RADIOGRAFIJA JEDNE MRŽNJE – Knjiga Ašima Revića –

RADIOGRAFIJA JEDNE MRŽNJE

– Knjiga Ašima Revića –

Dana 17. juna 2010. godine izašlo je u Beogradu prvo izdanje knjige Ašima Revića RADIOGRAFIJA JEDNE MRŽNJE, kojoj se, posle 10 dana, priređuje drugo izdanje u Ulcinju. Knjiga je posvećena akademiku, prof. dr Kaplanu Buroviću, njegovoj odbrani od permanentnih sataniziranja, koja mu čine Albanci svih boja i zastava, preko svih medija i na svim jezicima. Za čitaoce našeg sajta donosimo poglavlje Mobiliziranje Albanaca protiv Akademika Burovića.

Akademik, prof. dr Kaplan Burović je jedini politički uhapšenik Albanije za koga se stvorilo svijetsko pitanje, tzv. PITANJE RESULI, po njegovom književnom pseudonimu RESULI. On je jedini politički uhapšenik Albanije za čije se oslobođenje demostriralo pred albanskim ambasadama po svijetu, jedini politički uhapšenik za koga se Organizaciji Amnesti Internationale pretstavila peticija, pa je za njega pisala i štampa, iako su albanske vlasti preduzele sve mjere protiv toga. Akademik Burović je jedini politički uhapšenik Albanije za čije je oslobođenje otišla kod predsjednika Albanije i jedna delagacija stranih akademika.

Nakon tolikih zločina prema njemu i njegovoj porodici, njegovoj djeci, albanskim vlastima nije bilo ni na kraju pameti da ga puste živog iz zatvora. One se nisu usudile da mu dozvole ni da se vidi ma s kim, ni sa svojom maloljetnom djecom (!) za svo vrijeme zatvora (osuđen na 43 godine!), da se ne bi saznalo da je sasvim nevin u zatvor i da su mu učinjeni tako grozni zločini, da bi se i sami kreatori zločina Musolini, Hitler i Franko zgrozili i naježili. Zato su van zatvora razglasili da je umro, a u zatvor – da je umno poremećen, da zatvorenici ne bi vjerovali ono što im je on svakodnevno govorio o vlastima i o njihovim zločinima prema njemu i njegovoj porodici.

Pošto su im propali svi pokušaji da ga fizički likvidiraju još u zatvoru, videći da ga moraju pustiti, presjednik Albanije i šef Partije rada Ramiz Alija (pod direknim pritiskom generalnog sekretara OUN Peresa de Kuelara!) naređuje puštanje iz zatvora Akademika Burovića, ali istovremeno, u sastavu SIGURIMI-a, formira i posebnu, specijalnu Komisiju, koja će ga pratiti na svaki korak i persekutirati ga svakako, pa i nastaviti rad za njegovu fizičku likvidaciju.

Još prije puštanja iz zatvora, instrukcijama od Ramiza Alije, Ismail Kadare napada preko štampe Akademika Burovića, intrigirajući i lažući protiv njega. Ovo je unikalan primjer u svijetu da jedan književnik napada svog uhapšenog kolegu. Svugdje su se po svijetu digli i najobičniji ljudi u odbrani uhapšenih književnika, posebno kad su saznali da su i potpuno nevini.

Instrukcijama od albanskog SIGURIMI-a isto to čini i Adem Demači.

Ismail Kadare i Adem Demači su duhovni potstrekači i najmonstruoznije demostracije na svijetu, koja je održana na Universitetu u Prištini, a protiv puštanja iz zatvora Akademika Burovića. Svugdje su po svijetu demostrirali za puštanje iz zatvora i najobičnijih nevinih ljudi, kamoli za ličnosti, dok Albanci demostriraju protiv puštanja iz zatvora Akademika Burovića, koji im je učinio tako značajna dobra, da ih sami Albanci dan-danas ne mogu ni zamisliti. Monstruoziteti ovih Albanaca su stvarno unikalni i neshvatlivi, paradoksalni i sa pozicija najelementarne logike.

Iako imaju sjajan primjer Francuza Emil Zola, koji se nije busao u prsa za komunizam i proleterski internacionalizam, nijedan od albanskih komunista (da ne govorimo o nekomunistima!) nije se usudio da ustane u odbranu Akademika Burovića ni kao Albanca, bože sačuvaj kao Jugoslovena. Protiv Njega su se odmah mobilizirali, i to upravo Ismail Kadare i njemu slični, koji su nam se do jučer busali u prsa za komunizam i proleterski internacionalizam.

Čim je izašao iz zatvora, Akademik Burović izjavljuje preko štampe da je bio sasvim nevin u zatvor i da albanske vlasti nisu ništa drugo do jedna crna socijal-fašistička banda, koja ne poštuje nikakve zakone, pravila i principe. Sred Tirane! Preko tek pokrenutog lista RD (koji pretendira za demokratiju, pa mu je zato potrebno ime ovog Akademika i ta njegova izjava!)! Pod krvavom gvozdenom petom Enverovaca, koji ga ne hapse iznova. Zašto? Pa potrebno im je da se prave kao da su pošli putem demokratiziranja Albanije! Štoviše, oni mu daju i mikrofon Radio-Tirane da „slobodno“ govori svijetu! Albanija je tih dana vrila od nezadovoljstva masa. Očekivalo se da se tu ponove krvavi događaji Rumunije, koji slistaše Čaušeskog sa suprugom i maloletnim sinom. Ramiz Alija sa udovom Envera Hodže, Nedžmijom, drhtali su danonoćno i grozničavo radili za smirivanje duhova i savlađivanje situacije. Ljiljana, nevjesta Enverovog sina Sokola, bježi iz kuće i Albanije, krije se u Kanadi, da bi spasila bar svoju glavu!

Tako je ovaj naš Burović prvi politički uhapšenik koji se usudio da govori preko albanskih medija, sred Tirane, o krvavim zločinima koji su mu učinjeni od albanskih vlasti. Tako je on prethodio Albancima u njihovoj krvavoj demostraciji, koja sruši Enverov spomenik sred Tirane i povede Albance u otvorenu borbu protiv socijal-fašističkog terora klike Enver Hodža – Ramiz Alija.

Ako Albanija ima heroja u borbi protiv socijal-fašističkog terora Envera Hodže, ili je to Akademik Burović, ili niko! Ali Albanci proglašavaju za heroje i čast nacije one koji su služili i služe tom teroru, a ne ove koji su se borili protiv tog terora.

U isto vrijeme, protiv stvarnih heroja albanske stvarnosti, preduzimaju se svakakve mjere, pa i njihovo fizičko lividiranje. Tako su i Akademiku Buroviću, sred Tirane, izvršili nekoliko atentata, a uz svestranu saradnju sa jugoslovenskom ambasadom u Tirani, gdje je Akademik, kao jugoslovenski građanin, tražio zaštitu odmah po izlasku iz zatvora. Ambasada ne samo što ga ne uzima u svoju zaštitu, već i sarađuje sa albanskim vlastima za njegovu fizičku likvidaciju.

Zato se Akademik pope na avijon i odlete za Švajcarsku.

Tada specijalna Komisija Ramiza Alije poče sistematsko blamiranje Akademika Burovića svakojakim lažima, falsifikatima, intrigama i klevetama, u koje angažuje ne samo najsnažnije pero enverovske Albanije Ismaila Kadare i pero Adema Demačia, već i pero samoga Ramiza Alije, primjer ovaj bez presedana u istoriji čovječanstva: da presjednik Republike i šef jedne političke partije na vlast izađe na dvoboj jednom književniku i eks-političkom uhapšeniku! To nisu učinili ni Musolini sa Antonije Gramšijem, niti Hitler sa Georg Dimitrovim. I to kakav dvoboj?! Zamislite: „komunista“ Ramiz Alija kaže Albancima: „Kaplan mi je poslao iz zatvorske ćelije jedno pismo gdje kaže da je SERBIN i da se proziva RESULOVIĆ“!!!

SERBIN!!!

RESULOVIĆ!!!

Eto čime ovaj „komunista“ izaziva svoje Albance protiv Akademika Burovića! On dobro zna da je dovoljno ovim Albancima reći da neko nije Albanac, posebno da je i SERBIN, da bi se oni digli protiv njega i slijepo ga mrzeli, blamirali i napadali, satanizirali.

U brazdi Envera Hodže, tradicionalnu mržnju Albanaca protiv SRBA i svega srpskog, Ramiz Alija je upotrijebio i upotrebljava dan danas protiv svih, i protiv samih Albanaca, koje proglašava za Srbe kad god mu to zatreba! Ovo je bio i jeste njegov komunizam, njegov proleterski internacionalizam!!!

Ovim „komunizmom“ on je mobilizirao svoje Albance i protiv Akademika Burovića, šljam albanskog naroda, jer tom šljamu i sâm pripada!

Iako je znao da će Ramiz Alija upotrebiti Njegovu jugoslovensku nacionalnost da bi opravdao sebe i huškao Albance protiv Njega, Akademik Burović, kao što je po zatvorskim ćelijama od vremena izjavio sebe za Jugoslovena crnogorskog porijekla, tako i sada, čim je stigao u Ulcinj 1993, izjavio je preko medija (list POBJEDA, Podgorica, septembar 1993), da nije Albanac i da sve što je učinio za Albance, učinio je kao internacionalista.

Po instrukcijama Ramiza Alije i SIGURIMI-a, Albanci svih zastava su odmah prihvatili tu njegovu izjavu i, bazirajći se na nju, izgradili su čitavu piramidu svog sataniziranja imena ovog Burovića.

Ali su, pokoji od njih, ustali i u Njegovu odbranu. Jedan od prvih serioznih branioca Ak. Burovića je Kol. Xh. Pera, koji – između ostalog – kaže:

„Akademik Resuli…i deklaracijom svoje nealbanske nacionalnosti učinio je jednu veliku uslugu literaturi i albanskoj nacionalnosti, svima. On im je održao jednu lekciju istorijski značajnu, na bazi koje Albanac Jakup Ceraja (i mnogi drugi!) stigoše do samosvijesti da djela književnika (i ne samo književnika!), koji po nacionalnosti nisu Albanci, treba da se uvedu u fond albanske književnosti kao jedno bogatstvo i da Albanci treba da se oslobode od balasta sentimentalizma i negativnog romantizma.

Sterio Spasev ne samo da je izjavio da je Makedonac ipo, već je i pisao protiv Albanaca. I pored ovoga niko se ne diže protiv njega, nikakva se mjera nije preduzela protiv njega. U programima škola i u antologijama albanske nastavljaju da ga drže. Djela su mu objavljivali i objavljuju mu ih. Nijedno persekutiranje mu nije učinjeno ni od E.Hodže, niti od S.Beriše. Nijedna uvredliva riječ nije izustena protiv njega! Isto ovako i Kasem Trebešina, koji je persekutiran samo od E.Hodže, ali ne zato što je izjavio da je Turčin.

Sa Akademikom Resuli učinjeno je i nastavlja da se čini suprotno, iako nije rekao da je Hercegovac ipo, iako On nikada nije napisao ni riječ protiv albanskog naroda. Akademika Resuli su uhapsili i osudili doživotnim zatvorom zato što reče da nije Albanac, odraše ga na živo da bi ga primorali da kaže da je Albanac, persekutirali su mu i persekutiraju mu djela, ime, ugrabili su bu oboje djece i čine sve da mu ugrabe i ovog trećeg, rođen u Ženevi. Uvrijedili su ga najprljavije i vređaju ga stalno, razorili su mu obe prethodne porodice i čine sve da mu razore i ovu treću. Nema tog zločina i svinjarije koju ne čine protiv Njega. Zašto? Da možda nije trebalo da i On izjavi da je Hercegovac ipo!? Da možda nije trebalo da i On piše protiv Albanaca?!

Trebešina samo zato što su ga uhapsili za jedno sasvim kratko vrijeme (u upoređenju sa zatvorom Akademika Resuli!), izjavi svoju tursku nacionalnost, prekide pisanje na albanskom jeziku, izrazi i prezrenje prema Albancima, ode i za Tursku. Da su ga tretirali kao Akademika Resuli, on bi sigurno reorganizirao turske horde da još jednom marširaju protiv Albanaca i Albanije, ovaj put za osvetu. Akademik Resuli, i pored svih zločina koje su Albanci učinili protiv Njega, i pored najmonstruoznog tretmana koji mu je učinjen i čini mu se dan danas, ne prekida svoje pisanje na albanskom jeziku, ne prekida njegovu najistaknutu djelatnost za dobro Albanaca. Štaviše, kako rekosmo, i deklaraciju svoje nealbanske nacionalnosti učinio je u funkciji borbe i Njegovih internacionalnih nastrojenja i nastojanja, za dobro Albanaca.

Danas se Akademik Resuli preobratio u kamen spoticanja, o koji su se spotakli i spotiču se svakodnevno svi ekstremni nacionalisti, svi šovinisti i rasisti albanski. Stavom koji drže prema Njemu oni ispoljavaju sebe, kažu nam ko su i što su. Što se više bore protiv Njega, veću mu čast čine, sigurno – crneći svoj obraz i obraz svog naroda, koji ćuti i toleriše taj najmonstruozni, najkriminalni stav prema ovom književniku i naučniku, heroju i martiru, koji je porekao sebe, porodicu, djecu, za dobro Albanaca, stvar koju nastavlja da čini dan-danas, ubjeđen da će Albanci jednog dana pozvati sebe svijesti i da će promjeniti taj njihov stav prema Njemu, da će mu priznati vanredne zasluge i da će ga poštovati i cijeniti više negoli što su ga to poštovali i cijenili kad su za Njega mislili da je Albanac.“

Eine Antwort

 1. >Srpsko Kosovo polje (Amselfeld), problem i posljedice!

  Debate oko Kosovskog polja u punom je u toku i nemoze se ocekivati da ce biti sloznosti. Bitka za provinziju Srbije zaostrava se. Pored svega je sve jasno, kad bi se zakoni citali:
  Odvajanje Kosovskog polja od Srbije, bez njenog odobrenja je protiv medjunarodnog prava.
  Ako se to dogodi, tad se moze Baskenland od Spanije, Korzika od Francuske, Bavarska od Njemacke,Tesin od Svicarske i Tajvan od Kine odvojiti.
  „Ako budemo dali Kosovom polju nezavisnost, stim otkacivamo pusku Pandora“,upozorava Ruski ministar za vanjske poslove Ivanov.

  U razlici sa Hrvatskom i Slovenijom, Kosovsko polje je uvijek bilo dio Srbije, porijeklo svih srba i simbol pravoslavne krscanske vjere. Nezavisnost Kosova polja moze pridonjeti jos vecoj mrznji izmedju Srba i Albanaca. Kod Kosovskog polja radi se o jednom opasnoj vatri, od koje ce mozda citav svijet da opece prste.

  Prijevod iz Interneta, clanak: Gospodina Nikole Bobot (25. 02. 2007 23:05 Uhr) Übersetzt auf kroatisch aus Internet: D. M. Backo – Bogunovic

  P.S. Tako isto su ratni profiteri bezuspjesno, pokusali odvojiti Kninsko-Kosovsko polje od Republike Hrvatske. Jednog dana mogli bi Albanci isto tako da dodju na ideju,da traze natrag nasu Dalmaciju, gdje su u vrijeme Rimskom carstvu njihovi cuvali ovce! Albanci su vec naseljeni u Benkovcu kod Knina, na zalost katolickih i pravoslavnih krscana – staro sjedilaca. Zamisljaju se, da su oni „Illiri“ i ponasaju se kao da je to njihovo uvijek bilo?

  Das Serbiens Amselfeld (Kosovo polje) Problem und ihre Folgen!

  Die Debatte um das Kosovo ist seit Jahren im vollen Gange und keine Einigung wird erwartet. Die Schlacht um die Provinz Serbiens spitzt sich zu. Dabei wäre doch alles klar, wenn die Gesetze gelesen werden: die Abspaltung des Kosovos von Serbien, ohne deren Zustimmung, ist völkerrechtswidrig. Wenn dies geschieht, dann müsse man das Baskenland von Spanien, Korsika von Frankreich, Bayern von Deutschland, Tessin von der Schweiz und Taiwan von China trennen.“Gibt man dem Kosovo die Unabhängigkeit, so öffnet man die Büchse der Pandora“, warnt der russische Aussenminister Iwanov. Im Gegensatz zu Kroatien und Slowenien, ist und war das Kosovo schon immer Bestandteil Serbiens, der Ursprung aller Serben und das Symbol des orthodoxen Christentum. Eine Unabhängigkeit führt nur dazu, dass die Flamme des Hasses zwischen Serben und Albanern nur noch stärker lodert. Beim Kosovo-Konflikt handelt sich um ein gefährliches Feuer, beim dem sich die ganze Welt die Finger verbrennen wird.
  Nikola Bobot (25.2.2007 23:05 Uhr)

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: