POZIV NA SARADNJU I INVESTIRANJE U MOŠORINU

Podaci o raspoloživim kapacitetima i poslovima koji se  mogu vrlo uspešno obaviti u Mošorinu:

1.- Proizvodnje hrane u ekološki čistoj sredini sela Mošorin.

Citiram novinara : “Mošorin, selo pod severnim padinama Titelskog brega, sticajem okolnosti, sačuvao je nešto što drugi više nemaju, a što mu može biti velika prednost u proizvodnji hrane i razvoju seoskog turizma. Na svega tridesetak kilometara od Novog Sada, smestilo se ovo mesto sa svojih 2.767 stanovnika. Pomalo usamljen, podalje od glavnih puteva, Mošorin se sporije modernizovao, pa je uspeo da sačuva patinu prošlosti i starog vojvođanskog duha…”

U prečniku od 30-50 km nema industrije, niti bilo kakvog zagađivača. Idealno podneblje za razvoj organske proizvodnje hrane. Široke mogućnosti za proizvodnju : žitarica, krmnog bilja, lekovitog bilja, voća i povrća, mleka  i mlečnih proizvoda, mesa ( goveđeg, ovčijeg, svinjskog ) , ribe. Poseduje idealne uslove za navodnjavanje njiva  ( razvijena kanalska mreža i reka Tisa ). U selu je izvorište vode za piće visokog kvaliteta ( sa tog lokaliteta se vodom za piće snabdevaju  četiri sela ). Imamo dva termalna izvora ( u selu i I km od sela ), idealni za plasteničku proizvodnju.

Netaknuta priroda…

Ukupna površina atara je 6.769 hektara,od toga :

Od toga građevinski deo je 366 hektara, pošumljeno zemljište je 485 hektara, trstici-močvare su na 257 hektara, pašnjak se prostire na 367 hektara. Obradivo je 5.294 hektara.

Izuzetno bogat stočni fond , sa oko:  5.000 goveda, 10.000 ovaca ( ove godine oko 4000 jaganjaca ). Oko 1.000 bikova u tovu, nekoliko stotina teladi .Dnevna proizvodnja mleka je preko 50.000 litara. Kapaciteti za tov oko 30.000 svinja (dve trećine farmi prazno ).

Na  150 hektara se prostiru ribnjaci ( sa oko 70 objekata ). Ribarstvom se bave nekolicina preduzetnika, od kojih jedan ima akademsko  zvanje „doktor ribarstva“ ( dr Ćirković ). Uzgaja se uglavnom riblja mlađ, a u manjem delu i nekoliko vrsta kvalitetne konzumne ribe. Kapacitet proizvodnje je oko 200 vagona mlađi.

2.- Formirana opšta zemljoradnička zadruga „AGRO-MOŠORINKA“, Mošorin, koja na žalost više od godinu dana bez podrške države ne može da počne sa radom

–         Matični broj 20577754

–         PIB                 106323575

–         Otvoren račun kod Pro Credit banke

Zadrugu je osnovalo 10 osnivača- zadrugara.

Zadrugari , osnivači zadruge u vlasništvu imaju :

–         490 jutara zemlje

–         155 muznih krava

–         120 junadi u tovu

–         70  krmača za prašenje ( matično stado )

–         840 svinja u tovu /nepopunjeni kapaciteti /

–         20 jutara ribnjaka

3.- Planovi rada zadruge u narednih 3-5 godina:

 

PREDMET:    Programi u tehnologijama proizvodnje hrane, kao potencijalne razvojne projekte

 

Na osnovu zahteva ZZ „AHRO-MOŠORINKA“, preliminarnih istraživanja i analiza tržišta prodaje i nabavke,  predlažemo sledeće potencijalne programe proizvodnje na lokaciji Mošorin.

Programi proizvodnje u Mošorinu

Ovi programi imaju za cilj valorizaciju postojećih lokalnih potencijala u poljoprivrednoj proizvodnji, kroz preradu tj. finalizaciju proizvoda.

 

 

Osnovni sistem proizvodnje

Proizvodnja mleka u mini farmama krava muzara, sa preradom mleka u savremenom kapacitetu za proizvodnju mleka u prahu, kao finalnog proizvoda. Kapacitet proizvodnje prilagodio bi se objektivnom potencijalu proizvodnje mleka u Mošorinu i širem području oko Mošorina.

Tržište prodaje

Mleko u prahu kao finalni proizvod, plasirao bi se:

a)      Na domaćem tržištu – u raznim prehrambenim proizvodnim pogonima (mleko u prahu se uvozi u Srbiju)

b)      Kroz izvoz mleka u prahu na zainteresovana tržišta

c)

Tržište nabavke

Mleko bi se obezbeđivalo iz postojećih i novih farmi mlečnih krava, koje bi se razvijale na osnovu sigurne i ekonomične valorizacije proizvedenog mleka u lokalnom pogonu za proizvodnju mleka u prahu.

Budžet pogona

Budžet pogona za proizvodnju mleka u prahu procenjuje se:

a)      Ulaganja u osnovna sredstva:                               oko 2.000.000 €

b)      U trajna obrtna sredstva:                                       oko    600.000 €

Rok realizacije projekta

Oko 6 meseci

Prateći programi uz proizvodnju mleka i mleka u prahu

  • Proizvodnja silirane hrane od kompletne kukuruzne biljke za ishranu krava
  • Proizvodnja ekstrudiranih žitarica i uljarica za ishranu krava
  • Usmereno mikrobiloško kompostiranje prostirke iz farmi u cilju proizvodnje bioaktivnog komposta, organskog đubriva neophodnog za organsku proizvodnju povrća i voća.
  • Proizvodnja energetskih peleta kao energenta za proizvodnju toplotne, ali eventualno i električne energije za rad postrojenja za proizvodnju mleka u prahu (obnovljivi alternativni izvor energije)

 

Proizvodnja tovnih junadi iz intezivne proizvodnje mleka

Kod razvijenog govedarstva – proizvodnje mleka, nastaju junad koja se mogu usmeriti u tov. Koristeći lokacijske preduslove i mikroklimu, moguć je razvoj tova junadi na otvorenom, uz korišćenje kvalitetne kabaste hrane. Ova junad bi se mogla klati u specijaliziranoj klanici za klanje junadi, osposobljenoj za izvoz junećeg mesa.

Klanica mora da funkcioniše  po svim normama HACCP-a i eventualnim dodatnim zahtevima.

Za klanje junadi, može se koristiti neka od postojećih dobrih klanica u blizini Mošorina, ili se u Mošorinu može izgraditi nova savremena klanica, sa rešenim problemima otpadnih voda, konfiskata i sl. (zaštita životne sredine).

Potencijalni razvojni program u Mošorinu

Ovaj program predstavlja proizvodnju konzumnih jaja u mini famama, kapaciteta 5.000 – 10.000 koka nosilja po jednoj farmi, i prerada konzumnih jaja u:

a)      Lupana jaja pakovana u Tetra paku po savremenim standardima za bezbednu prodaju jaja

b)      Proizvodnji jaja u prahu u postrojenju koje bi se izgradilo u sklopu pogona za proizvodnju mleka u prahu

 

Napomena: Ovaj program proizvodnje razvio bi se samo pod uslovom da se detaljnim analizama utvrdi realno tržište prodaje, dok tržište nabavke, odnosno proizvodnje jaja se može realizovati u veoma kratkom roku.

Tržište prodaje usmereno je prema izvozu, pa se u svakom od projekata teži postizavanju visokih standarda u kvalitetu proizvodnje i obezbeđenju normi HACCP-a.

Svi ovi projekti su razmatrani do sada kroz razne vidove predinvesticionih elaborata i Studija, uz konsultacije sa stručnjacima specijaliziranim za određenu oblast tehnologija.

U sve tehnološke linije, ugradila bi se savremena, automatizirana oprema od renomiranih svetskih proizvođača opreme.

Realizacija projekata predviđena je sa određenim poslovnim partnerima i grupacijama sa kojima  već postoji dugoročna poslovna saradnja.

Program ili programi za koje zainteresovana strana pokaže određeni interes, morali bi biti sagledani i analizirani kroz Fisibility studije, koje bi bile izrađene prema svetskim standardima.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju

Stanovnici sela su spremni da povećaju kapacitete ukoliko bi se našao strateški partner, ali …

 

 

 

B92 Info Vesti Ekonomija
 

 

Problemi najvećeg stočarskog sela
27. decembar 2009. | 15:32 | Izvor: B92
Mošorin — Mošorin, u opštini Titel, najveće je stočarsko selo u Srbiji, sa oko 200 farmi krava. Zbog loših uslova, stočari prodaju ili kolju svoja goveda.

U mlekare širom Srbije iz tog sela stiže 50 tona mleka dnevno. Ipak, zbog trenutnog stanja u govedarstvu i problema koje meštani imaju zbog lošeg puta, mnogi od njih prodaju, ali i kolju svoja goveda.

Momčilo Bagić najveći je proizvođač mleka u Mošorinu. Ima farmu sa oko 200 grla, od kojih je 60 na muži.

Iako dnevno namuze i do 800 litara mleka, sa cenom od 23 dinara, jedva uspeva da pokrije troškove.

Sličnog je mišljenja i Dragoje Bagić. On ima farmu sa 100 grla, i kaže da jedva uspeva da je održi.

Nije samo cena mleka ono što utiče na motivaciju stočara da napreduju. U Mošorinu je problem i infrastruktura, odnosno šest kilometara lošeg i neuređenog puta, zbog čega i stočari imaju gubitke od pet dinara po litru mleka.

Izgradnja puta koštala bi 120 miliona dinara, a da bi se izborili za početak radova, meštani Mošorina su već protestovali.

Pre deset godina u Mošorinu je bilo 2 000 krava, a sada je to više nego dvostruko.

Umesto da ovi farmeri uvećavaju stada i povećavaju produktivnost krava, oni ih prodaju ili kolju, a u prilog tome govori podatak da je od avgusta pa do sada, u Mošorinu zaklano oko 400 grla.

 

U toku je postupak registracije Udruženja sa 9 ogranaka ( agrar, mlekarstvo, uzgoj bikova, uzgoj svinja, ovčarstvo I kozarstvo, uzgoj ribe I riblje mlađi, povrtarstvo, voćarstvo )

Pozivamo investitore, koje zanima proizvodnja zdrave hrane da nam se jave

E mail : marko_subotin@yahoo.com

mob 060 6321 159

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..

%d Bloggern gefällt das: