ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ЖИВОТА

ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ЖИВОТА

Када сам
шездесет година
оставио иза себе,
године живота и рада.
а које никако
не могу да избледе.

Те  године прошлости
по нека болна и тешка,
пролазиле су брзо,
мислиш,
да је ту нека грешка.

У сваком животу
по неки догађај
остави свој печат,
а кад се њега сетимо
као да му је ту
неки почетак.

Песма, која ми је увек,
изазвала сузу
била је песма Бранкова*,
коју сам више пута
гласно изговорио
и  увек су ми
сузе овлажиле очи
с том сам се песмом сродио.

Поред мене
није гори свећа
као што је
поред Бранка горела,
кад је његову
нечитану песму,
читати хтела;
ја своју сагорети нећу
да је после
читам са пепела.

Многе сам стихове
и до тада изговорио,
а више у машти замислио
неке записивао,
папир цепао,
трага нисам оставио.

Помагао  сам деци
да песму сроче за школу,
од тада почех записивати,
папире чувати,
песме моје су на помолу.

Јесен 1987. године
*Бранко Радичевић

Милан Марковић – Миле

Jubilej 50 godina istraživanja Petrovaradinske tvrđave od strana Veljka Milkovića

Poštovani prijatelji,   2010. godine navršava se 50 godina od kako je akademik Veljko Milković započeo istraživanje Petrovaradinske tvrđave, njenog podzemlja i legendi i misterija koji prate ovu prelepu fortifikaciju.
Jubilej 50 godina istraživanja Petrovaradinske tvrđave od strana Veljka Milkovića
Veljko Milković je veliki poznavalac Petrovaradinske tvrđave; sve od 1960. godine intezivno je istražuje, a 1965. godine uspeva da dešifruje znake za orijentaciju na raskršćima i time otkriva pravilnosti u podzemnom lavirintu kroz „strelaste“, „Y“ i „čekić T“ raskrsnice. Takvim pristupom uspeva u bržem i bezbednijem pretraživanju dubokog, 20 km dugog podzemlja utvrđenog Petrovaradina.  http://www.veljkomilkovic.com/Tvrdjava.htm Zbog zasluga na istraživanju ove dunavske fortifikacije, 1977. godine Muzej grada Novog Sada dodeljuje mu zahvalnicu za „Svesrdnu saradnju na proučavanju Petrovaradinske tvrđave“ http://www.veljkomilkovic.com/Images/Priznanja/Nagrada6.jpg Kao hroničar druge polovine 20. veka, svoja zapažanja i otkrića objavio je u feljtonima, skriptama i knjigama: „Petrovaradin kroz legendu i stvarnost“ (2001.), „Petrovaradin i Srem – misterija prošlosti“ (2003.), „Svet misterija – novi pogledi“ (2004.), „Petrovaradinska tvrđava – podzemlje i nadzemlje“ (2005.), „Petrovaradinska tvrđava – kosmički lavirint otkrića“ (2007.) kao i u skriptama: „Misterije Petrovaradinske tvrđave“ (1999.) i „Petrovaradinska tvrđava između legende i stvarnosti“ (1999.). Tako je po prvi put „popunjena praznina“ u dosadašnjoj literaturi o Petrovaradinskoj tvrđavi koja se podzemljem neznatno bavila, a za koje su mnogi novinari, stručnjaci i istoričari tvrdili da predstavljaju najveću atrakciju Petrovaradina.   Kako su ova istraživanja bila stimulativna i inspirativna za njegove ekološke inovacije, prevashodno za ideje o savremenim zemunicama kao novim načinima stanovanja, to mu daje elan da do kraja sedamdesetih godina održi intezitet istraživanja podzemnih galerija. Građevinski i ekološki projekti inspirisani Petrovaradinskom tvrđavom nalaze se u primeni: Samogrejna ekoloska kuća, gljivarnik, staklenik i plastenik sa reflektujućim površinama, Projekat „Šume za proizvodnju hrane – zamena za njive“… http://www.veljkomilkovic.com/Ekoloska_kuca.htm Objavljena otkrića bila su inspiracija i za mnoge TV reportaže, a do sada je snimljeno i nekoliko igrano-dokumentarnih filmova: „Lagumi“ (2005.), „Lice u steni“ (2006.)… Tokom prethodnih decenija kroz brojna predavanja i izlete upozoravao je na opasnosti, ali i veliki turistički potencijal Petrovaradina, Fruške gore, Srema i srednjeg Podunavlja. http://www.youtube.com/watch?v=eHWFQfDOEi8

S postovanjem.   PR & Web tim Istrazivacko-razvojni centar Veljko Milkovic   Bulevar cara Lazara 56 21000 Novi Sad Srbija e-mail: milkovic@neobee.net web: www.veljkomilkovic.com

Napomena: Ovu poruku ste primili jer se Vasa e-mail adresa nalazi u nasoj mailing listi i sistemu za obavestavanje prijatelja sajta www.veljkomilkovic.com Ako ste slucajno primili ovu poruku ili je Vasa e-mail adresa greskom na nasoj mailing listi, prihvatite nase izvinjenje za nezeljnu postu. Ako ne zelite da vise primate obavestenja i novosti sa nase adrese molimo Vas da se klikom na sledeci link odjavite sa nase mailing liste http://www.veljkomilkovic.com/mailing-lista-odjava.php Hvala. PR & Web tim Istrazivacko-razvojni centar Veljko Milkovic © 2010

ЈАВНИ ОГЛАС за доделу бесповратних средстава у оквиру

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, бр 107/2009)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МСП ЗА ЈАЧАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ У 2010. ГОДИНИ

Програм спроводи Министарство економије и регионалног развоја (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Агенција). Укупнo расположива средства за реализацију овог Програма износе 40.000.000,00 динара.

Циљ Програма је подршка развоју културе инвестирања малих и средњих предузећа у иновације ради повећања конкурентности, кроз суфинансирање дела оправданих трошкова за следеће активности:

I група активности

·        унапређење организационе структуре предузећа (едукација менаџмента у вези са увођењем нових производа или процеса рада);

·        иновације у области маркетинга (израда прогнозе тражње за новим производима, израда маркетинг плана новог производа или услуге);

·        развој у области информационо-комуникационе технологије (интранет, рачунарско повезивање предузећа са добављачима и малопродајом, увођење софтвера за праћење процеса производње, управљање залихама).

II група активности

·        откуп права на домаћи патент и патентну документацију, регистрованих пре датума објављивања  јавног позива;

·        развој новог или побољшање постојећег производа или услуге;

·        израда и испитивање прототипа и новог дизајна производа и амбалаже;

·        увођење и тестирање новог процеса производње;

Правна лица могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава и то само за једну од понуђених активности.

Средства за реализацију Програма се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита; трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике; царинске и административне трошкове;  куповину и изнајмљивање опреме и средстава за рад; трошкове ангажовања физичких лица и трошкове запослених у предузећу; трошкове израде веб презентација.

Суфинансираће се само оне активности које су започете након потписивања уговора са Агенцијом. Све планиране активности, корисници подстицајних средстава, морају завршити до 31. марта 2011. године.

Услови за учешће у Програму – Право на коришћење бесповратних средстава имају правна лица која испуњавају следеће услове:

1)      да су категорисана као мала и средња предузећа у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији;

2)      да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са наменом средстава;

3)      да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

4)      да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

5)      да су у већинском домаћем приватном власништву, регистрована на територији Републике Србије.

Финансијски оквир  – Правна лица која су се пријавила да буду корисници Програма остварују право на суфинансирање до 50% оправданих трошкова иновативних активности, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава правна лиц

ЈАВНИ ОГЛАС за доделу бесповратних средстава – Dostavila Dušanka Stanić, urednik Glasa Dijaspore po komercijalnim pitanjima

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, бр 107/2009)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МСП ЗА ЈАЧАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ У 2010. ГОДИНИ

Програм спроводи Министарство економије и регионалног развоја (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Агенција). Укупнo расположива средства за реализацију овог Програма износе 40.000.000,00 динара.

Циљ Програма је подршка развоју културе инвестирања малих и средњих предузећа у иновације ради повећања конкурентности, кроз суфинансирање дела оправданих трошкова за следеће активности:

I група активности

  • унапређење организационе структуре предузећа (едукација менаџмента у вези са увођењем нових производа или процеса рада);
  • иновације у области маркетинга (израда прогнозе тражње за новим производима, израда маркетинг плана новог производа или услуге);
  • развој у области информационо-комуникационе технологије (интранет, рачунарско повезивање предузећа са добављачима и малопродајом, увођење софтвера за праћење процеса производње, управљање залихама).

II група активности

  • откуп права на домаћи патент и патентну документацију, регистрованих пре датума објављивања  јавног позива;
  • развој новог или побољшање постојећег производа или услуге;
  • израда и испитивање прототипа и новог дизајна производа и амбалаже;
  • увођење и тестирање новог процеса производње;

Правна лица могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава и то само за једну од понуђених активности.

Средства за реализацију Програма се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита; трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике; царинске и административне трошкове;  куповину и изнајмљивање опреме и средстава за рад; трошкове ангажовања физичких лица и трошкове запослених у предузећу; трошкове израде веб презентација.

Суфинансираће се само оне активности које су започете након потписивања уговора са Агенцијом. Све планиране активности, корисници подстицајних средстава, морају завршити до 31. марта 2011. године.

Услови за учешће у Програму – Право на коришћење бесповратних средстава имају правна лица која испуњавају следеће услове:

1)      да су категорисана као мала и средња предузећа у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији;

2)      да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са наменом средстава;

3)      да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

4)      да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

5)      да су у већинском домаћем приватном власништву, регистрована на територији Републике Србије.

Финансијски оквир Правна лица која су се пријавила да буду корисници Програма остварују право на суфинансирање до 50% оправданих трошкова иновативних активности, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава правна лица су обавезна да финансирају из сопствених извора, из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских организација. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити већи од 800.000,00 динара за прву групу активности, односно не може бити већи од 1.500.000,00 динара за другу групу активности.

На основу Критеријума за избор предложених активности, који су објављени у Упутству за спровођење Програма на интернет сајту Министарства и Агенције, Комисија за селекцију и оцењивање захтева ће донети одлуку о избору активности чији трошкови  ће бити суфинансирани.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава – Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, у складу са Упутством за спровођење Програма, предаје се на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу: Министарство економије и регионалног развоја, Булевар краља Александра 15, 11000 Београд, закључно са 13. септембром 2010. године.

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни оглас Програма подршке МСП за јачање иновативности у 2010. години – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Јавни оглас и огласна документација су доступни на интернет странама Министарства на адреси: www.merr.gov.rs, Агенције на адреси:  www.narr.gov.rs и кластера Србије http://klasteri.merr.gov.rs.

Обавештење о избору –Агенција ће писмено обавестити изабране кандидате и позвати их да приступе потписивању Уговора о коришћењу бесповратних средстава.

Све детаљније информације могу се добити у Министарству економије и регионалног развоја позивом на следеће бројеве телефона 011/ 28 55 040; 011/ 28 55 235 или слањем поште на електронске адресе: jelena.stevanovic@merr.gov.rs или milja.svrkota@merr.gov.rs.

39. BRANKOVO KOLO OD 3. DO 13. SEPTEMBRA

39. BRANKOVO KOLO OD 3. DO 13. SEPTEMBRA El. pošta
Knjiga
ponedeljak, 16 avgust 2010 14:23
BEOGRAD – Na ovogodišnjem 39. Brankovom kolu, najvećoj pesničkoj manifestaciji u Srbiji, od 3. do 13. septembra u Sremskim Karlovcima, Stražilovu i Novom Sadu, u četrdeset različitih programskih sadržaja, nastupiće nekoliko stotina pesnika, pisaca, filozofa, duhovnika, dramskih, likovnih i muzičkih umetnika, najavio je danas direktor Brankovog kola Nenad Grujičić.

„Tema 39. Brankovog kola ‚Knjiga i jezik‘, kao prisećanje na prvu knjigu Branka Radičevića ‚Pesme‘, koja je 1847. godine štampana u Beču u ‚jermenskome namastiru‘, na tragu vukovske borbe za upotrebu čistog narodnog jezika u vrhunske književne svrhe, okupiće desetine istaknutih pesnika, prozaista i umetnika koji će govoriti o odnosu jezika i knjige, fenomenu štampanog teksta i knjizi kao ‚divnom čudu‘ ljudske civilizacije“, naveo je Grujičić u pisanoj izjavi Tanjugu. Na pesničkoj manifestaciji biće reči o knjizi naspram novih medija i tehnologija, o talentu i poeziji, prevođenju s jezika na jezik, izdavaštvu, iskušenjima knjige i pisaca u periodu dugotrajne tranzicije. Učesnici će se predstaviti i kao autori novih knjiga i dela, čitaće i govoriti svoje najsvežije tekstove. Na 39. Brankovom kolu svečano će biti uručena ugledna međunarodna nagrada “Branko Radičević“ za doprinos razvoju svetskog modernog pesništva i promovisana knjiga poezije na srpskom jeziku prevedena sa jezika laureata, a na Stražilovu će biti svečano uručena tradicionalna istoimena nagrada pesnicima za najbolje pesničke knjige objavljene u ediciji “Savremena poezija“ Brankovog kola. Takođe, na 39. Brankovom kolu predstaviće se novi laureati nagrade “Pečat varoši sremskokarlovačke“, Brankove nagrade Matice srpske, kao i aktuelni dobitnici drugih uglednih pesničkih nagrada i priznanja. Osim laureata Brankovog kola iz sveta, u saradnji sa Srpskim književnim društvom i Udruženjem književnika Srbije, na 39. Brankovom kolu nastupiće i pesnici i pisci iz Francuske, Poljske, Danske, Kine, Italije, Španije, Indije, Rusije, Irske, Rumunije i Bugarske. Biće obeležena i stogodišnjica smrti Laze Kostića, predstavljeno novih deset pesničkih knjiga Brankovog kola, naših i evropskih autora. Tradicionalni trodnevni simpozijum filozofa ove godine održaće se na temu “Interpretacije i vrednovanja“ uz učešće oko pedeset uglednih filozofa i profesora univerziteta. „U znaku Brankovog stiha ‚Stani sunce, stani ne zaodi, belog dana sobom ne odvodi‘, ovogodišnje 39. Brankovo kolo biće pozitivan istraživački prostor i prilika za istinsku afirmaciju talenata i neprolaznih umetničkih vrednosti, a sve u prisustvu brojne publike koja prepoznaje i čuva kvalitet“, istakao je Grujičić. (Tanjug)