NOVA JUGOSLAVIJA – REPUBLIKA ILI MONARHIJA

From: JUZNI SLOVENI <juzni.sloveni@hotmail.com>
To: Prof. Dr. Rade Bozovic <bb97@eunet.rs>
Sent: Fri, November 26, 2010 8:38:59 PM
Subject: FW: П Р О Г Л А С – ЕПАРХИЈА РАШКО ‚ПРИЗРЕНСКА И КОСОВСКО – МЕТОХИЈСКА

DRAGI PRIJATELJI,
SVAKOG MOMENTA MOGU BITI UHAPSEN.. KRALJEVINA HOLANDIJA JE RESIL DA ME DEPORTUJE MOM ‚RODJAKU‘ BORISU TADJI… DOTLE IDEMO DALJE.. SAJT JUZNI SLOVENI POSTOJI SAD NA WOLDPRESS ALI ON JE KONZERVISAN… ZATO SVE DOK ME NEUHAPSE ILI UBIJU  IZLAZICE OVAJ SAJT – NOVA JUGOSLAVIJA –  REPUBLIKA ILI MONARHIJA NEKA NAROD ODLUCI…
SRDACNO
SLOBODAN SLOBODAN


From: nova.jugoslavija@hotmail.com
To: info@eparhija-prizren.org
Subject: RE: П Р О Г Л А С – ЕПАРХИЈА РАШКО ‚ПРИЗРЕНСКА И КОСОВСКО – МЕТОХИЈСКА
Date: Fri, 26 Nov 2010 20:23:20 +0100

==============================
=============
===

Posle 120 godina srpski grb je prvi put u skladu sa srpskim heraldièkim

Posle 120 godina srpski grb je prvi put u skladu sa srpskim heraldièkim pravilima i Zakonom o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne. Vlada Srbije je 11. novembra konaèno usvojila redizajnirani Grb.


Prvim re¹enjem iz 1882. godine se u simbolièkom smislu novovekovna Srbija povezala sa srednjevekovnom: beli dvoglavi orao spu¹tenih krila iz Srednjeg veka, sa ¹titom kne¾evine, krst sa èetiri ocila i izmeðu nogu dva zlatna krina, takoðe simbol iz Srednjeg veka.

©tit je postavljen u vladarski paviljon (vrstu pla¹ta koji se koristi i za dr¾avne i za kraljevske grbove), a iznad ¹tita i paviljona je moderna evropska kruna, simbol stare dr¾avnosti. Meðutim, kako je grafièki izgled tada bio poveren Australijancu Ernstu Kralu, re¹enje je bilo pod uticajem nemaèke heraldike, koja nije u duhu srpskih istorijskih primera.

Usled na¹e burne istorije, grb je pretrpeo mnoge promene, èak jedno vreme nije bio u upotrebi. Na preporuku Narodne skup¹tine, 2004. godine, vraæen je jedini srpski grb – iz 1882. Redizajn je bio poveren poznatom heraldièaru, profesoru Ljubodragu Grujiæu, koji je u saradnji sa Dragomirom Acoviæem, predsednikom Srpskog heraldièarskog dru¹tva „Beli Orao“, trebalo da ispravi nedostatke da bi grb bio u skladu sa Zakonom iz 2009.

Profesor Grujiæ, heraldièar, potpredsednik dru¹tva srpskih grbonosaca “Milo¹ Obiliæ” i èlan vi¹e heraldièkih udru¾enja u zemlji i inostranstvu, ka¾e da je to bio veoma odgovoran zadatak, jer osim ispravki gre¹aka, morale su da se uzmu u obzir i jasan opis grba u Zakonu i istorijski primeri. „Redizajn orla je bio najizazovnija i najkontraverznija stavka na kom smo radili dva meseca. Usvojeno re¹enje orla je inspirisano domaæim grafièkim re¹enjima iz prve Jugoslavije i modernim re¹enjima Srpskog Heraldièkog Dru¹tva u poslednjih dvadeset godina“, rekao je za “Blic”.

Najznaèajnije promene na grbu
1. Orao je sada nacrtan da lièi na prirodnog orla
2. Ocila su dobila karakteristièni oblik æiriliènog S
3. Pera na orlu su jasnija sa manje detalja
4. Jezik orla je sada u duhu srpske heraldike
5. Noge orla su imale neorlovska pera koja se nisu spu¹tala do kand¾i
6. Krinovi su sada usklaðeni sa na¹im istorijskim primerima
7. Zlatne rese na paviljonu su predstavljene pocepane
8. Kruna iznad ¹tita ranije je bila preseèena na pola, ¹to je simbolièki lo¹e za suverenitet dr¾ave.


Marko Babic

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und mehrere Bundestagsabgeordnete angehören, intensiviert ihre Beziehungen zur extremen Rechten

Newsletter vom 26.11.2010 – Interessante Persönlichkeiten

BERLIN (Eigener Bericht) – Eine Organisation, der
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und mehrere
Bundestagsabgeordnete angehören, intensiviert ihre Beziehungen zur
extremen Rechten. Die Deutsche Burschenschaft (DB) ist bereits seit
Jahren als ein Verband bekannt, aus dem neben etablierten
Bundestagsparteien auch die NPD ihren politischen Nachwuchs
rekrutiert. Wie es jetzt in der aktuellen Ausgabe der
Verbandszeitschrift heißt, wirken Burschenschafter an der Erstellung
von Zeitungen und Zeitschriften mit, die zu den wichtigsten
Publikationen der extremen deutschen Rechten zählen, darunter die
Parteizeitung der NPD. In den neuen „Burschenschaftlichen Blättern“
ist weiter zu lesen, der Nazi-Verbrecher Otto Abetz sei eine
„interessante Persönlichkeit“ gewesen und habe „innerhalb der NSDAP
gegen die menschenverachtende Seite des NS opponiert“. Abetz, von 1940
bis 1944 Botschafter Berlins in Paris, wirkte aktiv an der Deportation
der französischen Juden in die deutschen Vernichtungslager mit. Zu den
rund 12.000 Mitgliedern der DB, denen die Verbandszeitschrift
quartalsweise zugesandt wird, gehört neben dem Bundesverkehrsminister
der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der
scharfe Rechtskurs der DB lässt nicht nur die Kräfteverschiebungen
innerhalb Deutschlands erkennen, er besitzt auch eine unmittelbar
außenpolitische Dimension.

mehr
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57955

V E Č E F O L K L O R A

Subota,  27. novembar 2010.

sa poèetkom u 20 èasova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E È E   F O L K L O R A

 

Kulturno-umetnièki program u kome æe uèestvovati

sve grupe  folklornog ansambla “ORO”

 

 

Po zavr¹etku  kulturno-umetnièkog programa

dru¾enje i  igranka uz muziku u¾ivo

 

 

 

Pripremiæemo bogatu trpezu -posnu i mrsnu-,

veliki izbor piæa, kao i  bogatu tombolu, a vi nam

donesite samo dobro raspolo¾enje.

 

Ulaz slobodan

 

 

DOBRO NAM DO©LI

 

Srpsko kulturno-umetnièko dru¹tvo „ORO“ e. V.
Heddernheimer Landstraße 151
(U1 – pravac Ginnheim, stanica „Heddernheimer Landstrasse“)
D-60439 Frankfurt
Tel. +49 69 13828500
www.oro-frankfurt.de
Folklor | Biblioteka | Kafiæ | Koncerti | Pozori¹te | Priredbe | Proslave | Akademije | Internetkafe | Kursevi | ®urke | Bioskop | Izlo¾be
Ako e-po¹ta od na¹eg dru¹tva nije po¾eljna, molimo Vas obavestite nas. Va¹e adrese koristimo iskljuèivo za slanje programa SKUD-a „ORO“ i ne èinimo ih dostupnim kako pravnim, tako i fizièkim licima.

juga.design

(ŽANA)GO ODLAZI(M) IZ POLITIKE!

GLAS DIJAPORE

GLAVNOM I ODGOVORNOM UREDNIKU

Gospodinu DUŠANU NONKOVIĆU

Poštovani,

Dostavljam tekst pod naslovom „(ŽANA)GO ODLAZI(M) IZ POLITIKE“ za objavljivanje u vašoj elektronskoj novini.

 

Podgorica, 26. novembar 2010. godine                                        dr Momčilo D. Pejović,

 

 

*Molim Vas da raspored novih redova u tekstu ostane neizmijenjen. VAŽNO!!!

 

 

(ŽANA)GO ODLAZI(M) IZ POLITIKE!

 

Mene ako pitate neću vi tačno reći, jer mi nijeste ni zaslužili zbog tolikog broja insinuacija i „smjena“ koje kao „ozeba Sunce“ očekujete. Nesporno, odavno se kanim da odem, ali nekim čudom ne da mi se otići odnosno (po)veliki državni a donekle i lični razlozi su me (za)držali te ostah ovoliko dugo ne samo u politici nego i na visokim državnim mjestima i funkcijama. Prije svega moji partijski drugovi, još od studentskih dana i onih iz komunističkoga perioda  jedinstvenoga SKJ-u (m)oralno, su me (oba)vezivali da (o)stanem tako dugo na političkim i državnim fukcijama na kojima se i sada nalazim mimo svoje volje a radi njihovog dobra i ajtera, za oporavak i boljitak narodni od prohujalog vremena i brojnih zgoda i nezgoda od „rata za mir“ pa sve do dana današnjega.

Ima dana kada se i sam sa sobom inatim i protiv sebe radim, jer bavljenje politikom više me ne ispunjava niti mi pričinjava zadovoljstvo! Proputovao sam mnoge države Evrope pa i cijeloga svijeta uzduž i poprijeko, mada iskreno rečeno sada se slobodnije krećem jer sam napamet naučio avio maršrute do Brisela, Rima, Vašingtona, Dubaija i tako dalje, a nijesu mi ostale nepoznate ni nadaleko čuvene turističke destinacije. Nije lako bilo da budem prvi čovjek, prva partijska violina i odgovoran ili prvi među jednakima u državi. Neću da nabrajam da sam svuda bio prvi i jedini tokom dvije decenije mojega političkoga i državnog života, a sve u cilju učvršćivanja veza zarad sopstvenog biznisa kojem sam se u posljednjih nekoliko godina potpuno (o)dao pa sam i jedno vrijeme doista kratko bio odsutan iz političkog odnosno državnog života. Sve će mi to valjati jednoga dana kada budem vodio lični biznis pa počnem nabrajati reference stručne, naučne, političke ili državničke u svojem CV-iju.

Lako je pričati onima iz opozicije i kritikovati moju državničku politiku za ovih dvadeset godina, jer su neodgovorni i zahtjevni. Ako sada pođem neću da me zovete, molite i preklinjete, vučete za rukave da se vratim makar i na kratko, pa opet to trajalo nekoliko godina ili mjeseci januarskih, onih sa kojima su počinjale godine ovome (ne)napaćenom narodu-građanima kojima smo obeća(va)li bolji život, a oni kao i uvijek strpljivo čekali ne buneće se, jer razumiju naše potrebe i složenost privrede koja jeste u bremenitom stanju, ali kreće se naprijed nekada manje a nekada više u zavisnosti kako je (za)crtano u našim agendama ili kako privreda svjetska napreduje! Sve mi to pažljivo pratimo i ne damo da narod posustane što je vidljivo golim okom  za onoga ko hoće to da vidi ili primijeti.

Otvoreno ću saopštiti da će moj odlazak uslijediti onda kada odradim sve „domaće zadatke“ koje sam sebi dao a i dio onih koji su nam dati od Evropske komisije. Ne smeta meni tolika briga nekih gubitnika političkih ili pojedinaca kao kritičara svega i svačega, niti nadobudnih ili neostvarenih intelektualaca koji me svakodneno napadaju raznoraznim političkim pamfletima, jer ja strpljivo radim ne samo na dobrobit svih građana Crne Gore kojima sam potpuno predan, čak zapostavljam svoju porodicu, nego i u cilju regiona i Evrope za koju smo odavno strateški opredijeljeni, isto kao i za NATO. Tu dileme nema, a ako je ima to je vaš a ne moj problem ili mojih političkih neistomišljenika ili opozicionih lidera, koji bi da se dohvate mjesta na kojemu se nalazim ili steknu brojne evropske prijatelje sa kojima se rado susrijećem pa im zbog toga moja malenkost smeta ka cilju njihovoga političkog uspona. Treba se dokazati i steći povjerenje velikog broja građana i graditi jaku i stabilnu državu, imati ideje i planove za budućnost koja nam se osmjehuje ulaskom u Evropsku zajednicu! Dobismo i nezavisnost državnu, uprkos onima koji su se bili ozbiljno upregli da nam smetaju ili stavljaju prepreke na tom demokratskom u prosperitetnom putu. Dakle, oni su cijelo vrijeme opozicionog statusa bili kočnica našem sveukupnom razvoju. Samo neka tako nastave i stalno će trpjeti političke poraze.

Đurđevdan idući ne bi trebalo čekati na ovom državničkom i političkom položaju ako budu ostvareni svi zacrtani radni zadaci i jedan po jedan se realizovali ulaskom u NATO alijansu.       Neću tako naglo donosti odluku i na prečac da se povučem baš zbog onih koji to željno (o)čekuju i koji u meni vide jed(i)nog ozbiljnog protivnika i uspješnog biznismena, već ću dobro o svemu razmisliti i kada se ukaže vrijeme otići ću, a prije toga svoje političke drugare i istomišljenike, prijatelje, drugove, bankare, rođake, ljude meni odane obavijestiti o čvrstoj odluci, naravno sve to iznijeti u jednom prijateljskom razgovoru i sa uputstvima ili rasporedom mojih odanih i vjernih političkih miljenika da ostanu na pozicijama na koje sam ih ja (o)davno (po)stavio.

Ukoliko budemo ozbiljno radili politički i svi zajedno težili ka boljemu životu ovoga napaćenog naroda onda nema bojazni da ne ostvarimo sve što smo agendama (za)crtali. Može tu biti malih i neznatnih odstupanja, ali je u globalu važno da mi napredujemo poboljšavajući naš politički i lični biznis, otvarajući privatne banke kojima ćemo lakše zadužiti građane u cilju da se i oni počnu baviti privatnim biznisom!?

Kako vrijeme neumitno teče tako i naši strateški planovi uz pomoć demokratskog zapada i nama naklonjenih država iz Evropske unije postaju stvarnost, koja će biti na kraju krunisana našim članstvom ne prije 2015. godine, a to je priznaćete na „dohvat ruke“. „Nemoćni politički konkurenti“ iz njima znanih razloga pokušavaju nametnuti građanima Crne Gori brojne gluposti, kao na primjer, da će „pod pritiskom međunarodne zajednice“ doći do mojeg povlačenja iz politike! Kao što vidite takve gluposti samo uveseljavaju javnost, dok ozbiljni analitičatri ili političari znaju da od mojega povlačenja odnosno „međunarodnog pritiska“ nema ništa, sem što se opozicioni lideri sve više mažu političkim blatom.

Ako opozicija tako nastavi onda će ona i dalje biti nemoćan politički faktor, koji samo  konstruiše raznorazne senzacije zarad pravdanja svoje promašene i jalove politike ubjeđujući sebe i javnost da je za njen neuspjeh kriva jedna „harizmatična ličnost“ ili najjača politička stranka. Ono što oni nijesu u mogućnosti da saznaju jeste moj dugo „očekivani“ odlazak ili najava skorog odlaska pa im njihovi glavni „izvor“ takvih informacija uvijek ostane uskraćen o datumu moga odlaska. Ponavljanjem neistina, širenjem defetizma i političkim manipulacijama neostvareni političari i pojedini (ne)ostvareni intelektualci zavaravaju svoje političke i lične ambicije.

Neka se moji neznaveni politički protivnici mnogo ne trude da saznaju tačan datum mojega odlaska, jer ni ja o tome za sada ozbiljno ništa ne preduzimam niti mi na um pada da to učinim do „kraja godine“ i tako naglo odem, sve dok ne ostvarim ono što sam zacrtao i pripremim moj politički podmladak i kadar sa kojim će partija biti jača, meni odanija i naravno biti i dalje na vlasti. Svakako da ću se „u nekom trenutku povući“ iz politike koja me sve više zamara, jer znate i sami da sam cijelo ovo vrijeme gotovo u politici i državi na najistaknutijim funkcijama. Doista, kada čovjek dosegne jedan tako visoki nivo on sa razlogom bira pravi trenutak kada će se povući sa te crnogorske političko-pozorišne scene u kojoj su stalno jedni te isti gubitnici, a na drugoj strani partija na čijem sam čelu uvijek pobjednik-dobitnik. Dosade stalni dobici ili pobjede, ali šta se može kada gubitnici ne znaju naći put do pobjede pa svojom nemoći, naravno političkom, plasiraju crnogorskoj javnosti moje povlačenje ili ostavku.

O njima ne treba trošiti riječi, jer im nije jasno kako se vodi jedna ozbiljna partija i visoka politika koja ima svoj rejting u visokim evropskim političkim krugovima! Kako ili na koji način će im neko uturiti u glavu da idem-odlazima kada ja to odlučim, na njihovu žalost, ostaje za njihovu vječnu dilemu i nesanicu. Reći ću i još nešto u što sam siguran da znate, čeka nas jedan strateški važan korak sa kojim ćemo izgledno je sve (rije)šiti za mnoge generacije crnogorske omladine i njihovu budućnost, a to je ulazak u NATO!? To je izvjesno i svima je jasno da smo na najboljem putu, uz podršku svih u regionu kao i velikog broja država članica EU, da ostvarimo taj svoj cilj i onda tek mogu reći da ću ozbiljno početi da razmišljam kada ću se i na koji način konačno „povući iz politike“!

Vjerujem da ozbiljni međunarodni faktori i naši partneri iskreno saosjećaju sa nama i imaju u nas povjerenja i zato nam nesebično daju podršku, a takođe i brojne kredite u manjem ili većem novčanom aranžmanu, a pored toga tu su i određeni benefiti koji će tokom narednih godina pristizati u sve većim količinama samo ako budemo ispoštovali sve ono što se od nas traži. Na stranu činjenicu koliko je naša zemlja-država mala, važno je da smo mi po(uz)dan partner velikim i moćnim silama i da naša politika otvorenih vrata već daje velike rezultate na planu evropskih, evroatlantskih integracija i demokratskih reformi što se ogleda prije svega u vladavini prava, sudstvu, izvršnoj vlasti i tako dalje!

Iako nam naši politički protivnici i moji lični stalno pribacuju da smo zemlja kriminala i da nijesmo otkrili mnoga ubistva i kriminalna djela, ovom prilikom mogu reći da su to više političke manipulacije neozbiljnih pojedinaca pa i većeg dijela opozicije, jer stvarno i činjenično stanje je potpuno drugačije! Ako već hoće(te) da o tome pričamo onda svemu tome možemo suprotstaviti  druge argumente, kao na primjer da u susjedstvu ili regionu u najrazvijenijim i demokratskim državama sa stabilnim pravnim sistemom ima kriminala ništa manje nego u našoj državi, koja tek stupa u red pravnih država. Kriminal kod nas nema sigurno sklonište, a dokaz za to su i počinioci koje svakodnevno hvatamo i isporučujemo zemljama koje ih potražuju, prije svega Srbiji i Italiji.

Ćorava je politika svih naših političkih protivnika pa i onih onih koji nam pripisuju nešto što nema realne pokazatelje sa kojima bi mogli izaći pred evropsku javnost ili zemlje članice Evropske Unije i na taj način ih ubijediti u osnovanost onoga što plasiraju kao politički važan argument za moje smjenjivanje ili za moj odlazak kao lični čin zbog političkog neuspjeha u prethodnih dvadeset godina! Moji politički protivnici svjesni su snage moga profesionalnog i ličnog kredibiliteta, pa lupetaju štio im na um pane, ne bi li svojim glupostima uspjeli da dobiju neki jadan politički poen.

Tačku treba staviti na sve provokacije, podmetačine i manipulacije koje dolazi od opozicije i političkih protivnika našega demokratskog proevropskog razvoja, velikog i jakog angažmana da istrajemo na putu evropskih i evroatlantskih integracija na čelu sa NATO alijansom, kao garantom mira ne samo na Balkanu i Evropi nego i svijetu uopšte. I taj problem odnosno i to pitanje uspješno ćemo ostvariti na žalost naših političkih protivnika i opozicije, a bez ikakvog raspisivanja referenduma, jer imamo mandat ovoga naroda koji nam i dalje vjeruje. Uostalom šta će nam još jedan trošak kada se zna da ćemo ostvariti sve ono što zacrtamo zarad političkih ciljeva našeg jedinstvenog DPS-a? Naša politika je (pre)poznata u Evropi i (svako)dnevno dobijamo (po)hvale od brojnih članica Evropske Unije, a što nam je garant uspješnosti na unutrašnjem i spoljno-političkom planu!

Veliku tačku treba staviti i na moj politički odlazak sve do onog trenutka za koji ja odlučim da to učinim i pred crnogorsku javnost glasno i jasno stavim do znanja da odlazim onako kako sam i došao, bez privilegija ili nekih velikih akcija i nekretnina, a koje mi moji politički zlobnici neosnovano stavljaju na teret samo da bi se domogli mojih političkih pozicija i da bi dalje ostali u politici. Vjeruju da bi im u pozicionim klupama bilo mnogo bolje, kao da im do sada sjedeći u opoziciji nije bilo dosta dobro.

Moja lična „harizma“, koju mi (pri)znaju mnogi poltroni, političari, intelektualci i akademici, nadoknađivala je izostanak visokog stručnog i naučnog bitisanja u političkim vodama crnogorskoga parlamentarizma i ujedno me održavala na vrhuncu političke moći!?

 

Podgorica, 26. novembar 2010. godine                                              dr Momčilo D. Pejović,

П Р О Г Л А С

П Р О Г Л А С

С обзиром да је трон Епархије рашко-призренске узурпиран од стране незаконитог
Епископа, који се налази у расколу са Једном, Светом, Саборном и Апостолском
Црквом, те да је Епископу рашко-призренском Артемију, од стране такође
незаконитих муслиманских власти у Приштини, а на захтев из узурпираног средишта
Православне Епархије у Грачаници, уз сагласност и благослов Патријарха Српског и
Синодалаца из Београда[1], физичком силом онемогућен приступ својој пастви и
својој Епархији[2], Епископ рашко-призренски принуђен је да борави ван граница
своје Епархије.
Узурпиравши трон, нелегална управа узурпирала је и све органе функционисања
Епархије. Стога, у циљу постепеног васпостављања и омогућавања функционисања
Епархије рашко-призренске у прогонству у којем се налази, Епархија установљује
своју интернет-страницу на адреси www.eparhija-prizren.org ( http://www.eparhija-prizren.org/ ), путем које ће
се обраћати јавности, саопштавати информације које се тичу њеног живота и рада, и
износити релевантне ставове поводом актуелних догађања.
На адреси www.eparhija-prizren.org ( http://www.eparhija-prizren.org/ ) биће доступни подаци о активностима
Епископа рашко-призренског г. Артемија, као и могућност контакта са Управом
Епархије.

[1] Тиме су Патријарх Српски и Синодалци изразили, не по први пут, да признају
безаконо насталу државу Косово и њене нелегалне институције, овога путa
обраћајући се муслиманској Влади да прогна Православног Епископа и монахе из
своје Епархије и манастира у којима живе, драматично слабећи на тај начин и онако
веома ослабљен корпус српског народа на Косову и Метохији.

[2] Канони строго забрањују Епископу да дуже одсуствује из своје Епархије, осим
када је физички онемогућен да јој приступи, као у случају запоседнутости Епархије
од стране варвара. Данашње одсуство Епископа Артемија из своје Епархије
оправдано је сличном ситуацијом.

Karling klub Vukovi sa prijateljima organizuje humanitarnu akciju “Dan dečjeg osmeha”

Karling klub Vukovi sa prijateljima organizuje humanitarnu akciju “Dan dečjeg osmeha” za decu iz doma “Moše Pijade”, koja će biti održana u ponedeljak, 29.11.2010. godine sa početkom u 17 časova u prostorijama doma – Ustanička 19 na Voždovcu.

Naš cilj je da deci iz tog doma učinimo jedan dan lepim i zanimljivim, a želja nam je da se “Dan dečjeg osmeha” u narednom periodu proširi i na druge opštine i gradove i tako svi zajedno napravimo jedan novi praznik, koji će se svake godine nekako obeležavati.

Ovim želimo da pokažemo svima da je moguće učiniti neko dobro delo čak i onda kada za to ne postoji nekakav poseban povod. Želimo i da ova deca znaju da smo tu za njih i uz njih.

Za sada su se akciji priključili:

ELSA – Beograd

– FON-ov centar za razvoj karijere

– “Klas”

– Poslastičarnica “Duga” iz Paraćina

– “Nova Srbija”

– Opština Voždovac

– “Omladina Mense Srbije”

– Frizerski salon “Chrysalis”

– Prodavnica igračaka “Lavirint”

– Volonteri koji ne pripadaju ni jednoj organizaciji

A ovim putem pozivam i sve ostale koji su u mogućnosti da pomognu i koji to žele da nam se pridruže u ovoj ili nekog od narednih humanitarnih akcija koje planiramo. Mejl adresa na koju možete da nam se obratite je osmeh@vukovi.rs, a za više informacija posetite: http://www.vukovi.rs/dan_decjeg_osmeha.htm.