Срећну Нову 2011. годину и Божић жели Вам „ДЕЧЈА РАДОСТ“ , Гњилане

http://www.decjaradostgnjilane.com/

Срећну Нову 2011. годину

и   Божић

жели Вам

„ДЕЧЈА РАДОСТ“  , Гњилане

Redakcija Poeta:SREĆNA NOVA 2011

Von: „Redakcija Poeta“ <redakcija@poetabg.com>
: SRECNA NOVA 2011.
Datum: 29.12.2010 12:41:33

Postovani,

Koristimo priliku da Vas obavestimo da se od sada mozete sami prijaviti (ili odjaviti)
sa nase mailing liste za casopis i klub citalaca Poeta na
http://www.poetabg.com/newsletter/index.php
obavezno nakon prijave potvrdite link koji dobijete

Vasa Redakcija

Međjunarodni centar za literaturu, jezik i kulture Roma’Makedonija

Poštovani prijateli

Najlepše želje u novoj 2011 godini

poydarav
Jusuf Sulejman
Međžunarodni centar ya literaturu, jeyik i kulture Roma’Makedonija

ANTOLOGIJA ZORANA BOGNARA

Tatjana Debeljaèki

 

ANTOLOGIJA ZORANA BOGNARA

 

U izdanju sarajevske izdavaèke kuæe Zalihica objavljena je antologija savremene srpske poezije Zorana Bognara, www.zoranbognar.com ..

 

Inaèe, ova knjiga objavljena je 2001. godine, u izdanju beogradskog izdavaèkog preduzeæa Rad, pod nazivim Novo raspeæe – antologija savremene srpske poezije tragom estetskog egzorcizma 1967-2000, kao prva antologija srpske poezije u XXI veku i treæem milenijumu sa ciljem da poka¾e koja i kakva poezija se pisala u Srbiji u poslednjoj treæini XX veka i da donese moguæi arhetip kakva æe se poezija pisati na poèetku XXI veka. U originalnom izdanju ove antologije, uz kori¹tenu moguænost numerolo¹ke simbolike, obraðene su, dakle, poslednje 33 godine XX veka i zastupljena su 33 antologijska pesnika.

 

U ovom novom izdanju, na molbu Almira Zalihiæa, glavnog i odgovornog urednika sarajevske izdavaèke kuæe Zalihica, do¹lo je do nekoliko dopuna i izmena, pa je tako u ovom izdanju obraðen period u savremenoj srpskoj poeziji od 1967-2007; zastupljeno je jo¹ osam pesnika (Milan Mili¹iæ, Ranko Risojeviæ, Rajko Ðurica, Darinka Jevriæ, Ljubica Miletiæ, Slobodan Stojadinoviæ, Anðelko Anu¹iæ i Zvonka Gazivoda), a svim zastupljenim pesnicima iz prvobitnog izdanja dopunjene su bibliografske jedinice do 2007. godine.

 

Ipak, i pored navedenih dopuna i izmena u ovoj antologiji osnovni postulati i ciljevi nisu se menjali pa tako ovu antologiju ne bi trebalo tretirati kao novu bibliografsku jedinicu, veæ kao drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje.

 

 

U predgovoru antologije Zoran Bognar izmeðu ostalog ka¾e: u vremenu potpuno poremeæenih vrednosti, u vremenu kada su blasfemija, licemerje, pohlepa i jad, poput èetiri jahaèa Apokalipse, vehementno zavladale uzdrhtalim svetom u srpskoj knji¾evnosti (u poslednje tri decenije drugog milenijuma) pojavila se, gotovo autohtono i epifanijski, jedna sna¾na poezija koja nam je ponudila moguænost i kolektivne i liène katarze; koja nam je ponudila svemilostivu vodu u kojoj bi i s kojom bi mogli da operemo svesti¾uæe i nezasitne uprljane ruke oboljelog sveta. Ova poezija je imala ambiciju da probudi i pro¹iri vidike savremenog sveta, da u èovekovom biæu otkrije novu moguænost postojanja, da objavi kompleksniju slobodu, da poka¾e da je pesma izraz èovekove nepomirljivosti sa ustaljenim naèinom ¾ivota, odnosno, lirsko razlaganje misaonih i emotivnih tokova, uspona i padova, svih zagonetki i tajni, misterija ¾ivota uop¹te. U stvari, ova poezija je predstavljala poku¹aj pomeranja misli i emocija ka neèem nepoznatom i moguæem, ona je bila izraz stalnih preobra¾aja u èoveku, ona je bila neprestano traganje koje je (ponekad u molitvenom i ispovednom, a vi¹e u burnom i ekspresivnom tonu) podsticalo kreativne promene za daljom i dubljom humanizacijom sveta. To je poezija za kojom sam tragao, to je poezija za koju i sa kojom ¾ivim i ona je predmet ove antologije.

 

Po¹tovaoci dela Zorana Bognara (sa rezidencijalnom adresom u Srbiji) mogu naruèiti antologiju Novo raspeæe po ceni od 1000 dinara + ptt tro¹kovi na E-mail adresu: bognar@eunet.rs ..

 

 

ZORAN BOGNAR

BIO–BIBLIOGRAFIJA

 

Zoran Bognar, pesnik, esejista, prozni pisac, knji¾evni kritièar i antologièar, rodjen je 1965 godine u Vukovaru. Objavio je dva romana: Noæ praznih ruku (1989) i Budno stanje sna (1993); desetak zbirki poezije od kojih izdvajamo: Bluz za ¹ahovsku tablu (1986), Psiho-striptiz (1988), Ludilo Flojda Bertholda (1991), Ako se mrtvi jednog dana vrate (1993), Anonimna besmrtnost (1994), Novi potop (1996), Novi Nojev kovèeg (1997), Novi èovek (1999), Elizejska trilogija (2000), Albedo (2002), Aura (2003) i Alhemija (2005); tri knjige poetsko-fenomenolo¹kih mikroeseja: Fotografije glasova (1997), Ejdetske slike (1998) i Fotografije glasova II (2002); manualis labor Nomad beskraja (2004); kao i dve antologije: Novo raspeæe – antologija savremene srpske poezije kraja XX veka (2001) i Teèni kristal – antologija srpskog mikroeseja XX veka (2006).

 

Poezija Zorana Bognara prevodjena je na italijanski, francuski, engleski, madjarski, nemaèki, ¹vedski, slovenaèki, grèki, makedonski, poljski, ¹panski, turski, bugarski, holandski, friski i jermenski jezik. O knji¾evnom delu Zorana Bognara objavljeno je preko 200 eseja, kritika i studija, kao i jedna monografija (Vladan Pankoviæ i Nikica Baniæ: Atletsko hodoèa¹æe nad jelisejskim vodama i poljima Zorana Bognara, U¾ice, 2002).

 

Knji¾evne nagrade: „Peèat varo¹i sremskokarlovaèke“ (1993), „Matiæev ¹al“ (1994), „Milan Laliæ“ (1994), „Stevan Pe¹iæ“ (1994), „Bla¾o ©æepanoviæ“ (1996), „Zlatna struna“ (1999), „Pivo Karamatijeviæ“ (1999), „Rade Drainac“ (1999), „Isidora Sekuliæ“ (1999), „Zlatna znaèka KPZ Srbije“ (2000), „Vra¾ogrnaèki toèak“ (2000), „Zlatni Orfej“ (2001), „Srboljub Mitiæ“ (2001), „Milutin Uskokoviæ“ (2003) i „Slobodan D¾uniæ“ (2006). Internacionalne knji¾evne nagrade: „Vannelli“ (Italija, 1997), „Mediterranean Lion“ (Montenegro, 1998) i „Hubert Burda“ (Nemaèka,1999).

 

®ivi u Beogradu kao profesionalni knji¾evnik. Predsednik je Fonda “Ars Longa” za oèuvanje lepih umetnosti ( www.fondarslonga.com )…

 

Newsletter was sent to 75 countries to 200,000 e–mail addresses on Internet.

 

Branko Zivkovic, International freelance journalist for Public Relations

 

Doček Nove Godine u Vašingtonu/ New Year’s Party in Washington, DC

Scroll down for English

———————————
Dragi prijatelji, 

„SAMA“ (Serbian-American Medical Assosiation) i „Opančići“ Vas pozivaju na svečani doček Nove Godine. Proslava će se održati u sali pravoslavne crkve Sv. Luke, 6801 Georgetown Pike, McLean, VA. Za ovu priliku pripremljen je bogat jelovnik sa domaćim specijalitetima, kao što su gibanica, pohovana palačinka punjena piletinom sa tartar sosom, zatim ćevapčići, baklava i još mnogo toga. Kompletan jelovnik je prikačen uz ovu poruku. Za zabavu i muziku zadužen je „Z“ bend, na čelu sa Zlajom Novačićem (mnogima poznat iz ansambla „Frula Show“), sa Željkom Stjepanovićem i Markom Bukmirovićem (harmonika, klavijature).

Rezervacije i karte mogu da se dobiju putem interneta. Karte možete platiti kreditnom karticom ili pomoću PayPal-a. Cena karte je $125 za odrasle i $10 za decu, ukoliko sede za dečijim stolom (deca koja sede za stolom za odrasle moraće da plate punu cenu). Ove cene važe do 10. decembra, posle čega će biti $10 skuplje. Posetite naš sajt

http://novagodina.mywebcommunity.org

za rezervacije i kupovinu karata. Učinite to što pre, kako biste iskoristili nižu cenu.

Očekujemo Vas!

——-

Dear friends,

„SAMA“ (Serbian-American Medical Assosiation) and „Opančići“ would like to invite you to our gala New Year celebration. The event will take place at St Luke Orthodox Church, 6801 Georgetown Pike, McLean, VA. We have prepared a delicious, uniquely Serbian menu for the night, which includes gibanica, breaded stuffed „palačinka“ (crêpes) with chicken breast and tartar sauce, plus „ćevačići“, baklava and much more. Attached is the full menu. Live entertainment will be the responsibility of „Z“ band, featuring Zlaja Novačić (from the „Frula Show“ fame), with Željko Stjepanović and Marko Bukmirović (accordion and keyboards).

Reservations can be made and tickets bought online. You may pay for your tickets using your credit card, or using PayPal. Tickets are $125 for adults and $10 for children, if they are seated at the children’s table (kids sitting at the adults‘ table will have to pay full price). These prices are valid until 10 December, and will be $10 higher after that. Please visit

http://novagodina.mywebcommunity.org/index-en.php

to reserve your seats and order your tickets. Please do it as soon as you can, to take advantage of the lower price.

We hope to see you there!

Zlaya Novacic
Keller Williams Flagship of Maryland
Direct: 443.668.7007
Office: 410.729.7700
Fax: 443.308.4835

H A I K U By Hidenori Hiruta

H A I K U

By Hidenori Hiruta

Х А И К У

Хиденори Хирута

Buddha’s rise

From the pond

Lotus flower

 

Будино дизање

Из рибњака

Цвет лотоса

 

The shade

Bathes in the water

Summer isle

Сенка

Се купа у води

Летње острво

 

Translation into Serbian:

Verica Živković

Verica Zivkovic

Верица Живковић

Банкрот добра

Банкрот добра

Држава банкротирала, уместо плата у обезвређеном папирнатом новцу, у
пољуљане финансијске токове улазе кредитне картице и успостављају ред. Њима
се може наставити куповина и потрошња. Његово величаснтво потрошач огрезао у
прекомерној потрошњи и навици да увек буде у праву, неће остати ускраћен за
своје задовољство размаженог дебила. Ово је уводни чин у тврђи тоталитаризам
који ће се завршити потпуним подржављавањем човека и свих његових
активности. Други чин ове сатанске представе зваће се замењивање картице
чипом, наравно ради добијања нових погодности и онемогућавања губитка
картице. Чип ће постати двадесет четворочасовни контролор људске слободе,
локатор и елиминатор.

Сценарио некад научнофантастичних прича у наше дане стиже на репертоар
виртуелне позорнице виртуелне Србије. Како је то могуће упитаће се они
славски и кафански што у међувремену постадоше предпродавнички Срби. Шта ово
би, запитаће се и елитистичка Србија заљубљена у сопствени одраз у огледалу.
Чак ће и они што нас у ропство одведоше бити затечени тренутним, преконоћним
ускраћивањем уживања прекомерне разуларене слободе. Као лопов, изненада за
многе ће доћи лаж заогрнута истином. Истином коју тој истој лажи ови горе
поменути продадоше једни за ситне људске слабости а други за дебеле банковне
рачуне.

Та претпотопска, едемска лаж никако није могла да прође кроз наша врата да
их нека рука није одшкринула а затим нека друга до краја отворила или што је
још прецизније скинула са шарки, заједно са прагом и надвратком. Добар рат
ратовах, трку заврших, веру одржах. Речи Светог Апостола Павла осташе
пречувене од оних горњих елемената, статиста и покретних цикцакасто
помераних кулиса српско глобалистичке сцене. Овај  живот је,  дакле, трчање
трке одржавања вере а не трке у стицању материјалних вредности, пролазне
људске славе ил бег у разуларени збег и лаку забаву. Вера спасава истина
ослобађа од сваковрсног ропства, себи и својим слабостима, и другима, и
својти и туђинштини. Вера ослобођеника Божијих у свету поробљеном римском
империјом вера Христова Духом Царства Небеског ослободила је робље и срушила
царство земаљско. Две хиљаде година хришћанска вера бива искушавана кроз
метеријал људске крви и меса. Никако јој не успева да на камену темељцу који
је Христос сазида царство Истине и Правде. У подељеном свету подељеног
човека немогуће је довршити зидање, али је зато могуће и пожељно да се од
зидања никад не одустане.

Тело жуди против Духа Дух жуди против тела, покретачки точак историје којим
се кроз време котрља овај свет. Рат неба и земље кроз земљу људског тела за
превласт над људском душом, срцем, и умом води се беспоштедно и
бескомпромисно. Једни везују за небо уздишући загледани у вис у Небески
Јерусалим, други котрљају низбрдо до у своје двориште. Све што се котрља
котрља се низбрдо силази без узласка, на трен застаје па напред у нови
силазак.  Силазак би био свима препознатљив и видан да не уме да себе лажно
представи узласком. Тим пењућим силажењем и силазећим пентрањем стигосмо до
нулте тачке над провалијом која нас дели на нас и њих. Дели нас и питање на
нас који се питамо и њих које питања не море. Залудно ли беше Апостолско
дело Цара Константина познато као Милански едикт, којим Црква стече верску
слободу и признање од стране римске државе. Питамо се и одговарамо, дакле
причамо сами са собом, а кад има с ким и међу собом.

Цар одговоран за органско тело народа Божијег и Црква одговорна за душу
народа Божијег, вером вођени и Духом ношени окрећу нови лист историје,
хришћанске историје, поставише у овом свету царство на небеским темељима.
Царство одозго надахнуто Духом Бога Живога помера са историјске сцене
овосветско, земаљско римско царство. Преображавајуће Богочовечанско
небоземно Царство благодатним силама Божијим успоставља примордијалност Духа
над телом, своје земаљске послове организује загледано у небо. Душа Духом
светим обасјавана, облагодаћени ум и срце благородно, свето тројство
земаљско држи тело на узди Богопослушности.

Близина и даљина  Бога и човека приближаваше и удаљаваше небо земљи и земљу
од неба. Хлађењем вере распаљиваше се крв, људске страсти удаљаваше Бога од
људи, себичне амбиције сејаше раздор. Врлинска власт по Богу добија
нелојалну конкуренцију у власти по сваку цену. Најлакши пут остварења
људских амбиција потеклих из пакленог плана пртинао се потискивањем знања по
Богу и успостављањем знања по сваку цену. Бог који је сав премудрост
јединственог Светог Тројства давао је себе онима који су се себе одрицали да
би Његова знања задобијали очишћењем и усаглашењем ума срца и душе.
Расколничка змија  с неба збачена и паклом спутана наставља рат с Богом
нудећи људима своја знања противна промисли Божијој и Божијем предодређењу.
Предодређеност добија нелојалну конкуренцију у амбициозности, воља Божија у
људској жудњи за моћи, корак по корак небоземно царство одступа од неба и
све више табана земљом. Ум се окреће себи, душа се окреће телу а тело
светским сластима. Одбацивањем промисли Божије зидање се преобраћа у зидање
вавилонске куле, свет саздан по Божијој замисли и распореду све више
потискује свет побрканих лончића. Почетна змијска мудрост тањи се дебљањем
тела и бујањем телесних жеља рачунајући на бројчану надмоћ. Дипломе постају
покриће, фирме на празном дућану по речи Светог Николаја Свесрпског и
Свеправославног.  Хиперпродукција вишепаметних ствара војску устајале памети
која чека да буде радно ангажована. Радни ангажман тих умова високошколским
програмима доведених до вишепаметних, углавном се обавља оним делом тела на
коме се седи а не оном од просека прерађеном вишепаметном главом. Све се
врти око столице на коју хиљаде вишепаметних чекају на такозваној служби за
запошљавање. Данас ако имаш пун дућан робе а на њему немаш фирму др. или мр.
џаба ти и роба нико неће  да је погледа. Или ако којим случајем имаш и фирму
и робу која је по старом Божијем стандарду систематизована и вреднована
таворићеш негде у некој забити, пошто је овај свет побрканих лончића
поставио нове стандарде и системе вредновања. На његовој вредносној скали
Божије вредности обезвређене су и висе наглавачке.

Узрок је ту и последице су ту а куда ћемо даље на нама је да одлучимо, Бог
ће бити сагласан нашој одлуци све док она не пређе границе његове
одлуке.Дакле остаје одговор на питање залудно ли беше Апостолско дело Цара
Константина.Онима који водише и воде добар рат на који нас упути Свети
Апостол Павле, нит је било нити ће бити узалуд. Оним, другима који добар рат
заменише рђавим миром биће узалуд и компромисни мир са ђаволом и несвети
дарови од њега добијени. Тај човекомрзитељ и убица не даје на дар, он је
стари трговац и то онај зеленашки који са једном каматом даје а са другом
узима тако да по свим његовим рачунима увек он испадне оштећена страна, ма
колико зарадио. Трговина са њим неисплатива је и води у банкрот, у ону
представу која је ускоро на нашем позоришном репертоару. Банкрот добра довео
нас је до свеопшет банкрота истине, правде, љубави, милосрђа, радости и то
сребрњак по сребрњак.