JEDNA IZVANREDNA KNJIGA – Povodom izdanja SVETSKI RAT PROTIV JEDNOG ČOVEKA Radovana B. Milića –

 

 

 

 

JEDNA IZVANREDNA KNJIGA

– Povodom izdanja SVETSKI RAT PROTIV JEDNOG ČOVEKA Radovana B. Milića –

 

Prije neki dan izašla je iz štampe nova knjiga svima dobro poznatog srpskog književnika i društveno-političke ličnosti Radovana B. Milića, koja nosi neobičan naslov SVETSKI RAT PROTIV JEDNOG ČOVEKA i podnaslov AKADEMIK BUROVIĆ DISIDENT BR. 1.

Ima vremena što smo čuli i čitali po raznim organima štampe, posebno preko elektronskih medija, da se akademik, prof. dr Kaplan Burović, poznat kao disidentni književnik i borac za slobodu i demokartiju, preko svega i kao publicista, a posebno kao naučnik, balkanolog i albanolog (aktuelno on je najveći albanolog na svijetu !), proganja i zlostavlja ne samo od vlasti njegove domovine Crne Gore, već i od vlasti Srbije, Makedonije, posebno od vlasti Albanije, koja je, preko svoje mafije, uplela u ovu bjesomučnu borbu i vlasti Švajcarske.

Ima vremena što smo čuli i čitali da se protiv Akademika Burovića vodi svjetski rat svih mračnih sila ovoga svijeta, koje su protiv istine, posebno protiv one istine koja ima i naučni karakter, a koja im smeta u ostvarenju njihovih kriminalnih antinarodnih ciljeva.

Radovan Milić, njegovim od vremena isprobanim perom preko brojnih izdanja, izložio nam je detaljnu biografiju Akademika Burovića, njegova neobična stradanja po jugoslovenskim i albanskim kazamatima, gdje je proveo skoro sav svoj život, punih 33 godina, onoliko koliko je živio Isus Hristos, pa i razapet kao Isus Hristos, na živo odran, prljavo i nečuveno, kako se to ni u najdivljem srednjem vijeku nije drao niko na svijetu. Deset puta su ga na živo odrali, tražeći mu albansku čapru, tražeći od njega da porekne svoje srpsko nacionalno porijeklo i jugoslovensko državljanstvo, da porekne svoja društveno-politička ubjeđenja, pa i očinstvo svojoj rođenoj djeci, Dušanu i Dušanki od 6 i 4 godina, rođeni i masakrirani u Albaniji. Nebrojeno puta su na njega izvršeni atentati, ne samo po zatvorskim ćelijama, već i kad je izašao iz zatvora, pa i sred Ženeve, pa i pred Organizacijom Ujedinjenih Nacija. Zamislite : Albanci su i preko interneta pozvali svoje junake da pođu u Ženevu, gdje aktuelno živi, i da ga ubiju! Opjevali su mu i opelo!! Preko interneta!!! Nečuveno!

Akademik Burović neće ni da čuje za to. On smjelo korača putem koji je od vremena izabrao i, bez kompromisa, nastavlja svoju borbu za slobodu i demokratiju kao niko drugi na svijetu, ni prije ni poslije njega. On nastavlja svoju herojsku borbu i svoje samopožrtvovanje za destalinizaciju svijeta, za detitoizaciju esk-jugoslovenskih naroda, za de-enverizaciju, za dešonistizaciju i derasizaciju Albanaca Albanije i njene dijaspore po svijetu, kako to do danas još nije niko učinio.

U borbi protiv socijal-fašizma tzv. istočnih, « socijalističkih » država, afirmirali su se mnogi borci, pa i heroji. U svim zemljama. Ali se niko do danas nije istakao i afirmirao kao Akademik Burović. On je HEROJ među herojima, živi, stvarni Prometej. To se vidi iz njegovih bezbrojnih herojskih stavova i doživljaja, podviga, pred hapšenje i poslije hapšenja, pred sudom i po zatvorskim ćelijama, vidi se sasvim jasno iz njegove herojske borbe, bez presedana u istoriji čovječanstva, pa i pošto se spasio albanskog stratišta zvano Burgu i Burelit (Zatvor Burelja). Ni Antonio Gramši pred Musoliniem, niti Ðorđe Dimitrov pred Hitlerom nisu se držali kao Akademik Burović pred Titom i Enver Hodžom. Ni Musolini Antonia Gramši, niti Hitler Ðorđa Dimitrova nisu tako zločinački tretirali kao što su Tito i Enver tretirali Akademika Burovića, iako Akademik Burović ne samo što nije bio kao Gramši i Dimitrov vođa neke partije, već nije bio ni najobičniji član ma kakve partije. A nije to ni danas. Grozno je i zamisliti ono što su učinili Akademiku Buroviću, njegovoj suprugi, nedorasloj djeci, pa i roditeljima, braći i sestrama, rođacima. Monstruoziteti socijal-fašista, koji su nam se busali u prsa za komuniste, nezapamćeni su, nezabelježeni, nepoznati u istoriji čovječanstva. Oni su prevazišli i monstruozitete Musolinia i Hitlera.

Njegovom herojskom borbom Akademik Burović je zadivio sve, i svoje neprijatelje. Njega su još po zatvorskim ćelijama proglasili za Mandelu Jugoslavije, odnosno – za Mandelu Albanije. O njemu su mnogi pjesnici spjevali pjesme i poeme, pisali pripovijetke i novele, pa i romane. O njenu su do sada objavljene ništa manje već 127 knjiga, od autora svih nacionalnosti i na svim jezicima svijeta.

Uporedo sa biografijom, Radovan Milić nam pretsavlja i analizira, pa i visoko cijeni i njegovo stvaranje, publicistiku, književnost i studije, naučna otkrića iz oblasti balkanologije i, posebno, iz oblasti albanologije.

Akademik Burović je razotkrio svim narodima svijeta, posebno eks-jugoslovenskim narodima, takve društveno-političke i naučne istine, da – da su prihvaćene od vremena – mnogo što na svijetu danas ne bi bilo kao što je: setite se samo njegove doktorske disertacije O DETERMINACIJI DRUŠTVA I DRUŠTVENOG UREÐENJA (Skoplje 1954). Da su jugoslovenske vlasti prihvatile njegove naučne istine, konstatacije i pozive, istorija jugoslovenskih naroda danas bi bila sasvim drogojača. Najveća je nesreća u tome što ih ni dan-danas ne prihvataju ni srpsko-crnogorske, niti makedonske vlasti, jer su otrovane titoizmom, pa i pravoslavnim fundamentalizmom, ako nemamo posla i sa njihovom prodajom kod neprijatelja.

Kako se sada širom svijeta zna, Akademik Burović je autor albanoloških teza, po kojima Albanci nisu autohtoni ni u samoj Albaniji, kamoli na Kosmetu. On nam je dokazao dokumentima, činjenicama i nepobitnim naučnim argumentima da Albanci nemaju nikakve veze ni sa Pelazgima, niti sa Ilirima, i da su u jednom kutu Albanije, zvani Mat, stigli iz Rumunije u IX vijeku naše ere. A to znači jedno 3-400 godina pošto su Srbi ušli u Drač (pupak Albanije), pošto su Srbi iz pepela podigli od varvarskih naroda užareno Kosovo i Metohiju. Njegove albanološkte teze su uzbudile cio svijet, koji ih usvaja i pozdravlja Akademika Burovića kao najvećeg savremenog albanologa. One su posebno uzbudile Albance, koji su im se suprotstavili svojim prljavim psovkama i pretnjama Akademiku i svima onima koji se slažu sa njim, koji mu pale knjige i blokiraju štamparije. A složili su se sa njim i trezveni, pošteni Albanci, i tu – sred Tirane.

Kao književnik Akademik Burović je disident Br. 1 Jugoslavije i Balkana, Evrope i svijeta. Kao takvog priznaje ga i Radovan Milić. Šta više, on i citira jedan fragmenat disidentne poeme BOJANA, koja je objavljena u Dubrovniku 1952. godine, preštampana u Beogradu i Zagrebu 1953. On je i autor disidentnog romana IZDAJA (Tirana 1965), koji su Albanci proglasili za remek djelo svoje umjetničke proze svih vremena, pa i za JEVANÐELJE njihovog savremenog rodobljublja. I, ono što nijedan uhapšeni književnik istočnih, “socijalističkih” zemalja, nije uspio da učini, Akademik Burović je iz zatvorske ćelije objavio svoj disidentni sonet DOĆI ĆU!, u glavnom organu Saveza albanskih pisaca NËNTORI, naravno – imenom jednog vladinog pjesnika, kome je za taj sonet dodjeljena i godišnja nagrada časopisa.

Svojim književnim stvaranjem, Akademik Burović je eklipsirao i najvećeg albanskog književnika enverovske književnosti – Ismaila Kadare, koji se, iz boljesne sujete, nacionalnih, politričkih i patoloških ambicija, okomio na njega još dok je Akademik čamio u zatvorskoj ćeliji, pa je organizovao i demostracije protiv njegovog puštanja iz zatvora, primjer ovaj bez presedana u istoriji čovječanstva. I dok ga Akademik demaskira njegovim poznatim djelom PRAVO LICE ISMAILA KADARE, albanska mafija na vlast mu kupuje po svijetu naučna zvanja i nagrade, pretežno “socijalistički” orijentisanih institucija. Sa ciljem da bi mu se dodjelila Nobelova nagrada, hvale do nebesa njegova beznačajna djela, koja su što više i u službi zločinačke crne bande Envera Hodže, pa su nam ga pretstavili i kao disidenta Br. 1 Albanije i Evrope, iako je demaskiran kao posebno angažirani albanski književnik protiv disidencije ne samo na albanskom tlu, već i svijetskom. Kako je Akademik Burović to dokazao, Ismail Kadare je bio Ždanov albanske književnosti, što je prihvaćeno i od svijetskih istoričara i teoretičara književnosti. Koliko za primjer spominjemo poznatog Engleza Noela Malcolma, koji je prihvatio i albanološke teze Akademika Burovića.

Lično jugoslovenski ambasador pri OUN, na kokteju organizovanom 1995. u jugo-ambasadi u Ženevi u čast Akademika Burovića, izjavio je pred prisutnim zvaničnicima: “Da sam znao ko je Kaplan Burović, uhapsio bih albanskog ambasadora u Beogradu i rekao Enveru Hodži: “Pusti mi Kaplana, da ti pustim ambasadora!”” Poslije ovoga ovaj je ambasador tražio status političkog emigranta u Švajcarskoj. Nešto slično se desilo i sa nekim drugim ambasadorima, pa i albanskim. Protestiranja protiv tretmana Akademika Burovića učinjena su i javno, ne samo preko medija, već i pred albanskim ambasadama po svijetu.

Stan Akademika Burovića u Ženevi pretvoren je u mjesto pelegriniranja svih slobodoljubivih ljudi, bez razlike na boju kože, vjeru i nacionalnost. Njegovu su suprugu preimenovali u “Majka Tereza”. Tu nevoljnici traže i nalaze gdje da sklone glavu, da prenoće, da utolje glad parčetom hljeba i što se nađe u frižideru. Tu im se na francuskom prevode dokumenta, sastavljaju molbe i daju uputstva u vezi sa njihovim pravima. Obratili su mu se za pomoć čak iz Tbilisa, telefonom.

Bezbrojni su oni autori koji mu šalju svoja djela za redaktiranje. Preko 30 njih je i sponsorizirao, otkidajući zalogaje od one sirotinje, koju mu švajcarska vlada daje da bi preživio, da im ne umre od gladi. Upravo zato Akademika Burovića ne možete vidjeti ulicama grada, ponajmanje u kakvoj kafani. Ćeliju zatvora u Burelju zamjenio je svojim radnim kabinetom, odakle ne izlasi sve dok ga ne pozovu da što pojede.

Njega su i njegovi neprijatelji priznali za konstruktivnog građanina, za internacionalisu par excellence. Priznao ga za takvog i u sudskoj Sali u Tetovo javni tužilac. Priznao ga za takvog i Fatos Nano, presjednik vlade Republike Albanije i šef Socijalističke partije. Srpski ministar dijaspore ga pozvao da se vrati u Beogradu, a Fatos Nano da im se vrati u Tirani. Istovremeno, i jedni i drugi nema te svinjarije, nema tog zločina koji ne čine protiv njega. Intervenirali su i kod švajcarske vlade da mu ukinu status političkog emigranta i da ga oteraju, svijesni da onom švajcarskom sirotinjom objavljuje svoja djela, čiji je broj dostigao na 110, a razdaje ih sva na poklon. Ni Crna Gora, ni Srbija, niti Makedonija još mu nisu obavili ni jednu jedinu knjigu. Ponajmanje Albanija, pa ni Švajcarska. Sutra će svi ovi reći da je Akademik Burović njihov književnik, njihov naučnik, pa i njihov borac za slobodu i demokratiju.

Snagom svog pera, dokumenata i činjenica, naučnih argumenata, on je bez ičije pomoći prokrčio svoj put preko svih mogućih prepreka jugo-albanske mafije na vlasti i vio se u sam vrh svetske javnosti. I pored bjesomučne borbe pet država, On se afirmirao ne samo na nacionalnom planu. Pero Akademika Burovića danas je poznato na sve četiri strane svijeta.

Ovo nam svjedoči i djelo Radovana Milića, kome čestitamo prije svega na smjelost, a zatim i na umješnost kojom nam je pretstavio život i stvaranje ovog izvanrednog Čovjeka i stvaraoca, borca i stradaoca, odanog i odranog sina našega naroda, kojim ćemo se kroz vjekove ponositi, diviti mu se i vaspitati naraštaje. Upravo zato, pošto ga srpsko-crnogorske i makedonske vlasti još uvijek drže u svoje crne liste i, ne samo što ga ne štite od albanskih kriminalaca, već i sarađuju sa njima protiv Akademika Burovića, krajnje je vrijeme da se u ime naroda pretstavi OUN Peticija da se ovaj Akademik uzme direktno pod potektorat OUN, da se zaštiti od terorista i njihovih provokacija, kako bi bar ove posljednje dane života proveo spokojno, neuznemiren. Treba znati da je život Akademika Burovića u opasnosti. Prije neki mesec su Albanci objavili čitavu knjigu od 264 stranica, kojom ga sataniziraju i pozivaju svoje ljude da ga fizički likvidiraju, ili – kako se to oni izražavaju – “da ga rastrgnu”.

Istovremeno treba da se obratimo pismeno i međunarodnim institucijama da se dekoriše i nagradi za sve ono za što su dekorisani i nagrađeni i drugi, koji nemaju ni djela niti zasluge našeg akademika, prof. dr Kaplana Burovića.

Luka TOMOVIĆ

 

PREGLED IDEJNIH MERA I AKTIVNOSTI OZIVLJAVANJA NASIH SELA

Nastavak: dva

                                                                 PREGLED 

IDEJNIH MERA I AKTIVNOSTI  OZIVLJAVANJA NASIH SELA, PRIVREDJIVANJA U NJIMA I ZA RAZVOJ DRUGE ODRZIVE  PRIVREDE NA PODRUCJIMA GDE  ZIVE  SRBI, KAO OSNOVE ZA  STABILIZACIJU  I  POVECANJE  BROJA  SRPSKOG  STANOVNISTVA   U VASOJ  OPSTINI  I  SIRE, obrazlozenih u VII TEMA, i to :

_____________________________________________________________________________________

TEMA  V

POTREBA KUPOVINE GELA PROTIV SUSE, STOCNOG KELJA, ARONIJE-SIBIRSKE BOROVNICE…   _____________________________________________________________________________________ Ovde Vam iznosimo CETVRTI deo iz TEME V,  koji govori  o potrebi – Privremenog, jednostavnog i jeftinog saniranja puteva po nasim selima i drugim mestima, gde bi smo izmedju ostalog, sprecili-ublazili i stecenje Vaseg upravo ubranog voca I povrca, kao i informacije o nabavci orudja za koje smatram da ce nam umnogome olaksati I pojeftiniti rad, kod gajenja mnogih poljoprivrednih kultura na selu, npr. kao sto je nabava = Akumulatorskog punjivog  okopavaca zemlje, jer smatram, da isto moze da zameni motiku;                      Malu jeftinu masinu=/80 eura/ za palete za grejanje od razlicitih obnovljivih materijala, gde cete tako sami jeftino za sebi obezbediti svoj energent; ITD.; a i to kao sto  sledi:

                                                                                                                                                                                             ZA I OKO PUTEVA

Valjalo bi da, sprovedemo akciju, posebno,  za i oko jednostavnog, privremenog i jeftinog saniranja puteva po nasim selima i drugim mestima, gde bi smo izmedju ostalog, sprecili-ublazili i stecenje naseg upravo ubranog voca I povrca.

Npr. u samom pocetku Optine bi mogle, da obezbede bulduzer-neku drugu gradjevinsku masinu za koju nam, treba samo nafta  ili na svaki moguci a razumni nacin, pospimo bar puteve u tzv. ,,udarnim rupama,, (kad nemamo privremeno ,,prave,, asfaltne mase ili posebno u zimskom periodu kad se otopi sneg sa puta u tzv. ,,udarnim rupama,, sa lokalnom ,,kamenom-sa peskom glinenom-zbijenom i vrlo malo vlaznom zemljom,,- sa vlaznom zemljom koja u sebi ima kamena ili peska koja se po pravilu moze naci na ,,licu mesta,, pored nekog seotskog puta).

Ukoliko ta zemlja ipak suva, onda je malo vodom ovlazimo, dobro je promesamo i ugradimo u ovlazenu tzv. ,,udarnu rupu,, ostecenog puta.

Kao i prilikom ugradnje iste u tzv. ,,udarne rupe,, sabijemo je lopatom, pa predjemo preko toga vise puta ,,tamo-amo,,  gumama traktora, automobila, kamiona i sl., iako ce motorna vozila svojim tockovima ubrzo izbaciti ugradjeni materijal iz tzv. ,,udarnih rupa,, , radi cega isti postupak ponavljamo, ali bar za jedno krace vreme isti put je saniran i tada to na jedini moguci nacin u pozno jesenskom-zimskom periodu, mada ako nas ,,nuzda,, natera isto, mozemo raditi i u drugim periodima.                                                                                                      

A isto tako ovim mozemo ,,popuniti,, i tako privremeno sanirati ,,rupe,,  ranije npr. asfaltirane seotske puteve, gde samo na rubu istog trebamo malo da otkopamo ili i…, pa lopatom to sabijmo, kao I sada ima asfvalta u dzakovima da se kupi odsada i u Srbiji, (tzv. ,,hladni postupak,, ugradjivanja asfvalta, uz sabijanje lopatom, prelazenje vise puta ,,tamo-amo,,  gumama traktora, automobila i sl., ili i uz sabijanja drugim sredstvima kao npr. malim valjkom /ovo ugradjivanje asfvalta je tzv. ,,hladni postupk,, – rupa je ociscena, poprskana emulzijom, pa se pritom ovaj asfalt, npr. sabija valjkom, itd./, kao i ili i sve shodno upustvu sa tog dzaka trebalo je da moze da se isto kupi na benzinskim stanicama, prema najavama sa TV-ea, ali ga tamo jos nema da se kupi, nego ja posedujem, kontakt adresu tog proizvodjaca kod Beograda i u zavisnosti od interesovanja, isto bi E-mailom poslao).

Gde pri tom i pozvati seljane-ljude od strane Opstinskih struktura, uz sadejstvo Mesnih centara-zajednica na ,,akciju,, u svom selu ili i ako nailaze na situaciju, da se ,,nema kud,, zapoceti  onda i sa izvodjenjima javnih radova uzimanjem ucesca u tome Zavoda za zaposljavanje (ionako Vasa Opstina ima ogroman broj neuposljenih I smatram, da je poveci broj sa nekvalifikovanim zanimanjem, ili i…).

Kao i isto tako ovakvim asfaltiranjem mozemo, kako-tako (smatram dobro) da sredimo, prilaze do nasih kuca od glavnog puta, kao i smatram da takvom asvaltu, mozemo da dodamo,npr. uljanu zelenu  ili drugu boju, pa da takav  asvalt obojimo za potrebe ulaznih staza u nasem dvoristu, koje staze vode do naseg ulaza u garazu, kucu i druge nam potrebne staze i stazice.

A, kasnije zapoceti i gradnju prave razne infrastrukture po selima (npr. kod puteva po selima, cak da ono ima i osvetljenje izasvfaltiranih odnosnih puteva u selu), itd. objekta, ali sve polako – jedne godine jedno, druge drugo, trece nesto trece…

(NAPOMEnA: Npr. Omanja po broju ljudi i po materijalnom imucstvu, Opstina Svilajnac  je u ovoj IV/2011.g. uspela da svojim seljanima obezbedi 30 hiljada kubnih metara kamenog agregata za nasipanje poljskih puteva u resavskim selima, gde su i sami seljani sa  kumanalnim radnikom Opstiskog javnog preduzeca, razastirali lopatama taj kameni agregat na svoje seotske poljske puteve, kao i ova Opstina je plus obezbedila dodelu 400 beskamatnih kredita po 100 hiljada dinara, svojim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima-seljanima – prema vestima sa RTS-a od 26.04.2011.g.).

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                        

OVDE SMATRAM, DA SE IZNOSE KORISNE INFORMACIJE, KOJE OLAKSAVAJU RAD ONIM KOJI OBRADJUJU ZEMLJU

1. Smatram, da bi valjalo, kupiti akumulatorski okopavac u Beogradu., odn. jer za isti smatram da moze da zameni motiku=Bleken&deker GXC1000 akumulatorski okopavac=18 V, 1,5 Ah, vreme punjenja 3-6 h, za okopavanje zemlje i odstranjivanje korova, dubina delovanja do 10 cm, sirina 20 cm, rucka podesiva po visini 146,00 eura-172,28 eura sa PDV http://www.uniorteos.com/cms_upload/documents/pdf_catalogue/bd_katalog_2009_srb.pdf; Firma: ,,G-M & M,, – Beograd, d.o.o., Gocka 43a (Ibarski put), Beograd, Srbija, tel.:011 2349-530, fax: 011 2349-531, E-mail: info@gmm.co.rs                                                                                                                                                                                                        2. Smatram, da bi valjalo, kupiti motorni STIHL Kombi System KM 90 R– laku=4,5 kg sa svim potrebnim prikljuccima sa kojim možete obaviti mnoge i različite poslove na vašem posedu, kojom mozete, izmedju ostalog i lako sitniti zemlju, okopavati, kositi, brati voce, cistiti, itd. i za multi motor MM 55 sa svim potrebnim prikljuccima (videti ovaj prospekt – samo radi informisanosti, jer je isto i u Srbiji za STIHL-ove proizvode, a i koji se mogu kupiti i kod nas=http://www.unikomerc-uvoz.hr/img/prospekt.pdf)  =http://www.minimotor.co.rs/gb370.html ; http://www.minimotor.co.rs/ ; office@minimotor.co.rsKovin, SVETOZARA MARKOVICA 44, 013 741 051,  013 742 991; mobilna bezinska seckalica na 2 tocka=reze i grane do 3,5 sm, tezine 43 kg; kao I gde se moze kupiti STIHL Kombi System KM 90 R, kojim mozemo izmedju ostalog i lako sitniti zemlju, okopavati, kao i smatram odstranivati izmedju biljaka i korove, tj. isto, nam uveliko omogucava-olaksava rad sa lakim=4,5 kg, motornim STIHL Kombi Systemom KM 90 R, možete obaviti mnoge i različite poslove na vašem posedu, smatram da to ne kosta puno: oko 250-270 eura + prikljucak-freza za zemlju STIHL BF-KM: oko 180-200 eura + itd. prikljucci-npr. Kose sa glavom za košenja /AC 25-2/, STIHL  FS-KM : oko 100 eura.                                                                                                                                               Svilajnac, http://roandakomerc.com/prodaja.php?grp=1&sub=2 –Shtilove motorne kosacice, itd. tel/fax: 035 / 323008, E-mail: roandacom@hotmail.comoffice@roandakomerc.com =pitati i njih za isto STIHL Kombi System KM 90 R sa svim potrebnim prikljuccima i za multi motor MM 55 sa svim potrebnim prikljuccima –videti ovaj prospekt-(samo radi informisanosti, jer je isto i u Srbiji za STIHL-ove proizvode, a i koji se mogu kupiti i kod nas)http://www.unikomerc-uvoz.hr/img/prospekt.pdf ; Vršac- http://www.goxyco.com/index.php?c=53&p=120 • e-mail: office@goxyco.com-on-line, dostava Stilovih kosacica, itd. =pitati i njih za isto STIHL Kombi System KM 90 R sa svim potrebnim prikljuccima i za multi motor MM 55 sa svim potrebnim prikljuccima; Jagodina,http://www.atak.rs/stihl.php?sub1_category_id=23&sub2_categegory_parent_id=&sub2_categegory_id=43&product_id=417 =pitati i njih za isto STIHL Kombi System KM 90 R sa svim potrebnim prikljuccima i za multi motor MM 55 sa svim potrebnim prikljuccima.                                                                                                                                                                 3. Smatram, da bi valjalo, kupiti akumulatorski rasprsivac za djubrivo i pesticide(ali ono, nam moze bas vrlo posluziti za prskanja svog bilja, prirodnim zastitnim sredstava, jer je ljudima dosta pesticida, insektida, herbicidima i dosta im je hrane sa vestackim djubrivom)=Bleken&deker GSC500 akumulatorski rasprsivac za djubrivo i pesticide=14,4 V, kapacitet 18 l, zapremina posude 5 l, duzina cevi 120 cm, sa trakom za rame=60,00 eura-70,80 eura sa PDV.                                                                                                                              Firma: ,,G – M & M,, – Beograd, d.o.o., Gocka 43a (Ibarski put), Beograd, Srbija, tel.:011 2349-530, fax: 011 2349-531, E-mail: info@gmm.co.rs  SERVIS: www.profesionalservis.com;office@profesionalservis.com Telefon: 011/2187-402.                                                                                                                                                           4. Smatram, da bi valjalo, kupiti tihe seckalice za sitnjenje biljnog materijala iz baste-njive, vocnjaka, itd. u ceni oko 450 eura za spravljanje svog prirodnog a jeftinog u postupku…, tzv. ,,kompostnog djubriva,,= djubriva koje mirise na sumsko zemliste, jer vestacko djubrivo je ove 2011.g. kako sam na RTS-u cuo, mnogo je skupo, preko 20 eura/dzak od 50 kg za zemljiste i za biljku gajenu na njema, kao i za coveka nezdravog vestaka, itd. o tome, a i za spravljanje svog visokokaloricnog goriva=enegenta briketa-paleta na koji se mozemo npr. grejati ili npr. dobre bi bile npr. uz druge biljne energente=korenje drveca koje mozemo loziti ili cele kostice od visanja-tresanja i za nase univerzalne susare cca 40-50 kg sljive i gde je o potrebi gradnji imanja istih, vise izneto u posebnoj temi, koju cete moci da sagledate.                                                                                                                                              Gde uz prednju seckalicu, npr. potrebno je kupiti malu jeftinu masinu za paletiranje=80 eura, a njihovu seckalicu ili tj. automatsku ne veliku liniju za spravljanje paleta i druge njihove proizvode (http://www.naturalenergy.rs/-paletika; Kupinovo-Pecinci Natural Energy – Panonija, jovan.blazic@naturalenergy.rs; Privrednikova br.2 /Industrijska zona/ Novi Sad, tel: 065 242 0130); http://farmsoft.rs/agro-video-uionica/188-agro-ekonomija-kako-poveati-prihod-u-porodinim-poljoprivrednim-gazdinstvima, i za sve dodatne informacije kako da pokrenete proizvodnju i prodaju peleta i povećate prihod na Vašem porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu možete dobiti na telefon 013-837-029 i upitom na e-mail adresu office@farmsoft.rs ili office@mojsijev.com, kao i  valja imati pred sobom I diskusije sa S-aita npr. eventualno: http://poljoinfo.com/poljoprivreda/proizvodnja-peleta-od-biomase!/60/.                                                                             Prema reklami za ovu paletirku: kod dobijanja sitnih paleta=palet se izradjuje bez dodataka neke hemikalije-bez icega u obliku valjčića prečnika 6 do 8 mm i dužine 1 do 3 cm / kom., gde potrebni materijal koji ostane sa Vasih njiva, moze da se usitni i na mlinu čekićaru, itd., kao i da se na tako dobijeni palet, možete grejati kako u uobičajenim kotlovima na čvrsta goriva s time da se napravi neka sitnija gorivna resetka u kotlu, tako i u specijalnim kotlovima na pelete, a uz to ne loze se svaki dan i ostavljaju vrlo malo pepela=do 1%, a kazu da ne treba gradnja dimnjaka koji ima tzv. ,,cug,, vec moze da se koristi obican cunak, cak i sa odvodom dima kroz prozor,  itd.                                                                                                                                                                                            Za seckalice:  http://www.bosch-pt.rs/boptocs2 rs / Ba%C5%A1tenski + ure%C4%91aji / Ba%C5%A1tenski + ure%C4%91aji+-+pribor/RS/sr/aw/Tihe+seckalice/139807/index.htm  .     

PS. MOZDA SE SA PRODAVCIMA SVEGA GORE SPOMENUTOG, MOZEMO DOGOVORITI O SLANJU ISTOG, HITNOM DOSTAVOM POSTOM-,,CITY EKSPRESOM,, I PREKO DRUGIH.

А П Е Л

 

 

 

А  П  Е  Л

 

за  новчану  помоќ потрбну за лечење  у странство од Ѓокица Величковиќ  од Куманово са станом на ул.,, Мирче Ацев,, бр 40 Куманово- студент

 

Болујем од Leucosis Lympfoblastica Acuta за што је потребно хитно и неодложно  лечење – трансплатација на хемаотопетске метичне келије од несродног донатора.

Потребна трансплатација није  могуќа  у здравственим установама у Македонији.Из овога произлази а по препоруци козилиума  са Клинике за хематологију у Скопљу да  лечење мора да се настави у странство где се очекује потпуно и целоцно излечење,без могуќности да се болест понови. Ово нуди Rojal Marsden hospital у Лондону.

Контактирали смо клинике у Немачкој , где лечење и боравак кошта око 200.000 евра, и Великој Британии  кде лечење и боравак кошта око 250 000 евра,које средства нисмо у могучности  да обезбедимо сами .

Зато молим сва правна и физичка лица свако у складу са своим могучностима  да донира новчана средства за мое лечење и излечење у странство.Средства  могу да се  донирају на следече рачуне  код Комерцијалне банке АД Скопје

 

Денарски хуманитарни рачун      300001000021827

 

Девизни хуманитарни рачун        02-307-0533507.4

 

Унапред захвалан!

 

 

 

Величковиќ Ѓокица

 

 

АПЕЛ ЗА ХИТНУ ПОМОЋ ОБОЛЕЛОМ ЂОКИЦИ ВЕЛИЧКОВИЋУ

 

07. јул 2011.

Оболели двадесетогодишњи Ђокица Величковић из Куманова, предлогом лекарског конзилијума Клинике за хематологију Клиничког центра у Скопљу, (проф. др Б. Георгиевски, проф. др О. Каранфилски и виши научни сар. др С. Станковић), упућен је на интервентни захват и лечење у Лондон у болницу (Royal Marsden Hospital), зашта му је неопходно обезбеђење око 220.000 евра.

Комисија Фонда здравственог осигурања Македоније за лечење у иностранству, на основу документованих покрића трошкова одобрава 80 одсто неопхоодне суме, док остатак мора да сноси сам пацијент млади Ђокица Величковић и његова породица. Позивају се сва правна и физичка лица да помогну у превазилажењу ове тешке ситуације.

Помоћ за оболелог Ђокицу Величковића може се уплаћивати на девизни рачун код Комерцијалне банке ад Скопје, број 02-307-0533507_4 IBAN број: МК 07300307053350753 SWIFT: KOBSMK2X
За денарске уплате хуманитарни жиро рачун у Комерцијалниј банци ад Скопје – Ђокица Величковић, број 300001000021827

За све додатне информације о могућностима помоћи – контакт телефон породице Ђокице Величковића је 00389 – (0)76-829719

 

Крајина: Поуке српске трагедије

Крајина: Поуке српске трагедије

Ел. пошта Штампа ПДФ

Пише: Срђа Трифковић

Срђа Трифковић

На централној прослави “Олује” у Книну 4. августа, председница владе Републике Хрватске Јадранка Косор одала је свесрдно и безрезервно признање хашким заточеницима, генералима Анти Готовини и Младену Маркачу, као борцима за слободу Хрватске. Слична изјава Бориса Тадића о Караџићу, Младићу или ма ком другом Србину, хашком заточенику, савршено је незамислива.

Борис Тадић није реаговао на изјаву Јадранке Косор. Он, јадни мекушац вазда одлучан да не устане у одбрану српских интереса, оличава историјску амнезију која се грубо намеће Србима. Одучити народ од сећања на оно шта му се збило у прошлости, одвојити га од предака, горе је од геноцида. Народи који запостављају своју прошлост осуђени су да исте грешке понављају из генерације у генерацију и да трпе исте, често трагичне последице своје заборавности.

Нажалост, небројена несрећна искуства која су Србе задесила у протеклих стотину година – а међу којима трагедија Крајине заузима видно место – још нису преточена у поуке за будућност. Без извлачења тих поука од стране садашњих и долазећих нараштаја, пак, све патње, порази и посртања претходних генерација, од Куманова и Кајмакчалана до Равне Горе и Книна, губе смисао. Исправка ове судбоносне грешке представља како дуг према мртвима, тако и обавезу према још нерођенима.

Јадранка Косор председава владом државе која је практично превалила све препреке ка путу у Европску Унију, земље која се успешно ослободила пола милиона нежељених Срба а да јој то више нико не узима у минус и нико не тражи исправку неправде – званични Београд понајмање. Да се не заваравамо: Јадранка Косор је наследница лика и дела Фрање Туђмана, а Туђман је позно оличења усташког духа и усташког културолшког кода, што је дошло до пуног израза у лето 1995. То “Европи” ни најмање не смета. Проблем није у Јадранки Косор, јер она само ради свој посао као савесна хрватска родољубна функционерка. Проблем је у самим Србима.

Имајући у виду размере трагедије коју је хрватски шовинизам донео српском народу, заиста је невероватно да је у данашњој Србији запостављен проблем усташтва и његових плодова 1941-45 и 1991-95. Ово је у оштром раскораку са другим народима који су се нашли на удару геноцидних погрома: Јевреји су до сада објавили хиљаде наслова на тему Холокауста на свим водећим светским језицима, а Јермени стотине њих на тему турског геноцида 1915-16.

Током четири ратне године 1941-45, не по први пут у својој историји, крајишки Срби трпели су ужасе не зато што су нешто скривили, већ само зато што су били верни свом имену, својој вери и свом пореклу. Поникли на огњиштима својих предака где се пости и мрси, где се Богу моли и крсна слава слави, они су самим својим постојањем представљали препреку и претњу црвеним и црним крвницима. Стотине хиљада Срба, огромном већином мирних сељака, побијено је у таласу покоља и геноцидног терора који су спровеле усташе Анте Павелића широм Независне државе Хрватске убрзо по њеном проглашењу 10. априла 1941.

Неспутани терор, започет у Херцеговини и Крајини јуна 1941. а убрзо проширен на све крајеве усташке државе, имао је за циљ да се физички уништи што више Срба, а да се они који преживе покоље до те мере заплаше и деморалишу, да побегну у Србију или пређу на католичку веру. За ову трећу могућност усташки режим је могао да се ослони на огромну већину клера и епископата у НДХ. Све то знамо, али је питање да ли ће знати и долазећи српски нараштаји.

У ревизији историјских чињеница двадесетог века са пуно разлога предњаче Хрвати: Фрањо Туђман стекао је почетне поене у својој политичкој каријери управо пишући памфлете срачунате да релативизују, умање, а у крајњој линији и оправдају феномен усташтва. Корени одбојности према Србима у Хрватској, коју је “отац нације” Анте Старчевић преточио у идеологију разуздане мржње, плод су зависти потомака подјармљених католичких кметова према православним слободним сељацима-ратницима. Српски народ под аустријском круном успешно је очувао своје име, крвљу извојеване царске привилегије, веру и идентитет. Срби у данашњој Хрватској никада нису били кметови нити подвргнути мемљивој друштвеној структури банске Хрватске. То је био њихов смртни грех: Старчевић и његови следбеници развили су србофобију у кључну одредницу свог хрватства. Плодови су сазрели у крваво лето 1941.

Суровост и масовност чинили су усташке покоље 1941-45. друкчијим од немачких. Док је у Немачкој “коначно решење” јеврејског питања спровођено далеко на Истоку, и то од стране мањег броја специјално обучених јединица, усташки терор је био срачунат да што већи број Хрвата и муслимана претвори у саучеснике у убиствима и у деоби опљачкане својине. Терор је настављан и онда кад су њиме угрожавани усташки интереси, тј. када су њиме подстакнути устанци Срба.

Комунисти су подржавали усташе све до друге половине тридесетих година 20. века, а деценију касније Комунистичка партија Хрватске добрим је делом успела да се наметне као организатор и вођа српског народа који је био жртава усташа. Комунисти су злоупотребили трагедију српског живља намећући се обезглављеном сељаштву где год није више било угледних локалних лидера. Комунисти су из тактичких разлога осуђивали усташке покоље, али су међу собом партијски вођи са смешком констатовали да су усташе обавиле посао за њих тако што су физички ликвидирале угледне српске прваке и интелигенцију. Остављени без вођа, без домаћина чијим су телима пуњене јаме динарског крша, Крајишници су цинично злоупотребљени као топовско месо у грађанском рату који је покренула Брозова експозитура Коминтерне.

Оно шта Павелић није стигао или могао да уради, постигао је нови отац нације, Фрањо Туђман. Он је правдао усташко наслеђе као потврду повијесне тежње за државношћу. С друге стране, некадашњи савезници Срба из прошлих ратова напустили су их у два наврата: најпре када су их предали Јосипу Брозу, а потом када су прихватили Туђманову суверену Хрватску. На свечано отварање музеја Холокауста били су позвани Хрвати, али Срби нису били пожељни. У прославама 50-годишњице победе над фашизмом учествовали су представници нове хрватске државе чија је претходница из 1941. године била објавила рат Савезницима. Срба опет није било.

Прогон преосталих Срба из Хрватске, започет недуго после победе ХДЗ у пролеће 1990, достигао је врхунац пре скоро 16 година. Као последица још нерасветљених договора званичног Београда и Загреба, четврт милиона њих било је приморано да у једном дану, без игде ичега, напусти вековна огњишта. Трагедија крајишких Срба протекла је тада и наставља се до дан-данас уз равнодушност не само тзв. међународне заједнице већ и доброг дела српског политичког и медијског естаблишмента. Најзападнији огранак српства, који је верност својим коренима вазда скупо плаћао, прогнан је и заогрнут плаштом званичног заборава.

Oстатак текст у Слободи

ПРОЧИТАЈТЕ!!! Овакав човек заслужује да купујемо и читамо његове књиге.

http://www.miroslavkusmuk.com/

ПРОЧИТАЈТЕ!!!

Овакав човек
заслужује да купујемо и читамо његове књиге.

Мирослав Кусмук

Књига као лек и
оружје

Имао је само 22 године када је, рањен на
сарајевском ратишту у вратни део кичме, остао трајно прикован за инвалидска
колица. Од тада, пуних 13 година води своју непрекидну вучју борбу
и учи нас како се чува плам живота и нит смисла у себи. Може да пише само рубом
малог прста десне руке, али његова мисао је чиста, воља непоколебљива и срце
испуњено смирењем.

Објавио је три књиге.
Не јадикује, не тражи милостињу ни сажаљење, а превише је скроман да скреће
пажњу на себе.

Никад не молим за
помоћ ни онда када ми је пријеко потребна, сад Вас молим скренити пажњу
јавности на ово човјека не би ли се његова дјела продавала и читала.

Срдачан поздрав

Миодраг Лукић
Miodrag Lukic

www.pozoristeduga.ch

www.majevica.net

Betreff: Molba za sve Ljude…

Betreff: Molba za sve Ljude…

<http://www.miroslavkusmuk.com/> http://www.miroslavkusmuk.com/

ПРОЧИТАЈТЕ!!!

Овакав човек заслужује да купујемо и читамо његове књиге.

Мирослав Кусмук

Књига као лек и оружје

Имао је само 22 године када је, рањен на сарајевском ратишту у вратни део

кичме, остао трајно прикован за инвалидска колица. Од тада, пуних 13 година

води своју непрекидну вучју борбу и учи нас како се чува плам живота и нит

смисла у себи. Може да пише само рубом малог прста десне руке, али његова

мисао је чиста, воља непоколебљива и срце испуњено смирењем.

Објавио је три књиге. Не јадикује, не тражи милостињу ни сажаљење, а превише

је скроман да скреће пажњу на себе.

Никад не молим за помоћ ни онда када ми је пријеко потребна, сад Вас молим

скренити пажњу јавности на овог човјека не би ли се његова дјела продавала и

читала.

Срдачан поздрав

Миодраг Лукић

Subject: Jedno iskustvo

Subject: Jedno iskustvo
Добио сам писмо од доброг пријатеља који има рођаку, особу која је дуго година присутна у фармацеутским круговима.

Ево тог писма:

Управо сам стигао од рођаке где сам провео 3 сата због ММС-а. Интересовало ме је њено мишљење. Много веома интересантних ствари сам дознао и покушавам да све запамтим. Ствар је јако сложена.

Она тврди да се о лековима јако мало зна, јер не постоји могућност да се то до краја испита. Тек 70-их година прошлог века се дознало за штетне последице лекова, и од тада је настала грана фармације за коју је она експерт у Србији, те као таква регистрована у светском центру у Шведској.

Не само да су лекови загонетка, већ и природне биљке попут кантариона, па и греипфрута. Може се умрети и од лековитих трава, или комбинације лекова и трава. Причала ми је о процедури кроз коју се пролази да би нешто постало званични лек. Када се то деси, тек онда почиње четврта фаза испитивања, која траје деценијама, јер се прате дејства лека у широкој популацији. У трећој фази истраживања се лекови проверавају на клиници, и та фаза траје минимум 7 година. За све време се корупција од стране интересних мрежа подразумева. Здравље људи је последња брига, а лекарима не пада на памет да се баве науком у тој области. Она је од скоро почела да дели своје научне документације устанвама, али то као да баца у ђубриште. Морал у медицини је дно дна. Она сада ради за једну компанију, али је имала веома богате понуде, које одбија, знајући шта је чека.

Веома ми је интересантно шта се дешавало када је теча умирао. Она тврди да су га убили цитостатици. Каже да на београдској онкологији лекари по цео дан туцају коштице од кајсија и једу, док пацијентима препоручују цитостатике.

Стање у фармацији као науци је горе него што сам предпостављао, јер се веома мало поуздано зна о лековима. У јавности се то приказује потпуно другачије, јер се треба стећи профит, а уједно оставити утисак да је ствар под контролом. Истина је по њој, да су лекови убили огроман број људи, али се то држи под тепихом. Причала ми је и врло занимљиве ствари о мозгу. Све је јако сложено у стандардној медицини запада, али је и панично. Зато се води много рачуна о контроли медија. Народ мора веровати у беле попове, баш као и у ове црне.

Што се ММС-а тиче, нема научних података о томе да ли је то лек. Нико од надлежних на нивоу државе то незна, нити је ММС прошао процедуру. Оно што је неповољно по Владу Езотерију је да се оклизнуо о параграф који строго забрањује да се он бави тим послом, јер тај посао сме радити само онај ко пред законом сноси сву одговорност. Ти људи морају бити фармацерути по струци, или апотеке, а Влада је регистрован за издавача књига. Осим тога нема у фирми никога са лиценцом фармацеута.

Ово доле је текст који сам ставио на ФБ, јер сматрам да јавност треба имати сазнање о целом случају који ће се сигурно тек распламсати.

Скоро хапшење Владе Езотерије због продаје ММС-а, који је у штанпи оцрњен као отров, изазива данима негодовање код људи који тврде да се ради о леку који лечи рак и друга тешка оболења. Јавност је збуњена, а многи су прихватли вест као суд правде. Стога сам отишао код рођаке, која је експерт за фармацију, како би дознао шта је истина. Додатни мотив је што случај Владе Езотерије има тесну везу са пројектом Камелот, и Џимом Хамблом, оснивачем нове цркве, чији је први епископ.

Дакле став експерта за фармацију је да Влада није имао овлашћење за продају ММС као лек, јер није фармацеут, а такође ММС нема потврду меродавне установе да је лек, већ средство за спољну десинфекцију. По тврђењу експерта још нико у свету незна да ли је ММС лек или отров, али може бити и једно и друго, што зависи од више чинилаца. Исто важи и за многе, већ процедурално потврђене лекове, јер је читава ствар са лековима много сложенија, неко што се у лаичкој јавности зна. Неки лекови су после више деценија употребе забрањени јер се открило да су опасни. Другим речима, били су заправо отрови. Проблем је што новинари такође немају право, нити су овлашћени да ММС унапред називају отровом, тим пре што се од такве оцене уздржавају и експерти за фармацију. Влада је ипак направио погрешан корак у послу, не познајући законодавство, а и без предходног савета експерата.

Да ли иза свега стоји фармакомафија? Закон је закон, а фармакомафија једва чека да га неко прекрши. Да ли фармакомафија крши такође закон?

Логично, и то онај темељни.

Српски покрет Двери у посети Швајцарској – Dübendorf, 17.09.2011 у 20 часова

1.                  Ко су, уопште, Двери?
Двери су покрет слободних људи патриотског опредељења који желе да живе своје животе.
Покрет за живот је политичко деловање Двери,
организације која постоји већ 12 година и која је за то време постала најјача и најделотворнија нестраначка патриотска организација српског народа.
(Додатно питање: Шта значи реч двери? Одговор: Реч двери је стара словенска реч и означава царска врата у цркви.)

– Изградили смо најјачу и најделотворнију нестраначку патриотску организацију српског народа,
повезали смо Србе широм света у једну модерну Српску мрежу, породични смо људи, домаћини, чистих биографија, способни и спремни десет пута више него досадашња политичка гарнитура која је показала шта зна.
Ми смо људи који су својим 12-годишњим радом показали своју способност и стручност, морални кредибилитет и велики љубав према српском народу и култури, и који су сада спремни да свом силом зауставе пропадање српског народа, и да га изведу на пут опоравка, много бољег и
прогресивнијег живота, који му, по историјским и културолошким вредностима, свакако припада.

2.                  Да ли су Двери странка?
Не, нисмо странка, ми смо надстраначки друштвено-политички покрет који има за циљ да вредносно промени постојећи страначки систем, да политику ишчупа из раља тајкунских и страначких профитера и да је врати народу. Већ се годинама показује да ни једна странка, без обзира на своју величину и кадрове које има, није довољно јака да реши проблем у којем се налази Србија. Двери ће управо радити на обједињавању свих поштених и квалитетних кадрова, без обзира да ли су чланови неке странке
или нису. Нас не занима страначки, већ само народни и национални интерес. Зато смо Покрет – а не странка!
.

3.                  Имате ли стручњаке?
Имамо, али ти стручњаци се својим поштењем и чистим образом разликују од свих страначких
„стручњака“ који су нас довели до руба егзистенције. Нама нису потребни такозвани и самозвани експерти да по свом нахођењу управљају Србијом. Наши стручњаци и експерти могу да раде само у оквирима који им је народ задао. Наши стручњаци, из земље и расејања, способни и доказани у својим струкама и фирмама, имају једну заједничку крилатицу – не кради државу, не кради народ! Ново време долази, ми смо весници тог времена!

4.                  Да ли излазите на изборе?
Да, излазимо на изборе, али не као странка, већ као покрет, то јест као група грађана Двери – Покрет за живот Србије, која ће имати своју независну листу.

5.                  Чију подршку тражите?
Свих оних који воле Србију и који желе
поштено и марљиво да раде, да живе и да стварају породице, свих оних који пропознају да су за ново и тешко време које долази потребни нови, поштени и вредни људи са свежим идејама и решењима из земље и дијаспоре, свих оних који желе да њихов глас има јасног и гласног представника у држави и да се њихов глас не распродаје у постизборним коалицијама; свих оних који су разочарани постојећим економским, друштвеним и националним стањем у земљи, свих оних који су незадовољни трулим и лажљивим тајкунско-страначким системом.

6.                  Ко вас финансира?Као новонастали покрет, не финансира нас ни један домаћи или страни тајкун, ни једна страна амбасада, нити ће нас икада финансирати. У Србији нам помаже народ такозваним капиларним финансирањем, то јест малим донацијама и прилозима, у складу са својим могућностима, али нам помаже и српска дијаспора. Верујемо да ће нашу кампању препознати и на финансијски начин помоћи сви поштени и способни људи, верујемо да таквих има широм Србије и Расејања.

7.                  Која вам је предизборна тактика, шта нудите пре избора?
Нудимо враћање поштења у политику, нудимо враћање
политике народу, нудимо нове људе са свежим и правим идејама за ново и тешко време које долази, нудимо враћање достојанства српском народу, радну етику, нелицемерно и активно родољубље,  разбијање монополско-страначког система, заустављање распродаје и разбијање Србије, стварање услова за бољи живот, за породице и породичне људе, за запошљавање и веру у боље сутра – за живот Србије.

8.              Која је постизборна стратегија, шта ћете понудити?
Борба против уједињених монопола  који уништавају Србију! Ово ће бити понуђено свим људима који нису учествовали у прављењу таквог система, верујемо да чак и у
странкама постоје поштени и честити људи који схватају да је ово највећи проблем Србије и да ће се прикључити нашој борби и покрету.

9.              Да
ли сте ви шовинисти? Кокетирате ли са фашистичким и нацистичким идејама?
Ми смо српски родољуби, људи који су се напајали на антифашистичким и слободарским темељима српског народа. Узгред, Двери су урадиле посебан темат број на тему нацизма и антинацизма у Србији, са посебним освртом на словенске, тачније руске и српске жртве у борби против нацизма и фашизма. Фшизам и нацизам су болесне идеје које су настале на Западу, оне код нас никада нису имале озбиљног подржаваоца
и, ако се ми питамо, никада неће ни  имати.

10.              Које су ваше биографије?
Наше
биографије су чисте, неупрљане, биографије људи који су поштено и марљиво радили, који се никада нису предавали, који се, као сав нормалан свет, боре да очувају своје породице и да деци у Србији оставе мало бољу земљу од оне коју смо наследили од наших очева.

11.              Причате да сте против друштвеног система.  Да ли сте револуционарни, да ли призивате братоубилачки рат?
Ми смо против оваквог тајкунско-страначког система који дере кожу с леђа поштеном народу. Ми смо за друштвени систем који ће свим вредним и поштеним људима омогућити да раде, да од свог рада живе и који ће у затвор послати све оне који
покушавају да кроз страначко-друштвени систем пљачкају поштене људе. Они који покушавају да из личних интереса задрже овакав погубан пљачкашки ситем, говоре за нас да смо револуционарни, да позивамо на братоубилачки рад и слично. То ниакда нисмо радили, нити ћемо радити, али обећавамо: када дођемо на власт, закон ће важити за све, нико неће бити изнад закона као што је то данас случај, али обећавамо и то да ћемо увести ригорозније законе за оне који управљају државом. Већа функција, већа одговорност, али и већа казна за
злоупотребу радног места. Дакле, законским актима ћемо избацити лопове из државне администрације и сместити их тамо где им је и место.

12.
Да ли сте опасни за народ или државу?
Не. Ми смо искрени родољуби који волимо Србију, српски народ, као и све друге грађане који поштују Устав и законе Србије. Ми смо опасност само за уједињене монополе који разарају Србију, ми смо опасност за страначке лихваре и шићарџије, за лопове, лажљивце и непријатеље Србије. За поштене, честите и лојалне грађане Србије, којих је апсолутно највећи број у нашој отаџбини, за њих смо пријатељи и њихови представници.

13.              Ко вас представља, имате ли председника, локалне одборе и слично?
Не, ми немамо председника
нити доживотног Вођу. Ми имамо људе који желе да раде, код нас у Покрету највише одлучују они који највише раде. Имамо локалне подружнице које функционишу на исти начин. Радом целог поркета кординира Управни и Извршни одбор.

14.              Од чега живите? Јесте ли ви још једна гарнитура која само политичари и од тога хоће лепо да живи? Ко је од вас привредник, већином сте правници и књижевници?
У редовима нашег Покрета има правника и књижевника, али има и инжињера, лекара, учитеља, сељака, радника, привредника… Наш политички рад је одвојен од нашег издавачког рада: часопис Двери српске постоји већ 12 година и неки од
нас раде у редакцији. Не узимамо новац из државне касе за наше плате. Други људи раде у државним или приватним предузећима, имамо лекаре и поштаре, докторе и сељаке, учитеље и физичке раднике, велики број наших активиста су власници малих и средњих предузећа…
———————-Прослиједите ову информацију вашим пријатељима, и подржите Двери. Детаљније информације слиједе.
Miodrag Lukic

www.pozoristeduga.ch

www.majevica.net

Boris Tadic-marioneta Zapada

http://www.youtube.com/watch?v=wUOCm2cBDIQ&feature=youtu.be