MOSKVA 25. 10. 2009 PRESS Obama sprema napad na Ruse

Ovo sam dobio od g.Save iz Kanade

Sava Vidanovic
On 26-Oct-09, at 5:04 PM, ANTIC.org-SNN wrote:

http://www.pressonl ine.rs/sr/ vesti/globus/ story/84394/ Obama+sprema+ napad+na+ Ruse.html

MOSKVA 25. 10. 2009

PRESS

Obama sprema napad na Ruse

Vojni ekspert Konstantin Sivkov tvrdi da æe SAD za tri-èetiri godine
napasti Rusiju, koja neæe imati èime da se suprotstavi
s
Obama sprema napad na Ruse

Ruski vojni struènjak Konstantin Sivkov tvrdi da Sjedinjene Amerièke
Dr¾ave pripremaju vojni napad na Rusiju. Prema njegovim procenama, napad
bi mogao da se dogodi za najvi¹e tri-èetiri godine.
Konstantin Sivkov

Ubeðen da sledi rat… Konstantin Sivkov

U intervjuu za moskovski list „Pravda“ on je ukazao da se u SAD dogaðaju
sliène stvari kao i pred napad na Irak.

– ®eleo bih da obratite pa¾nju na èinjenicu da su na amerièkoj vojnoj
akademiji u Vest Pointu nedavno pokrenuti programi za uèenje ruske
kulture i jezika. Iraèku kulturu i arapski jezik poèeli su da uèe tri
godine pre invazije na Irak – rekao je vojni struènjak Konstantin Sivkov.

Sivkov je za ruski tabloid „Pravda“ dodao da broj vojnika u novim
amerièkim bazama na Crnom moru u Bugarskoj i Rumuniji neæe biti veliki,
ali ka¾e i da Rusiji niko ne mo¾e da garantuje kako se ta brojka neæe
utrostruèiti ili uèetvorostruèiti. On smatra da æe za nekoliko godina
Rusija biti okru¾ena bazama u kojima æe se nalaziti amerièki vojnici.

– ©ta æe Amerikancima baze na Crnom moru? Kako bi se borili protiv
terorizma? Pa izmeðu Rumunije i Bliskog istoka je èetiri hiljade
kilometara – kazao je Sivkov i dodao kako je to prevelika udaljenost za
slanje trupa u Irak i Avganistan.
a

SAD preme¹ta vojsku iz Nemaèke na istok

Ruska javnost se uzbudila zbog najave da æe SAD izgraditi baze u
Bugarskoj i Rumuniji, na koje æe potro¹iti oko 110 miliona dolara. Vojna
baza u Bugarskoj trebalo bi da bude u funkciji 2010. godine, dok æe za
stavljanje u funkciju ove druge biti potrebno jo¹ godinu ili dve. Zasad
je amerièki plan da u tim dvema bazama rasporedi oko èetiri hiljade vojnika.

Plan za izgradnju ove dve baze izraðen je jo¹ 2004, u eri biv¹eg
amerièkog predsednika D¾ord¾a Bu¹a. U tom planu Pentagon je izneo
predlog da se deo od èak 55.000 vojnika sme¹tenih u Nemaèkoj prebaci u
baze u zemljama istoène Europe, meðu kojima su i Bugarska i Rumunija.

Zakljuèio je kako æe te baze poslu¾iti Amerikancima za osiguravanje
dotoka gasa i nafte iz Kaspijskog jezera.

Sivkov je veæ ranije tvrdio da æe SAD biti u stanju da u periodu od
2012. do 2015. uni¹te ruske strate¹ke nuklearne snage nenuklearnim
preventivnim napadom.

– Smatram da je moguænost vojne pretnje sada veæa nego ikad pre – rekao
je Sivkov.

On tvrdi da su zapadni vojni eksperti nedavno poèeli razgovore o
moguænosti napada na Rusiju i aneksije njene teritorije.

– Predviðeno je da se Rusija podeli na tri dela, i to tako ¹to æe
zapadni deo iæi Evropskoj uniji, centralni deo i Sibir SAD, a istoèni
deo Kini. To je samo grubo reèeno – rekao je on i izneo tvrdnju da ruske
oru¾ane snage neæe biti u stanju da se uspe¹no odupru agresiji.
On je dodao da je potencijal vojske, èak i ako se rasporedi, limitiran,
èak i u lokalnim ratovima.

S verom u Boga
Trajanovic
Srbija

www.trajanovic.webovastranka.sk www.picasaweb.google.com/trajanovic
http://trika.110mb.com
http://sv-sava.cz/casopis-srpska-rec,
http://www.neogen.rs/videos/by/tenesi/view/7ed5nulz2w0yfnvhppudquated9qct8k.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: