ЈАВНИ ОГЛАС за доделу бесповратних средстава у оквиру

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, бр 107/2009)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МСП ЗА ЈАЧАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ У 2010. ГОДИНИ

Програм спроводи Министарство економије и регионалног развоја (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Агенција). Укупнo расположива средства за реализацију овог Програма износе 40.000.000,00 динара.

Циљ Програма је подршка развоју културе инвестирања малих и средњих предузећа у иновације ради повећања конкурентности, кроз суфинансирање дела оправданих трошкова за следеће активности:

I група активности

·        унапређење организационе структуре предузећа (едукација менаџмента у вези са увођењем нових производа или процеса рада);

·        иновације у области маркетинга (израда прогнозе тражње за новим производима, израда маркетинг плана новог производа или услуге);

·        развој у области информационо-комуникационе технологије (интранет, рачунарско повезивање предузећа са добављачима и малопродајом, увођење софтвера за праћење процеса производње, управљање залихама).

II група активности

·        откуп права на домаћи патент и патентну документацију, регистрованих пре датума објављивања  јавног позива;

·        развој новог или побољшање постојећег производа или услуге;

·        израда и испитивање прототипа и новог дизајна производа и амбалаже;

·        увођење и тестирање новог процеса производње;

Правна лица могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава и то само за једну од понуђених активности.

Средства за реализацију Програма се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита; трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике; царинске и административне трошкове;  куповину и изнајмљивање опреме и средстава за рад; трошкове ангажовања физичких лица и трошкове запослених у предузећу; трошкове израде веб презентација.

Суфинансираће се само оне активности које су започете након потписивања уговора са Агенцијом. Све планиране активности, корисници подстицајних средстава, морају завршити до 31. марта 2011. године.

Услови за учешће у Програму – Право на коришћење бесповратних средстава имају правна лица која испуњавају следеће услове:

1)      да су категорисана као мала и средња предузећа у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији;

2)      да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са наменом средстава;

3)      да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

4)      да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

5)      да су у већинском домаћем приватном власништву, регистрована на територији Републике Србије.

Финансијски оквир  – Правна лица која су се пријавила да буду корисници Програма остварују право на суфинансирање до 50% оправданих трошкова иновативних активности, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава правна лиц

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: