Загреб тражи део Србије

09. 08. 2011 | 22:00

Загреб тражи део Србије

Београд – Иако је Хр­ват­ска на­ја­ви­ла да ће по­др­жа­ти на­по­ре Ср­би­је на пу­ту ка Европ­ској уни­ји, то се не­ћеде­си­ти уко­ли­ко Бе­о­град не бу­де ис­пу­нио све же­ље За­гре­ба, а јед­на од кључ­них је ре­ша­ва­ње пи­та­ња гра­ни­це на Ду­на­ву, са­зна­је „Прав­да“.

Хр­ват­ска, ко­ја ће 2013. го­ди­не по­ста­ти члан ЕУ, ни­је спрем­на да ви­ди Ср­би­ју у Уни­ји уко­ли­ко се не ре­ше спор­на пи­та­ња по­пут не­ста­лих осо­ба, око 2.000 љу­ди обе на­ци­о­нал­но­сти, не­ре­ше­но пи­та­ње гра­ни­ца, као и имо­вин­ска пи­та­ња између две зе­мље.

Хр­ват­ска и да­ље тра­жи да се гра­ни­це утвр­де на осно­ву ка­та­стра, док Ср­би­ји од­го­ва­ра да раз­гра­ни­че­ње може да бу­де на сре­ди­ни плов­ног пу­та Ду­на­ва. Ме­ђу­тим, Хр­ват­ска твр­ди да се спор­на те­ри­то­ри­ја про­сти­ре од гра­ни­це са Ма­ђар­ском до Бач­ке Па­лан­ке, а, пре­ма про­це­на­ма, реч је о 10.000 хек­та­ра на ле­вој оба­ли Ду­на­ва, ко­ја ка­та­стар­ски, ка­ко су ре­кли, при­па­да Хр­ват­ској. У За­гре­бу на­во­де да се спор­но под­руч­је на­ла­зи у Ср­би­ји, по­што је тре­нут­на гра­ни­ца на Ду­на­ву. Дру­га спор­на тач­ка на гра­ни­ци на­ла­зи се на под­руч­ју од ма­ђар­ске гра­ни­це до Бо­го­је­ва, од­но­сно на те­ри­то­ри­ја­ма оп­шти­на Сом­бор и Апа­тин, на ле­вој оба­ли Ду­на­ва, где је спор­но 7.800 хек­та­ра. Пре­ма ре­чи­ма из­во­ра „Прав­де“ из Вла­де Ср­би­је, Хр­ват­ска ће ин­си­сти­ра­ти и на вра­ћа­њу мно­гих обје­ка­та.

– Пре­ма на­шим про­це­на­ма, вред­ност згра­да, ста­но­ва, од­ма­ра­ли­шта не­ка­да­шњих хр­ват­ских фир­ми у Ср­би­ји у тре­нут­ку рас­па­да СФРЈ из­но­си­ла је око 800 ми­ли­о­на евра. Ме­ђу­тим, они твр­де да је вред­ност знат­но ве­ћа. Хр­ват­ска по­тра­жу­је и објек­те за­гре­бач­ке ком­па­ни­је ИНА, ко­је је 2003. го­ди­не „Бе­о­пе­трол“ про­дао ру­ском „Лу­ко­и­лу“, чи­ја је вред­ност уго­во­ра из­но­си­ла од 210 ми­ли­о­на евра. Тај про­цес је пред Ме­ђу­на­род­ним су­дом за ар­би­тра­жу у Стра­збу­ру – твр­ди наш из­вор.

Ана­ли­ти­чар Бран­ко Ра­дун твр­ди да исто­риј­ско ис­ку­ство у од­но­си­ма са Хр­ват­ском ни­ка­да ни­је би­ло по­зи­тив­но.

– Кон­стан­та хр­ват­ске по­ли­ти­ке је не­га­тив­ни став пре­ма Ср­би­ји. Од њих ће сти­за­ти раз­не вр­сте усло­вља­ва­ња, а као члан ЕУ мо­ћи ће да вр­ши до­дат­ни при­ти­сак. На не­ким пре­го­во­ри­ма, ка­да се за­тво­ре вра­та, и по­ред то­га што нас на­вод­но јав­но по­др­жа­ва­ју, тра­жи­ће не­ке уступ­ке за се­бе. Хр­ват­ска ће тра­жи­ти и да се њи­хо­ве фир­ме про­те­жи­ра­ју за­рад еко­ном­ске до­би­ти – ис­та­као је Ра­дун.

(Аутор: П. Је­ре­мић / Извор: Правда  / Фото: Правда)

Повезане вести:

  1. Америка тражи од Србије да призна КиМ
  2. Дачић опет нуди део Србије…
  3. Конузин: Косово је део Србије!
  4. Тражи прилог да бежи из Србије

Trgovci u hramu

Trgovci u hramu

Posle upoznavanja, moram da naglasim; virtuelnog, sa jednom „velikom“ hrišćankom nisam više siguran zašto je Isus izbacio trgovce iz hrama.

Sve je počelo mojom glupošću da se obratim ženi koja se predstavlja kao ljekar i poziva ljude da lijek nadju na njenom internet portalu.

Bolestan čovjek je sklon da posegne za bilo čime ne bi li se riješio bolesti pa i tome da se obrati ljudima za koje ne zna sa sigurnošću, da li su ljekari ili šarlatani, a ja sam imao sreću da naletim na trgovca i to kakvog.

Obratio sam se „doktorki“ sa pitanjem i izložio svoj problem, naglasivši da zvanična medicina insistira na skalpelu i očekivao da gospodja koja očigledno veći dio dana provodi na fejsbuku, odgovori kako to priliči ljekaru, a ne trgovcu. Žena za koju sam čuo da liječi ljubavlju, po svemu sudeći posjeduje ljubav prije svega prema novcu.

Odgovorila mi je ovako:

DrTatjana Djordjevic

Da li ste član našeg sajta? Mi na sajtu radimo kontinuiranu edukaciju ljudi u vezi sa zdravljem, pa tako imamo i preporuke o lečenju mnogih bolesti lekovitim biljem. Čuvanje zdravlja se radi svakodnevno, a ne samo kada dođe bolest. Ako želite registrujte se, i treba da uplatite simboličnu članarinu putem SMS-a ili fiksnog- imate uputstvo o načinu plaćanja. Ta članarina traje 15-tak dana, a posle je obnavljate po potrebi. Mi radimo ozbiljno na zdravlju ljudi tako da je ovo jedini ispravan put za lečenje i sprečavanje mnogih bolesti. Možete se registrovati na ovom linku:http://www.dr-tatjanadjordjevic.com/lekovito-bilje/-odrasli/167-preventivn-medicin-i-fitoterpij

Zamislite da ste bolesni od recimo raka i obratite se nekom ko sebe predstavlja kao hrišćanina i čovjekoljubca uz to još ljekara i on vas ne pogleda u oči nego vam prstom pokaže ka blagajni i kaže: „Idite i uplatite simoboličnu sumu pa poslije idite u bibiloteku pročitajte knjigu koju sam napisao o bolesti koja Vas muči.“

Napravio sam sledeću glupost napisavši gospodji sledeće:

Hvala, da budem iskren ne svidja mi se Vaš odgovor, previše je uopšten i ako ste ljekar nastupate pogrešno ili mislite da razgovarate sa djetetom. Učlaniću se iako sam očekivao da nastupite kao ljekar, a ne kao trgovac.

Srdačan pozdrav

Miodrag Lukić

Zaista sam htio da se učlanim na taj sajt i vidim šta je gospodja „doktor“ napisala o mojoj bolesti, ako je nešto napisala i onda se suočio sa činjenicom da se plaća na isti način na koji se u Švajcarskoj plaćaju „vruće linije“ na čijem su drugom kraju prostitutke ili šarlatani, prve prodaju uzdahe, a drugi prodaju bajke.

Kako ne kupujem uzdahe niti vjerujem u bajke odustao sam i vratio se svojoj prepisci sa „doktorkom“ gdje me sačekao sledeći odgovor:

DrTatjana Djordjevic

Ja se bavim naučno-istraživačkim radom i nisam trgovac, ali Vi ne razumete zašto Vam sve ovo govorim. Kada malo dublje uđete u suštinu stvari shvatićete da je ovo u Vašem interesu. Lepo se registrujte i pregledajte sve o lečenju biljem i ishrani. Možete mi slobodno poslati sva pitanja i na ovaj način. Inače, medicina nisu samo tablete na koje ste Vi navikli, ja se malo ozbiljnije bavim ljudima.
Svako dobro od Gospoda

Pročitao sam i stekao utisak da me gospodja smatra debilom ili je navikla da ima posla sa debilima pa ne može da iskoči iz kalupa u koji je upala. Sad već pomalo ljut napisao sam poruku koja, iskreno govoreći nije bila naljubaznija.

Gospodjo, krivica je do mene, a ne do Vas. Previše dajem ljudima i previše očekujem od ljudi. Tako previše očekujem i od ljekara, iako su ljekari samo ljudi.
Pozdrav Vam je nikakav, mislim jezički i smisano nikakav i sklepan od novopečenih vjernika, ali neka Vam bude. Jer oni koji su odgajani kao vjernici pozdravljaju drugačije.
srdačan pozdrav
Miodrag Lukić

Ovo sa pozdravom nije rečeno na pravi način, priznajem, ali sam pošto sam odrastao pored djeda i bake koji su bili istinski vjernici, navikao  na blagoslove, nikako na skraćenice tipa: Svako dobro od Gospoda, što meni stvarno liči na pozdrav novopečenih vjernika. Istina, ja uopšte ne zamjerim ljudima kad koriste takav pozdrav, ali nekom ko se predstavlja hrišćaninom kao što čini “doktorka” takav pozdrav ne priliči, iako bi meni vjerovatno priličio, jer sam loš hiršćanin, barem ona tako misli. Gospodja se sad istinski naljutila i odgovorila mi sledeće:

DrTatjana Djordjevic

Eto, vidite, koliko ste gordi i zlobni, a to razara nervn-imuni i hormonski sistem. Moj sajt je način da ljudi dođu i do duhovnog zdravlja, a što se tiče mog rečnika i načina ophođenja, ja sam lekar i ne znam šta je tu čudno i neregularno. To što sam hrišćanka ne znači da treba da zloupotrebljavate i spuštate me na svoj nivo. Lepo sam Vam se obratila, ne znam šta je za Vas uvredljivo. Znači, problem ste Vi sami sebi i onda Vam niko ne može pomoći. Što se tiče moje vere duhovnici kažu da su reči pisane u mojoj knjizi “Povratak bogu i prirodi“ izlazile iz samog “Božijeg oltara“ tj. bile nadahnute Duhom Svetim. Nemam razlog da Vam se pravdam, ali Vi ste hrišćanin koliko i marsovac. Osnovno kod hrišćana je ljubav i lepo vaspitanje, a Vi ste vrlo nevaspitani.
Doviđenja.

Održa mi žena lekciju o dobrom vaspitanju i gordosti, pa izmedju ostalog ona koja je prava hrišćanka puna ljubavi i skromnosti napisa i ovo: Što se tiče moje vere duhovnici kažu da su reči pisane u mojoj knjizi “Povratak bogu i prirodi“ izlazile iz samog “Božijeg oltara“ tj. bile nadahnute Duhom Svetim.

Sad sam morao da izbrojim do deset da ne nazovem gospodju i ne kažem šta mislim o ljudima poput nje, ali sam pokušao da budem dobar hrišćanin i nisam dozvolio da me bijes obuzme nego sam napisao donekle pomirljivu poruku:

Hvala. Od Vas sam očekivao mudrost, a ja griješim kad previše očekujem od ljudi. Ja sam hrišćanin gospodjo i to nisam postao u zrelom dobu. Gord i zloban, prema trgovcima gospodjo, nikad prema ljekarima i ljudima druge vrste. Vi ste na žalost postupili kao trgovac. Osnovno kod hrišćana je i čovjekoljublje, a ne korist, pa makar  i simbolična.
Izvinite, nije bila namjera da Vas uvrijedim već da Vam ukažem da bolestan čovjek ne očekuju odgovor poput Vašeg, da ga proslijedite kao što naše medicinske sestre proslijede pacijenta ljekaru, a da ga pri tom ne pogledaju uoči. Bolestan čovjek očekuje pogled u oči, pitanje, pa tke onda proslijedjivanje ljekaru ili na sajt kako to Vi činite.
Možda Vi vjerujete da ste hrišćanka i čovjekljubac, ali to treba da povjeruje i bolesnik koji Vam se obratio, a neće Vam povjerovati ako ga proslijedite praznim riječima prema sajtu, koji je mrtva stvar.
Još uvijek me ne razumijete? Ljutite se?
Ako je tako onda ste gordi i zlobni.

Neka Vam se Gospod smiluje i Vama i meni, Vama jer ste ubijedjeni da radite dobre stvari, pa iako ih činite na pogrešan način i meni koji sam previše direktan i nevaspitan.
Iz ovog razgovora bi oboje trebalo da izadjemo bogatiji, ja jesam, a Vama to isto želim.

Srdačan pozdrav

Miodrag Lukić

Priznajem nisam baš imao rukavice na rukama dok samo ovo pisao. Mogao sam to drugačije ako sam htio da probudim uspavanu savjest ove “doktorke”, ali nisam znao u kojoj mjeri je njena savjest uspavana pa sam dobio sledeći odgovor:

DrTatjana Djordjevic

Мани ме твоје “православне“ патетике. Моји пацијенти мене изузетно цене и уважавају, али су за разлику од Вас културни и васпитани.

Gospodja je, valjda da naglasi kako je Srpkinja i hrišćanka prešla na ćirilično pismo i optužila me za pravoslavnu patetiku. Ja stvarno ne znam šta je pravoslavna patetika i kako ona koja je pravoslavni hrišćanin optužuje mene za tako nešto. Uz put je prešla na intimniji način oslovljavanja pa sam za nju postao TI, ali naravno ne kao čovjek sa kojim se zbližila već kao biće niže vrijednosti. Možda ne treba zamjeriti “doktorki” jer i pravi ljekari kod nas na pacijente gledaju vrlo često kao na bića niže vrijednosti, pa zašto bi “doktorka” drugačije gledala na neugodnog sagovornika koji je pored ostalog odbio da nazove broj gdje razgovor košta 4.23 Sfr., baš kao kad neko zove prostitutku da mu uzdiše u uvo ili poznatog švajcarskog šarlatana Majka Šivu, da mu on ili neko od njegovih sagovornika ispriča bajku o uspjehu, ljubavi ili zdravlju.

Treba naglasiti da na sajtu slavne “doktorke” ni plaćanje nije nazvano pravim imenom već; blagodarnošću, dok u uputi za plaćane sve vrvi od hrišćanskih misli tipa:

Darovanje Bozijih dela se moze uporediti sa darovanjem zlata za izgradnju Bozije skinije, zavetnog satora, koju je Mojsije naredio da daruju svi ljudi koji su imali ljubav prema Bogu.

Darovanje sotoninih dela  se moze uporediti sa darovanjem zlata za pravljenje Bogomrskog zlatnog teleta, koju  su naredili ljudi koji su srcem ostali u Egiptu i u dusi su se jos uvek klanjali faraonima.
Kao sto je i rekao sveti apostol Pavle:“ Ko sije u telo, poznjece smrt, a ko sije u duh, poznjece zivot.“

Kada darujes Bozije delo i ucestvujes u njemu, to se vraca visestruko.

Mislimo da trazeni iznos nije veliki, jer od toga samo trecina sredstava ide nasem portalu.

Pozivam vas da ucestvujete u Bozijem delu.

Ni manje ni više nego je njen internet portal Božije djelo. Trebalo mi je sada malo više snage da ne odgovorim oštro i ne optužim doktorku za zloupotrebu nesreće bolesnih ljudi i njihove vjere u Boga, kao što se ovde čini.

Moja sledeća poruka je glasila ovako:

Ništa niste naučili gospodjo Djordjević,
Izgubili ste strpljenje pa Vam je gordost unakazila lice i sad ste samo trgovac. Strašno je da takav čovjek drži ljudima lekcije o hrišćanskoj ljubavi.

Mogao sam biti naravno konkretniji i baciti joj u lice činjenicu da je ona ništa drugo do običan šarlatan, ali sam se uzdržao nadajući se da ima malo ljudskog u sebi ili da će barem malo razmisliti prije nego što uzvrati.

Nije razmišljala:

DrTatjana Djordjevic

Иди човече код психијтра прво, па тек онда код осталих доктора, ти имаш мало жешћуфркуса собом, али ја нисам психихатар, и сада ме остави на миру немам времена да се расправљам са простачинама, охлади више од мене. Иди малтретирај неког другог, зато и јеси болестан. Болестан ти је ум човече, а све због твоје охолости и гордости.

Posle ovog bi bilo besmisleno nastavljati „razgovor“ sa ovakvim hrišćaninom i čovjekoljubcem. Treba pogunuti glavu i osjećati se grešno zbog toga ili dočekati prvog sektaškog misionara i pasti mu u zagrljaj.

Zašto pominjem sektaškog misionara?

Sudeći po onom što sam u medijima pronašao o dr. Tatjani Djordjević ona uživa puno povjerenje odredjenih krugova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako znam da je jedan odredjeni broj vladika skrajnuo pa su postali članovi masonerije i Rotari kluba ništa me više ne čudi.

Ko li će i da li će neko istjerati trgovce iz hrama? – pitam se sad.

Miodrag Lukić
Miodrag Lukic

www.pozoristeduga.ch
www.majevica.net

Glas Dijaspore preporučuje, www.koreni.net

www.korei.net

Jesi li covek Borise, ili samo predsednik?

„Trebinje, Trebinje, kad me vidiš …..“ neki kažu „poljubi me“ a neki opet nešto drugo, mnogo žešce. Tako i danas kad krenete put Kosova i Metohije, možete slobodno reci „Jarinje, Jarinje, kad me vidiš j… me“. Jer, umalo naj..asmo zbog Jarinja, ni krivi ni dužni, ali opet, i uvek, svima ružni. Zbog te krivice i duga, o kom niko u Švedskoj nije želeo da prozbori koju, javio se gospodin Nikola Janic svojim otvorenim pismom. Jer, i njemu je došlo preko glave, da ne kažemo opet, po srpski, nešto drugo. Zbog neprospavanih noci, zbog dece koja ce se jednog dana možda zastideti svojih roditelja, zbog neveselnika na barikadama kod Jarinja i Brnjaka, zbog istine o Srbiji i Srbima, zbog buducnosti roda i sopstvenog poroda, najzad je odlucio da progovori.

Potonuce broda

Zar je moguce da niko od onih koji se nalaze na kormilu ovog rasklimatanog broda, koji se zove Srbija, ne primecuje da nam voda nadire sa svih strana, plavi potpalublje, ulazi u mašinski prostor… Pitanje potpunog potonuca, reklo bi se, više nije stvar pretpostavke, vec postaje gruba realnost, koja sve više ulazi u svest svakog „putnika“ na brodu Srbija. Komšije i prijatelji, koje nam dolaze sa raznih strana, umesto dasaka i zakivki za zaptivanje brodskih rupa, u rukama nose pijuke, pajsere, bušilice. Oni sada, na našu zaprepašcenost, buše nove otvore u brodskim pregradama. Kada ih pitamo zašto nam to rade, oni tvrde kako se trude da nam „prijateljski“ pomognu.

Diverzije iz RTS-a:

Vaše pravo da platite sve. Servis javni, serviseri tajni

Radio televizija Srbije godišnje prikupi i preko 150 miliona evra od gradana i delom iz marketinga, ali nikako da pocne da posluje sa zaradom. Stalno se uzimaju novi krediti od poslovnih banaka, a na šta pare troše Aleksandar Tijanic i njegovi zaštitnici i cauši, ne može da se sazna jer je to – poslovna tajna. U Srbiji se pretplata za nacionalnu televiziju zvanu RTS placa preko racuna za struju. Sva domacinstva koja poseduju brojilo za utrošenu elektricnu energiju, a ima ih 3,1 miliona, po izveštaju EPS-a, dužna su da RTS-u placaju mesecno po 500 dinara za takozvani Javni servis, odnosno najobicniju televizijsku pretplatu za dva kanala.

www.koreni.net