Pobedila Armija kozaka na svetskom prvenstvu održanom u Nemačkoj

http://www.youtube.com/watch?v=cNnEA1NXVEQ

NOVAC IZ DIJASPORE ZA OBNOVU ARANÐELOVAČKE BOLNICE

NOVAC IZ DIJASPORE ZA OBNOVU ARANÐELOVAÈKE BOLNICE

(0) Send to friend Print Subota, 7. Avgust, 2010.| Autor:

Fond dijaspore za maticu odluèio da pokloni 100.000 evra za obnovu aranðelovaèke bolnice, u koju se nije znaèajnije ulagalo od otvaranja

ARANÐELOVAC – Pomažu Srbiji iako su u belom svetu!
Upravni odbor Fonda dijaspore za maticu odluèio je da rekonstrukciju aranðelovaèke bolnice donira sa 100.000 evra, a Ministarstvo zdravlja æe u ove svrhe odobriti još 225.000 evra, što æe biti najznaèajniji poduhvat na ovom objektu od njegovog otvaranja.

Protokol o saradnji izmeðu Fonda dijaspore i Zdravstvenog centra potpisali su predstavnik Fonda Živadin Jovanoviæ i direktor Centra, doktor Cvetko Jelièiæ.
– Sredstvima Fonda i Ministarstva izvršiæe se dogradnja prostora neophodnog za dalje savremeno funkcionisanje bolnice – kaže doktor Gordana Gajoviæ, pomoænica direktora Zdravstvenog centra.

– Izdvojiæemo poliklinièki i dijagnostièki deo. Za ove potrebe izgradiæemo u prizemlju potrebne prostorije s najsavremenijom opremom, èime æemo izbeæi nepotreban prolaz graðana i pacijenata kroz hospitalni deo. Pored ovih investicija, oèekujemo i donaciju Èeške za nabavku digitalnog rendgen aparata, èija je vrednost oko 200.000 evra.

Moram da napomenem da ovakav aparat imaju samo klinièki centri u Beogradu i Novom Sadu – naglašava Gajoviæeva i dodaje da æe se na ovaj naèin izbeæi èesto slanje ovdašnjih pacijenata na preglede u ustanove van Aranðelovca.

Bolnica pod Bukuljom sagraðena je poèetkom sedamdesetih godina i bila je u to vreme najsavremeniji i jedan od najveæih zdravstvenih objekata u Šumadiji. Izgradnju bolnice finansirali su graðani višegodišnjim samodoprinosom, ali se u njeno održavanje vrlo malo ulagalo. Pre nekoliko godina otvorena je savremena koronarna jedinica a nedavno i odeljenje za dijalizu za pacijente s podruèja Aranðelovca i Topole.

Mikiša Mihailoviæ

MILOŠEVIĆ JE GREŠIO ALI U ODNOSU NA OVE BIO JE GENIJE

Ovi nisu u stanju niti rezoluciju 1244 održati koju im on ostavi u amanet a po kojoj je K/M neodvojivi deo Srbije već je razvodnjavaju kojekakvim svojim kvazi rezolucijama. sve što je rekao drugog oktobra to je i nastupilo-pogledaj video njegova govora:

http://www.youtube.com/watch?v=121_sQdoAu0