OBJAVLJENA DJELA ZA I PROTIV AKADEMIKA BUROVIĆA

OBJAVLJENA DJELA

ZA I PROTIV AKADEMIKA BUROVIĆA

 

I pored svih maltretiranja da ništa ne napiše; i pored svih sabotiranja da, ako što i napiše, da to ne objavi; i pored svih mjera, koje su preduzete od pet država da mu se objavljene knjige unište, uhapse ili pokriju ćutnjom – Akademik Burović je uspio do sada (juni 2011) da objavi ništa manje već 108 knjiga i da svojom umjetničkom rečju, svojom naučnom istinom, sensibilizira, digne na noge i angažuje u diskusiji cio svijet, iz države u državu i sa kontinenta na kontinenat, na svim jezicima i preko svih medija.

Svojim disidentnim književnim stvaranjem (setite se samo njegove poeme BOJANA, Dubrovnik 1952!), on je izazvao titoističke vlasti eks-Jugoslavije da ga uhapse i da više puta pokušaju da ga i fizički likvidiraju. Dan-danas Titoisti nastavljaju borbu protiv njega iz Beograda, Podgorice i Skoplja, otvoreno i maskirano, upotrebljavajući svestrano svoje albanske sluge, posebno nekakvog Bahri Brisku, koji je protiv našeg Akademika objavio već po drugi put čitavu antologiju psovki, laži i kleveta, falsifikata i intriga.

Čim se spasio jugoslovenskog zatvora, na putu za SSSR, Akademik Burović je prebjegao u Albaniju, ali i tamo intervenišu Titoisti i otvoreno traže od albanskih vlasti da im ga vrate ili likvidiraju. Pošto im propadoše pokušaju da im ga vrate, Enverovci ga uhapsiše i osudiše kao osobu koja je u Albaniji jezikom i svojim djelima pretstavljao ideološku i političku diversiju (diversionin politik dhe ideologjik) – tako piše u Presudi, kojom su ga kaznili ništa manje već 43 godina monstruoznog zatvora, pa su više puta pokušali i da ga fizički likvidiraju.

Pošto je izvukao živu glavu iz albanskog monstruoznog zatvora Bureli i stigao u Švajcarsku, gdje mu je odmah dat status političkog emigranta, kidajući zalogaje hljeba od svojih usta i usta svoje djece, on je nastavio da piše i objavljuje svoja djela ne samo na polju književnosti, već i na polju publicistike (kojom raskrinkava titoizam i enverizam!), pa i na polju nauke, balkanologije i – posebno – albanologije, dokazujući nam nedvosmisljeno njegovim albanološkim tezama (od Albanaca proglašene za crne teze!) da Albanci nisu nigdje na Balkanu autohtoni, ni u samoj Albaniji, kamoli na Kosmetu i ma gde drugo, da nisu ni sljedbenici Ilira, kamoli i Pelazga.

Cjelokupno stvaranje Akademika Burovića, posebno ovo naučno, stavilo je u pokret albanske falsifikatore istorije, posebno kad su vidjeli da se njegove albanološke teze usvajaju po svijetu i od naučnih institucija, universiteta i akademija, pa i od nekih trezvenih albanskih naučnika, koji su i sred Tirane istupili u odbranu albanoloških teza Akademika Burovića, izjavljujući i sami da je pretendiranje za autohtoniju absurditet, a pretendiranje za genealoško porijeklo od Ilira i Pelazga – politička propaganda vladajuće antinarodne, terorističke klike Envera Hodže i njegovih sljedbenika. Ovi su Akademika Burovića proglasili za najvećeg savremenog albanologa, za Mandelu Albanije, za heroja, za genija, pa i za sveca.

Lično predsjednik Albanije Ramiz Alija, koji je tada, poslije smrti E.Hodže, bio i šef Partije rada Albanije, organizira kampanju protiv Akademika Burovića, pa i atentate, sâm i u saradnji sa svojim homologom u Beogradu. On angažuje da pišu protiv našeg Akademika najsnažnija albanska pera, lično Ismaila Kadare, Adema Demaçi, kao i svoje profesore, doktore i akademike. Pošto mu je Akademik Burović savladao ova pera, Ramiz Alija, sa svojim lažima i falsifikatima, silazi mu i sâm na “megdan”, ali ga naš Akademik odmah nokautirao svojim stručnim odgovorom, dokumentima i činjenicama pa se više Ramiz Alija nije čuo živ. Tada je R.Alija nahuškao protiv Akademika Burovića čitav čopor piskarala da pišu i laju protiv njega svakakve besmislice, pa i da je naš Akademik, dok je bio u zatvor u Burelju (Albanija) ubio u BiH ništa manje već 350.000 muslimana! On regrutuje protiv Akademika ne samo albansku ološ, već i akademikove rođake (Agim Spuža je istupio i preko I-N SERBSKIH!), i rođenog brata – Hajra, kapetan JV i sekretar partijske organizacije Mila Ðukanovića, pa i rođenu djecu – kćerku, masakriranu u Albaniji od Ramiza Alije i njegove kriminalne enverističke klike.

Albanska mafija je pozvala i preko interneta svoje junake da pođu u Ženevu i da ga ubiju. Lično Kadri (Os)mani, poznat kao albanski marksistlenjinista i „veliki“ pisac, isto tako preko interneta, očitao mu je i opelo.

Dana 01. jula 2009. godine, ne samo što su mu spalili cio tiraž 4 nova izdanja, već su na Akademika Burovića izvršili i atentat sred Tirane. Akademik je to odmah denoncirao i štampi i srpskim vlastima, pa i švajcarskim, ali niko o tome još nije ni riječ prozborio preko medija, ni o spaljenim knjigama ni o atentatu, jer albanska mafija, svojim droga i prostituta-dolarom, svezuje svima i ruke i oči i jezik. Izuzetak čini beogradski TABLOID, poznat kao list protiv mafije!

Do sada su o njemu i njegovim knjigama napisane na hiljade studija, članaka, eseja, recenzija, portreta i reportaža, intervjua. Na hiljade su napisi u kojima se on i njegovo stvaranje spominju, tretiraju, citiraju. Samo su knjiga za njega i njegovo stvarenje do sada napisane preko 120: pro i protiv njega. Neke od prve do posljednje stranice. Druge imaju ne samo jedno, nego i više poglavlja, isključivo o njemu i njegovom stvaranju. Treće imaju koji pasus, koju konstataciju, koju pohvalu ili – koju intrigu, psovku, prostačku, najprljaviju, jer to su njihovi argumenti protiv Akademika Burovića, to su njihovi argumenti da su autohtoni, Iliri, pa i Pelazgi.

Evo lista knjiga pro i protiv akademika, prof. dr Kaplana Burovića:

 

01. AJTIĆ, Ajka: 101 DJELO AKADEMIKA BUROVIĆA,- Ulcinj 2009. Sadrži prilično opširnu biografiju Akademika, listu njegovih do tada objavljenih djela i listu djela objavljenih za i protiv Akademika, kao i nekoliko citata od značajnih ličnosti, koji su se izrazili za njega.

02. AJVAZI, Fejzi: AGJENTI KAPLLAN R.,- Priština 2009. Nastojava da nam dokaže da je Akademik agent UDB-e, poslat u Albaniji sa misijom da ubije E.Hodžu i da mu uzme vlast.

03. AKADEMIA E INTELEKTUALËVE SHQIPTARË E SHKENCAVE DHE E ARTEVE  (AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI ALBANSKIH INTELEKTUALACA): SHKENCAT DHE ARTET SHQIPTARE (NAUKE I UMJETNOSTI ALBANSKE),  God. I, Br. 1-4, Priština-Istanbul-Tirana 1992. Službeni časopis Akademije, koji se objavljuje na albanskom, engleskom i turskom jeziku. U njemu se iznosi organika te Akademije i tu piše da je Kapllan Resuli (pseudonim Kaplana Burovića) kao književnik proglašen za POČASNOG ČLANA te Akademije. Kao naučnik-albanolog imenuje se na dužnost sekretara Otsjeka te Akademije za albanski jezik i književnost i dodjeluju mu se naučni činovi profesor i doktor. Kao sekretar otsjeka, po Statutu, on je automatski i potpresjednik te Akademije. Isto tako piše da je Akademik Burović i član Redakcionog obdora (Editorial board) te Akademije nauka i umjetnosti.

04. ALBANSKI BURŽUASKI INTELEKTUALCI: OTVORENO PISMO,- Lucern (Švajcarska), 19. juni 1995 (pečat na koverat, kojim su to pismo poslali Akademiku). Jedna grupa albanskih buržuaskih intelektualaca u Švajcarskoj, porijeklom iz Albanije, Srbije (Kosmet), Makedonije i Crne Gore, na čelo sa katoličkim raspopovićem Ndue Sinishtaj i eks-komunistom Mustafa Xhemaili, po instrukcijama albanskog SIGURIMI-a i jugoslovenske UDB-e, čim je Ak. Burović izjavio da po nacionalnosti nije Albanac, već Jugosloven (Cnogorac), sročili su ovo OTVORENO PISMO na srpsko-hrvatskom jeziku, štampali kompjuterom, namnožili fotokopiranjem, pa su je razdali svukud po svijetu u slovenskim sredinama, da bi nahuškali protiv Akademika i njegovu braću po krvi. To je pismo puno svakakvih bljuvotina, i najprljavijih, pa i protiv Njegoša. Akademiku su pripretili da će ga i ubiti, slomiti mu glavu. Na to im je Akademik odgovorio objavljivanjem tog pisma faksimilno u njegovoj knjizi NJEGOŠ I ALBANCI, Ženeva 2002.

05. ALIA, Ramiz: UNË, RAMIZ ALIA, DËSHMOJ PËR HISTORINË (JA, RAMIZ ALIJA, SVJEDOČIM ZA ISTORIJU),- Priština 1992. Ramiz Alija je do 1992. godine bio šef vladajuće Partije Rada Albanije («komunističke») i predsjednik Republike. On kleveće i bezobrazno laže protiv Akademika Burovića, nastojavajući da provocira kod ljudi misao kao da je Akademik bio u službi UDB-e i, tobože, da su ga zato uhapsili. Ramiz Alija zna sasvim dobro da je Akademik hapšen potpuno nevim, kao glavni pretstavnik političke i ideološke diversije (Vidite Optužnicu!), znači – kao disidentni književnik, a i po zahtjevu zvaničnog Beograda, Josipa Broza Tita i njegove UDB-e, kao uslov da se između Jugoslavije i Albanije uspostave diplomatski odnosi na rang ambasada, što sada priznaju i sami Albanci, pa i oni neprijateljski raspoloženi prema Akademiku. (Vidite na ovoj listi kod RATKOCERI, Gani Demir!). Od značaja je što se u čitavom ovom djelu Ramiz Alija bavi samo Ðerđom Fišta i Kaplanom Resuli, jer drugih neprijatelja kalibra ovih nije imao ni on niti njegov Enver Hodža.

06. ANONIMUS: HISTORIA E KOSOVËS (ISTORIJA KOSOVA),- Istanbul 1991. Akademik Burović je jedini književnik koji se tretira u ovoj istoriji. Isto tako i njegov roman IZDAJA je jedino književno djelo koje se tu spominje. Albanski autori ovog djela se ponose Akademikom i njegovim romanom, kao izuzetno značajnom ličnošću kulture i istorije Kosova.

07. ANONIMUS: HISTORIA E LETËRSISË SHQIPTARE (ISTORIJA ALBANSKE KNJŽEVNOSTI),– sajt MJEKSIA-GRUP, 20 janar 2010. Tu, između ostalog, piše: „Počeci seriozne proze na Kosovo mogu se datirati u periodi 1956-1960. Jedno pokoljenje albanskih mladih autora počeše da objavljuju ovdje, u jedno vrijeme kad u samoj Albaniji kvalitativno stvaranje bješe ugašeno pod teškom rukom stalinizma. Među glavnim proznim piscima ovog prvog pokoljenja bili su Kaplan Resuli (rođen 1934), poznat i kao Kaplan Kaluši, Adem Demači (r. 1936), Anton Pašku (1937-1995), Azem Škreli (1938-1997) i Ramadan Redžepi (r. 1940). Za ovu grupu albanskih intelektualaca uslovi nisu bili bolji od onih u Albaniji…ovo prvo pokoljenje, koje je postavilo temelje prozi na Kosovo, uništeni su politički…Od njih petorice, samo dvojicu, Anton Pašku i Azem Shkreli-a, nije snašlo ništa. Adem Demači je uhapšen od srpskih vlasti 1958, Ramadan Redžepi je prebjegao u Švedskoj, dok je Kaplan Resuli učinio gorku grešku što ode u Albaniju (po izlasku iz jugoslovenskog zatvra,- I.V.), gdje, poslije izvesnog vremena, videće sebe u zatvor. Od ovog namjernog rastrojstva čitavog pokoljenja književnika, za mnoge godine zatim albanska proza na Kosovu neće postići kakav zadovaljajući stad. Ovaj gubitak za albansku književnost osjeća se i danas“.

08. ANONIMUS: HISTORI E LETËRSISË SHQIPTARE (ISTORIJA ALBANSKE KNJŽEVNOSTI), na sajtu, 20.06.2010: Jedan drugi prozni pisac, koji je izašao poslije godina interniranja jeste Kapllan Resuli (r. 1934), poznat i imenom Kapllan Kallushi. Resuli je rođen u Ulcinju i studirao u Shkup (Skopje). Diplomirao se 1957. Prve pripovijetke su mu objavljene u književnom časopisu Kosova Jeta e re. Resuli se ističe u prvom pokoljenju serioznih proznih književnika Kosova, pokoljenje koje se pojavilo u književnosti na kraju pedesetih godina, a koje srpske vlasti primoraše politički da ćute. Od drugih ovog pokoljenja, Adem Demaçi (r. 1936) uhapšen je 1958, Martin Camaj (r. 1925) emigrirao je u Italiji, Ramadan Rexhepi (r. 1940) pobježe u Švedskoj, dok su Anton Pashku (1937-1995) i Azem Shkreli (r. 1938) pali u ćutnji. Sam Resuli, poslije godinu ipo dana zatvora, učini fatalnu grešku i 1959. godine pobježe, misleći da će naći slobodu u Albaniji. Emigrirajući iz Jugoslavije plivanjem preko rijeke Bojana, predade se albanskim vlastima, koje ga poslaše u koncentracioni logor u okolini gradića Ljušnje, gdje su ga držali dvije godine. Poslije ovoga, u šezdesetim godinama, dobio je prava kao književnik i stiže da objavi prozu u organima štampe Nëntori i Drita. Među njegovim knjigama ove periode su roman od 392 stranica IZDAJA, Tirana 1965, za koji se najviše spominje; jedna zbirka pripovijedaka za Kosovo sa naslovom ODJEK KORABA, Tirana 1968, i novela ZMIJA, Tirana 1969. Godine 1966. Resuli po prvi put stupa u konflikt sa vlastima zato što se otvoreno izrazio kritički protiv Ismaila Kadare. Optužen kasnije za izdaju (neprijateljska agitacija i propaganda), kažnjen je 1970. sa 15 godina teškog zatvora, rok ovaj koji mu je produžen do 43 godina. Na kraju je pušten iz zatvora 1991. godine i interniran u selo Pljuk, u blatišta Muzećeje. Sada živi kao politički emigrant u Ženevi, Švajcarska, gdje je objavio mnoga nova djela, počinjući sa zbirkom pjesama ZRACI NADE ».

Izgleda da je ova Istorija sastavljena u Jugoslaviji i od autora koji nije smio da se izrazi ni protiv albanskih, niti protiv jugoslovenskih vlasti, što se dokazuje činjenicom prikrivanja istine hapšenja Akademika Burovića u Albaniji, potražnjom jugoslovenskih vlasti kao uslov da se između Jugoslavije i Albanije postave diplomatski odnosi na rang ambasada.

09. ARBNORI, Pjetër: LUFTA PËR TË MBETUR NJERI (BORBA DA SE USTRAJE KAO ČOVJEK),- Tirana 2000. Albanac P.Arbnori je bio u istoj ćeliji zatvora u Burelju sa Akademikon Burovićem. Poslije zatvora je izabran za Presjednika Parlamenta tzv. «demokratske» vlade. Piše pozitivno za Akademika Burovića, kaže da je i u zatvorskoj ćeliji pisao i priznaje ga kao istaknutog disidentnog albanskog književnika.

10. ARBNORI, Pjetër: 10.300 DIT E NET NË BURGJET KOMUNISTE (10.300 DANA I NOĆI U KOMUNISTIČKIM ZATVORIMA),- Tirana 2003. U govoru Si shkruaja në burgun e Burrelit (Kako sam pisao u zatvoru Burelja) – održanom na Universitetu Rima “La Sapienza”, 25.11.1996. godine, spominje akademika Burovića kao disidentnog književnika, koga je lično poznavao iz zatvora u Burelju, a za koga svjedoči da je isto tako pisao u zatvorskim ćelijama. “Zaboravio” je samo da kaže da je ovaj Resuli jedini od uhapšenih književnika, koji je uspio i da objavljuje iz ćelije ovog najmostruoznijeg zatvora.

11. BAJRAMI, dr. Hakif: ISMAIL HASAN AJETIBUSHI (ISMAILJ HASAN AJETI-BUŠI),- Priština 1999. Albanski akademik Bajrami kljeveće protiv Akademika Burovića, pa mu poriče i autorstvo romana IZDAJA, ali priznaje tom romanu vanredne idejno-umjetničke vrijednosti dok za Akademika Burovića isto tako priznaje da je bio jedna vanredna ličnost, koga su Albanci obožavali, jer je simbolizirao porušene ideale jedne čitave generacije.

12. BAREZE, Fortunata: AKADEMIK BUROVIĆ SVJEDOČI,- otvoreni intervju od 30 minuta, na italijanskom jeziku, prenet preko Televizije Bari (Italija) u maju 1993. Intervju je učinila lično direktorica te RTV, pošto je u listu Baria LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO nekoliko meseci uzastopno čitala članke o Akademiku Buroviću i njegove pjesme, koje su mu tamo objavljene. Akademik je za taj intervju pozvan iz Ženeve. Tom je prilikom dočekan i u studio TELENORBE, ali su tamo intervenisali odmah albanski mafijaši i, već od TELENORBE spremljeni intervju, nije prenet.

13. BCHER GROUPPE: LITERATUR (Serbich), 22 July 2010, izdanje BOOKS LLC, stranica 182, pored ostalih srpskih književnika, tretira na engleskom jeziku i Ak. Burovića.

14. BCHER GROUPPE: LITERATUR (Albanisch), 22 July 2010, izdanje BOOKS LLC, stranica 160, pored ostalih albanskih književnika, tretira na engleskom jeziku i Ak. Burovića.

15. BERISHA, Nazmi: 20 VITE NË BURGJET E SHQIPËRISË (20 GODINA U ZATVORIMA ALBANIJE),- Oslo (Švedska) 1990, drugo izdanje u Berat (Albanija) 1995. Albanac N.Berisha lično poznaje Akademika Burovića iz internacije i zatvora u Burelju. Piše za njega sa jednim posebnim poštovanjem i obožavanjem, priznajući ga za Emigrantra Br. 1 u Albaniji. Njegova je knjiga prevedena na engleski i predata Organizaciji Amnesty Internationale sa molbom da intervenišu za oslobođenje Akademika iz zatvora. Po objavljivanju te knjige u svijetu je stvoreno tzv. Pitanje Resuli i počele demostracije za njegovo oslobođenje ne samo preko štampe, već i pred albanskim ambasadama. Zahvaljujući ovome i intervenciji Peresa de Kuelara, tada generalni sekretar OUN, Akademiku je spašen život i pušten iz zatvora, jer su se Enverovci spremali da ga fizički likvidiraju.

16. BRISKU, Bahri: Kapllan Resulët kanë qenë dhe mbeten agjentë të UDBsë (Kaplan Resulovci su bili i ostaju agenti UDB-e),- list JEHONA, Tirana, 10. maj 1993. Dug intervju na tri strane tog enverovskog lista, isključivo o Akademiku Buroviću, učinjen Albancu iz Ulcinja B.Brisku, poznat kao dvojni agent (jug. UDB-e i alb. SIGURIMI-a, izašao je i pred sud u Tetovo kao svjedok Udbine Optužnice protiv Akademika!!!). Za intervju Bahrija je pozvan iz Beograda u Tiranu, da bi uz instrukcije SIGURIMI-a napravio tu antologiju laži, spletkarenja, falsifikata i najnižih, najprljavijih psovki, uvreda, koje se čine Akademiku ne samo da bi denigrirali albansku javnost i bacili ga protiv njega, već i da bi provocirali Akademika da se lično obračuna sa njim. U to vrijeme albanske su vlasti mislile da će Akademik u Švajcarskoj mobilizirai Albance i prethoditi im u oružanom napadu na Albaniju. Isto su to mislile i jugo-vlasti, samo što su ovi očekivali njegov napad na Jugoslaviju. Akademik je Bahriju odmah bacio na sud u Ulcinju, 1993. Njegovu tužbu su Udbaši prošetali do Prištine (tobože su mislili da Bahrija tamo živi, a imali su ga svakodnevno pred nos tu, u Ulcinju!) da bi i ovim putem pokazali i dokazali Albancima da Akademik Burović nije Albanac, već Srbo-Crnograc, pa i da mu pravo prezime nije RESULI, već BUROVIĆ. Sve do 1997. godine oni nisu uzeli tu tužbu na razmatranje, provocirajući ovako Akademika da se lično obračuna sa Bahrijom, da bi ga za to opet uhapsili i tako ga likvidirali. Pred sudom Bahrija je priznao da je lagao i zamolio Akademika da mu oprosti. Akademik mu oprosti, tražeći kopiju sudskog zapisnika.

17. BRISKU, Bahri: POLEMIKË LIDHUR ME FALSIFIKIMET SHKENCORE KUNDRA SHQIPTARËVE TË KAPLLAN BUROVIQIT (POLEMIKA U VEZI NAUČNIH FALSIFIKATA KAPLANA BUROVIĆA PROTIV ALBANACA),- Ulcinj 2006. Knjiga je u stvari objavljena početkom 2011. Autor, umjesto da mu je zahvalan što mu je Akademik oprostio onu antologiju svakakvih izmišljotina i kileveta, laži i falsifikata, psovki i uvreda, iz 1993. godine, u novoj knjizi ih ponavlja, pa im dodaje i nove falsifikate, laži, pasovke, uvrede, moguće misleći da time dokazuje da su Albanci autohtoni, Iliri i Pelazgi. Ova paskvila je tako prljavo napisa, da nema slične na svijetu. Očito se vidi da ovi Albanci, pošto su mu izazvali prvi infarkt miokardis i propao im je pokušaj da mu 2009-te izazovu drugi, eto gde nanovo čine sve da mu ga izazovu, ili da ga provociraju da se Akademik lično obračuna sa njim, da bi ga tako preko pravosuđa likvidirali. Nadamo se da će On imati predoči ovo i da će ga ponovo baciti na sud. Isto tako se nadamo da mu ovaj put sigurno neće oprostiti.

18. BRISKU, Bahri: KUSARËT DHE DETARËT SHQIPTARË,- Kleveće i falsifikuje, vređa i ponižava, intrigira i provocira protiv Akademika, završavajući sa rečima: „Ja sam kao Albanac objavio tri fejtona protiv ovih antinacionalnih izopačavanja njegovih (Akademika Burovića,- I.V.), ali ovo je malo, zato treba da svaki intelektualac, koji se bavi ovom temom, da se suprotstavi njegovim napisima“.

19. BUÇPAPAJ, Skënder: TAKIMI I PARË ME SHKRIMTARIN KAPLLAN RESULI (PRVI SUSRET SA KNJIŽEVNIKOM KAPLAN RESULI),- intervju od 45 minuta, prenet februara 1994 preko RTV Albanije. Albanac S.Buçpapaj je poznat kao pjesnik, tada je bio direktor RTV Albanije, kasnije ambasador Albanije u Švajcarskoj, sada glavni urednik albanskog lista BOTA SOT (Cirih) i NACIONAL (Tirana). Jedan od rijetkih Albanaca, koji rijetko objavljuje koješta iz pera našeg Akademika i njegovih prijatelja. Govori najpohvalnije o Akademiku. Do tada nijednom književniku RTV Albanije nije priredila jednu ovakvu tele-reportažu. Intervju je izazvao buru oduševljenja u Albaniji i albanskoj dijaspori, ali i bijes Enverovaca. Ljudi su napuštali posao i okupljali se da gledaju televizor. Lično Fatos Nano, predsjednik Vlade Albanije, ide u Ženevu, izvinjava se Akademiku javno i poziva ga da se vrati u Tiranu. Sa svih strana Akademiku stižu čestitke, dok se ovaj intervju ponavlja više puta od te Televizije.

20. BUNJAKU, Rexhep: 50-VJETORI I LIKUIDIMIT TË NDSH (50-TO GODIŠNJICA LIKVIDIRANJA SEPARATISTIČKE TAJNE ALBANSKE ORGANIZACIJE NA KOSOVU),- Priština 1996. Albanac R.Bunjaku poznaje Akademika iz zatvora u Idrizovo (Makedonija). Instruiran od albanske političke policije Sigurimi laže i kljeveće protiv Akademika besmislice, gegajući se iz jedne kontradikcije u drugu. Ipak priznaje da je Akademik svojim herojskim držanjem u taj zatvor nadahnjivao sve ostale da se odupru policijskom teroru. Štaviše, da su oni, u zatvoru, i poslije njegovog puštanja iz zatvora, duž mnogih godina, živeli i nadahnjivali se njegovim heroizmom.

21. BUROVI, Dushi: TRADHTIA – historiku i romanit (IZDAJA – istorija romana),- Ulcinj 2003. Piše istoriju romana IZDAJA i o intrigama albanskih šovinista i rasista, koji nastoje da poreknu autorstvo Akademiku.

22. BUROVI, Shani: AKADEMIKU PROF. DR. KAPLLAN RESULI – bibliografija objavljenih djela.- Ženeva 1994.

23. BUROVI, Shani: VEPRAT E AKADEMIKUT RESULI (DJELA AKADEMIKA BUROVIĆA).- Ulcinj 2002. Katalog objavljenih knjiga, sa faksimilom korice i kratkim opisom djela.

24. BUROVI, Shani: BABAI I KOSOVËS (OTAC KOSOVA),- Ulcinj 2004. Objavljuje se Optužnica albanskih vlasti protiv Akademika Burovića, na bazi koje je osuđen na 43 godine zatvora. Uz Optužnicu su i konstruktivni komentari, od kojih se jasno vidi da je Akademik kažnjen potpuno nevin, a po zahtjevu iz Beograda. Nevinost je Akademiku priznala i Narodna skupština Albanije sa Zakonom Br. 7514, dana 30.9.1991, gdje piše: NEVINI STE I OD SADA SMATRATE SE NEOSUÐENIM. I pored toga Albanci nastavljaju da intrigiraju protiv njega, pišući da je tobože u Albaniji stigao kao agent UDB-e i da su ga za to uhapsili i kaznili.

25. BUROVIĆ, Anton: 101 ANEGDOTA,- Ženeva 2004. Antologija raznih anegdota za život i stvaranje Akademika Burovića, koja se objavljuje na albanski jezik, a u okviru njegove 70-te godine rođenja.

26. BUROVIĆ, Anton: BOJANA – ZASTAVA DISIDENCIJE,- Ulcinj 2005. Objavljena je na srpsko-hrvatskom i albanskom jeziku. Firmama mnogih autora iznose se dokumenta, činjenice i argumenta da je Akademik Burović ne samo Disident Br. 1 Jugoslavije i svih jugoslovenskih naroda, već i Albanije i albanskog naroda, pa i čitavog Balkana, Evrope i svijeta, koji je ne samo svojim stvaranjem, već i svojom krvlju, borbom, dokazao radikalnu disidenciju kao niko drugi.

27. BUROVIĆ, Anton: INTERNET ZA AKADEMIKA BUROVIĆA,- Ulcinj 2006. Daje ogledalo oko 200 raznih sajtova, koji su pisali o Akademiku Buroviću i po 100 svojih stranica.

28. BUROVIĆ, Anton: ZASTAVA ISTINE,- Ulcinj 2010. Dug intervju sa Akademikom Burovićem o njegovom životu i stvaranju. Odjednom su mu učinjena 4 izdanja: na srpskom, albanskom, engleskom i francuskom.

29. BUROVIĆ, Luka: ROMANI TRADHTIA – kush çka thotë (ROMAN IZDAJA – ko šta kaže).- Ulcinj 2003. Donose se 100 izjava 100 albanskih autora, književnika, profesora, doktora i akademika, koji se izražavaju najpozitivnije za taj roman. Kako se zna, Ministarstvo prosvijete Albanije uvelo je 1992. godine Akademika u svoj program za škole svih kategorija i za universitete, dok ga Akademija nauka i umjetnosti proglasila i za svog POČASNOG ČLANA. Čim ga vidio Ismail Kadare u programu, digao je na noge sve albanske ekstremne nacionaliste, posebno one sa Kosova, da učine pritisak i šantaž albanskoj vladi da Akademika i njegovo djelo izbace iz programa, a Akademiji da ga isključe iz članstva.

30. CENE, Blerina Y.: GONXHET E DASHURISË (PUPOLJCI LJUBAVI),- Tirana 2002. Ova albanska pjesnikinja posvećuje svoje najljepše stihove Akademiku Buroviću.

31. ÇEGRANI, Nafi: BALLË PËRBALLË ME VDEKJEN (LICEM U LICE SA SMRĆU),- Tirana 2000. Albanac N.Çegrani, major UDB-e, instruiran koliko od jugoslovenske UDB-e, toliko i od albanskog SIGURIMI-a, intrigira i laže protiv Akademika besmislice. Ovaj posao je nastavio i preko medija svojim dopisima.

32. ÇOKU, Bedri: RINI TË PUSHKATUARA (STRELJANE MLADOSTI),- Tirana 2006. Bedri je prošao nekoliko godina sa Akademikom u istoj ćeliji zatvora u Burelju. On piše da su Akademika osudili potpuno nevinog, dok za njegov roman kaže: “pretstavlja veliku izdaju, koja je učinjena” od klike Josipa Broza Tita.

33. DEMAČI, Adem: ISPOVIJEST,- Zagreb 1990. Albanac A.Demaçi, pošto je izašao kao svjedok optužbe protiv Akademika Burovića u Tetovo (Makedonija), pokušava da lažima i intrigama protiv Akademika opravda sebe. Nastavio je to i preko medija raznim dopisima.

34. DINI, Gëzim: MANDELA I SHQIPËRISË (MANDELA ALBANIJE),- Ulcinj 2004. Ovo je prvi dio trilogije MANDELA ALBANIJE, koja se posvećuje životu i stvaranju Akademika Burovića. Dokumentima i naučnom objektivnošću dokazuje se da je Akademik jedini stvarni Mandela Albanije.

35. DOLINSKI, Vitomir: ALBANSKI ISTORIJSKI FALSIFIKATI,- Struga, 2009, Izdavačka kuća VISTINIJANA. Ovo je intervju, objavljen skraćen u četiri uzastopna broja lista VEST, Skoplje, februar 2003. Preveden i štampan na svim jezicima svijeta, i na japanskom i kineskom, i prodiskutiran preko interneta. Izazvao buru oduševljenja među svima i buru bijesa među šovinistički i rasistički nastrojene Albance. V.Dolinski je još 2003. godine najavio preko štampe da će cio tekst intervjua objaviti kao zasebnu knjigu. Tada je hitno intervenisala albanska mafija, koja mu je i preko štampe, otvoreno, pripretila. Tako je ta knjiga morala da čeka 2009-tu da bi se objavila.

36. DRAGOVIĆ, Drago: IZ ŽIVOTA AKADEMIKA PROF. DR KAPLANA BUROVIĆA,- objavljeno u almanaku ULCINJ Godina I, Br, 1, Ulcinj 1994, a povodom 60-te godine rođenja Akademika. Autor nam pretstavlja seriju skica iz života Akademika, počinjući njegovim relacijama sa roditeljima, braćom i sestrama, pa nastavljajući sa drugovima i drugaricama iz školskog života i drugima, sve do hapšenja u Jugoslaviji i u Albaniji.

37. ELSIE, Dr. Robert: HISTORY OF ALBANIAN LITERATURE, volume I. Social Science Monographs, Boulder. Distributed by Columbia University Press, New York, 1995. Prevedeno i štampano na albanski jezik sa naslovom LEKSIKON I SHKRIMTARËVE SHQIPTARË: 1501-1990 (LEKSIKON ALBANSKIH KNJIŽEVNIKA). Kanađanin dr Elsie govori najpohvalnije za Akademika Burovića i njegovo stvaranje, smatrajući ga za jednog od glavnijih savremenih književnika albanske literature, pa i za glavnog rodonačelnika seriozne proze na Kosmetu.

38. ELSIE, Dr. Robert: NJË FUND DHE NJË FILLIM (JEDAN KRAJ I JEDAN POČETAK),Priština 1996. Ogled o albanskoj književnosti i kulturi, štampan na engleskom jeziku i preveden na albanski. Opet piše najpohvalnije za stvarnje Akademika Burovića i smatra ga jednim od najglavnijih savremenih književnika.

39. GRILLO, Odhise: LEKSIKON – SHKRIMTARËT SHQIPTARË PËR FËMIJË (LEKSIKON – ALBANSKI KNJIŽEVNICI ZA DJECU),- Tirana 1997. Albanac O.Grilo piše najpohvalnije za Ak. Burovića i njegovu novelu ZMIJA, koja je uvedena i u zvanični školski program.

40. ÐULAMEROVIĆ, Almira: LJUBAV I ČEZNJA,- Ženeva 1995. Ova mlada crnogorska pjesnikinja svoje najljepše stihove posvećuje Akademiku Buroviću.

41. HASANI, Hasan: ANTOLOGJI E LETËRSISË SHQIPTARE (ANTOLOGIJA ALBANSKE KNJIŽEVNOSTI), Priština 1991. Albanac H.Hasani ređa Ak. Burovića pokraj ostalih albanskih književnika i tretira ga kao i sve ostale, bez predrasuda i politike

42. HASANI, Hasan: LEKSIKONI I SHKRIMTARËVE SHQIPATRË 1501-1990 (LEKSIKON ALBANSKIH KNJIŽEVNIKA), Priština 1994. Tretira Ak. Burovića kao i sve ostale albanske književnike, ali i sa izvesnim popuštanjem prema albanskoj mafiji.

43. HOTI, Behram: PRESHEVA (PREŠEVO),- poema, list SHKËNDIJA, Priština, avgust 1991, str. 12. Glavnu ličnost romana IZDAJA Arbena Preševu, koja je plod kreativne fantazije autora Ak. Burovića, prihvaća kao stvarnu i ređa ga pokraj istorijskih ličnosti Kosova, što su učinili i mnogi drugi. A ovo nam dokazuje da je roman IZDAJA ušao duboko u narod i prihvaćen kao istorijska istina.

44. HOXHA, dr Hysni: SHKRIMTARI PA IDENTITET PERSONAL DHE KOMBËTAR (KNJIŽEVNIK BEZ LIČNOG I NACIONALNOG IDENTITETA),- objavljeno na albanski jezik u osam nastavaka lista BOTA SOT, Berna (Švajcarska), od 18. januara 2000 do 25. januara 2000. Od početka do kraja izmišlja, falsifikuje i kleveće.

45. HOXHA, Rexhep: SHPATA E ALIUT DHE GJUHA E SAADIUT (SABLJA ALIJE I JEZIK SAADIJA),- Priština 1991, drugo izdanje u Biel-Ben (Švajcarska) 1992. Albanski književnik R.Hoxha je lično poznavao Akad. Burovića pa piše o njemu sve najlepše, optužujući ostale albanske književnike da se nisu poneli korektno prema njemu.

46. ISTREFI, Adem: LEMERIA (UŽAS),- roman, Tirana 1993. Albanski književnik A.Istrefi, instruktiran od albanskog SIGURIMI-a, izašao je pred sud u Tirani kao lažni svjedok protiv Ak. Burovića. Pokajan za to piše roman o Ak. Buroviću i moli ga ma mu oprosti.

47. ISUFI, Luan: ISMAIL KADAROVSKI DHE KAPLLAN RESULI (ISMAIL KADAROVSKI I KAPLAN RESULI),- poema na albanskom jeziku, objavljena po prvi put sa pseudonimom ROZAFATI u buletinu SHPRESA (17. avgust 1996), organ Republikanske partije Albanaca u SAD, kojoj na čelo stoji upravo autor ove poeme – Luan A. Isufi. Ovaj predsjednik, u svoje ime i u ime svoje Partije, predložio je Akademiku Buroviću i položaj predsjednika Akademije nauka Albanije. Poema je preštampana i u reviji YLBERI God. IV, Br. 5, Ženeva 1996, str. 20. U nju se vrši upoređenje između Akademika Burovića i Ismaila Kadare. Autor Kadarea srozava na zemlji i valja ga po blatu, dok Ak. Burovića diže u nebo i kuje ga u zvijezde.

48. IVANOVSKI, dr Risto: MAKEDONSKATA KOMNENOVA ALBANIJA,- Bitolja 2004. Na str. 77-78 piše o albanološkim tezama Akademika Burovića i kaže da se slaže sa njim.

49. IVANOVSKI, dr Risto: MAKEDONIJA,- Bitolja 2005. na str. 406 ponavlja kao svoje ono što je Ak. Burović rekao za albanskog akademika prof. dr Eqrema Çabeja i porijeklo Albanaca iz Transilvanije, da su sišli 679. godine sa padina Karpata i Beskida, a u vezi Bugara i njihovog khana Asparuha. Ovo nam svjedoči da se albanološke teze Ak. Burovića prihvaćaju od naučnika svijeta, koji su i preko medija izjavili da“L’historien albanais dissident Kapllan Resuli Burovich est unë source digne de confiance pour l’histoire albanaise”.

50. IVANOVSKI, dr Riste: ALBANCITE ODRODENI BRZJACI I MIJACI,- Bitolja 2007. Od str. 251 do 262, kopira djelo Akademika Burovica POTEKLOTO NA ALBANCITE, objavljeno na makedoski jezik 2005, i govori najpozitivnije o njemu, usvajajući potpuno njegove albanološke teze.

51. JOVIĆEVIĆ, dr Vladimir – ALEKSIĆ, mr Budimir: CRNOGORSKO PITANJE,- Podgorica 2004. Objavljuju Kratku biografiju Akademika Burovića, Intervju u vezi duševne nastrojenosti Crnogoraca, esej O muslimanima uopšte i studiju Muslimani Ulcinja. Ovi radovi Akademika Burovića se objavljuju pod siglom “izvori istine” i sa podnaslovom knjige “Zbornik dokumenata”. Ovo je prvi put što se Akademikovi zemljaci obraćaju za aktuelne probleme Crne Gore i Crnogoraca njegovim naučnim istraživanjima i konstatacijama.

52. JUGOVIĆ, Vesna: MANDELA ALBANIJE,- telereportaža od 45 minuta, preneta više puta preko Televizije Beograda u februaru 1995. i kasnije. Srpkinja V.Jugović (poznata po njenim tele-reportažama za znamenite ljude) cijeni visoko stvaranje Ak. Burovića i njegovu samopregornu borbu za slobodu i demokratiju. Ova prezantacija je izazvala buru u Jugoslaviji i njenoj dijaspori. Lično ambasador Jugoslavije u Ženevi posećuje Akademika u stanu, organizuje koktej u njegovu počast, pa i večeru u hotel “Mediteran”. Jugosloveni su više puta tražili da se ponovi reportaža, koju kupuju i ostale televizijske stanice, koje su transmetirale ovu tele-reportažu s vremena na vrijeme, godinama. Ovu je tele-reportazu prikazala i Televizija Ženeve.

53. KADARE, Ismail: FTESË NË STUDIO (POZIV U STUDIO),- Tirana 1990. U jedno vrijeme kada se Ak. Burović nalazi u albanskom zatvoru, albanske ličnosti Adem Demaçi i Ismail Kadare pišu protiv njega izmišljotine i laži, huškajući ovako Albance protiv njega, a po nalogu albanskog SIGURIMI-a i jugoslovenske UDB-e. Oni će i na Universitetu u Prištini organizovati monstruoznu demostraciju protiv puštanja Ak. Burovića iz zatvora.

54. KADARE, Ismail: RA KY MORT E U PAMË (DOÐE OVA SMRT PA SE VIÐESMO),- Tirana 1999. Pošto je nazvao Akad. Burovića đubretinom preko štampe, Kadare ga sada naziva i “psihopatom”, ali u isto vrijeme priznaje da Ak. Burović pretstavlja diversiju u albanskoj književnosti, kulturi i nauci. Prelazeći u ćutnji albanološke teze Ak. Burovića, koje su digle na noge cio svijet, Kadare priznaje, u suprotnosti sa pretendiranim poreklom Albanaca od Ilira, da se sada suprotstavljaju tome rrethe përherë e më të gjëra në botë”= “krugovi sve širi u svijetu”, koji se slažu i ujedinjuju sa Ak. Burovićem.

55. KADERE, Ismail: KOHË BARBARE (DIVLJA VREMENA),- objavljeno sprva na francuski jezik 1999. godine, a zatim 2000. i na albanski. Optužuje Akad. Burovića da mu je tobože on zabranio “roman” MONSTRUUM i naziva ga ništa manje već “I poshtri! = Gnusoba!” Dan, kada su Akademika uhapsili u Albaniji, on smatra za svoj najljepši dan u životu – “ditë e bardhë”.

56. KADIU, Arian: LEXIM LETRAR (ČITANKA) za 8-mi razred,- Tirana 1993, prvo izdanje. Ova je čitanka napisana na bazi programa Ministarstva prosvijete Albanije. Tretira Ak. Burovića kao i sve ostale albanske književnike. Preštampana je i 1994. bez promjena. Godine 1995. preštampali su je bez imena Ak. Burovića, jer je intervenirao I.Kadare sa kosovskim albanskim šovinistima da skinu njegovo ime.

57. KAMBERI, Skënder: SHKRIMTARI KAPLLAN RESULI MES NESH (KNJIŽEVNIK KAPLAN RESULI MEÐU NAMA),- intervju dug 35 minuta, transmetiran na albanski jezik preko Televizije Makedonije, Skopje, septembar 1993.

58. KAPETANOVIĆ, Rudin: AKADEMIK BUROVIĆ,- Ulcinj 1994. Povodom 60-te godine rođenja pretstavlja nam se biografija Ak. Burovića na srpskom jeziku.

59. KAPETANOVIĆ, Svetlana: SATANIZACIJA AKADEMIKA BUROVIĆA,- Ulcinj 2007. Zbirka članaka i studija, koje su većim dijelom objavljene u srpske elektronske novine ISTINA – Beč. Tretira život i stvaranje Ak. Burovića u mnogim aspektima.

60. KOHA – dnevni informativni list Albanaca Kosmeta: ENCIKLOPEDIA – REAGIME – përmbledhje shkrimesh (ENCIKLOPEDIJA – REAGIRANJA – zbornik dopisa),- Skopje 2009. Na strani 38 (dopis Evisa Halili-a) piše: „Za glas sa najšovinističkijom sadržinom „Albanci u Makedoniji“ sastavljači Enciklopedije (Makedonske) referišu se albanskom autoru i stvaraocut Kaplan Burovič (poznat kao Kapllan Resuli) za njegove antialbanske teze i njegovo djelo „Prejardhja e shqiptarëve“, Gjeneva 2005 (Potekloto na Albancite)“.

61. KOMAR, dr Goran: MITROPOLITI SAVATIJE I STEFAN LJUBIBRATIĆI I NJIHOVO DOBA,- Herceg-Novi 2009.- U vezi Burovića-Resulbegovića oslanja se na ono što je rekao Ak. Burović u njegovoj knjizi RESULBEGOVIĆI-PORODIČNA ISTORIJA, koju citira. Na sajtu NOVINAR, Münhen (Njemačka), 23.II.2011, objavio je opširnu recensiju knjige BUROVIĆI – PORODIČNA ISTORIJA, koju je ocjenio najpozitivnije.

62. KOTINI, Albert: KAPLLAN RESULI NË SULM KUNDËR FIGURAVE TË KOMBIT (KAPLAN RESULI U NAPAD PROTIV NACIONALNIH FIGURA),- u nastavku od 4 broja enverovskog lista 55, počev od 29. maja do 1. juna, Tirana 1999, a u sklopu opšte kampanje protiv Akademika Burovića, koju je u to vrijeme Kosovske krize odvila albanska štampa, optužuju ga zato što je rekao (i dokazao!) za neke glavnije figure albanske istorije i kulture da su po nacionalnom porijeklu nealbanci, štaviše i Sloveni, Srbo-Crnogorci i Makedonci. Kako se zna, Akademik je time imao za cilj da oslobodi Albance od njihove nacionalne uskogrudosti i šovinističke, rasističke indoktrinacije, čime ih je otrovao Enver Hodža. Pošto je rekao i Švajcarac Oliver Schmith da je Skenderbeg bio Srbin, jedna kategorija Albanaca potraži da se skine njegov spomenik sa glavnog trga Tirane, štaviše da se i umjesto njegovog spomenika podigne spomenik Sultanu Muratu, ubijenog na Kosovo od Miloša Obilića. Interesantno, do danas se ovaj A.Kotini nije digao i protiv njih. Vidi se jasno da ovi tipusi, koji kleveću i intrigiraju protiv Ak. Burovića, čine to pod naredbom i instrukcijama SIGURIMI-a, UDB-e i specijalne državne Komisije, koja organizuje i upravlja kampanju protiv Akademika.

63. LLUNJI, Ali: PROZA E KALLUSHIT NËPËR FAQET E „JETËS SË RE“ 1954-1958 (PROZA KALUŠA NA STRANICAMA ČASOPISA JETA E RE),- Priština 1991. Albanac A.Llunji, iako neprijateljski raspoložen prema Ak. Buroviću, piše najljepše o njemu i njegovom stvaranju, a zahtevom akademika, dr Esta Mekuli. Ipak je tu i tamo učinio i značajne usluge Albanskoj mafiji i UDB-i.

64. LECI, Xhafer: NË THEMELET E TRADITËS KOMBËTARE SHQIPTARE (U TEMELIMA ALBANSKE NACIONALNE TRADICIJE),- Prishtina 2006. Ne spominjući ni ime Ak. Burovića, preko falsifikata, piše protiv njega, osporavajući mu djela.

65. LIDHJA E SHKRIMTARËVE DHE TË ARTISTËVE TË SHQIPËRISË (SAVEZ KNJIŽEVNIKA I UMJETNIKA ALBANIJE): KONGRESI I DYTË I LIDHJES (DRUGI KONGRES SAVEZA),- Tirana 1969. U glavnom službenom raportu, koji je na Drugom kongresu Saveza književnika i umjetnika Albanije održao akademik prof. Dhimitar S. Shuteriqi, predsjednik tog Saveza, piše da je roman IZDAJA Kaplana Resuli jedno od glavnih djela albanske književnosti i da su ličnosti tog romana Pjetar Munela i Arben Preševa dvije umjetnički najizvajane figure u albanskoj književnosti.

66. LUBONJA, Fatos: NË VITET SHTATËMBËDHJETË (U SEDAMNAESTIM GODINAMA),- Tirana 1994. Govori o životu Akademika u zatvoru Burelji i kako ga video svojim očima na dan puštanja iz zatvora, kada je na svoja leđa izneo šet (6) vreća svjesaka, svojih rukopisa, koje je učinio za vrijeme svog višedecenijskog tamnovanja. On kaže da ga je to kuražilo i njega i mnoge druge zatvorenike ne samo da pišu, već i da pokušaju da iznose svoje rukopise iz zatvora. Govoreći za život Akademika u zatvor, kleveće kao da su mu tobože drugi rekli da je Akademik nazvao Enverovcima sve one koji govore protiv komunizma.

67. MACEDONIAMAKEDONIJA.- Ovo je sajt albanskih šovinista i rasista Makedonije, organizovan odmah pošto su saznali da se u svijetu prihvaćaju albanološke teze Ak. Burovića. Na svim jezicima, pa i na makedonskom, oni bljuju protiv Akademika sve i svašta, svakakve besmislice, laži, falsifikate, nazivaju ga agentom UDB-e, koji je stigao u Albaniju sa misijom sabotaže, da vrši atentate, da organizuje demostracije protiv države, da organizuje nemire i ostale terorističke akcije, da je ruski ciganin, umno poremećen i td. Nekakav Laba, koji kaže da je tobože Akademik rekao „na site južni Sloveni da si odat vo Moskva, dodaje: Na nego da mu ja davat celata Albanija, celata Jugoslavija, celiot Balkan i celiot svet za nego ne vredi ništo…“ Nekakav Fidango, sigurno Makedonac, koji misli za Akademika da je Albanac, piše: Nadam se da ima mnogo Albanaca kao Akademik Resuli, da bi vas spasili mraka, koji polako ali sigurno vodi vas u globalnu nacionalnu katastrofu albansku!…Treba da se dobro razmislite gde vas vodi put mržnje prema svakom nealbancu! Gospodin Albanac (K.Resuli), sa njegovim albanološkim tezama i intervjuom, koji je dao preko štampe i interneta, pokazuje i opisuje sasvim dobro realnost. Takva je realnost, kao što je pretstavlja Akademik Resuli, dok vinastavite sa vašim!“ Preko ovog sajta ovi Albanci prete svima koji se slažu sa Akademikom Burovićem.

68. MAKOÇI, Josif: JU FLET SHKRIMTARI KAPLLAN RESULI (GOVORI VAM KNJIŽEVNIK KAPLAN RESULI),- intervju, koji je Akademik dao Radio-Tirana 12 februara 1991, čim je izašao iz zatvora, a po zahtjevu albanske dijaspore po svijetu, koji su htjeli da mu čuju glas i da se tako uvjere da je stvarno izašao iz zatvora, pa da prekinu sa njihovim demostracijama pred albanskim ambasadama, kojima su tražili njegovo oslobođenje. Ak. Burović je prvi i jedini osuđenik Albanije, kome se do tada dao mikrofon Radio-Tirane.

69. MAKSIMOVIĆ, Vladimir: TEMELJNA SRPSKA BIBLIOGRAFIJA,- Beograd 2009. Uneto je djelo Akademika NJEGOŠ I ALBANCI, kao knjiga koja služi za „saznanje o srpskoj naciji, identitetu“ i dr.

70. MANI, Kadri: SHQIPTARËT JANË ATJE (ALBANCI SU TAMO),- Tirana 1999. Autor je kontradiktoran, čas piše najljepše za Ak. Burovića i čas protiv njega. Između ostalog on je autor riječi: ”Ko ima za cilj da uvredi Vas, gospodine Kaplane, povredio zenice svojih očiju!”

71. MANI, Kadri: ANTI – KAPLLAN RESULIT – BUROVIQIT (PROTIV – KAPLANA RESULIA – BUROVIĆA),- ova je knjiga sprva objavljena na sajtu TRIBUNA SHQIPTARE, Berna 2006, gdje se najavljuje i njeno objavljivanje u štampariji. Njom autor pokušava da porekne one lijepe riječi što je nekada objavio o Akademiku, kad je za njega mislio da je Albanac i da se slaže sa njihovom falsifikovanom istorijom. Između ostalog on poriče i to, da je nekada bio njegov učenik i da je kao takav militirao protiv svakog ekstremnog nacionalizma. Iako nema pojma o problemima albanskog jezika, pravi se i jezičar, preko svega i istoričar. Tako, za lično ime mnogih Albanaca SOKOL, za koje je i njihov najveći etimolog, akademik prof. dr  Eqrem Çabej rekao da je slovenske etimologije, K.Mani – pošto je to sada rekao i Ak. Burović – negira slovensku etimologiju i tvrdi (ali ničim ne dokazuje!) da je to čista albanska riječ. Naravno da se i on, kao i svi Albanci njegova kova, upinje na autohtoniju Albanaca i za njihovo porijeklo od Ilira, pa i od Pelazga. Ovaj Kadrija je i autor opela, koje je opjevao Akademiku preko interneta.

72. MANU – MAKEDONSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI: ENCIKLOPEDIJA MAKEDONIJE,- Skopje 2009. Oslanja se na albanološke teze Ak. Burovića u tretiranju Albanaca i albanske dijaspore u Makedoniji, navodeći i njegovo ime, što je izbezumilo albanske ekstremne nacionaliste, šoviniste i rasiste, koji su preduzeli novu kampanju satanaziranja našeg Akademika.

73. MARASHI, Ardian: DIALEKTIKA E SHPRESËS (DIJALEKTIKA NADE),- revija RREZJA JONË, Br. 5, Skadar 1993, opširna studija o pjesničkom stvaranju Ak. Burovića. Autor ga cijeni jako visoko i, kao pjesnika, upoređuje ga sa Viktorom Hygo.

74. MARKU, Elinda: TË NJOHIM KAPLLAN RESULIN (DA UPOZNAMO KAPLANA RESULI).- Na internetu, Albanka E.Marku, iz SAD, otvorila je poseban sajt na albanskom jeziku pod tim imenom, gdje se stranice stavljaju na uslugu svakome za diskusiju. Lično ona pokazuje se vatreni pobornik Ak. Burovića i na ovom sajtu je već napisala, ili prepisala, oko 100 stranica materijala, u kojemu se govori pozitivno za Akademika. Ona je objavila i OPTUŽNICU albanske vlade protiv Akademika, iz godine 1971, na bazi koje je Akademik kažnjen na 43 godine najmostruoznijeg zatvora. Njeno je mišljenje da aktuelno Akademik Burović pretstavlja najznačajniju i najzaslužniju ličnost albanske istorije, nauke i kulture – književnosti. Doslovno kaže za Akademika da: “je i Disident Br. 1 Jugoslavije i Albanije, on je i najveći heroj za slobodu i demokratiju u Jugoslaviji i u Albaniji. Više puta je svoje herojske podvige za malo platio svojom glavom, kao i glavom svoje djece. Kako protiv titoizma, tako i protiv enverizma, on se borio kao niko drugi, na vrlo odlučan i radikalan način, bez koljebanja i bez kompromisa, perom i puškom. On je autor romana IZDAJA, chefdoeuvre albanske proze. Zato Akademik Resuli dostojno zaslužuje da ga nazovu Mandela Albanije. On zaslužuje najčasnije mjesto u albanskoj eliti, bolelo ili ne bolelo ovo samozvanoj albanskoj eliti od prije 50 godina pa do danas (Kadareu). Kadare ima samo jedan mali zaslužni dio u literarnoj enverističkoj eliti. Akademik Resuli je i veći patriota od Kadarea, mnogo veći Albanac od Kadarea, mnogo veći antikomunista, anti Envero-ali-ista. Kadare je karijerista i hipokrita, koji je nastojao i nastoji da nas njegovim klevetama ubjedi protiv Akademika Resuli. Kadare je sasvim bestidan! Albanezi i Kosovari su se angažovali samo da laju protiv Akademika Resuli…».

75. MILATOVIĆ, Petar: SAM PROTIV SVIH POD ZASTAVOM ISTINE,- intervju na srpskom jeziku, učinio mu ga književnik P.Milatović i objavio u dva uzastopna broja srpskog elektronskog lista ISTINA God. I, Brojevi 51 i 52, Beč, 12 i 19.II.2006. U ovom intervjuu Milatović naziva Akademika Burovića Zastava istine i upoređuje ga sa najvećim muslimanima jugoslovenske stvarnosti svih vremena, kao što su Meša Selimović, Skender Kulenović i Emir Kusturica. Poslije godinu dana, na zahtjev čitalaca, opet je objavljen. Preneli su ga i drugi sajtovi.

76. MILIĆ, Radomir: SVETSKI RAT PROTIV JEDNOG ČOVEKA,- Ljubljana 2011. Govori o životu i stvaranju Ak. Burovića i o prljavoj borbi koju vode protiv njega pet država: Crna Gora, Srbija, Makedonija, Albanija i Švajcarska. A to je svjetski rat protiv jednog čovjeka.

77. MILOVANOVIĆ, Milena: SRBI U SVETU – KO JE KO?– Biografski leksikon  & SERBES IN THE WORLD WHO IS WHO – Biographical Lexicon, Beograd-Los Angeles 1996. Tretira pozitivno Ak. Burovića, prilično dugom biografijom na srpskom i engleskom jeziku.

78. MINXALLI, Etleva: KAPLLAN RESULI,- Ženeva 1991. Albanka E.Minxalli daje nam kratku biografiju Ak. Burovića i uvid u njegovo stvaranje. Tu se po prvi put objavljuje i famozna pripovijetka Ak. Burovića PLEH (ÐUBRE = (Partia Leniniste Enver Hoxha).

79. MUZAKA, Aleksandar: GLAS AKADEMIKA BUROVIĆA,- Ulqin 2011. Katalog objavljenih djela, sa faksimilom naslovne strane i kratkim opisom djela.

80. MYFTARAJ, Kastriot: Albanac, objavio je nekoliko studija o Ak.Buroviću, koje je zatim prikupio u njegovom djelu, objavljeno 2001. godine u Tirani, ali koje još nismo našli.

81. MYFTIU, Mehmet: ESE, POEZI, DOKUMENTA,- Tirana 1998. Albanski književnik M.Myftiu, koji lično poznaje Ak. Burovića, piše o njemu i njegovom stvaranju najpozitivnije, posebno za roman IZDAJA.

82. NESIMI, Mahi: E PABESUESHME, POR MË KANË RJEPUR PËR SË GJALLI (NEVJEROVATNO, ALI SU ME ŽIVOG ODRALI),- revija DITA God. I, Br. 4, Skoplje, 01. maj 1991. Jako dug intervju Albanca Nesimi, budući ambasador Republike Makedonije, naziva Akademika Čovjek sa velikim slovom i kaže da je „jedan od najboljih pisaca albanskih“, „najtragičnija žrtva enverističke ideologije“, „živa legenda“, koja „u istoriji albanskog naroda ostaće nezaboravna“.

83. NEW YORK UNIVERSITY (Law Faculty): THE STANCES OF KAPLAN BUROVICH ABOUT THE ALBANOLOGICAL PROBLEM, ESPECIALLY ON THE ORIGIN OF THE ALBANIAS,- New York 2005. Iznose i komentiraju albanološke teze Ak. Burovića. Ovaj je Universitet nazvao Akademika: “Prof. dr. Kapllan Resuli – famous Albanian dissident and historian…Mandela of Albanian”.

84. OGRANAJA, Zhaneta: RREZATIM DIELLOR I VËRTETË (ISTINSKO SUNČANO ZRAČENJE),- poema, Tirana 2004. Sem ove poeme, ova disidentna pesnikinja Albanije posvijetila je Akademiku, njegovom životu i stvaranju i mnoge druge pjesme. Ona je i sama prošla kroz socijal-fašističke zatvore Albanije i, pošto ih poznaje jako dobro, obožava Akademika kao stvarnog Heroja, kao stvarnog Mandelu Albanije, pa ga štaviše naziva i svetim, i suncen.

85. OGRANAJA, Zhaneta: KOSOVO,- poema, Tirana 2005. Ogranaja priznaje Akademika kao Oca Kosova, koji je učinio za Kosovo najviše, i – u znak zahvalnosti – pretrpeo najgore. Sva se poema, od početka do kraja, posvećuje Njemu.

86. OGRANAJA, Zhaneta: KAPLLAN RESULI – në blicin e kamerës së një poeteshe disidente (KAPLAN RESULI – u blicu kamere jedne disidentne pjesnikinje),- studija, jako dugačka, za roman FANOLA. Persekutirana od Enverovaca-Kadareista. Jedan fragmenat, ne baš tako kratak, objavljen je u appendix dela Ak.Burovića NGADHËNJIMI MBI VDEKJEN, Ženeva 2009, str. 163-175, koje su Enverovci spalili u štampariji “Marin Barleti”, sred Tirane, zajedno sa tri druge knjige Akademika, a – između ostalog – i zbog ove studije. Ali su spašeni nekoliko primeraka, koji sada cirkulišu od ruke do ruke na sve strane svijeta i sa svih strana svijeta se traže.

87. PAVLOVIĆ, Blagoje: ALBANIZACIJA KOSOVA I METOHIJE,- Beograd 1996. Jugoslovenski diplomata B.Pavlović inkludira u svoje djelo studiju Akademika Burovića o albanskom književniku Fan Noli i na kraju knjige donosi nam biografiju Akademika, koga cijeni vrlo visoko.

88. PIPA, Arshi: SUBVERSION DREJT KONFORMIZMIT (SUBVERSIJA K KONFORMIZMU),- New York 1987. Ne shvatajući “Fenomen Kadare” kako treba, albanski književnik Pipa miluje igru Kadarea i kriminalne klike Envera Hodže, posebno roman Kadarea GJENERAL MRTVE VOJSKE. U ovoj kolotečini on ustaje protiv konstruktivne kritike ovog romana, koju mu je blagovremeno učinio Akademik Burović, ali ne spominjući njegovo ime.

89. POPOVSKI, dr Petar: GEORGIJA KASTRIOT – ISKENDER,- Skoplje 2006. Autor je prisvojio naučne stavove i teze Akademika Burovića, koje iznosi kao svoje. Na pet mjesta je pretstavio ove stavove kao da su Vitomira Dolinskog, koji je u stvari, kao novinar, samo postavljao pitanja Akademiku Buroviću. Ime Akademika Burovića se spominje samo u fusnoti, gdje se navodi naslov njegovog intervjua, objavljen u skopskom dnevnom listu VEST, početkom 2003-će godine. Ovo nam svjedoči da je g. Popovski imao u ruke albanološke teze Akademika. Zašto je prešao ćuke preko njegovog imena ne zamo, ali je moguće zato što je ime ovog Akademika još uvijek u crnoj listi titoističke vlade Makedonije.

90. RACKOVIĆ, Nikola: LEKSIKON CRNOGORSKE KULTURE, Beograd 2009. Donosi enciklopedijsku biografiju Akademika, kao i svih ostalih.

91. RASTODER, Šerbo: ISTORIOGRAFIJA U CRNOJ GORI 1989-2001, aprill 2002, moguće u Sarajevo, našli smo ga na internetu: Navodi djelo Ak. Burovića RESULBEGOVIĆI – PORODIČNA ISTORIJA, kao primjer tretiranja bratstveničke i plemenske genealogije i istorije.

92. RATKOCERI, Gani Demir: KUJTIME (MEMOARI),- Tirana 2001. Albanac G.D.Ratkoceri, iako je neprijateljski raspoložen prema Akademiku Buroviću, cijeni visoko njegovo stvaranje i njegovu borbu za slobodu i demokratiju, pa nam iznosi i činjenicu da je Akademik uhapšen u Albaniji potpuno nevim, naređenjem iz Beograda, kao uslov da se diplomatski odnosi između Jugoslavije i Albanije uspostave na rang ambasada.

93. REPUBLIKA POPULLORE E SHQIPËRISË – Gykata e Rrethit Tiranë: VENDIM PËR DENIMIN E PROF. DR. KAPLLAN RESULIT (RJEŠENJE O KAŽNJAVANJU PROF. DR KAPLANA RESULI),- revija YLBERI God. I, Br. 1. Ženeva, jesen 1993, str. 30. Ovo Rješenje, kojim se Akademik kažnjava za neprijatelsku propaganda na 43 godina zatvora, objavljeno je i preko interneta. I pored toga, njegovi albanski neprijatelji prave se kao da to ne znaju, pa ga optužuju da je tobože stigao u Albaniju kao agent UDB-e i sa posebnom misijom.

94. RESULBEGOVIĆ, Goran: ISTINA O RESULBEGOVIĆIMA,- Ulcinj 1996. Crnogorac G.Resulbegović donosi opširnu biografiju Ak. Burovića sa pozitivnih pozicija, suprotstavljajući se ovako svom rođaku Sari, koji je u službi jugoslovenske UDB-e i albanskog SIGURIMI-a intrigirao i falsifikovao, nastojeći da prikaže Resulbegoviće kao Albance, a Akademika – kao “neznalicu”.

95. RESULBEGOVIQ, Sari: EKSPOZITË E KRIJUESVE TË VENDLINDJES (IZLOŽBA STVARAOCA ZAVIČAJA),- Ulcinj 1997. Donosi kratku biografiju Ak. Burovića, koga nam pretstavlja njegovim pseudonimom RESULI i kao Albanca.

96. RESULBEGOVIĆ, Dževdet: AKADEMIK BUROVIĆ NA RASPEĆU,- Ulcinj 2002. Pukovnik JNA u penziji piše najpohvalnije o Akademiku Buroviću i njegovom stvaranju, iznoseći činjenicu da su ga jugoslovenske vlasti maltretirale i maltretiraju ga, jer ga još uvijek drže u njihovim crnim  listama.

97. RESULBEGOVIQ, Xhevdet: DIVERSIONI I AKADEMIKUT RESULI (DIVERSIJA AKADEMIKA RESULI),- Ulcinj 2004. Ovo je jedno kolektivno izdanje raznih autora, jugoslovenskih i albanskih, koji povodom 70-te godine rođenja Akademika pišu o njegovom životu i stvaranju. Sem pukovnika JV Dževdeta Resulbegovića, u tom su izdanju uzeli učešće sa po 4-5 svojih radova i: Lirije MEMA, Gëzim DINI, Shani BUROVI, Sajo UROVI, Dushi BUROVI, Drita HAJREDINI, Luigj BUROVI, Zhaneta OGRANAJA i Švajcarac Antoine D’ESSU. Svi oni rasvijetljavaju razne strane Akademikovog života i stvaranja.

98. RESULBEGU, Sari: RESULBEGËT DHE NGJARJET HISTORIKE TË ULQINIT (RESULBEGOVĆI I ISTORIJSKI DOGAÐAJI ULCINJA),- Ulcinj 1995. Instruiran od UDB-e i SIGURIMI-a Sari od početka do kraja ove knjige piše protiv Akademika Burovića, puna svakojakih psovki, uvreda, laži i falsifikata, pretežno jezikom denigriranja, ali ne spominjući nigdje Akademikovo ime. Ovo je nova metoda borbe albanske mafije protiv njega, prije svega da mu se u očima onih, koji ne naziru o kome je riječ, ne čini afirmacija, a zatim da Akademik ne bi mogao autora da baci na sud, kao što je to učinio sa Brisku Bahrijon.

99. REVIĆ, Ašim: RADIOGRAFIJA JEDNE MRŽNJE,- Beograd, 17.VI.2010. Drugo izdanje – Ulcinj, 27.VI.2010. Brani Ak. Burovića od njegovih albanskih neprijatelja, iznoseći dokumenta i činjenice, kojima ih raskrinkava kao falsifikatore, lažove i patološki nastrojene protiv Akademika.

100. RUSTEMI, Fatbardh: THEM SE E NJOH KADARENË (KAŽEM DA POZNAJEM KADAREA),- Tirana 2001. Pišući tobože za intimnosti njegove sa Kadareom, autor, sin jednog majora SIGURIMI-a, od početka do kraja njegove knjige kleveće i laže protiv Ak.Burovića, pa svakako nastojava da opravda njegovog Kadarea. On pretendira da Akademik treba da čini počasnu stražu pred Panteonom Kadarea, “da bi spasio nešto od svog poznanstva”.

101. SAGIĆ, Sad: ALBANSKI BUMERANG,- Padova 2011. Ovo je zbornik studija i članaka u odbranu Ak. Burovića od kleveta i laži, falsifikata i provokacija, koje čine njegovi albanski neprijatelji, ali srpskim pseudonimima, pa i pretvarajući se kao da su ništa manje već Svetosavci, ogorčeni srpski pravoslavni fundamentalisti.

102. SINANI, Shaban: NJË DOSJE PËR KADARENË (JEDNO DOSIJE ZA KADAREA),- Tirana 2005. Nastojeći da ubjedi svijet da je Ismail Kadare disident, kaže da Akademik Burović nije disident, da se on nije hapsio zbog njegovih djela, već da su mu djela persekutirana zato što je uhapšen. Pravi se kao da ne zna da su za Akademika, i u njegovom sudskom Rješenju, napisali da se kažnjava što je u Albaniji pretstavljao političku i ideološku diversiju, što nije slučaj ni sa kojim drugim uhapšenikom u Albaniji, ponajmanje sa kojim književnikom.

103. SINIŠTAJ, Ndue: vidi na ovoj listi djelo ALBANSKI BURŽUASKI INTELEKTUALCI: OTVORENO PISMO.

104. SKURA, Gani: BRENGË E MALL (BRIGA I ŽELJA),- Elbasan (Albanija) 1994, na spoljašnjoj strani zadnje korice, u biografiji autora, ovaj albanski književnik piše za Ak.Burovića najpohvalnije.

105. SKURA, Gani: TINGUJ LIRIE (ZVUCI SLOBODE),- Libražd (Albanija) 1995, na spoljašnjoj strani zadnje korice, u biografiji autora, piše: “Albanske vlasti, kao povod da uhapse Gania uzeli su njegov odlazak u zatvor Burelja da vidi svog uhapšenog druga Kaplana Resuli”.

106. SKURA, Gani: BALLË PËRBALLË STUHIVE (LICEM U LICE SA BURAMA),- Mokra (Albanija) 1999. Gani Skura, kao suborac Ak. Burovića za slobodu i demokratiju, piše o njemu najpohvalnije. On priznaje da su i njega uhapsile albanske vlasti samo zato što nije pristao da izađe pred sud Ak. Burovića i da laže protiv njega.

107. SKURA, Gani: BANDA E ZEZË (CRNA BANDA),- dnevnik, Libražd (Albanija) 2011. Od početka do kraja se govori o Ak. Buroviću i njegovom hapšenju, kao i o svom hapšenju, između ostalog i zato što je otišao da ga vidi u Zatvor Burelja, nosio mu je parče hljeba, i – pošto se ubjedio da je Akademik potpuno nevin u zatvor, javno je digao zdravicu za njega.

108. SOCIETE SUISSE DES ECRIVAINES ET ECRIVAINS: KAPLAN BUROVIC.- Povodom 70-te godine rođenja, Društvo književnika Švajcarske, čiji je član Akademik još od 2002. godine, uvelo ga na svoj sajt interneta sa kratkom biografijom, listom nekih objavljenih djela i adresom. Vidite: <http://www.a-d-s.ch/f/repertoire/&gt;

109. STEFANOVSKI, Petar: INTERVJU SO ŠVAJCARSKI AKADEMIK KAPLAN BUROVIĆ,- Bitolja, četvrtak 15.09.2005, dat preko RTV MEDIA u toku od 75 minuta i ritransmetiran sljedećih dana još nekoliko puta, a u vezi promocije Akademikove knjige POTEKLOTO NA ALBANCITE, koje je prevedeno i objavljeno na makedonski jezik. Ovo je do sada najduži intervju koji je učinjen Akademiku. Izazvao je buru oduševljenja kod Makedonaca i ogorčenje kod albanskih ekstremnih nacionalista, šovinista i rasista, što se ogleda i u štampi.

110. SHATRI, Xhafer: PSE DERGJET NË BURG? (ZAŠTO ČAMI U ZATVORU ?),- Bern 1990. Ministar Informacija Kosova Xh. Shatri, iako Albanac, pa i Enverovac, piše pozitivno za Ak. Burovića, u jedno vrijeme dok je ovaj još uvijek u albanski zatvor. A ovo znači: dok je mislio za njega da je Albanac i da se slaže sa falsifikovanom istorijom albanskog naroda.

111. SHKUPI, Skender: QËNDRIM I PËSHTIRË I NJË PSEUDOSHKENCËTARI (GADAN STAV JEDNOG PSEUDONAUČNIKA),- list ALBANIA, Tirana, 25. maj 1999, str. 10. Predugačka paskvila, napisana po poruci albanske Komisije, koja proganja Akademika, a u jeku Kosovske krize i sataniziranja Akademika od strane albanskih medija. Akademik Shkupi, eks-albanski ambasador u Turskoj, priznaje visoke idejno-umjetničke vrijednosti romana IZDAJA, ali mu poriče autorstvo. Ovo je jedna paskvila bez presedana u istoriji čovječanstva. Autor kaže da, među toliko nevino osuđenih od Envera Hodže, Akademik Burović je jedini koji je to zaslužio, pa i mučenja i masakriranja, koja su mu učinjena. Na kraju traži da se zabrane knjige Akademika u Albaniji, pa da se i njemu samome zabrani ulazak u Albaniji, jer ne priznaje autohtoniju Albanaca, niti da su porijeklom od Ilira i Pelazga.

112. SHOQATA E SHKRIMTARËVE TË KOSOVËS (DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA KOSOVA): SHKËNDIJAT E PARA (PRVE ISKRE), – antologija savremene književnosti albanske dijaspore u Jugoslaviji,- Priština 1956. Akademik se prezantira sa dvije pripovijetke, koje se prate i njegovom kratkom biografijom. Objektivni albanski intelektualci priznaju Akademika kao jednog od najvećih književnika Kosova, koji je udario temelje umjetničkoj prozi i stvorio savremenu književnost Kosova.

113. SHUTERIQI, Dhimitër S.: Mbi gjendjen dhe detyrat e letërsisë dhe të arteve tona,- glavni raport održan na Drugom kongresu Saveza književnika i umjetnika Albanije, aprill 1969, štampan u djelu KONGRESI I DYTË I LIDHJES SË SHKRIMTARËVE DHE ARTISTËVE TË SHQIPËRISË (DRUGI KONGRES SAVEZA KNJIŽEVNIKA I UMJETNIKA ALBANIJE), Tirana 1969. Akademik Šuterići, sigurno prisiljen od javnog mnenja, poredio je ime Ak.Burovića ispred imena Ismaila Kadare, što je sigurno ovoga učinilo da pobjesni. Dok se Akademikov roman IZDAJA stavlja na listi glavnih djela albanske književnosti svih vremena, Kadareov roman GENERAL se svrstava među djelima sa ideološkim greškama i nedostacima. Od figura komesara i komandanata partizanskih odreda, kao umjetnički najrealiziranije, ističu se ličnosti romana IZDAJA Arben Preševa i Pjetar Munela.

114. TËRPEZA, Hysen: KA ME NA GJYKUE NANA KOSOVË (OSUDIĆE NAS MAJKA KOSOVO),- New York 1967. Potpredsjednik Druge Prizrenske Lige H.Tërpeza, ne spominjući nigdje ime Ak. Burovića (Jer je bilo tabu!), piše o njemu i njegovom stvaranju najpohvalnije. On je prihvatio ličnosti romana kao stvarne, kao istorijske ličnosti, pa piše da ih je i lično poznavao.

115. TRAIAN, Todi al:  FRAGMENTE DI TU BANA ARMÂN MAKEDONEASCÂ, Tetovo 2004. Čitavo jedno poglavlje posvećuje se Akademiku Buroviću i njegovoj studiji ANTIVLAŠKA DENIGRIRANJA, koja je objavljena na albanskom jeziku u njegovom djelu MARGINALIJE, Ženeva 2003. a zatim prevedena i objavljena i na vlaški jezik.

116. USHAKU, dr Ruzhdi: ULQINI NË GJURMËT E SHEKUJVE (ULCINJ TRAGOVIMA VJEKOVA),- Ulcinj 1991. Pišući o Ulcinju, Albanac Ushaku, misleći da je Akademik Burović Albanac i da se slaže sa falsifikovanom istorijom albanskog naroda, govori pozitivno za njega i njegovo stvaranje, pa ga više puta i citira u tom smislu. Sem Akademika, on ne poznaje drugog Ulcinjana, koji bi bio dostojan da se spomene pored njega. A kad je saznao istinu o Akademiku, preštampao je to djelo i nigdje mu ne spominje ni imena. Ovo su učinili skoro svi Albanci. Svaka čast izuzecima, koji se dan danas opiru tom zahtjevu albanske mafije na vlasti.

117. VINCA, dr. Agim: ENCIKLOPEDIA MAQEDONE DHE IMPLIKIMI I VEPRËS SË KAPLLAN RESULIT NË KËTË PROBLEM NGA ASHMJA,- Skopje 2009. Ustaje protiv MANU zato što su uneli u njihovoj Enciklopediji albanološke teze Akademika Burovića.

118. VUJANOVIĆ, Zagorka: SUSRETIbibliografija, Cetinje, 1977.

119. WIKIPEDIA – DEUTSCH (sajt de.enc.tfode.com): Kaplan Burović in multilingual dictionary, encyclopedia…“

120. WIKIPEDIA – LEXIKON-BEGRIFF – Die freie Enzyklopädie: KAPLAN BUROVIĆ (alb. Kapllan Resuli, Kaplan Resuli-Burovich, auch Kaplan Resulbegović) ist ein Schriftsteller, Journalist und Albanolog. Pretstavlja nam kratku biografiju i listu do tada objavljenih djela: Priznaje ga za Mandelu Albanije i kao disidentnog književnika, koji je demaskirao kao niko drugi režim Envera Hodže.

121. WIKIPEDIA PËR SHQIPËRINË (Za Albaniju).- Najzad, poslije svih drugih, uneli su i Albanci Ak. Burovića u njihovoj WIKIPEDIJI, naravno sa pseudonimom RESULI: „Kapllan Resuli – Burovic, albanolog, historian, linguist…“

122. WIKIPEDIJA SRPSKA – dana 07.X.2010. godine uvela je Ak. Burovića i Srbija među ostale svoje istaknute ličnosti, ističući da je Disident Br. 1 Jugoslavije, albanolog, autor preko 100 objavljenih djela. Crnogorci još nemaju svoju WIKIPEDIJU, niti Enciklopediju, ali imaju jedan privatan LEKSIKON, gdje je uveden i Akademik Burović, pored ostalih crnogorskih istaknutih ličnosti, koje su doprin’jele u crnogorskoj kulturi.

123. ZMAJEVIĆ, Savo: HIPOKRIZIJA SUŽIVOTA,- Ulcinj 2009. Sve studije i članci ove knjige prethodno su objavljeni po raznim listovima, revijama i časopisima, kao i preko interneta. U svima se pretežno piše za život i stvaranje Ak. Burovića u najpozitivnijem smislu.

124. ZHITI, Visar: PANTEONI I NËNDHESHËM OSE LETËRSIA E DËNUAR (KAŽNJENI PANTEON ILI KAŽNJENA KNJIŽEVNOST),- Tirana 2010. Iako sa neprijateljskih pozicija (albanskog pjesnika V.Zhiti su slomili u zatvor, pa su da imenovali i u Rimu za ambasadora!), piše najpozitivnije za Ak. Burovića. Između ostalog, pošto ga priznaje za jednog od tri najznačajnija uhapšena književnika, kaže: “U zatvor je pisao i poeziju…Bio je kuražan i gord”. Do danas ove riječi nisu ni usmeno rečene za nijednog od njih. Kuražan i gord pred svojim dželatima! To znači Heroj!!!

Ilija VUČIJAKOVIĆ

Canada may be left alone at table with Libyan rebels By SCOTT TAYLOR | ON TARGET Mon, Jul 18 – 4:54 AM

http://thechronicleherald.ca/Opinion/1253887.html

Canada may be left alone at table with Libyan rebels
By SCOTT TAYLOR | ON TARGET
Mon, Jul 18 – 4:54 AM

On July 1, Canada hosted the Royal newlyweds on Parliament Hill and Prime
Minister Stephen Harper addressed a red and white flag-draped crowd of about
250,000.
Earlier that same day, halfway around the world, another national leader was
addressing a similar-sized crowd in the Libyan capital of Tripoli. During his
lengthy, defiant rant against NATO air strikes and the Libyan rebels, President
Moammar Gadhafi was heartily cheered by a massive crowd, with many waving
Libya’s green and white flag.
On July 8, Gadhafi repeated the feat before a huge, supportive mob in the city
of Sabha, almost 800 kilometres south of Tripoli.
Almost no media coverage was given to these events in Canada. It seems we are
quite content with our air force bombing a hated dictator in the name of a
humanitarian intervention.
Those international media outlets that did cover the pro-Gadhafi rallies
suggested that this was a propaganda stunt by the president, an attempt to
demonstrate his continued popularity. The insinuation being that Gadhafi’s
security forces were behind the massive assemblies.
This suggestion, of course, flies in the face of all known logic. If the vast
majority of Lib- yans in Tripoli were simmering with hatred for Gadhafi, the
last thing security forces would do is herd them en masse into a central square.
One of the first rights removed when martial law is imposed is that of public
assembly for the obvious reason that mob mentality can quickly degenerate into
senseless violence.
More telling of Gadhafi’s confidence in his own support was the demonstration in
Sabha. Given that NATO has been strictly enforcing a no-fly zone over Libya
since March 19, it’s a safe bet that Gadhafi did not take a flight to Sabha.
To travel there would require about 11 hours of driving and, again, given the
NATO air campaign against his military forces, it is unlikely Gadhafi would risk
attracting attention by travelling in a large armoured convoy.
For more than four months now, the fourth-rate Libyan military has been able to
stave off NATO’s continuous air attacks and contain the limited advances made by
the French-supplied ragtag collection of Libyan rebels.
Canada has, of course, been leading the NATO charge from the outset. We
dispatched eight CF-18 fighter jets, two patrol planes, two tanker aircraft and
a frigate. Not only have Canadian pilots been involved in the bombing, it is our
very own Lt.-Gen. Charles Bouchard who is in command of NATO’s ironically named
Operation UNIFIED PROTECTOR.
Newly minted Foreign Affairs Minister John Baird’s first order of business was
to formally recognize the Libyan rebel tribunal in Benghazi as the official
representatives of Libya and to send Gadhafi’s former diplomats packing back to
Tripoli.
After pledging our full support to the rebels, Baird made a hush-hush trip to
Benghazi to actually meet them. The usual pro-war tub-thumpers in Canada have
hoarsely hailed these developments as something that will give Canada „a big
seat at the table“ within the NATO alliance.
This was, of course, the same logic used to justify Canada taking the lead role
in the volatile Kandahar region in Afghanistan.
From the outset of the campaign against Libya, the U.S. made it clear they were
not going to become fully engulfed in yet another war. Within NATO, not all
members agreed to contribute to the enforcement of the United Nations-authorized
no-fly zone and only a handful conceded to launching bombing attacks.
Of those that did, Norway has now backed out, the Netherlands is ceasing their
bombing role and the Italians are hinting they want out of the whole affair. The
French and Brits have been the most belligerent players in this game but now
even they are looking for a face-saving political solution that may even include
Gadhafi remaining in Libya.
If that does transpire, Canada is going to have not just a big seat but the only
seat left at the proverbial Libyan rebel table.
One has to wonder, why?
( staylor@herald.ca)
Scott Taylor is an author and editor of Esprit de Corps magazine.

Der Organisator der bedeutendsten militärpolitischen Tagung in Deutschland, der Münchner Sicherheitskonferenz

Newsletter vom 18.07.2011 – Ein gewisser Way of Life

BERLIN/TÜBINGEN (Eigener Bericht) – Der Organisator der bedeutendsten
militärpolitischen Tagung in Deutschland, der Münchner
Sicherheitskonferenz, tritt als akademischer Lehrer an deutschen
Universitäten auf. Wolfgang Ischinger, der sich offen für
Interventionskriege unter Bruch des Völkerrechts ausspricht, bietet im
laufenden Semester ein Seminar zum Thema „Krisendiplomatie“ an der
Universität Tübingen an. Dabei soll auch der NATO-Angriffskrieg gegen
die Bundesrepublik Jugoslawien 1999 behandelt werden. Als
Staatssekretär im Auswärtigen Amt war Ischinger an dessen
diplomatischer Vorbereitung und propagandistischer Absicherung
maßgeblich beteiligt. Zur Sprache kommen werden auch die „Beziehungen
zu Russland“, denen Ischinger bereits seine Antrittsvorlesung in
Tübingen gewidmet hat. Darin fordert der ehemalige Diplomat eine enge
europäisch-russische „Sicherheitspartnerschaft“ mit dem Ziel, den
westlichen Lebensstil gegen die „Bedrohungen“ durch „zerfallende
Staaten“ und „unkontrollierte Einwanderung“ zu verteidigen. Höhepunkt
des Tübinger Seminars ist ein für diese Woche angekündigter
mehrtägiger Berlinbesuch, bei dem die Teilnehmer mit „politischen
Entscheidungsträgern“ zusammengeführt werden sollen. Dies war auch
zentraler Inhalt einer Lehrveranstaltung zum Thema „Krisendiplomatie“,
die Ischinger 2009 an der Ludwig-Maximilians-Universität München
angeboten hat. Zu den Gastreferenten zählte seinerzeit unter anderem
General Klaus Naumann, 1999 während des Krieges gegen Jugoslawien
Vorsitzender des NATO-Militärausschusses.

mehr
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58111

Vidovdan.org preporučuje – ПРОПАСТ ДОЛАРА ЋЕ БИТИ НАЈВЕЋИ ЈЕДИНСТВЕНИ ДОГАЂАЈ У ЉУДСКОЈ ИСТОРИЈИ

ПРОПАСТ ДОЛАРА ЋЕ БИТИ НАЈВЕЋИ ЈЕДИНСТВЕНИ ДОГАЂАЈ У ЉУДСКОЈ ИСТОРИЈИ

http://www.vidovdan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15752:propast-dolara-e-biti-jedinstven-dogaaj-u-qudskoj-istoriji&catid=41:svet&Itemid=68

MOSKAU/BERLIN

Newsletter vom 19.07.2011 – Die Rohstoffachse

MOSKAU/BERLIN (Eigener Bericht) – Heftige Auseinandersetzungen
begleiten neue Schritte zum Ausbau der deutsch-russischen Kooperation.
Bei den aktuellen Regierungskonsultationen zwischen Berlin und Moskau
werde die ökonomische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern
weiter vorangetrieben, heißt es in der deutschen Hauptstadt. Deutsche
Unternehmen zielen dabei nicht nur auf steigende Handelsprofite und
lukrative Niedriglohnstandorte, sondern auch auf einen stärkeren
Zugriff auf russische Ressourcen, darunter Erdgas und Erdöl, aber auch
sogenannte Seltene Erden. Berliner Wirtschaftskreise plädieren dafür,
eine umfassende „Rohstoffpartnerschaft“ mit Moskau zu gründen.
Gleichzeitig weiten deutsche Energiekonzerne ihre Zusammenarbeit
insbesondere mit dem Erdgasmonopolisten Gazprom erheblich aus.
Berichten zufolge steht bei den aktuellen Gesprächen nicht nur die
Kooperation beim Bau von Erdgaskraftwerken in Deutschland und in
anderen Staaten Westeuropas, sondern auch ein eventueller Einstieg von
Gazprom bei der Essener RWE AG auf der Tagesordnung. Transatlantische
Kreise attackieren die Kooperation mit heftigen Protesten gegen die
Verleihung des deutschen „Quadriga-Preises“ an den russischen
Ministerpräsidenten Wladimir Putin. Ursache sind strategische
Uneinigkeiten im Berliner Establishment.

mehr
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58112