ШЕШЕЉ 09 МАРТ 2011 ЗАВРШНА РЕЧ КРАЈ ТИРАНИЈЕ

From: Minja M. [mailto:minja@vlada.ca]
Sent: Saturday, March 12, 2011 11:42 AM
To: 011 minja m.
Subject: ШЕШЕЉ 09 МАРТ 2011 ЗАВРШНА РЕЧ КРАЈ ТИРАНИЈЕ

http://www.youtube.com/watch?v=PDfB-pgba3c
<http://www.youtube.com/watch?v=PDfB-pgba3c&sns=fb> &sns=fb

.

<http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=11562106/grpspId=1705172237/msgI
d=23980/stime=1299879661/nc1=1/nc2=2/nc3=3>

Stop diskriminaciji Srba Herceg Novi

http://dobrilodedeic.wordpress.com/2011/01/31/cg-anb-likvidacija-sns-20/

Narodni front Stop diskriminaciji Srba Herceg Novi

SKADAR IMA NE SAMO CRNOGORACA, VEĆ I SRBA !

SKADAR IMA NE SAMO CRNOGORACA, VEĆ I SRBA !

– U vezi članka albanske g-đe Djana Kolja –

Piše: Prof. Dr. Kaplan BUROVIĆ, akademik

U dnevnom listu MAPO, Tirana, 26.II.2011, albanska g-đa Djana Kolja objavila je članak “Shkodra ka malazezë, nuk ka serbë” (Skadar ima Crnogoraca, nema Srba!), preko kojeg se demostriraju neki nepravedni statvovi, pa i protuzakonski, koji se jasno ispoljavaju i u naslovu.

Pre svega za čestitanje je ova Albanka koja priznaje da u Skadar još uvek ima Crnogoraca (ili – kako se ona izražava – malazezë!). Do sada Albanci su negirali postojanje nealbanskog elementa, posebno slovenskog elementa, ma gde u Albaniji, kamoli u Skadar, koji je za 500 godina redom bio glavni grad Crne Gore, kad tamo nije bilo žive duše albanske. Jedan albanski akademik pretendira da je Albanija nastanjena isključivo od Albanaca, 100%, da u Albaniji ne postoji ni strana dijaspora, kamoli i kakva nacionalna manjina, bože sačuvaj i kakav etnos!

Vaistinu, ovaj akademik, pre što je odenuo crvenu košulju “komuniste”, beše odenuo crnu košulju fašiste. Ipsissimus Enver Hodža, svojim je perom pisao da u Albaniji nema do samo 100 Srba. Ruku na srce a istinu na videlo – moguće je mislio na onih 100 Srba njegove lične garde!

Kako se zna, do pred malo vremena, ni onih 100 Srba se nisu usudili da se izjave za Srbe, jer su bili saznali da tamo, u stravičnom zatvoru BURREL-i, jednog jugoslovenskog političkog emigranta dano-noćno su ga na živo drali, da bi ga ubedili da nije ni Srbin niti Crnogorac, do samo Albanac!

Sada, pošto je počeo da se topi led socijal-fašističkog terora, ne samo nealbanci, već i neki Albanci, osmeliše se i eto ih – izjavljuju nam se ko za Slovena (Srbo-Crnogorca, Makednoca, Bosanca), a ko za Vlaha, ko za Grka, a ko za Turčina, pa i za Ciganina.

Polazeći od ovoga, rekli bismo da ima pravo g. Kreshnik Spahiu, podpresednik Vrhovnog veća pravde Albanije, koji je denoncirao povredu “narodnog sovraniteta”. Pa ipak – on nema pravo. Istina je da se izjavljuju kao takvi i pravi Albanci, da bi dobili vizu za u susedne zemlje, gde idu da traže bilo kakav posao, za koru suhoga hleba. Ali oni ne pretstvljaju nikakvu opasnost, za Albaniju i albanski narod, ponajmanje i za povredu “narodnog sovraniteta”, pošto se tako izjavljuju formalno, koliko da dobiju vizu. Unutar Albanije oni nastavljaju da žive kao i svi drugi Albanci, kao njihova braća i sestre (koji ne traže vizu!) i nigde ničime ne istupaju kao nealbanci, apsolutno nigde nikakvih pretendiranja nealbanskih nemaju. Prema tome – ne pretstavljaju nikakvu povredu niti opasnost.

Makoliko nastojao da prikrije istinu, ovaj podpresednik je ipak iznosi na videlo sa njegovim pretendiranjem: “Potražnje za promenu nacionalnosti u grčko, crnogorsko, srpsko, makedonsko i dr., na fiktivan i veštački način, kažem sa punim ubeđenjem da sadrže jednu veliku opasnost za budući sovranitet i budućnost Albanije, jednu pretnju za blisku budućnost ove zemlje. Kažem ovo sa punim ubeđenjem, jer za jednu sirotu Albaniju, za jednu Albaniju u razvoju, jednu Albaniju koja nastojava da konsoliduje demokratiju pravne države, imam apsolutno ubeđenje da jedno registriranje na bazi etničke i verske pripandostu i slobodne izjave nacionalnosti, povećaće natjecanje raznih nacionalnosti i povećaće etničku i versku napetost u zemlji”.

Carta canta!

Ovi Albanci, busajući se u prsa za slobodu i demokratiju, ne misle da dozvole nacionalnim manjinama njihove zemlje ni da izjave svoju nacionalnu pripadnost, ponajmanje da im priznaju bilo kakva nacionalna prava.

Pa i naslov članka nam suđeriše upravo ovo. A jasno je da sa tim člankom g-đa Kolja hoće da prikrije istinu, koja se njoj i Albancima kao ona ne sviđa.

Skadar, sem Crnogoraca, ima i Srba, g-đo Kolja, ništa manje negoli u Crnoj Gori, kako to priznajete! Na kraju krajeva, hoće li se Sloveni Albanije izjaviti za Srbe, ili Crnogorce, ili i za Makedonce i Bosance, to je njihova stvar. Albanci nikako, pa ni same vlasti Albanije, ne treba da im se mešaju u tu stvar, ne treba da im osporavaju njihovo pravo da izjave svoju nacionalnost. Kako oni sebe osećaju, bolje od njih samih, niko ne može da zna i niko nema pravo da im imponira ovu ili onu nacionalnost.

Sigurno da ovo znaju sasvim dobro i ovi Albanci. Znaju oni sasvim dobro da njima ne remeti ništa hoće li se Sloveni izjaviti za Srbe ili Crnogorce. Kako videsmo – drugde njih svrbi!

Kad K.Spahiu pretendira ništa manje već povredu “sovraniteta i integriteta” Albanije izjavom nealbanske nacionalnosti, ima li u predvid susedne zemlje sa Albanijom, koje su i po teritoriji i po broju stanovnika manje od njegove Albanije, koje su isto tako impenjirane u nastojanjima da konsoliduju demokratiju pravne države?! Sa izjavom albanske nacionalnosti njihove dijaspore u ovim zemljama, zar se ne povređuje sovranitet i integritet ovih država?! Ili nisu oni ti koji su urlikali do neba ne samo za to pravo albanske dijaspore (!!!) u eks-Jugoslaviji, već i za KOSOVO REPUBLIKA?! Ili – quod licet Iovi, non licet bovi!

Znači, pošto se povređuje “sovranitet i integritet” Albanije, manjincima njenim ne treba dozvoliti da izjave svoju nacionalnost, već svi – kao do sada – treba da se registriraju kao Albanci i da se ne čuju živi, jer – u suprotnom – BURRELI-i je tu, a kasapa, koji će ih na živo odrati, albanski narod je imao i ima na pretek. Da bi ovo koliko toliko maskirali, ovaj spahija meša veru sa nacijom i, pošto neke zemlje sveta ne pitaju za veru svojih građana, i Albanija ne treba da pita za nacionalnost njihovu.

Načelnik Sreskog suda u Skadar, Andri Ymeri, a zajedno sa njime i Agim Halluni, jedan od osnivača Društva MORAČA-ROZAFA srpsko-crnogorske nacionalne manjine Skadra i cele Albanije, intrigiraju u istoj brazdi, iznoseći nehotice istinu o persekutiranju nacionalnih manjina u Albaniji i – posebno – podlu borbu, koja se vodi protiv pomenutog srpsko-crnogorskog društva, ubacivanjem u redove njenih članova destruktivni elemenat.

Ja kažem svim Albancima da sovranitet i integritet nijedne države na svetu se ne povređuje, niti se stavlja u bilo kakvu opasnost, priznanjem nacionalnih prava manjincima. To im se danas može staviti u opasnost od nepriznavanja nacionalnih prava, od njihovog persekutiranja, od njihove asimilicije, nasilne denacionalizacije, koja se više ne toleriše ni od njih samih, niti od međunarodne zajednice.

Činjenica što su ovi Albanci prinuđeni da ovu stvar diskutiraju preko medija, intrigirajući i izmišljajući, mešajući namerno probleme i maskirajući istinu, jasno nam govori da u Albaniji ima nacionalnih manjina, pa i jedan etnos – Vlasi (!), da njihov broj nije 100 i da su oni, do jučer, pod krvavom petom socijal-fašističke klike Envera Hodže, pa i dan-danas, pod petom novih spahija i dahija ove države, potlačeni i persekutirani, nacionalno obezpravljeni, da albanske vlasti nastavljaju da im osporavaju i elementarno nacionalno pravo – izjavu njihove nacionalnosti.