Zasto je dr Jovan Deretić pošao ovim trnovitim putem razotkrivanja 150 godišnjih vatikanskih laži?

Dr Jovan Deretić

( podaci  uglavnom iz intervjua: Google- You Tube- Zabranjena istorija Srba 1-10)

Zasto je dr Jovan Deretić pošao ovim trnovitim putem razotkrivanja  150 godišnjih vatikanskih laži? On je porijeklom Hercegovac i u njegovom kraju su seljaci često nailazili na arheološke predmete prilikom  iskopavanja i obrade zemlje.  Jednom prilkom je  on pitao strica odakle to sve u njihovim njivama, a on mu je odgovorio: „To je od nekih naših davnih predaka   još iz doba   davno prije  Rimskog carstva.“ „Kako je to moguće, kad smo mi ovdje doselili u 7. stoljeću?“- pitao je znatiželjni Jovan. „Ne vjeruj u te priče, jer nitko se ovdje nije ni doselio ni odselio. Mi smo ovdje u ovim brdima odvajkada, a ta priča je isto kao ona o 7 ofenziva.“- rekao je stric. Od tog trenutka Jovan je gledao školski  predmet  istoriju drugim očima. Iako ga je sve to veoma zanimalo, nije se usudio otići studirati historiju kod nas, jer je znao da će neminovno dolaziti u sukob sa profesorima koji po službenoj dužnosti moraju zastupati i širiti lažnu službenu historiju. Pokušao je u našim bibliotekama naći knjige antičkih pisaca i historičara, ali- ničeg nije bilo! Sve je bilo sklonjeno ili uništeno!  Tad je shvatio da oni naši jadni navodni  univerzitetski i drugi historičari uopće ne mogu da se kod nas bave naukom, jer im je to potpuno onemogućeno, već su prisiljeni  da im  „naučni izvori“ budu prepisivanje „službene“( falsifikovane) istorije i kafanske priče! Zbog tog je otišao u Pariz  ( 1963) da studira tehniku i tako si obezbijedi  materijalnu bazu da se  može  naučno baviti  historijom i putovati po Evropi u potrazi za antičkom literaturom koja je bila potpuno sklonjena iz svih biblioteka u Jugoslaviji.  Nakon toga studira vanredno historiju iako je znao da mu ta diploma u stvari i ne treba, ali je htio da savlade naučnu metodologiju i jezike  koji su mu bili neophoidni za  naučno bavljenje historijom. Nažalost, niti u Parizu niti po Evropi nije našao dovoljno antičkih izvora za historiju Srba, a i ono što je postojalo nije bilo prevedeno na francuski ili engleski  već je bilo napisano na latinskom ili grčkom.   Na  kraju je otišao u SAD gdje su biblioteke bolje  snabdjevene  takvim skupim i starim knjigama, a nije ih nitko sklonio. Tu je našao  anatičke pisce Plinija Starijeg, Diona  Casiusa,  Boharthusa,  Kita  Curtisa, Ataviota i dr…….———-), koji su svi nebrojeno puta spominjali Srbe  na antičkim teritorijama ( za koje zvanična historija tvrdi da su tu došli tek u VII vijeku!), ali sve na antičkim jezicima latinskom i  grčkom, pa je hitno morao da uči  i te jezike.  Kad  je sebi ostvario uslove da se zaista može baviti naukom, počeo je čitati tekstove antičkih pisaca koji Srbe spominju nebrojeno puta, što je bilo u potpunoj suprotnosti sa onom pričicom o doseljavanju Slavena u 7. stoljeću! Nakon svojih velikih otkrića, koja su bila u potpunoj suprotnosti sa dotadašnjim tvrdnjama i „zvaničnom“ historijom, prikupio je pun kofer literature i odnio ga u SANU, a oni su ga – OTJERALI!! Jedino ga je primio  stari profesor dr Milan Budimir koji je nešto o tome znao, saopštavajući mu da ovdje nema nauke, te ga   podržao da  on ode odavde i da se tamo bavi pravom naukom, a na ove ovdje neka se ne osvrće.  Poslušao ga je i  sa njim se kasnije redovito čuo telefonom, da bi ga on jednom pitao: „Do koje godine seže najstariji pisani pomen srpskog imena?“ „ Do 13. stoljeća p. n. ere u Luksoru u Egiptu“- saopštio mu je Deretić.   Bio je zadovoljan i konstatovao: „Sine, ala si ti duboko zagazio! Gazi samo dalje!“ Međutim, dr Deretić je kasnije našao još jedan stariji zapis iz 19 st. p.n. e.  kod Sumera, koji je dešifrovao sa klinastog pisma arheolog Arčibald  SAJS  na kom je bilo  zapisano:  „Ur Nin Sar Serbula“, što bi značilo: gospodar ( od ur– potiče srpskio ime Uroš karakteristično za mnoge srpske vladare) Nin car Srba ( ili Srbije).

Herodot pominje Srbe kao Etrurce i današnje Tirensko more kao Srpsko more. Srpski toponimi u Francuskoj ( Sardonija),  Sardiniji, Asiriji  ( rijeke Velika i mala Srbica), porječje Volge itd.. Sad je jasno tko su Iliri, Tračani, Dačani- to su bila srpska plemena jer su govorili srpskim jezikom.

Svoja otkrića je morao napisati u knjizi inače ne bi ništa vrijedilo za buduće generacije.  Pokušaj da je štampa u domovini je propao jer niti jedan od 9 izdavača kojima je ponudio knjigu- nije smio da je štampa iako se radilo o antičkoj historiji! Nisu čak zatražili niti da vide rukopis, već je bilo dovoljno njegovo ime da ga odbiju! Shvatio je da postoji zabrana na državnom i političkom nivou.

Na osnovu  činjenica iz tekstova antičkih pisaca i drugih izvora objavio je dvije knjige u  Nici 1975 i 1977. koje s u bile zabranjene u Jugoslaviji i  nisu se  nikako mogle prošvercati u Jugoslaviju, iako su  bile iz oblasti antičke historije! Policija  ih je oduzimala na granici, ako bi netko pokušao da ih prošverca.

Nakon toga je otišao u SAD da bude urednik „SRBOBRANA“ i dalje se bavio naukom. Američkim naučnim krugovima je morao pokazati što je uradio i to se slalo na ocjenjivanje  relevantnim univerzitetima, te je bio pozvan da  pokrene proceduru za doktorat, gdje je  i doktorirao. U SAD su mu bile na raspolaganju  rijetke knjige iz cijelog svijeta, jer je  Kongresna biblioteka jedna od najbogatijih u svijetu i u njoj je SVE DOSTUPNO.  Neke od tih starih unikatnih knjiga je listao u bijelim pamučnim rukavicama, dok mu je iznad glave stajao  čuvar! Zahvaljujući tome napisao je knjigu „SERBI narod i rasa- Nova  Vulgata“ koja je jedan korak dalje od djela Boharthusa,  kog smatraju  najznačajnijim  piscem   iz oblasti biblijske etnografije. Knjigu je   ponudio devetorici izdavača, ali su oni  tekst odbili čak i nevidjevši ga, iz čega je on zaključio da je i dalje na snazi ZABRANJENO SVE ŠTO JE U VEZI SA   STVARNOM  HISTORIJOM SRBA.  Naši kritičari se nisu niti usudili da  spomenu ovu knjigu, a kamoli da je prokomentarišu i eventualno ocijene.  Ta knjiga je objavljena kod nas poslije ovog rata, ali ona stoji kao usamljen spomenik i dalje  ni jedan od kritičara se ne usudi da je spomene, a kamoli da je  kritikuje.    Također je napisao knjigu  „Antička Srbija“ koja se temelji na  djelima antičkih pisaca. Na osnovu pretežno anglo-saksonskih izvora godine 1999. napisao je i knjigu „Srbija i Arbanasi“. Tu nema propagande- sve same činjenice citirane iz djela antičkih pisaca i historičara.  To je osvijetlilo historiju Srba prije Nemanjića, o kojoj su do tada postojale samo neke izmišljotine o mnogim razasutim županima i knezovima, a sve  u službi vatikanskih falsifikata  navodne potonje srpske historije.   Vatikan je učinio sve da  taj period srpske historije padne u zaborav, jer se na njemu temelji srpsko historijsko pravo. Od Nemanjića se to pravo uskraćuje Srbima iako je   Oštrivojevićevo carstvo,  koje je postojalo prije Nemanjića,  bilo  veće od Dušanovog. Karta iz 814 iz anglosaksonske literature to  nedvosmisleno dokazuje! Srbija  od Krke do Peloponeza i dalje, a jedno vrijeme je uključivala i Krit!

Žalosno je da nitko koga je Deretić pitao  u Srbiji ( akademike, univerzitetske  profesore, novinare, kritičare, književnike i dr) nije znao da mu odgovori na pitanje: Koja je bila  PRESTOLNICA SRBA PRIJE NEMANJIĆA!! Bio je Skadar 1000 godina! I danas su ispod Skadra grobovi srpskih vladara!  Albanija je sva na srpskoj  teritoriji.  Sramota za naše „stručnjake“ iz historije! Kad nas takvi uče mlade generacije,  pa nije čudo što nam je (ne)znanje toliko, a život tako jadan i bijedan! A ti podaci su se mogli naći  po arhivima i bibliotekama širom Evrope, a naročito u SADu!

Poslije Berlinskog kongresa, po diktatu Austrije, Njemačke i Vatikana su pravljene mape po kojima je Dušanovo carstvo smanjeno na pola u odnosu na holandsku mapu iz 15. stoljeća pa je zapadna granica postavljena na Drini, iako je stvarno bila na Krki! Cijela Ćorovićeva historija, koja se forsira od Drugog svjetskog rata,  je falsifikat, mada ima nekih sitnica koje su tačne.  Postavlja se pitanje da li Ćorović nije znao ili mu je netko naredio da piše lažnu historiju Srba? Takvom lažiranom historijom nam se nameće kompleks da smo tikva bez korjena, da sm u VII stoljeću došli kao neke horde, ne zna se ni otkud. To je nametnuo Vatikan uz podršku Austrije i Njemačke koje  imaju stalno aspiracije na ove  preostale  srpske teritorije. Priče o seobi Slavena su stigle u Srbiju tek nakon  Berlinskog kongresa. Nažalost, takva lažna historija se još predaje po školama i fakultetima, a i lažni naučnici „historičari“ je još šire. Uglavnom iz sitnosopstveničkih interesa, jer im to obezbjeđuje status koji imaju, a mnogi su na toj lažnoj historiji i doktoritali i ostvarili akademsku karijeru! Oni i dalje kao JEDINI izvor za  srpsku historiju prije Nemanjića uzimaju lažni PORFIROGENET-ov   tekst kog su napisali  vatikanski fratri kao odgovor na naučno djelo  Mavra Orbinija, katoličkog svećenika iz Dubrovnika koji je bio  pošten, stručan i iskren naučnik.

Lažna seoba Slavena

Velika zavjera iz polovine 19 st. nas je potpuno izludjela. Od tada više ne znamo ni otkud smo, ni  što smo, ni tko smo, ni kud idemo!

Do Berlinskog kongresa   nešto se i znalo o historiji Srba prije Nemanjića. Postojali su pisci  Rajić, Branković i dr. čija su djela tada sklonjena i zabranjena, a  stigla je nova  tendenciozna priča o  našoj historiji: seoba Slavena ispod Karpata u 7. stoljeću!

Ta ujudurma o  velikoj seobi  Slavena  nam je potpuno isprala mozak! Ljudi su poslije toga postali ludi i vjeruju u koješta.  Kretanje naroda  ( seobe) i kretanje vojske nisu ista stvar.  Da bi se neka porodica od „iza Karpata“, u to doba,  odlučila na selidbu- nije to mogla. To je priča za malu djecu da se nekoliko miliona stanovnika pokrene od „iza Karpata“ ( odakle ih je tada tamo toliko i moglo biti, a s obzirom na teritoriju koju su navodno  nakon seobe zaposjeli, moralo ih je biti najmanje 10 miliona!) Samo je mogla vojska da projuri tim krajevima, da netko od njih pogine, a netko ostane i stopi se sa lokalnim stanovništvom kao nekad u Aziji vojska Aleksandra Velikog!

Da bi preživjeli, jednoj porodici je za taj put trebalo 1.5 tona hrane! To nisu mogli da ponesu, a osim toga, navodno su od tamo i krenuli zbog nepovoljnih  životnih uslova i gladi. Da siju usput i čekaju da rodi, ima da pocrkaju od gladi dok  to naraste. Da su živjeli samo od lova, potamanili bi sve životinjske vrste!  A osim toga, došli su kao okupatori u tuđu zemlju gdje je postojalo lokalno stanovništvo. Takvo šta nije  zabilježeno nigdje u historiji, a nije ni to! To je van pameti!  Osim toga, ovo nisu bili nenaseljeni, pusti predjeli. Tu su živjeli Iliri, Tračani, ostaci Rimljana i dr. Tu je bilo nekad uspostavljeno rimsko pravo, pa zar bi  starosjedioci sve to dali tim golaćima koji su se dotepli od iza Karpata! Ta priča sa naukom nema nikakve veze. Nitko nije opisao i zapisao ikakvu bitku tih Slavena i domicilnog stanovništva!  O tome naprosto nema nikakvog ni pisanog ni arheološkog traga. Nek neko pokaže ijedan historijski  spomenik Tračana i Ilira na kom nisu srpska imena! Do 19. stoljeća je  u Beču postojao  ilirski ured za Srbe! A od 19. stoljeća- zamjena teza!  Albanci postadoše Iliri!

U knjizi antičkog pisca  Plinija Starijeg sačuvani su spiskovi za regrutaciju  lokalnog stanovništva Ilirije u rimsku vojsku iz 12. godine n.e. Na tim spiskovima  su navedena  srpska plemena Deretići, Dermasti, Klindići, Dende ( C.G.), Grabljani ( C.g/ Hercegovina) Rudinjani i drugi  od kojih mnogi još i danas imaju potomke baš na tim mjestima.

Dragoljub Antić naučnik iz Vinče je  kompjuterski pokušao da simulira navodnu veliku seobu Slavena u svjetlu velikih kretanja vojski i naroda  i ustanovio da je ta seoba apsolutno izmišljena!

U enciklopediji BRITANICA se spominje neki vladika Nikita  iz  Terezijana ( današnja Palanka)  iz 366. god. koji   je napisao 6 knjiga na tračkom jeziku, i njima podigao srpsku kulturu na viši nivo.   Te knjige su sakrivene jer trački jezik= srpski jezik! Da su bile napisane na nekom jeziku koji nije bio srpski-  na sve strane bi se spominjale.  To je sve u sklopu nametanja nordijske historijske škole i potiskivanja srpske historijske škole.

Do Berlinskog kongresa u Srbiji se još nešto znalo i imala se svijest o tome da smo mi antički narod.  Jovan Branković i drugi pisali su  o tome. Poslije Berlinskog kongresa sve se izvrće naopačke, postajemo tikva bez korjena, dotepenci., okupatori, rušioci, a svi koji to stvarno jesu- proglašeni su starosjediocima!!!

PORFIROGENET

Za osnov današnje historije Balkana uzima se neki navodno Porfirogenetov spis, koji uopće nije Porfirogenetov već su mu ga naknadno pripisali tek 1611 kad su ga po naredbi Vatikana napisali neki vatikanski fratri.

Naime,  bizantski car Porfirogenet uopće nije bio historičatr, niti kroničar i on je napisao samo dva  spisa: jedan se odnosi na dvorske  ceremonije, a drugi na organizaciju države.  Osim toga, ovaj lažni spis je pisan sa tendencijom da veliča historiju Hrvata i njihov udio u njoj, a da potisne Srbe,  ali na posve konfuzan i nekritičan, ničim argumentovan  i nadasve nestručan način. U tom spisu, koji ima karakter nemušte papajanizanije,  su pobrkani datumi i likovi unutar 200 godina, što apsolutno ukazuje da se radi o podvali i  falsifikatu, jer da je to autentično Porfirogenetovo djelo, on bi bar  o tome vodio računa. Ovaj spis se 150 godina uzima kao jedan  jedini izvor za našu historiju.  Žalosno je da se svi naši historičari i svi univerzitetski profesori historije pozivaju na ovaj falsifikat! Kad to vidite smuči vam se.  Vidite jednu bijedu, nepoštenje  i nepoštivanje  vlastitog naroda, upropaštavanje budućih generacija i dovođenje u pitanje opstanka svog naroda, a sve  zarad nekog trenutnog ličnog interesa i  komoditeta!

A ovo (ne)djelo je nastalo ovako:

Godine 1601. je katolički svećenik Mavro Orbini iz Dubrovnika, pošten, objektivan i stručan historičar  objavio svoje djelo  „ Kraljevstvo Slovena“ u kojoj govori pretežbno o Srbima i daje im  u historiji mjesto koje im pripada. Istovremeno je negdje, usput spomenuo Hrvate, što je izazvalo paniku u Vatikanu!

Odmah je bio raščinjen, a njegovo djelo spaljeno, zato što je navodno veličao „šizmatike“.  U namjeri da pobiju te istine koje su rezultat naučnog rada Mavra Orbinija, Vatikan određuje grupu fratara koji će napisati- kontra djelo ( „O  narodima“) i podmeću ga PORFIROGENETU koji je živio 600 godina ranije! I na tom falsifikatu  u kom nema baš ništa historijski tačno i dokazano, koji je pun nebuloza, do kraja konfuzan u vremenu i prostoru- se zasniva današnja „službena“ historija Balkana i šire! U njemu se, obrnutoo nego kod Orbinija, dominantno spominju Hrvati, a Srbi samo periferno, tj. obavljena je zamjena teza! Nije uopće bilo teško dokazati porijeklo ovog falsifikata koje vrvi od nelogičnosti, historijskih neistina i nebuloza, koje su trebale učiniti vjerodostojnom neistine o historiji Hrvata, ali nisu.

Možete li zamisliti koji je „kalibar“ srpskih naučnika i univerzitetskih profesora koji su  historiju zasnovanu na ovakvom  izvoru predavali mnogim  mladim generacijama kao vjerodostojnu?

Također stari  srpski rodoslovi iz crkava i manastira su  uništeni ili sklonjeni.

Do Berlinskog  kongresa (   1878  ) se znalo da smo mi Srbi antički narod i autohtoni na ovim prostorima, a ne tikva bez korijena  kakvima nas je tendenciono počela od tada predstavljati vatikanska ideologija zbog toga što nismo svi prešli na rimokatoličanstvo, na čemu oni intenzivno i beskurpulozno  rade već skoro 1000 godina.

Berlinski kongres je donio velike nevolje  stanovništvu Balkana zbog čega će ono od tada pa nadalje stalno da krvari. To je predvidio predsjednik udruženja  američkih povjesničara koji je rekao: „ Prije 1878 imali smo jednog bolesnika ( tursku), a nako 1878 imamo  nekoliko manijakla pošto je Berlinski kongres odveo Balkan u ludilo!“  Ovo otuda što se  uticaj Rusihje smanjio  u korist Austrougarske, što je povećalo napetosti između dva carstva, a novo  uređenje Balkana je dovelo do novih napetosti na tom području koje će rezultirati Balkanskim ratovima,, a djelomično će dovesti i do I i II svjetskog rata i genocida  nad Armenima u Turskoj.

Oni su zbog toga  iskonstruirali lažnu historiju ovih prostora  kojom su  htjeli dokazati da smo mi neki dotepenci došli u TUĐU ZEMLJU(!), a da se pri tom tačno ne zna ni od kada ni od kuda.  A kako se to uopće i moglo dokazati, kad to nije istina i kad za tu vatikansku teoriju nema ni pisanih ni arheoloških  nalaza, a   kompjuterska simulacija te navodne „velike“ seobe od iza Karpata,  koju vatikanski „historičari“  su smjestili  u VII vijek, teško da bi se i danas mogla realizovati  kad postoje savremena prevozna sredstva i sve ostalo potrebno da se 10-ak milona ljudi od “iza Karpata“ uputi na Balkan, gdje je samo jednoj porodici koja bi se uputila na takav put, trebala rezerva od 1.5 tonu hrane koja se nije mogla kupiti u prodavnicama usput! Također se nije mogla niti posijati i užnjeti, jer za to treba vrijeme…  Ta teorija i po svim drugim  pitanjima „pušta vodu“, jer ovo nisu bili pusti predjeli, tu  su još postojale institucije Rimskog carstva zasnovane na rimskom pravu, a ti navodno prispjeli Slaveni nisu imali kapacitet da te starosjedioce ni protjeraju, ni pobiju ni asimiliraju….

Kasnije, kad su pronađeni tragovi srpskog jezika na području današnje Srbije u Vergilijevim stihovima iz 1. stoljeća nove ere ( koji se brižno čuvaju u vatikanskim podrumima) i pobili teoriju o 7. stoljeću, tvorac ovih laži je odmah dodao novu laž, koja bi trebala da zaštiti prethodnu, pa su počeli tvrditi da su „neki“ Slaveni došli  i prije te selidbe u 7. stoljeću!? Pitamo se, koliko će takvih  „krpanja „ ta lažna teorija morati još da pretrpi da bi se održala ili bar produžila vijek svog  trajanja? Također lažna teorija o ilirskom porijeklu Šiptara je također pala ( genetika tvrdi da imaju samo 2.7 % ilirskih gena!), pa su je odmah pokušali zamijeniti novom, po kojoj su Šiptari porijeklom Heleni!!!???

To je sve urađeno da bi se Srbima stvorio komleks manje vrijednosti i tako ih se učinilo pokornima Vatikanu, kad već nisu olako prelazili na katoličku vjeru da ih tamo „modelira“ prema svojim potrebama vatikanski prelati. Vatkikan je za ove laži dobio podršku Nijemaca i Austrijanaca, jer su im se interesi u vezi pretenzija na Balkanu- poklapali. Te su priče počele da se nameću kao službena historija poslije Berlinskog  kongresa.  One, naravno, ne mogu objasniti odakle na grčkim vazama  karakteristični srpski znak 4 ocila! Zato se takvi  arheološki argumenti ( kao i svi drugi) moraju kriti i zabranjivati!

Prema diktatu Berlinskog kongresa postavljena je granica na Drini, a prije toga je bila na Krki.

Dakle, ta priča o dolasku Slavena na Balkan u 7 stoljeću  može biti okarakterisana samo kao demagoška ili bajkovita! Tako su Srbi postali žrtva zavjere koje moramo da se riješimo  da ne bismo potpuno nestali sa političke scene!

Podmet zvan Josip Broz

Uticaj Vatikana  u XX stoljeću je ogroman, a Broz (Vajs) im je mnogo  išao na ruku.

Josip Broz – srbožder koji je vladao Jugoslavijom skoro 50 godina je Valter Vajs, prema arhivima SAD.  Onaj iz Kumrovca crn  bez dva prsta, a ovaj plav.  Poljski je jevrej ( Hazar) rođen u Bruklinu. U porodici naučio poljski i jidiš, u školi engleski. Preko poljskog naučio ruski. Naš jezik nikad nije dobro naučio.  Angažovala ga je prethodnica CIA-e ( Office of strategic Study) i  ubacila kao tajnog agenta u NKVD, da pomogne širenje revolucije u Rusiji.  Kasnije ga slali u Kabul, Teheran, Istambul, Ankaru i na kraju u Zagreb  da tamo obnovi  CK KPJ.  On se tu  proglasio Josipom Brozom i preuzeo  vodstvo KPj. Za to znali Hebrang, Ranković, Kardelj, Kopinič, Čolaković, Bakarić, Krajačić.

Pravi Josip Broz je streljan u Barceloni  zbog optužbe da je  likvidirao neke komuniste. Kardelj,  Čolaković Bakarić, Ranković, Stambolić, Kopinič i Krajačić  podržali ovog Vajsa da je on pravi Broz i postavili ga za sekretara KP u Zagrebu. To je bilo sumnjivo Staljinu i on traži da on dođe u SSSR, ali ovaj nije ni htio ni smio otići tamo. Zato Staljin šalje Mustafu Golubića da ubije lažnog Broza, ali ova Brozova klika to razotktriva i ubija Mustafu Golubića.

Albanci, Šiptari, Arbanasi, Arnauti

Djordje Manijakos vojskovođa  ( kasnije poginuo  u  ratu na Carigrad)  je 1043  doveo na Siciliju  Albance sa Kavkaza ( gdje i danas postoji pokrajina Albanija), kao rezervne  čete za svoje ratničke pohode. Nakon njegove pogibije, nisu znali što da s njima rade, jer   tamo nisu mogli ostati s obzirom da su bili muslimani, a Vizantija ih nije htjela primiti, pa  je  srpski vladar  Vojislav, dozvolio da se nasele ispod planine Raban  ( otuda ime Arbanasi) na teritoriji  gdje je on vladao ( današnja Albanija). Kroz stoljeća su se  asimilirali  sa Srbima, a kad su došli Turci, oni su se odjednom sjetili da su nekad  bili muslimani i počeli su se ulagivati Turcima. S obzirom na njihov primitivizam i violentnost, i ekstremnu plodnost, Turcima su dobro poslužili  za  pokoravanje i uništavanje Srba  kao bašibozluk ( okrutni nasilnici i pljačkaši).  Do tada  njihova granica je bila Drim, a od tada se šire  ( 16/17) na sjever čak do Kosmeta.     Iz tog istog razloga su Albanci  na ovim prostorima podržavani čitavu svoju  odtadašnju historiju, da bi „disciplinovali“  i preplavili svojim natalitetom Srbe i sprečili ih da imaju pristup moru.  Iz tog razloga je 1913. formirana i država Albanija na  HISTORIJSKOJ  teritoriji autohtonih Srba! Da bi se nekako  obezbjedilo to historijsko  „pravo“ Albanacima izmišljane su razne laži ( koje su se počele plasirati odmah poslije Berlinskog kongresa), a jedna od najvećih je  ta da su oni potomci Ilira!  Na osnovu toga su dobili državu, iako ona sakrivena historija koja se može iščitati iz djela antičkih pisaca i historičara ( npr. Plinije Stariji, Dion Casius, Kit Curtis…) gdje se govori o tome da su Srbi prije Nemanjića živjeli na višestruko većem prostoru negoli je bila država Nemanjića i da im je prije toga  vremena prestolnica bio SKADAR više od 1000 godina, koji se nalazio nekako  u centru te države koja je obuhvatala područje od Krke do   Peloponez pa čak i Kretu, a da se ne govori o Maloj Aziji, području pritoka Tigrisa ( gdje i danas postoje toponimi vezani za srpsko ime) i dr. Vatikan se nadao da će pomoću 10-ak % katoličkog stanovništva među Albancima  ( koji su se pokatoličili za vrijeme Venecijanske okupacije  priobalja)  i dodatnim misionarenjem uspjeti  preobratiti Albaniju u rimokatoličku zemlju  i tako sebi  stvoriti odskočnu dasku za daljnje osvajanje „šizmatičkih“ ( pravoslavnih ) prostora. Zbog toga od sredine 19 stoljeća na sceni je- zamjena teza: Srbi došljaci a Albanci autohtoni, mada za to nema niti jednog vjerodostojnog historiskog dokaza! Naprotiv, svi postojeći  dokazi tvrde suprotno!

Za vrijeme Broza Albanci iz Albanije su konstantno prelzili na Kosmet jer je Broz dozvolio da granica bude otvorena. Prema službenim podacima u tom periodu ih je prešlo preko 300 000, a u stvarnosti  i mnogo više, što je, s obzirom na njihov natalitet dovelo do taga da autohtono stanovništvo spadne na 10 %! Da se to nije desilo, Srbija bi našla zajednički jezik sa dotadašnjim kosmetskim Albancima u vidu  odgovarajuće autonomije,  da se nisu umiješali Vatikan, Austrija i Njemačka preko EU!! Na žalot i Srba i Šiptara, budućnost  nije nimalo ružičasta.  Ako se Šiptari ne  osvijeste, oni će im uzeti SVE ( zato su se i umiješali!), a njima ostaviti samo  prostituciju, drogu, glad i  trajnu bijedu!

Odnedavno, kad je teorija o ilirskom porijeklu Albanaca počela da „pušta vodu na sve strane“,  a i ispunila je svoj zadatak ( otela Srbima  sve što se oteti moglo- terotoriju današnje Albanije, Kosmet i pola Makedonije i Crne Gore), sad Albanci treba da posluže  Vatikanu za otimanje daljih pravoslavnih područja ( Tesalija, Epir itd) pa ih  u tu svrhu  počinju predstavljati kao potomke Helena! Njih koji su 1043 dovedeni na Siciliju  iz kavkaske pokrajine Albanije, a zatim prebačeni na Balkan dobronamjernošću naivnog srpskog vladara Vojislava! O tome piše pisac  Mihajlo taliot u 11. vijeku koji je suvremenik tih događanja, ali njegova djela su  odstranjena iz svih javnih biblioteka.

Oni sebe ne zovu Albancima već Šiptarima ( što znači brđani, stočari), što oni i jesu. Ovi koji su sišli u nizine i predstavljaju OVK i UČK su svi redom Arnauti, tj mješanci sa Srbima, jer su stoljećima otimali srpske žene ( Tači, Haradinaj, Limaj i dr.)

Kad je Austrija namjerila da  ih pokatoliči i iskoristi, uvidjela je da ima premalo katolika među njima da bi to mogla, pa je uzela drugu metodu proglašavajući ih Ilirima ( 1860), starosjediocima!  Njemačka, Vatikan i Austrija su uočili njihov natalitet i planirali da će ih pokatoličiti, a onda sa njima profitirati u smislu daljih  križarskog ratova protiv preostalog pravoslavlja.  Još 1913. kad su  velike sile proglasile državu  Albaniju sa ciljem da Srbe  odgurnu od mora, u Tirani  je bilo više Srba nego  Šiptara! Ispod Skadra su grobovi srpskih vladara! A i pjesmu  zidanju Skadra nisu spjevali Šiptari nego Srbi!

Njemačka se uortačila sa Vatikanom jer joj  je stalo do „nezavinog“ Kosova s obzirom da joj preti energetska kriza ( ima 18 nuklearki koje mora zatvoriti, a zamjene za njih nema!), a ispod Kosmeta su najveće rezerve lignita u Evropi! Dobar je i lignit kad su propali svi pokušaji da se dokopa  iračke nafte kroz  gradnju  pruge Berlin- Bagdad što je bio i jedan od najvažnijih Hitlerovih ciljeva.

Priče o EU su priče za malu djecu. Oni su nama svima na Balkanu namjenili ulogu svoje kolonije!

Oni Šiptari koji su došli iz Albanije su drugačiji nego ovi sa Kosmeta. Ovo su ARNAUTI ( Tači, Haradinaj,  Čeku i dr)  i oni  su mješanci Šiptara i Srba.    Prema jednom od genetskih istraživanja u prosječnom Albansu ima jedva 2.7 % ilirskih gena ( i te je dobio preko otetih srpskih žena).

BOSNA I HERCEGOVINA

U Hercegovini su vladali Nemanjići, a u Bosni  banovi Jablanovići, koji nisu imali  pravo nasljedjivanja jer je ban vojna titula. Da bi postali nasljedna dinastija, orodili su se sa Nemanjićima i jedan od tih potomaka je Kotromanić po čemu su se kasnije tako prozvali, iako su u suštini  Jablanovići. Kod njih se u 11. stoljeću pojavila  kršćanska sekta tzv. bogumila koja je predstavljala neko  organizaciono slobodnije kršćanstvo i prihvatio ju je narod kao svoju narodnu crkvu, koja je imala drugačiju organizaciju  nego pravoslavna crkva  vlastele i vladara.

Na njih je u toku 14 križarskih ratova na Bosnu i Hercegovinu Vatikan vršio pritisak da pređu u rimokatoličku vjeru i oni i stanovništvo, što je teško išlo. Tim više što je narod imao svoju narodnu vjeru a što je bila sekta pravoslavlja, dok  su vladari i plemstvo bili ortodoksni  pravoslavci, pa je po pitanju vjere vladala prilična tolerancija i vladar nije imao moći da prisili stanovništvo na katoličenje, bez obzira na pritiske i ucjene  Vatikana.  Vatikan je posebno inzistirao, a i sam u tom učestovao, u progon i zatiranju bogumila.  Katolika je bilo tada jedva 2% ( rudari Sasi i sl.) Neki od vladara iz dinastije Jablanovića (  Stefan IV Kotromanića) su podlegli pritiscima Vatikana pred turskom opasnošću i prešli na katoličku vjeru, te pokušali da izvrše naredjenje Vatikana pa da i narod prevedu, ali su doživjeli fijasko i zaratili sa vlastitim narodom. Zbog toga je Bosna šapatom pala u tursko ropstvo jer narod, i pravoslavci i bogumili   preostali nakon   terora  pokušaja pokatoličavanja   nisu  htjeli da se bori na strani  takve svoje  dinastije. Zbog toga se sa sigurnošću može reći: svi današnji muslimani u BH su potomci Srba pravoslavaca, a manjim dijelom Srba bogumila koji su preostali nakon 14 križarskih vatikanskih ratova čiji je glavni cilj bio istrebljivanje bogumila! Katolika ( ne Hrvata!!) je tada bilo najviše 2% i oni su se pred  Turcima  razbježali. Jedan od dokaza je i činjenica da je više od 20 turskih vezira bilo srpsko-pravoslavnog  porijekla, a da su gotovo sve  turske vojskovođe u XV i XVI stoljeću bili SRBI! ( a ne Hrvati!). Strani poslanici koji su dolazili na  osmanlijski dvor su se čudom čudili što je srpski jezik tamo više zastupljen nego turski i što se vojne naredbe najprije izdaju na srpskom pa tek onda na turskom.   Čak je i Mehmed Osvajač bio Srbin od Brankovića i odlično je znao srpski jezik. Vojne naredbe su se  na  dvoru u Stambolu najprije izgovarale na srpskom, pa tek onda na turskom!  Gdje su tu Hrvati uopće? U Gradišću i na sličnim mjestima!  U Hercegovini je  narod   pružao  otpor Turcima, za razliku od Bosne, jer njihovi vladari ih nisu prisiljavali da se pokatoliče.  Hrvata nema među muslimanima, ali oni se iz sve snage, po nalogu Vatikana, trude da zavade Srbe pravoslavce  i Srbe  muslimane ( vidi  Meša Slimović, Osman Djikić, Ivo Andrić) Svi muslimani su dok je trajalo tursko carstvo koristili ćirilicu, a latinicu im je tek nametnula austrijska carevina. Ćirilicu su koristili i franjevci, a fra Jelinić u svojoj knjizi piše da se kod franjevaca izučavala vjera i srpski jezik!

U turskom jeziku ima mnogi srbizama koje smo mi iz neznanja  proglasili turcizmima, jer Srbi su stariji  stanovnici Male Azije negoli Turci.  I danas ima  mnogo  sela od Istambula do Ankare  gdje žive Turci koji za sebe kažu da su Srbi! Inače, lingvisti su pronašli preko 3000 srpskih riječi u mađarskom,  pa čak i aramejskom ( 540 riječi).

OTREŽNJENJE

Samo prosvjećivanje, informisanje, otrežnjenje i izbavljenje iz ovog labirinta vatikanskih konstrukcija i laži može biti jedini dobar temelj za izgradnju nekog biljeg života na Balkanu, jer sve ono što je izgrađeno na laži, može da poluči samo zlo i bijedu, što dokazuje i naša žalosna historija u posljednjih 150 godina! Eto, to je glavni razlog što se na ovim našim područjima tako bijedno , krvavo i teško živi….

Mi smo žrtva  vatikansko-austrijsko-njemačke zavjere, u koju su se u zadnje vrijeme uključili i Hazari ( lažni Jevreji). To se mora raskrinkati. Naši fosili to podržavaju i održavaju iz svojih sitnosopstveničkih interesa  i ličnih razloga. Istina koja počiva na stotinama i hiljadama artefakata, a nema niti jedan protiv, ne može se stalno sakrivati! Na jednoj strani se imju svi dokazi- a na drugoj ništa! I to se održava putem sile, zloupotreba, kontrole vlasti ( obrazovanja i nauke), kontrlom medija itd.  Vatikan je htio da propagandom ojača Hrvate i Šiptare pa da ih zatim iskoristi za svoje prljave ciljeve. U tom cilju je cijeloj Evropi nametnuo  tzv. nordijsku školu historije koja je nasiljem nametnuta poslije Berlinskog kongresa. Ona ignoriše sve historijske artefakte, najprije antike, pa onda i šire. U tom cilju su morali biti sklonjeni ( ili uništeni) svi rodoslovi iz  pravoslavnih manastira, što se moralo uraditi da bi lažni Porfirogenetov  spis  dobio kakvu takvu vjerodostojnost. Ali, sve je uzalud- laž ostaje laž i ne uklapa se niušta!

U Vatikanu postoji  zavod Sv Jerolima  gdje lažni naučnici „leže potrbuške“ i dalje smišljaju laži koje silom i intrigama nameću svoj javnosti, a sve sa križarskim ciljem širenja  rimokatoličanstva dalje  na istok.   Najnovije što su tamo smislili je kako da Srbiju odvoje od Crne Gore, a tako od mora, što im je kontinuiran cilj zbog čega su i Albancima dali državu na srpskoj teritoriji, a zatim im dadoše i drugu, pa sad Crnu Goru… A u planu je i da ih spreče da preko Grčke mogu na more. Ako Grci  dozvole da se Albanci i Šiptar proglase potomcima Helena, bit će i to…. Našli su Djukanovića koji se  nezavisnošću Crne Gore spašava od zatvora i stalno skače sa mjesta predsjednika na mjesto premijera i obratno, kako ne bi izgubio imunitet. A jadno stanovništvo je taoc njegovog kriminala…

Crna Gora u srednjem vijeku nije bila nacionalna. Nastala je kao zbjeg onih Srba    koji su pobjegli u planine da ne budu raja ( vidi Njegoša). Crnogorsku naciju je stvorio lažni  Broz u svojoj euforiji stvaranja novih nacija od korpusa srpskog naroda. Teritorija današnje Crne Gore je sastavljena od tri dijela: srpske  Stare Hercegovine, Stare Crne Gore i Brda. Po tim šavovima bi se mogla  jednog dana i raspasti, a ono što ostane bit će lak plijen  Šiptarima.

Samo zdrava i poštena nauka bi mogla da pomogne da se izađe iz začaranog kruga mržnje koju je Vatikan donio na balkan krivotvorenjkem istorije, križarskim ratovima, poksatoličavanjem i primjenom one DIVIDEET IMPERA!

Ove laži se neće još dugo moći održati.  One nemaju niti jedan jedini validan arheološki, pisani ili lingvistički na svojoj strani. Nasuprot tome- druga strana to sve ima i to na stotine primjeraka.  Međutim, ta lažna teorija se još drži, ali će se srušiti kao kula od karata. Poslije Berlinskog kongresa srpska vlast je dobila naredjenje od velikih sila da skloni sve dotadšnje srpske historičare koji su zastupali srpsku historijsku školu i  da nametne ovu nordijsku o seobi Slavena, te kao jedini relevantan izvor za  našu antičku historiju uzmu falsifikovanog Porfirogeneta!.

Kad te lažne teorije padnu, Vatikan već ima spremne druge koje će ih zamijeniti, samo da se zadrži postojeće stanje. To smo već vidjeli kroz „korekcije“ vezane za navodno doseljavanje  Slavena u „dvije ture“, i nova „teorija“ o porijeklu Šiptara! Zavod sv. Jerolima radi punom parom!

Gete je rekao Vuku da srpske narodne pjesme zvuče kao da ih je pisao Homer!

19 Antworten

 1. Sramota za Srbiju sta gusi ovakvog genijalca. Slicnog istoricara hrvati su 90-tih izabrali za predsednika, a Srbi svome ne daju ni knjige da stampa. Nepravda pa to ti je.

 2. Sramota , jednostavno sramota za nas narod uopste . Dzaba sve kada predsednik priznaje sopstveni narod za genocidan i kada ne dozvoljava sopstvenom narodu da sazna svoju pravu istoriju . Sve sto se uci u danasnjoj istoriji Srba su Nemanjici , a dinastija Nemanjica je samo kap vode u okeanu kada se radi o Srpskoj istoriji .Procitajte njegovo djelo „Anticka Srbija“.

  P.S. Pisi istorija bez H , mislice narod da si Hrvat
  hehheh zezam se……..pozz

 3. Sjajno ! I Hvala ti za ovo, Brate,

  Srbin Bole

 4. Čak u bibliji stoji da bilo koja laž se nemože skrivati i da će istina na krajy pobjediti.
  Puno cenim rad dr. Jovana Deretića i preporučujem knjigu „Antička Srbija“
  I sve ostale knjihe i predavanja.

 5. Kao sto su mnogi vec prokomentarisali, sramota jeste sto je jedan ovakav um odstranjen i zabranjen ali braco i sestre mi moramo da shvatimo da je nesto najgore sto nam se desilo posle turaka jeste taj nesretni komunizam. Ovog covjeka Srpski narod mora da prizna kao Oca nase istorije! Ima Boga vrijeme ce svoje pokazati

  • zanimljivo štivo, toliko priznajem…ali ajmo malo kritike….kažeš da je tito izmislio crnogorsku naciju…ok, ali crnogorska država je stvorena 1878.g. kada tito nije bio ni u pelenama…znači pričaš gluposti…ajmo dalje….čak i da je sve u tvom članku istina, šta to u biti znači ? govoriš o povijesnim srpskim teritorijama? ispada po tvom članku da su povijesni srpski teritoriji današnji irak, turska, sirija, jordan, grčka, makedonija, crna gora, albanija, kosovo, srbija, bosna i hercegovina, pola hrvatske…..znaš li ti koliko to glupo zvuči ? dalje, kažeš da seobe nije bilo i da je srba bilo 10 milijuna ? pa da vas je tada bilo 10 milijuna, sada bi vas bilo 500 milijuna….a što se teritorija tiče, čak i da je sve to tako, narodi stječu i gube teritorije, šta bi talijani koji su nasljednici rimskog carstva trebali reći ? pa oni su držali cijelu europu stoljećima…ili turci kojima je današnja srbija bila jedna od pašaluka ( pokrajina) npr. nama hrvatima je nekada bihać bio glavni grad, tamo su krunjeni hrvatski kraljevi,u tomislavgradu ( u jugoslaviji nazvan duvno ) je krunjen prvi hrvatski kralj, i to danas nije hrvatska, bez obzira što tamo stoljećima žive gotovo isključivo hrvati…tako da, vi naravno istražujte svoju povijest, to je pohvalno, ali ne držite se mitova o velikoj srbiji, jer to vas vodi u ratove, a vidimo kako ste prošli u zadnjem…npr.. i sami znate ( ili bi trebali znati ?) da je hrvatska vojska 1995. godine bila na 20 km od banja luke i napredovali su bez otpora srpske vojske ( pričao mi je ujak koji je tamo bio ) ali clinton nam je zabranio ulazak u grad vjerojatno zato što nije htio potpun slom srbije..ili vaša legenda o genocidnom hrvatskom narodu….u mom susjedstvu su živjeli srbi ( i danas tamo žive ) kojima dlaka nije pala s glave dok su srpske granate padale po mom gradu…dalje, što se tiče npr. oluje ( oslobađanja knina i ostalih krajeva hrvatske 1995. ) samo pogledaj snimke iz tog vremena, pa zar nije očito da smo mogli sve te nepregledne kolone srba koji su u neredu bježali i kojima je hrv, vojska ostavila dva pravca za povlačenje jednostavno pobiti ? vi pričate o vjekovnom srpskom kninu ? pa to je bio glavni grad hrvatske prije 1000 godina….to je kao da mi pričamo da je niš povijesni hrvatski grad je je tamo živjelo nekada par tisuća hrvata…ili beograd u kojemu je za vrijeme jugoslavije zivjelo oko 100 000 hrvata….a onih 2 milijuna srba ?tako da, istražujte svoju povijest, naravno, ali malo pametnije….npr. navodiš da su kotromanovići srbi…pa koliko danas imaš kotromanovića srba ? nijedan, a hrvata koliko voliš….a ako već voliš istraživati povijest, evo ti novije….istraži povijest obitelji nikole tesle, pa ćeš naći podatak da su njegovi preci hrvati i katolici koji su promijenili i prezime i vjeru… malo to istraži ako već toliko voliš povijest srba…

   • Strašno, tko o čemu Hrvati o osvajanju, a za koga, znase, vanjske gazde na čelu sa Vatikanom. Širenje svoje dominacije na istok. I gdje je tu onda demokracija, sloboda i prava ljudi, građana. Jedna bitna povijesna činjenica: Na Vatikanskom koncilu 1900. godine odlučeno je da će se narod štokavskog govornog područja koji su katolici za razliku od pravoslavaca, zvati Hrvati. Pa tako svi slaveni juga štokavskog izričaja postadoše preko noći Hvati. Kako je to moguće gdje je tu svijest naroda, odnosno hrvatske države i državnosti nema je i nikad je nije ni bilo u tom mitsko povjesnom svojstvu. Tu je bila turska ili austrougarska. Već je uvijek bio pokušaj Vatikana da zavlada ovim prostorima, naravno ne na korist naroda čak upravo suprotno znajući što su uradili sa povjesnom istinom. Jednako su stradavali ili stradavaju. Jedni fizički drugi finaacijski. Ost Hrvatska bez svog bisera Jadrana, za to joj nisu krivi srbi, već baš suprotno totalno neznanje o sebi i drugima.

   • Josipe,
    delujes kao veoma mlad ali inteligentan decko. Nazalost ubrzo ces shvatiti da svi mi zivimo u matrix-u. Mozes naravno da verujes u sta god zelis ali cinjenice pre ili kasnije isplivaju i tad je kasno da se vratis u matrix.
    Dajem ti link kojim mozes da pocnes da preispitujes proslost svoje drzave: http://www.vaseljenska.com/misljenja/katolicke-koljacke-orgije-u-hrvatskoj/
    To je napisao jedan istinoljubivi nemac i izuzetno veliki covek. Ono sto mi je nazalost najtuznije od svega je sto ste se vi Hrvati odrekli svoje brace i 7 milenijuma duge istoruje da bi bili robovi Nemacke verujuci papi.

 6. josipe nemoj puno o ratu 90tih i da skreces sa teme,u istom ratu iz prve ruke coveka koji je bio u Crvenim Beretkama sam slusao koliko su se Srbi puta povlacili po naredjenju sa vrha..Vukovar ti je najbolji dokaz..na sta lici i dan danas,jer su pucali iz rovova na slepo ne gledajuci pa su u toku noci kupovali municiju jedni od drugih,pa kad Srbi predju 3-4 km,dobiju naredjenje za povlacenje…itd.A sto se tice dr.Jovana Deretic-a,po mojoj proceni 95% stvari koje navodi su tacne,to ni ja nisam od njega prvi put cuo,cuo sam jos od par ljudi sve ovo sto je on naveo.

  • ček ček,dakle ajmo reći da ovo sve ima smisla(ajmo reći) i da ste vi na ovim prostorima,a čak i šire jer koliko vidim na par mjesta stoji da ste vi(tojest srbi) stariji stanovnici male azije nego turci.Što nas dovodi do zaključka da se teritorij tog vašeg srbskog carstva,kraljevstva,države(kako hoćete) može mjeriti sa bizantom. Onda objasnite mi ovo kako to da na tim prostorima nema ostataka i dokaza o toj vašoj teoriji i nemojte optužiti vatikan jer svi znamo da ti djelovi nikad nisu biti pod utjecajem vatikana a niti zapadnih sila…. mislim vidio sam i par video zapisa gdje taj vaš famozni akademik dvrdi da su šveđani,norvežani danci zapravo srbi.Kako??Kakv zdrav razum može shvatiti??ljudi moji pa morate shvatiti da je nmoguće da tolika naciju za koju koju vi tvrdite da ste imane nemoguće tek tako sakriti ispod tepiha,dakle nemoguće!!!!Što nas dovodi do tvrdnje da sve što je ovdje navedeno je običan pokušaj nabijanja mržnje prema drugima i laganja svog vlastitog narod…

   Moram navesti da me se posebno dojmio onaj dio sa tvrgnjom kako su hercegovini zapravo bili nastanjeni srbi..Evo sad molim da mi netko objasni gdje su sad svi ti srbi nestali i sad odjednom većina stanovnika hercegovine su hrvati…kako to?? Vatikan ih pokrstio dok su turci vladali njojme?? Ma obična budalaština

 7. Hehe, pa mi Srbi smo nastali pre ameba!

 8. Hvala, uveren sam u celu pricu

 9. e a i Bog je bio Srbin po novom…..s ovakvim tumacenjem povijesti ni jedan narod nema buducnosti……osporavanjem postojanja drugima najviše osporavaš sam sebe.

 10. u životu nisam pročitao toliko gluposti.
  to je mogao napisati netko tko nema veze s pameti, ne znam otkud vam potreba da sve falcifirate.
  da amebe baš.

 11. I GOSPOD je Srbin bio dok je stvaro svet, zato nam je ostavio u amanet, Srpsko bilo i bice ko neveruje videce Pista ce se zvati Steva a Juliska Mileva…;)))

 12. hahahahaha koji sektas, ja sam ga slusao sada 5 minuta umirao sam od smeha.covek nije normalan ili ga neko placa da ovo radi. ala da zasmejava to jeste. ja sam plakao. ali kad rece egiptom vladali srbi tu sam umirao od smeha ali sam mora da prestanem da gledam.

 13. pa da odgovorim braci hrvatima jer vidim da su prave neznalice neka nam objasne kako to da su pola sela u hrvatskoj srpskog naziva kako to da je vise od pola prezimena srpsko i naravno ono sto nemogu da ospore kako to da pricaju istim jezikom kao mi .. ja i moja porodica smo vlasnici miroslavovog jevandjelja starijeg od bilo kojeg pisanog dokumenta koje spominje hrvate a moja porodicna kuca u hercegovini je starija od devedeset posto novonastalih drzava u evropi. pa znaju hrvati u hercegovini kad su presli na katolicanstvo primjer zelenike u posusju znaju cak koju su slavu slavili nekad i cuvaju ikone i prenose ih skoljena na koljeno , imate citave primjere po bosni i hrvatskoj gde su svjesno prelazili na katolicanstvo da bi zastitili svoje porodice. nerazumijem hrvate i toliku zelju za dokazivanjem njihove historije koju samo oni znaju gledajuci tv kalendar na htv . zasljepljenost koju proizvodi vatikan uz pomoc medija i njemacke zamrzili su srbe kao da smo mi njih klali ubijali i trpali u logore . ovo je stvarno necuveno da vecina hrvata ne zeli u opste da ispita ko su uopste . a mozda mu je deda ubijen u jadovnu ili jasenovcu .ja ne mrzim ni jednog hrvata a ustase su mi pobilisvu familiju u drugom svetskom ratu pa i posle njega kad su obukli partizanske odore i nastavili ono sto je zapoceo zubar iz jajca ante pavelic.

 14. Dr Francesko Bori je dokazao u naucnom radu objavljenom u relevantnom naucnom casopisu da je Porfirogenetova prica fikcija i nastala na osnovu ranijih predanja o doseljavanju Bugara opisanih od Teofanusa i patrijarha Niceforusa. Takodje ukljuceni su i elementi drugih varvarskih migracija uglavnom skitskih (Skiti) grupa. Ovaj naucnik koji zivi u Austriji smatra da su Hrvati mogli biti grupa koja je nastala negde na granicama avarske drzave i da su kao etnicka grpa nastali kasnije od devetog veka.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: