CRNA GORA BIĆE VELESILA!?

 

GLAS DIJASPORE

 

GLAVNOM I ODGOVORNOM UREDNIKU

 

Gospodinu DUŠANU NONKOVIĆU

Poštovani,

Dostavljam tekst „Crna Gora biće velesila“ za objavljivanje u vašim elektronskim novinama.

 

Podgorica, utorak, 08. mart 2011. godine                    Dr Momčilo Dušanov Pejović,

 

 

 

CRNA GORA BIĆE VELESILA!?

 

U prethodne dvije decenije Crna Gora je (za)ista nepromijenjena u svakom pogledu, a ponajviše u pogledu (samo)lijepljenja važnih etikecija i davanja atribucija koje joj po svakom osnovu (ne) pripadaju, jer u stvari u njoj leže „ogromne“ ljudske moći i (ne)iscrpni resursi: ekonomski, politički, vojni, teritorijalni i tako dalje, koji joj (ne) omogućavaju da se ozbiljnije uvrsti u red bilo koje potencijalno veće vojne sile ne samo u okruženju, nego i regionu ili samoj Evropi, a svakako da će imati jaku i brojnu „snagu“ i igrati snažnu državnu ulogu u izvjesnoj bliskoj političkoj perspektvi u svijetu! Samo dvije činjenice, koje joj omogućuju da se tako visoko, najvisočije kotira na ljestvici današnje VELESILE, su broj stanovnika i „bezgranično plavo nebo iznad Crne Gore“.

Zamjeram globalnim analitičarima, ekonomskim stratezima i zagovornicima ulaska u NATO što su (ne)namjerno napravili grubi previd i zanemarili te dvije tako (zna)čajne činjenice ili dva faktora na osnovu kojih Crna Gora lagano može i oće, biće VELESILA! Na osnovu samo dva tako „značajna“ faktora mogu se r(e)a(l)no ostvariti prognoze nekih crnogorskih savjetodavaca i analitičara, koji nastoje da „argumentima“ ubijede javnost i već sada najave „stvarnost“ ali i možda „opasnost“ od Crne Gore kao VELESILE, naravno ne u tradicionalnom shvatanju i tumačenju pojma „velesila“. Prije samo godinu ili dvije ti stručnjaci tako nijesu razmišljali o njenoj vojnoj snazi, ekonomskim resursima, demokratiji, ekološkoj državi, održivom razvoju, standardu građana i tako dalje.

Danas, samo godinu kasnije, novi vjetrovi duvaju sa Zapada, pa je „izvjestan“ ulazak u NATO savez koji će ne samo braniti državu i građane Crne Gore od terorističkih napada, nego i obezbjeđivati kopnenu, pomorsku i vazdušnu granicu našega „beskrajno plavoga neba“, i naravno uz sve to davati benefite ekonomski prosperitetnoj državi i njenim građanima, samo zato što su „prišli“ i „ojačali“ slabašni vojni savez! To je naš „veliki i besplatni“ doprinos NATO savezu, na šta su nam oni veoma zahvalni i jedva čekaju da građani bez referenduma o tom pitanju prihvate ponuđene benefite i veliku šansu ili izazov.

Da li neko plaća naše velike i umne stratege, analitičare, savjetnike, dobrovoljce i njima slične zagovornike demokratske, pravne i „ekonomski prosperitetne“ Crne Gore, koja samo što nije postala evropska i svjetska VELESILA? Naravno, sve je besplatno pa i savjeti, sugestije, stavovi, razmišljanja, preporuke, logistička i lobistička podrška i nadasve znanje sa kojim raspolažu. Sve se nudi u jednom dahu i na jednom mjestu bez pare i dinara odnosno eura! Ako neko usliši dobar „savjet“ može da im uruči neku sinekuru u vidu „radnoga“ mjesta savjetnik-analitičar-zagovornik, lobista. Napravili su snažan zaokret u svojim razmišljanjima i vidjeli veliku šansu Crne Gore da na prečac postane evropska i svjetska VELESILA, naravno ne u tradicionalnom smislu!?

Osokoljeni „izvjesnom“ budućnošću koja se smiješi Crnoj Gori, posebno poslije pristupanja NATO savezu i ulaska u EU, i naravno njenim „bogatim“ građanima sa evropskim prosijekom  mjesečnih zarada od cijelih 515-518 eura, sa dvije trećine siromašnih i BDP per kapita oko 5000 eura naši grlati globalni analitičari, vojni stratezi, savjetnici i oni koji svojim savjetima besplatno zasipaju političku vladajuću strukturu, naravno ni u primisli da joj se dodvoravaju, svakodnevno  na radiju ili televiziji prosipaju nam med i mlijeko koje ćemo kao građani lizati i piti malo sjutra, čim trava ozeleni. Sve se to radi besplatno i na dobrovoljnoj osnovi, a samo država Crna Gora izdvaja neka „simbolična“ novčana sredstva radi edukacije građana o ulasku u NATO i benefitima koje će građani (u)birati kada se ostvari i taj r(e)a(l)ni san. Izdržimo još malo i dolazi nam svijetla budućnost, izlazak iz dvadestogodišnjega tunela, sa onima koji besplatno lobiraju samo zarad „dobra“ građana! Velika većina građana, posebno one dvije trećine siromašnih, ne vidi i ne razumije ukupni prosperitet bliske ili daleke budućnosti države Crne Gore, na žalost onih koji upravo „besplatno“ rade na edukaciji pokušavajući da „objasne“ građanstvu „bolje sjutra“!

Savjeti, sugestije, stavovi i mišljenja se reda radi nude i daju „besplatno“, pa onaj ko ih bude koristio ne mora da ište nikakvu protivuslugu ili ne daj bože protivrijednost, jer je sve zasnovano na bezgraničnoj filantropiji i izgradnji besklasnog društva u kojemu će svi raditi koliko mogu, hoće i znaju, a uzimaće sve što im treba bez ikakve nadoknade novčane i naravno svojim savjetima stvaraće ekstraprofit za njihovo bolje sjutra. Tako se izlazi iz anonimnosti ili bolje rečeno nastavlja sa ranijim načinom rada i navika. Drugim riječima, njima je teško raskinuti sa benefitima koje su primali u onoj komunističkoj, monolitnoj državnoj zajednici, „ideoški nakaradnoj i nazadnoj“ gdje „nijesu“ imali ni za koru suha hljeba!

Na razne načine pojedinci se dovijaju i ujedno dodvoravaju političkoj eliti iz „rata za mir“ samo da bi joj bili na usluzi radi neke sinekure, a u stvari bez ikakve potrebe, jer su ostvarili sve svoje snove u onoj bivšoj državnoj zajednici kada su imali sve što su poželjeli. Sada snagom inercije nastoje to isto činiti i u novoj banana državi, naravno sa velikim „demokratskim i reformskim“ iskoracima u cilju ulaska u NATO alijansu i evropsku zajednicu naroda – Evropsku Uniju.

Po svemu sudeći u protekle dvije decenije (do)ista je Crna Gora postala „zemlja čuda“, ekonomskog prosperiteta, ekološki čista, samoodrživa, zelena jabuka, čista i bistra kao suza Evrope, demokratska, pravna, bezbjedna, nekoruptivna, sa „bezgraničnim plavim nebeskim svodom iznad“ njenoga teritorija i naravno nezavisna, jednom riječju „(u)zor“ država(ma) u okruženju i primjer regionu i samoj Evropi! I nema tu ništa čudnoga u „državi zemlji čudesa“, sa nebeskim narodom odnosno građanima čiji je životni standard odavno prešao granice prosijeka evropskoga i došao na one kojima se označava najniži stepen siromaštva, a gle apsurda sa velikom stopom industrijskoga rasta i povećanja BDP od gotovo 5000 eura po glavi stanovnika!

Priznaćete da je to fenomen koji (ne) mora zabrinuti demokratsku Evropu i „ekonomski prosperitetnu“ Crnu Goru da na jednoj strani ekonomski napreduje a istovremeno standard njenih građana sve je tanji odnosno postaje prilijepljen za dno siromaštva. To jesu pokazatelji i zaista je Crna Gora evropski i svjetski fenomen, buduća VELESILA, koja je proizvod „političke zrelosti“ one mlade generacije a sada političke elite nastale u „ratu za mir“ i održive svih prethodnih dvadeset januara. To su dokazi, a sve ostalo su priče onih kritičara koji bi da smijene ovu odavno zrelu vlast „mladih, lijepih i (još) pametnih“, koji nastoje da za par decenije dostignu evropski stepen demokratije i prosperiteta odmah poslije ulaska u NATO od kojega će poteći benefiti, i naravno izgradnja pravne države. Od njih će Evropa imati šta da nauči, pa će joj biti uzor kako se uspješno vlast odražava ne samo deceniju, dvije ili tri nego i više od četiri i koliko je ona samoživa i samoodrživa sa svim elementima zdravoga društva i mudre politike generacije „mladi, lijepi i (još) pametni“, i svakako prosperitetni!

Da ne bih bio pogrešno shvaćen ili (pro)tumačen, sa prethodno rečenim nijesam imao namjeru da me shvatite u tradicionalnom duhu i smislu, jer za to nema ni osnovnih elemenata, posebno sada kada je Crna Gora kao država nezavisna i kada je svoju veliku ratnu flotu rasprodala odnosno „upriličila“ evropskim i svjetskim standardima ili konpene snage svela na „(raz)umnu“ mjeru, a borbenu vazdušnu flotu svela na par školskih aviona ili nekoliko putničkih, kupljenih iz sopstvenih sredstava samo za potrebe onih koji su na vlasti da ne kažem za potrebe Vlade, a registrovani onamo gdje su i kupljeni na lizing. Tačno zapažate da je riječ o kontradiktornosti u navedenom, ali to nije važno za naše potencijale-resurse koje imamo milenijumima, a ne umijemo ih iskoristiti iako nam se ispred nosa nalaze!

Samo da znate, ovo prvi i jedini put govorim vas radi i naravno savjetujem da upamtite, jer ja to znam, četiri su bitna elementa, osnov, koja čine buduću Crnu Goru VELESILOM, a to su, da ponovim: višepartizam-višestranačje (uvedeno evo dvadeset godina) iako se pita samo jedna te ista politička stranka sa onom satelitskom; smjenjivost vlasti koja daje mogućnost da bude zamijenjena drugom političkom partijom i strukturom, ali još nije došlo vrijeme za takav način smjenjivanja; kao treći bitan elemenat ili faktor jeste demokratičnost izlaska na izbore onda kada to ocijeni potencijalno smjenjiva vlast  i ona izabere način na koji će se vršiti demokratski izbori; i četvrti najvažniji faktor jeste poslušnost njenih građana i njihova savjesnost i brižljivost da prihvate sve što joj nesmjenjiva vlast ponudi, pa makar to bilo i zakonom ozvaničeno da se struja može uzimati i podkradati građanima a da se pokradeni novac ne može vratiti sem povećanjem cijene nove isporučene struje u onom procentu za koji se dvije strane, naravno bez građana, dogovore i osiguraju vlasniku KAP-a da će mu dio utrošene struje doplaćivati građani. I, šta, nikome ništa u ovoj državi, jer građani troše najjeftiniju struju u Evropi, i još imaju evropski prosijek mjesečnih zarada!

Pa zar mi zaista nijesmo već dostigli rang VELESILE evropske i svjetske, kako nam to prognoziraju individualci, stratezi, prebjezi, analitičari, ekonomski stručnjaci i ostali zagovornici i lobisti ekonomskoga prosperiteta i benefita kada uđemo u NATO alijansu! I, šta je to nego VELESILA ili SUPER SILA, jer su građani duboko svjesni i savjesni pa služe revnosno onima koje stalno biraju na demokratskim izborima i čvrsto čuvaju zavedeni red i poredak da ne dođe do promjena, iako se to može desiti po nekim „(pri)rodnim“ zakonima, makar poslije smjene generacije „mladi, lijepi i (još) pametni“. Naravno da su svi navedeni faktori veoma ubjedljivi i krajnje dobronamjerni po principu (dobro)voljnost „uzmi ili ostavi“ i, bez ikakve nadoknade, pa ako ih vladajuća struktura usvoji neću da sebe predložim za nekakvog savjetnika ili neku od fotelja pri nekom nevažnom ministarstvu informisanja i nuđenja savjeta protiv smanjenja korupcije i ograničenja organizovanog kriminala!?

Bolje je biti NIKO u politici, a NEKO u ministarstvu i ostati upamćen kao NEKO ko je bio NIKO u vlasti, ili onaj što je bio NIKO u glasačkoj mašini, a (p)ostao je NEKO na REFERENDUMU pa sada hoće da bude NIKO u višestranačkom savjetodavnom tijelu, jer je bio nekad NEKO, misleći da je perspektiva biti dovijeka NEKO i NIKO odnosno NIKO i NEKO, kako kad zatreba na globalnom planu zagrijavanja i zagovaranja: analitika globalne politike, strategija državne bezbjednosti i perspektiva zagovaranja avroatlantske „sigurnosti“!

Možda će Crna Gora u narednih nekoliko decenija (za)ista igrati ulogu „(u)zor“ države u okruženju i regionu, ali sigurno je jedno da je daleko i od pomisli da može biti VELESILA u samom okruženju ili regionu, a kamoli u onom smislu koji se danas plasira crnogorskoj javnosti od strane usamljenih pojedinaca, savjetodavaca, analitičara, vojnih i političkih stratega i zagovornika. Ne tako davno pisao sam o Crnoj Gori i njenim „mogućnostima“ da postane evropski POTKONTINET, sada je bila prilika da pojačam i ukažem na njene „mogućnosti“ koje će je (prepo)ručiti da (p)ostane (ev)ropska (VELE)SILA!? Kao da se neko sa njom čojka pa veli-kaže: „Oće-Biće“, velja sila!!! Može bit’ i to čudo da se desi, evropska i(li) svjetska!? Sve mi se čini da ja već odavno bivstvujem životom neke VELESILE!

 

Podgorica, utorak, 08. mart 2011. godine                                    dr Momčilo Dušanov Pejović

Werbeanzeigen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: