Добитници Годишње награде „Васа Пелагић“ за врхунска остварења у образовању 2009.

Добитници Годишње награде „Васа Пелагић“

за врхунска остварења у образовању 2009.

Педагошки покрет Србије наставља да додељује традиционално престижно признање – Годишња награда „Васа Пелагић“ за врхунска остварења у образовању. На основу позива за предлагање кандидата објављеног у „Просветном прегледу“ 10. децембра 2009. петочлани жири, којем је председавала доц. др Маргит Савовић, након разматрања приспелих предлога, донео је одлуку да за 2009. годину добитници Награде буду:

Споменица „Век Учитељске школе у Крагујевцу

(1871-1971)“, чији су аутори др Милутин Милутиновић и професор Радојко Јововић из Крагујевца – п е д а г о ш к а   к њ и г а   г о д и н е

ОШ „Васо Пелагић“ у Пелагићеву, Република Српска – п е д а г о ш к а   у с т а н о в а   г о д и н е

Часопис „Иновације у настави“ , Учитељски факултет у Београду – п е д а г о ш к о   г л а с и л о

г о д и н е

Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку –

п е д а г о ш к и   к р и т и ч а р   г о д и н е

Нада Митровић, директор Основне школе Главичице, Република Српска –

п е д а г о ш к и   р у к о в о д и л а ц   г о д и н е

Гордана Стаменковић, уредник „Просветног прегледа“ из Београда – н о в и н а р   г о д и н е   у

о б р а з о в а њ у

Др Слађана Миленковић, директор Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици –

п е д а г о ш к и   с т в а р а л а ц   г о д и н е

Зорица Сентић, писац из Кана у Француској –

д о б р о т в о р   г о д и н е

Јасна Капор, ОШ „Ђура Јакшић“ из Панчева –

ш к о л с к и   п е д а г о г   г о д и н е

Милка Бабарогић, Предшколска установа „Радост“

из Врњачке Бање – в а с п и т а ч   г о д и н е

Љиљана Ђуровић, професор разредне наставе у ОШ „Момчило Настасијевић“ из Горњег Милановца –

п е д а г о ш к и   п р а к т и ч а р   г о д и н е

Олгица Јовановић, Центар за социјални рад Нови Београд – с о ц и ј а л н и   р а д н и к   г о д и н е

Ана Петровић, студенткиња треће године Педагошког факултета у Јагодини –

с т у д е н т   г о д и н е.

Уручивање Годишње награде „Васа Пелагић“ за врхунска остварења у образовању 2009. године обавиће се 23. јануара 2010. године у ОШ „Васо Пелагић“ у Пелагићеву

Београд, 26.12.2009. г.                    Председник ППС

Проф. др Драго Пантић

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: