ČAS O DEMOKRATIJI-Autor, Dragan Nešković – vredi pročitati, preporučuje urednik GD, DN

Razloge stanja u Srpskoj naciji treba tražiti u servilnoj, podkupljenoj i primitivnoj psihologiji naših političara.
Ljudi iz vlade Srbije šta god radili ništa se ne postiže!
——————————————————————————–

****Uvod:
Demokratija:

* Demos       =        Narod
* Kratein      =         Vladati
………………………………………………………………………………………….

Problem shvatanja „demokratije“ leži i u različitim nivoima svesti, vaspitanja, kulture, obazovanja,  opšteg i
ličnog                                                                                              znanja na koji individue, shataju, doživljavaju svoja individualna kako lična, porodična tako i nacionalna prava, odnosno, da li su i na koji način upoznata sa svojim pravima.
……………………………………………………………………………………………..

** Direktna  – neposredna –  demokratija:
u direktnoj demokratiji svi građani učestvuju u procesu
donošenja odluka od opšteg nacionalnog interesa.
„zajedništva“,  čime se sprečava stvaranja moći  u
rukama izabranih predstavnika.
Direktna demokratija je izražena kroz  4 oblika:
inicijativa
javna rasprava
referendum i
opoziv
………………………………………………………………………… …………
** Reprezentativna  – predstavnička –  demokratija:
U predstavničkoj demokratiji građani na izborima biraju
svoje predstanike u parlamentu-skupštini i
daju im „autoritet“  da donose odluke od opšteg
nacionalnog interes u naše ime.
……………………………………………………………………………………………

Dati slobodu svakom da radi po svom izboru i što mu je volja.
Pod jednim jasnim ograničenjima:
da dobro misli,
da dobro govori i
da bobro radi
da svojim životnim radnja u prostoru i
vremenu u kom obitava.
ne zagađuje vazdzh, vodu i zemlji.
Ujedno da bližnjeg svog, „sugrađanina“,  svojim radnjama i rečima ničim ne uslovljava, ničim ograničava, ničim ne sputava i ničim ne ugožava.
……………………………………………………………………………………………
Izbor držanih činovnika, čitaj poltičara, ostavlja volju lakovernosti naroda, da se na kraju taj izbor
prepusti onim mračnim i na novac halapljivim vođama  koji iza demokratske pozornice kuju
oligarhiske intrige i beskrajne neizmerljive laži.
……………………………………………………………………………………………
Sve što je privilegovano, bilo koji oblik imuniteta, obezvlastiti, osporiti i zatrti!
……………………………………………………………………………………………

Da bi se neki državni sistem mogao zvati  „demokratskim“, svaki građanin mora imati ista prava, obaveze i slobode  ličnog izbora sve dok tuđa prava ospori i prekrši, onda po državnom rešenju & slede „sankcije“ po državnom automatizmu.
……………………………………………………………………………………………

„ Moje pravo ne sme da ugrozi i ospori Vaše pravo i povratno“ od Vas meni!
…………………………………………………………………………………………..

tragač: DRAGANešković
BG 07.07.2010.
——————————————————————————
**** Inicijativa:

Beograd 25.07.2010. BG

Inicijativa  za formiranje uniju  građanja za  očuvanje, spas, opstanak i  obnovu Srbije !

Ovo će biti jedna od bezbrojnih  vizija za očuvanje, spas, opstanak i obnovu Srpstva i  same Srbije.

Od samog početka formiranja Srbije pa do današnjeg  dana  dominantna je “predstavnička reprezentativna demokratija” gde građani na izborima biraju svoje predstavnike u parlamentu    i daju im “autoritet” da donose odluke u njihovo ime,  navodno  pod sloganom za Srpski nacionalni interes. Mada ja još nisam ima prilika da javno čujem ili pročitam u javnim  medijima šta je to Srpski nacionalni interes, Vi, da li ste Vi imali tu prilku da je čujete i  da je spoznate?

•    izbor državnih činovnika ostavlja volji lakovernosti naroda, da se na kraju taj izbor prepušta onim mračnim i na novac halapljivim vođama koji iza demokratske pozornice kuju oligarhiske intrige, bezobzirnim  i nemilosrdnim permanentim lažima ali sa ogromnim osmehom na svom lažljivom licu.
…………………………………………………………………

Ova moja vizija jasno uvodi ceo Srpski narod u “Neposrednu DIREKTNU DEMOKRATIJU”.
Svi građani učestvuju u procesu donošenja odluka, čime se sprečava stvaranje moći u rukama izabranih predstavnika  “izvršne  vlasti”.
“Zakonodavna vlast” imenuje, postavlja, upravlja, nadzire, kontroliše i sankcioniše sav  rad javnih službenika – nameštenika u “izvršnoj vlasti”.
Službenik-serviser pripadnik “izvršne vlasti Srbije” u odnosu na predstavnika u  “zakonodavna vlasti je u podaničkom polažaju, vazalnom odnosu, serviser i nesme imati  ikakve relacije poznanstva: porodične, rodovskog , verske, poslovne, partiske  i neznam koji    sad još nije  spomenuti kontakt.
Dok svaki delegate u “zakonodavna vlasti” od  Mesne zajednice, skupštine Opštine, skupštine Grada  pa do same skupštine Srbije istupa rečnikom
sredine koju prestavlja, u slučaju da iskorači rečnikom u prvom licu jednine, tj. šta on misli I slično, sledi momentalna suspenzija sa mesta predstavnika u “zakonodavna vlasti”.

“Neposredna direktna demokratija” izražava se kroz oblike:
-javne rasprave  –  zbor Mesnih zajednica,
** u Mesnoj Zajeddnici svi pripadnici pojedinačno kroz javni razgovor streme  usaglašavanju ka opštem dogovoru, interesu, opšteg zajedništva a onda, ono što se zajednički  odluči, uvodi se i sprovodi se u  život svakodnevno, sve drugo mimo zajedničke odluke, sankcioniše se bez  pardona, ako  postoji materijalna šteta ona
mora da se nadoknadi momentalno u protivno počinilac štete gubi prvao na:
ličnu kartu, pasoš,  prvo glasa….
-inicijative,
-referenduma i
-opoziva.

“Pravo proističe iz obaveze”

Bez obzira na inteligenciju, obrazovanje, radnu sposobnost, veroispovest….
svi su izjednačeni, jednaki po svojim obavezama iz koje proističe opšte građansko
pravo unutar  Srpske zajednici, Srpske države, niko ničim se neće izdignuti,
iznad ostalih pripadnika, sunarodnika Srpske zajednice.

Sve što je privilegija, imunitet, osporiti,  ztrti!

Država je sitem, Svaki sistem je izmišljena neživotna stavr , ima svoju svrhu i namenu
veštačka tvorevina i kao takva  treba da služi potrebama i interesima čoveka,
kako pojedincu tako i celom narodu, a to se može postići ako se udružimo i kroz
razgovor ugovorimo onu zajedničku intersnu kariku, kariku opšte zajdništva.

Tad država je sevis građaninu i služi njegovim ličnim, porodičnim, poslovnmim i opštim interesima,
Rekonstrukcija državnog Srpskog sistema po ključu “servisa” trebalo bi  da se ogleda u sledećem, a to je:

Projekat za uvođenje demokratije u  Srbiju!!

Ovaj projekat uvodi našu zajednicu u stvarnu, životnu demokratiju, jer iskorak sa ličnim viđenjem i
umišljenih razlika kao i stereotipna razmišljanje će osloboditi našu ljudsku vrednost  koja može i treba
da se prepozna samo i isključivo  na zboru  Mesne Zajednice,  sa teritorije gde se stvarno živi i ima            stavrnu prijavu prebivalištva. Kako svoja vidjenja, rešenja, vizija, izrečenih predloga za razresenje opšteg interesa, se konfrotiraju sa vidjenjima, rešenjima, vizijama, predlozima i razrešenja opšteg interesa sa drugim sunarodnicima koji žive kao i on što živi na teritoriji MZ ka  zajednickom  životni, zajedništva, nosi jasna životni predznak opšteg  „zajednistva“ , bez obzira na inteligenciju, obrazovanjr, radnu sposobnost, veroispovest…. jer obrazovanje nije merilo inteligencije, javni interes  se prožima, uočava i
imenuje kroz razgovor,  jer razgovor je   prvi demokratski stepenik ka nekom dogovoru. Cilj je da se kroz razgovor postigne usaglašavanje opšteg zajedničkog interesa a kad se postigne dogovor, “zajednički opšti društveni interes”, onda šta se zajednički odluči, uvodi se i sprovodi se u život same sajednice, društva.
Zbor MZ zapisnički se ne vodi prevaziđenim pisanjem pa šta zapisničar uhvati i prilagodi u zapisniku,več pod obavezno i isključivo diktafonom snima ili još preciznije snima se video kamero, taj zapis se posle prenese, tj usnimi u celosti na sajtu MZ i bilo ko od žitelje sa te MZ može da nebrojano puta pristupi čuje ili presnimi sam tok zbora a da bi pristupio ključ pristupa je “JMBG” preko kog se ima kontrola kako je pristupio i kako je odstupio sa sajta MZ.
Zbor mesne zajednice je “zkonodomska vlast” skupštini opštine, skupština opštine je izvršna vlast MZ.
Mesna zajednica je servis građaninu
…………………………………………………………………………………………….
Kad se postigne dogovor, bira se i imenuje predstavnik, “delegat” Mesne Zajednice koji iskoračuje po ovlaščenju zbora Mesne Zajednice na distancu Skupštine Opštine, i tu se konfrotiraju  interesi svih Mesnih Zajednica s dotične teritorije Opštine i na samoj zboru  Opstine, prepliču se i konfrotiraju interesi  kroz razgovor do konačnog dogovora opšteg javnog interesa svih MZ na teritoriji dotične Opštine.
Kroz javnu raspravu skupštine opštine iznalazi se zajednicki interes svih Mesnih Zajednica.
Zbor sa skupštine dotične opštine se ne vodi prevaziđenim pisanjem pa šta zapisničar uhvati i prilagodi u zapianiku, već pod obavezno i isključivo se diktafonom snima ili još preciznije snima se video kamerom.
Taj zapis se posle prenese, tj usnimi u celosti na sajtu dotične opštine i bilo koji ovlaščeni delegat MZ sa teritorije dotočne opštine ima pristup da otvori sait opštine i na zboru MZ prenese u živo tok i rasplet  kako je zastupao po ovlašenju svoju sredinu, tj. MZ.
Skupština opštine je “zakonodavna vlast” skupštini gradam, dok je skupština grada izvršna vlast opštine.
*Opstina je servis svih Mesnih Zajednica.
…………………………………………………………………
Stvar se ponavlja na nivou grada, šema, konstrukcija je istovetna kao i  sa nivoa Opstina, predstavnici opstina iskaračuju na Skupstinu grada ka opštem  interesu svih opština, i na toj instanci, stvar se ponavlja.
Zbor sa skupštine dotičnog grada se ne vodi prevaziđenim pisanjem pa šta zapisničar uhvati i prilagodi u zapianiku, već pod obavezno i isključivo se diktafonom snima ili još preciznije snima se video kamerom.
Taj zapis se posle prenese, tj usnimi u celosti na sajtu dotičnog grada  i bilo koji ovlaščeni delegat Opštine
sa teritorije dotočne gradapristup da otvori sait grada na zboru opštine i MZ prenese u živo tok i rasplet  kako je zastupao po ovlašenju svoju sredinu, tj. Opštine i MZ.
Skupština grada  je “zakonodavna vlast” skupštini Republike Srbije, dok republika Srbiuje je izvršna vlast gradova
*Skupstina grada je servis Opština.
……………………………………………………………………………………………
Republička skupstina je servis gradova.

Zakonodomska vlast je konacna, obavezujuća i izvršna,  tolerancija 0%
Zakonodomska vlast imenuje, uprvalja, kontrolise, nadzire . . . . “Izvrsnu vlast”.
“Izvrsna vlast” ne sme da ima ikakva uticaja i ikakvog upliva na Zakonodavna vlast, ona je u podaničkom vazalnom odnosu, i servis je “Zakonodavna  vlasti”!.
Svi koji svojim prisustvom ispunjavaju “izvršnu vlast” svoj lični stav, lični interes kao i interes svoje porodice mogu i trebaju da to iskažu isključivo na zbor svoje Mesne Zajednice, MZ  na kojoj imaju   prebivalište, u  protivnom ako im se oklizne i nesmotreno iskažu ili nagoveste lični interes sa funkcije imenovanja, sledi momentaln suspenzija, i krivična odgovornost.
Zbor sa skupštine Srbije se ne vodi prevaziđenim pisanjem pa šta zapisničar uhvati i prilagodi u zapianiku,
već pod obavezno i isključivo se diktafonom snima ili još preciznije snima se video kamerom.
Taj zapis se posle prenese, tj usnimi u celosti na sajtu Skupštine Srbije i bilo koji ovlaščeni delegat grada ima pristup da otvori sait Skupđtine Srbije  i na zboru Skupštine grada koju zastupa, treba da  prenese u živo tok i rasplet kako je zastupao po ovlašenju svoju sredinu, tj. Skupštine garada.

**Izvrsna vlast je servis  Zakonodomske vlast.

Svi koji ispunjavaju svojim prisustvom “zakonodavna vlast” isključivo govore rečnikom sredine koju  prestavljaju i zastupaju, onog trenutka kad govore u prvom licu jednine, iskazuju  sta misle, ili rečnikom uske organizovane grupe  kojoj pripadaju, čitaj političku organizaciju, to ima istu težinu i značenje kao kad  daju momentalnu ostavku na sve svoje javne funkcije. Relacija, ikakvog poznanstva, porodičnog,  rodovskog, verskog, poslovnog, partiskog i neznam kakvog jos ima, nesme da se prepozna ili da se uoči da postoji  izmedju ljudi koji su u “Zakonodavna  vlasti” u odnosu na ljude koji svojim prisustvom    ispunjavaju  “Izvrsnu vlast”.

Drustvo, zajednica nema lidera, ako drustvo ima lidera to je jasan znak da je nacija slaba, svi u javnim  službama su serviseri i primaju platu za ono zašta su angažovani, a uslov je da žive od te plate,
Dodatnih skrivenih prihoda nesme da imaju u protivno slede sankcije a u protivnom svaka šteta koja je proizašla iz  okvira javne angazovanosti momentalno mora da se nadoknadi, a dok se to ne nadoknadi , osoba koja je akter propusta, greške, samovolje, svoje lične isključivosti, gubi prvao na licnu kartu, pasos, pravo glasa i sve  mu se nacionalizuje i stavlja se u izolaciju dok ne nadoknadi štetu u potpunosti, nadoknadjena šteta ili sve sto je nacionalizovano  ide u PIO fond Srbije, jer šteta koja je proistekla je  na štetu svih poreskih gradjana Srbije. Ovo je kljuć da se zajednica, drustvo, nacija „demokratizuje“, i da je jasno opredeljene ka zajednistvu, ka javnosti, poštovanju i cenjenju svakog člana zajednice, drustva bez
obzira na  nivo inteligencije, obarzovanja,  radne sposobnosti, veroispovesti….
Ono sto je svakom pojedincu dato od „Boga“ niko nesme to da ospori, ugrozi ili dovede u pitanje, a to je: život, zdrvalje i lični izbor.
Osnovno pravo je pravo na život, jer cilj je očuvnja života a ne herojska smrt.

Mi, građani Srbije, Ugovorićemo kroz javnu raspravu i ustrojićemo da javni servis, državna Srbija,  garantovaće  svakom građaninu Srbije besplatnu zdrastvenu servisnu uslugu, i besplatne lekove, besplatno školstvo, i  ono krucijalno, država Srbija će garantovati svakom građaninu lično,  imovinsku  i pravnu sigurnost.!

Demokratija ide od dna na gore a ne obrnuto!

Demokratija je opsta,  javna, svačija  i jasno definisana sta je moje, tj, sta je nase. granica je lako prepoznatljiva, a službe od javnog znacaja imaju jasnu svoju funkcionalnu angazovanost, tolerancija 0%.
Treba uložiti energiju za ovu preobražnju, transformaciju nase zajednice, drustva ali i ta energija mora biti
pod kontrolom, poverenje, vera i slicne komunisticke froskule su proslost, iza nas, sve mora imati svoju
jasnu profesionalnu sevisnu angazovanosti kontrolu, jer  poreski gradjanin odvaja od svoje zarade kao i svi njegovi ukućani se jednim dobrim delom odriču za tu javnu servisnu uslugu i nicim i niko nemoze da mu
je uskrati, u protivnom slede sankcije.

Svako će imati lični izbor da svoju veroispovest ispoljava po svom izboru al na svoj račun, pod uslovom da sve verske manifestacije bližnjeg  svog ne uslove, ne omeđe ne sptavaju a i ne ugroze, a ne kao do sada, na račun poreskog obaveznika  Srbije kao i da svojim aktima ne zagađuje vazduh, vodu i zemlji kao i da bližnjeg svog ničim ne uslovljava, sputava, ograničava niti ugrožava, jer sve to ima povratno sebi .

Svi koju su “komercijalnog, tj profitabilnog poslovnog aranzmana” su suštinski poslodavci svim onim koji su deo “nekomercijalnih, tj. ne profitabilnog poslovnog aranžmana” i njihova je zadnja reč.

Sve ima svoju cenu, pa ako je tako, onda nek se zna za šta se daju novci, povratno mora da sledi usluga i  osmeh zahvalnosti. Sve javne službe od opsteg javnog značaja imaju  Ugovor o poslovnom aranžmanu za  koji su angažovani na jednu kalendarsku godinu, svakog prvog prolećnog dana kalendarske godine ako  su u potpunosti odgovorile po Ugovornom  angažovanosti, Ugovor se produzava, tj, potvrdjuje   na sledeću  kalendarsku  godinu. Sve ima svoju cenu i za tu cenu povratno lako ce se i uočiti i prepoznati oprvadanost dotičnog angažovanja. Ujedno, sa ničim ne raspolažu, već po ozvršenom opštem ugovorenim servisnim akcijama, sve što ostane od stolice pa do helikoptera, borbenog aviuona, raspolaže PIO foin Srbije i on će     kroz javnu prodaju amortizovanih državih uređaja, oprema, i sl. prodavati i dotični novac se vraća     poreskom obavezniku Srbije, jer će se garantovati i “Starosna penzija” bez i jednog radnog dana, pored već tekuće penzije iz minulog rada.

Ovoliko sa moje  strane, kad je u pitanju moja&naša opsta kriza i gde je izlaz iz nje, ja znam i umem da je sagledam u onom obličju i veličini u kojoj je i jasno mi je rešenje. Izlaz je tu, treba samo iskoračiti.
Time će mo moći zajednički da obezbedimo i proširimo opšte nacionalno do sad dostignute materijalne vrednosti i na isti način i porodične, tj. lične vrtednosti u nasoj zajednici, našoj Srbiji.
Moramo biti lično i nacionalno  dosledni sami sebi a i svojih predaka.
Nisam  iskljuciv,  ako iko ima bilo ko bolje resenje nek  kaže, od boljeg treba uvek naučiti i prihvatiti,  odmah, bez dvoumljenja, kolebanja i jalovih besktajnih rasprava.

Većina nikad nije  ostvarila kreativna dostignuća, niti je ikad čovečanstvu doprinela nikakvim otkrićima.
Uvek je pojedinačna ličnost ta koja je pokretač i stvaralac opšteg ljudskog a i nacionalnog napredka.

Inicijator za formiranje “udruženja građana” za očuvanje, spas, opstanak i obnovu  Srbije, DRAGANeskovic

Fax: 011 3224729
e-mail.: DRAGANešković@Gmail.com
DRAGANeskovic@Yahoo.com
Adresa: DRAGANešković
ul.Budimska broj 8
PAK 101125
11000BEOGRAD
…………………………………………………………………………………………
Ovo gore izneto, znam,  rečiće te da je to bajka u koju po neko može da veruje, ali Vi ne.
Ja vam smelo i odgovorno kažem ako se udružimo i samo organizujemo i članstvo bude veće od broja 4.000.000. udruženih građana, onda morate priznati da ovo više neće biti bajka, već Vaš a isto tako i moj  život  koji će oslikavati svakodnevni  miran, spokojan, siguran, pouzdan, raznovrstan, izazovan, ispunjen  dug i sladak život.

Sam život ne može da nam ponudi više od onog što mi već jesmo i što mi već sad imamo, izuzetak je kad  smo udruženi i samo organizoivani  i iskoračimo ujedinjeno, složno odradimo kao jedan.

PS. Svi govore da je opsta Svetska finasiska kriza u svetu, kao i  to da smo i mi učesnici te krize, ono sto ja  znam i ono kako sagledavam tu nagoveštavanu krizu,  naše  sluđene i deziontrisane glave  na kormilu   nase zajednice, po meni, to ne stoji a iz mog  ugla finansiska kriza je iskljkucivo Americka a ne svetaska a  ne i naša kriza,
ne Srpska kriza

Da bi ste ovo bolj razumeli, molim Vas slobodno iskoracite uz pomoc Interneta na adresu:
http://www.Zeitgeistmovie.com
Na ovo sajtu ima  dokumentarna filma:
** prvi se zove : Zeitgeist: The Movie (2007) i
ima tri price, treća je vrlo aktuelna i jasno oslikava
uzroke  Americke finasike katastrofe u koju nas
sistematski i planski Ameri uvlače!
**drugi film se zove Zeitgeist : Addendum(2008) i
nadovezuje se na priču treće price iz prvog filma.
Ova navodna svetska kriza je odličan paravan da se skrene pažnja sa naše javne i opšte potrošnje koja nema kontrolu i uvid kako se raspolaže novcem poreskih obaveznika Srbije.

Buđet je javno dobro i ima jasnu namenu

pozz. DRAGANešković
JMBG.: 2805947710325

e-mail.: DRAGANeskovic@Gmail.com

DRAGANeskovic@Yahoo.com