblasti, i to jednom godišnje. Obično bi se okupilo oko 150 naučnika, analitičara i drugih važnih ljudi iz celog sveta, i mi smo analizirali situaciju. Na kraju rasprave uvek smo davali zaključak, odnosno Izveštaj za političare i vlasnike velikih kompanija, kao i neke analitičke centre. Tu smo skicirali moguće pravce delovanja spomenutih subjekata.
Osim toga, učestvovao sam u podršci predsednikovanju Ronalda Regana. Naime, kada bi predsednik SAD išao po zemlji traženo je da formulišem pitanja koja bi mu se postavila od strane domaćina iz oblasti kojom se ja bavim, ali sam, takođe, pisao i odgovore na ta pitanja, a predsednik ih je čitao ili učio napamet, i tako se sticao utisak da je veoma obrazovan i obavešten.
Pored toga, bio sam zadužen i za tehnička pitanja tokom pregovora sa SSSR-om, posebno oko Ugovora o balističkim raketama. Američkoj strani sam tumačio koja su rešenja povoljnija za SAD, odnosno sugerisao rešenja koja ne daju mnogo ustupaka.

Govorite o Novom svetskom poretku. Šta je to zapravo?
Ova ideja je plemenita. Potrebno je da se svet ujedini, da nema državnih granica, da postoji jedinstvena ekonomija u celom svetu, da se ljudi kreću slobodno. Ovaj Novi poredak zasnovan je na pravima pojedinca. Nijedna država ne može biti vlasnik ovih prava i nijedna država nije oslobođena od njih. Radi se o sledećim pravima: nacionalne i lokalne vlade moraju biti male; mora se uspostaviti pravna država; ravnopravnost svih građana; poštovanje žena; mora postojati sloboda govora; mora postojati verska trpeljivost i, naravno, mora se poštovati privatno vlasništvo.
Organizacija Novog svetskog poretka je sledeća (videti i grafikon): na nivou planete mora postojati svetska vlada. Njoj su potčinjene regionalne vlade (vlada Evropske unije, vlada Velikog Bliskog istoka…), njima nacionalne vlade, a ovima lokalne. Sve ovo počiva na pojedincu. Kada to predstavljamo grafički to je obrnuta piramida, koja stoji na čoveku i širi se prema vrhu. Novi svetski poredak već funkcioniše, mada svetska vlada za sada ne postoji, ali trenutno ima dva Ministarstva – to je privreda (Svetska trgovinska organizacija) i svetski sud (to će postati Haški tribunal). Za ostalo će se videti. Za sada je, prema mom mišljenju, potrebno da se formira globalno Ministarstvo unutrašnjih poslova, što kompjuterizacija i te kako omogućava.
Ideja svetske vlade je u funkciji podizanja standarda života za stanovnike naše planete, jer ako ljudi dobro žive – oni ne ratuju. Dakle, cilj je svet bez rata, odnosno trajni mir. Takođe, ne predviđa se poništavanje nacionalnih i lokalnih kultura i identiteta, ali, naravno, ako dođe do spontanog mešanja to je dobro, jer krv rasa se mora izmešati. Znajte da jedna nacija ili jedna rasa ne može da reši sve probleme na koje će čovečanstvo naići. To smo dokazali u „Ratu zvezda“ – eksperimentalno. Kada se pojavi problem stručnjaci jedne nacije nisu mogli da reše problem, ali kada bi uključili i predstavnike drugih nacija i rasa mnogo brže smo rešavali probleme.
Ideja je inače začeta u Evropi pre Napoleona, tj. za vreme prosvetiteljstva, a potom je preneta u Severnu Ameriku, tačnije tamo gde su bile engleske kolonije. Ti evropski emigranti, njih svega oko 70, raznih zanimanja, stvorile su SAD sa planom da one uobliče Novi svetski poredak, tj. ujedinjeni svet. SAD su sledile ovu misiju i razvijale su se u tom pravcu. Cilj SAD je da pripremi čovečanstvo za Novi svetski poredak i garantuje spomenuta prava. Izolacija prosto nije dobra.

Imaju li SAD po pitanju uspostavljanja Novog svetskog poretka podršku svetskog javnog mnjenja?
Ideja stvaranja jednog sveta i svetske vlade ima podršku i van SAD. Vidite Rimski klub je vodio formiranje Evropske unije kao regionalno-globalne organizacije. Kada su se formirali bilo ih je 50, a danas ih ima oko 250, i to su najumniji i najprogresivniji ljudi iz celog sveta. Svetska trgovinska organizacija ima već preko 153 država članica. Organizacija ima svoj Ustav. To je legalna globalna organizacija koja se nikome ne potčinjava, već su njoj potčinjene države. Drugim rečima, države se moraju odreći suvereniteta u korist Svetske trgovinske organizacije.
Govorite o trajnom miru, ali SAD ipak vode ratove. U čemu je problem?
Ratovi koje se vode su pokušaj stabilizacije sveta i u funkciji su stvaranja Novog svetskog poretka. Svet mora biti jednopolarni, a ne višepolarni. Gde god postoje ideje mnogopolarnosti moraju biti odstranjene u korist jednopolarnosti. Ako se ovo sprovede u delo, tj. uspostavi jedna svetska vlada i svet bez granica, kakav je američki plan, doći će do kvalitativno boljeg života u svetu.
Takođe, imamo veliku korist od ujedinjenja i u oblasti nauke. Čovečanstvo mora istraživati svemir, a to ne možemo ovako razjedinjeni. Jedna nacija sama to ne može. Mnogi naučnici i pojedinci su ubeđeni da postoji negde u svemiru civilizacija poput naše ili slična, da bi se to otkrilo moramo se ujediniti. Takođe, ta civilizacija može biti agresivna prema nama. Da bi se branili moramo ovladati „ratom uticaja“, a da to učinimo moramo se (opet) ujediniti.

Već dva puta spominjete „rat uticaja“. Šta je to?
To je novi način vođenja rata – bez ubijanja. To rat u kojem mi utičemo na mišljenje ljudi. Tehnika prelazi na kvantne kompjutere. Kad dođe do masovne primene takve tehnike, onda će biti moguće primeniti „rat uticaja“. Međutim, brzina primene zavisi od količine uloženog novca u razvoj nove tehnike. Naravno i znanja, koje se za 18 meseci udvostruči. Mislim da će pre isteka ovog veka biti moguće primeniti „rat uticaja“. Na tome se u Pentagonu već duže vreme radi, a moderna vojna i ne samo vojna tehnika se definitivno razvija u ovom pravcu. To je rat koji se vodi inteligencijom, pameću, nematerijalnim sredstvima. To je mogućnost da koncentracijom misli mogu da utičem na Vas da prihvatite moj način razmišljanja.
Šta o „ratu uticaja“ kaže javno mnjenje i mediji?
Ma, mediji tu samo smetaju, jer nedovoljno poznaju problem i samo plaše ljude. Mediji ovo pitanje definitivno ne razumeju.
Kako se u stvaranje Novog svetskog poretka uklapa funkcija američkog predsednika?
Amerika ima svoj cilj i sistem i svaki predsednik to mora da poštuje. Ne može on to da menja po svojoj volji. Niko, pa ni američki predsednik, ne može doći i reći: „ja menjam sve!“ On sprovodi unapred određenu politiku, te ne može ići protiv uspostavljenog sistema i ciljeva. Sistem mora napredovati, bez obzira ko vlada i kakva su mu politička i religiozna ubeđenja. Za vreme izbora predsednički kandidati mogu da pričaju šta hoće – to je u funkciji dobijanja glasova i pobede na izborima. Međutim, kad dođe na vlast mora da poštuje sistem i ne može sprovoditi ono što je pričao u kampanji, već ono što su kao cilj postavili osnivači SAD. U SAD se rad predsednika ocenjuje po tome koliko je unapredio postojeći sistem, a ne šta govori u kampanji. U Americi glavnu ulogu u praćenju rada predsednika imaju mediji. Oni ga kritikuju ako odstupa od sistema i hvale ako unapređuje sistem. Ako pređe granicu protiv sistema – mediji ga kritikuju i brzo gubi popularnost.
Šta će biti sa idejom Novog svetskog poretka, ako SAD, s obzirom na ekonomsku krizu u njima, propadnu?
Amerika ne može propasti, ona izlazi iz krize. U krizi je građevinarski sektor, to je samo jedna trećina bruto nacionalnog dohotka, ostala ekonomija raste. Dug SAD je veliki, ali sve zavisi kako se na njega gleda. Manje od dva posto duga je u stranim rukama, a po ekonomskim zakonima maksimalno se dozvoljava da tri posto duga bude vlasništvo stranaca, kako oni ne bi uticali na ekonomiju. Važno je i to što je dug SAD dugoročan, a ne kratkoročan. Opasni su dugovi koji pristižu u roku od tri do šest meseci. Pažnja se obraća na to koliko je kratkoročnih, a koliko dugoročnih dugova.
Drugim rečima, ako propadnu SAD – propašće i plan ujedinjenja sveta, a to prosto nije moguće.

Dobro, a šta ako neka država i njena vlada ne prihvataju plan SAD o ujedinjenju sveta?
Za to se sprema vojska da ono što smeta ukloni. Jedan svet se mora ostvariti.  Kad dođe vreme uradiće se ono što se mora uraditi i svet će biti jedan.
Kako tumačiti rat koji su SAD vodile protiv Srba?
To je bio rat protiv onih koji su kršili pravila Novog svetskog poretka. Prema oceni SAD u BiH Srbi su bili dominanti, a to nije bilo dobro. SAD su težile da nivelišu, uravnaju stanje. Drugim rečima, Srbija se morala pokoriti globalnom mišljenju.
Šta ako pojedinci ne prihvataju Novi svetski poredak?
Pa, oni će se morati složiti ili će morati da trpe. Pojedinci mogu da govore šta hoće, na to niko ne obraća pažnju jer će lako biti izolovani, a njihova mišljenja prikazana kao ekstremna, zaostala i neodgovarajuća vremenu u kojem žive.
Ima li demokratije u Novom svetskom poretku?
Ima. To će biti osnova sistema, ali da li će ostati zauvek – to je pitanje. Svi su ubeđeni da će sistem jedne svetske vlade opstati i bez demokratije. Naime, demokratija može propasti, ali sistem mora opstati. Ako pojedinci zaljuljaju obrnutu piramidu – onda oni postaju problem, a to znači da im se sva prava moraju oduzeti. Svi se nadaju da do toga neće doći, ali ako dođe onda se demokratija oduzima.
Rast stanovništva je znatan. Da li je to dobro?
Jeste. Dobro je da stanovništvo raste, jer time raste i tržište. Svetska vlada nema plan za smanjenje brojnosti stanovništva. To je protiv sistema.
Resursi na Zemlji su ograničeni. Da li je svetska vlada razmatrala ovo pitanje?
Tehnika će rešiti dosta problema. Na primer, voda je problem. Nema dovoljno slatke vode. Možda ćemo u dogledno vreme morati preći na eksploataciju morske vode, ali je to skupo. Na drugoj strani imamo Rusiju i Kanadu koje imaju dosta pitke vode. Ta voda pripada svetu, a ne Rusiji i Kanadi, te se mora oduzeti od njih. No, tehnika će mnogo toga rešiti, posebno ako nađemo mesto u svemiru za život čoveka.
Kakva je sudbina nacionalnih jezika u Novom svetskom poretku?
Svaka zemlja ima svoj jezik, to nije sporno. Međutim, svetski jezik će biti engleski. To je jezik međunarodne razmene.
Kakva je sudbina  svetskih religija?
Za sada religija nije deo sistema. Religiozna trpeljivost zahteva da ona bude van države i da je nema u politici. Prosto u političkim krugovima koji vode Novi svetski poredak o tome se ne govori.
Vi se bavite i kvantnom fizikom. Šta možete o tome reći?
Kvantna kosmologija je moja ideologija. Prosto kvantna kosmologija i fizika imaju teološke implikacije i naučnici se moraju suočiti sa time da bi razumeli o čemu se radi. Religije ovde imaju pogrešan stav po pitanju apsolutnosti, o tome kako funkcioniše Bog. Ono što mi zovemo Bog kvantna fizika na osnovu kosmoloških principa određuje kao „finalnog posmatrača“. „Finalni ili apsolutni posmatrač“ nema prošlost, ni budućnost, on je sadašnjost. Neko mora sve to da održava. U religiji je to Bog, u nauci apsolutna inteligencija.
Molim vas, sve veći broj ozbiljnih istraživača odbacuje dosadašnja saznanja o natanku svemira, bez obzira na to da li veruju u Boga ili ne. Sve veći broj naučnika, zapravo, priznaje da je moguće da svemir ima svog stvaraoca. Nova astronomija je zasnovana na kvantnoj teoriji univerzuma. Cilj nove astronomije je da obezbedi preciznu matematičku definiciju osobina svemira, od subatomskih čestica do najvećih struktura. U potrazi za ovom definicijom naučnici su otkrili da su bili potrebni posebni uslovi za nastanak inteligentnog života u svemiru. To je naučnike navelo da tragaju za planom i stvaraocem nastanka univerzuma. Tako naučnici počinju da gledaju drugačije na stara teološka i antropološka načela. Ova načela su postala važna, jer kvantna mehanika tvrdi da ništa ne može postojati ako nema inteligentnog posmatrača, čije opažanje to čini stvarnim. Drugim rečima, naučnici shvataju da je nastanak svemira neraskidivo povezan sa postojanjem inteligentnih bića u njemu. Važno je naglasiti da je ideja ujedinjenog sveta saglasna kvantnoj fizici.

Mislite, dakle, da „Finalni posmatrač“ podržava ujedinjenje sveta?
On je van svega i gleda dole. O ujedinjenju sveta nema ni negativan, ni pozitivan zaključak. Drugim rečima, nema ni sukoba između ideje ujedinjenog sveta i „finalnog posmatrača“.
Ko je „Finalni posmatrač“?
Naučnici su do sada imali malo uspeha u potrazi za matematičkim objašnjenjem ko ili šta je „finalni posmatrač“ . Prosto, nauka i religija dolaze do istog zaključka – potreban nam je Bog. Drugim rečima, „finalni posmatrač“, rečeno teološkim jezikom, jeste Bog. Iako smo daleko od dokaza o postojanju Boga, istraživanja snažno navode potrebu za stvaraocem. Jasno je i to da istraživanja kvantne mehanike navode misli naučnika ka Bogu. Novi razvoj u nauci će možda imati iznenađujuće činjenice, kako za naučnike, tako i za teologe. Međutim, teolozi su uvek znali da su nebesa dokaz slave Božije.
Mislite li da u ovoj fazi života možete biti od koristi narodu iz kojeg ste potekli?
Došao sam da nešto naučim ovaj narod. Znam kakvi su planovi za budućnost i hoću da ubedim svoj narod da se uklopi u to. Potrebno je da ne gledaju usko, već da se izađe iz istorije, prošlosti i krene u budućnost. Naravno, ako nekoga interesuje i kvantna kosmologija – tu sam.

http://www.pecat.co.rs/2011/06/danilo-lazic-u-misiji-novog-svetskog-poretka/

 

Eine Antwort

  1. Имам осећај да сам о свему овоме имао довољно информација и да је плод мог размишљања књига под насловом „човече када ћеш престати да будеш животиња), која покушава да објасни (не научно, већ лаички) односе међу људима и њиховим зајеницама. Дошао сам до сазнања, да су „научници“ довели свет у веома опасно стање, па ако треба неког осудити за злочин, онда их треба прозвати као главне кривце, за стварање једноумља обичном човеку, уз геноцид над онима који се стим не буду сагласили. Они спадају у групу „интелектуалних убица“ и служе мањини која живи у изобиљу, експлоатишући огромну већину, која живи на ивици сиромаштва. Овако се нешто сретало у далекој прошчости, било је и других који су сањали о вечности и владавини светом (пример Хитлера и његове теорије и сл.), али на њихову жалост то им се није обистинило. Ово што је напред изнето је већ разоткривено, па то неће уплашити човека, већ кукавицу, а сви људи нису кукавице – то је мој комантар.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: