Ko pravi razdor?

Ko pravi razdor?

Prema prepodobnom ocu Justinu

Odgovornost za raskol

2. Ali, avaj! Odgovornošću naših Pastira crkvenih, taj isti pravoslavni narod Božji u našoj Crkvi podeljen je i pocepan. Nikada u vasceloj istoriji svojoj Srpska Crkva nije doživljavala tako strahotnu tragediju kao danas sa dva dušegubna raskola, stvorena za vreme patrijarhovanja i episkopstvovanja sadašnjeg našeg episkopata. I dušu razdire pitanje: a naš episkopat šta je učinio da ih otkloni da ne dođe do njih, šta čini da ih nestane, te da pocepana riza Hristova u Srpskoj Crkvi ponovo bude uceljena i narod Božji izmiren i sjedinjen? Umesto crkvenog mirenja za jedne i crkvenih kanonskih lekovitih sankcija za druge, on je pribegao samoopravdanju i svaljivanju krivice na druge. A kroza sve to vrši se strašni pokolj srpskih duša na radost neprijatelja Božjih i naših.

Raskol u Srpskoj Crkvi? Gle smrt i pakao idu za ovim raskolom, i halapljivo proždiru srpske duše. O, da gozbe demonske, gozbe antihristovske! po prvi put priređene u hiljadugodišnjoj istoriji Srpskoga naroda. Cinički su pogaženi Sveti Dogmati i Sveti Kanoni Pravoslavne Crkve. O, greha, koji se, po svetim rečima Svetog Zlatousta, ni mučeničkom krvlju oprati ne može. „Ništa tako“, veli Sveti Zlatousti Učitelj vaseljene, „ne razgnevljauje Bogakao cepanje Crkve… Ni krv Mučeništva ne može izgladiti takav greh“ (RO 4.62,85). Kroz raskol natutkane su na Srpski narod sve apokaliptičke hristoborske zveri. „Pocrne sunce i nebo“ nad kukavnim rodom Srpskim. O, da neviđenog pokolja srpskih duša, naročito u Americi gde se zbog raskola Srbi: i svađaju, i biju, a često i krv prolivaju.

Zakljucak na osnovi jedne diskusije

Za Svetosavca

Pitanje nije bilo te vrste. Pitanje nije bilo sta su bile posledice, nego uzrok.  Ko snosi odgovornost za Raskol?

Kao sto vidis dragi Svetosavac uzrok je izrazen u ovoj recenici oca Justina: Ali, avaj! „Odgovornošću naših Pastira crkvenih, taj isti pravoslavni narod Božji u našoj Crkvi podeljen je i pocepan.“

Ko su po tebi ti Pastiri crkveni? Narod nije sigurno. Dakle dragi nas Svetosavac, kako onda, tako i danas. Narod se deli zbog tih ckvenih Pastira. U njima je problem, a ne u narodu. Ako si pratio diskusije od ranije, trebalo bi onda da razumes kako ti Pastiri crkveni danas izazivaju taj sukob u narodu.

Kako nam se predstavljas da si Svetosavac onda smatram da i ti pripadas tim pastirimi. Pa ti onda kazes: „Znaci ima nas koji bi htjeli zalijeciti rane i pokusavamo sve od sebe al‘ opet nazalost ima nas koji jos uvijek sipamo so na zivu ranu.“

Ako je to tako, onda ste vi koji pokusavate da zalecite (ne kaze se zaljeciti, nego zaleciti), rane, ali u tome ne uspevate, nego na taj nacin pravite razdor, onda ste vi veoma neuki u tom poslu, na zalost. Jer su rane sve dublje i dublje.

Zato kada bi ste vi tu ulogu prepustili onima koji tu nauku mnogo bolje od vas poznaju, Kada bi ste culi i postovali Glas Naroda. Rane bi bile zalecene odavno.

Eto recimo juce ste podmetnuli nkoga ko se potpisivao kao Niagarc. I taj je stalno pokusavao da dokaze, kako je u Niagari problom narod, jer je po njemu, verovatno, mada on to ne kaze, narod je taj koji nije izabrao upravu po vladicinoj volji. Pa sda taj narod, treba da snosi odgovornost zbog toga??? Kada bi to sto je taj „Nigarc“ iskazao bila istina, onda sta je sa Hamiltonom, sa CSO Svetog Nikole na Nas Rd.? Tamo je vladika izabrao upravu, pa je narod opet daleko i gore podeljen nego onaj u Nijagari??? Naprotiv. Narod u Nijagari je mnogo kompaktniji i jedinstveniji nego u Hamiltonu. Tako da od 256 prisutnih na sastanku sa v. Georgijem i v. Hristiforem marta 14. ove godine. Samo su dvojica od tih prisutnih izrazili negodovanje, protiv te uprave.

U stvri ta dvojica su bili toliko nistavni da i nisu umeli na jedan kulturan i civilizovan nacin da izraze negodovanje, nego su su se poneli kao najobiciniji divljaci. Sada u istinu ja nisam bio na tom sastanku, ali sam pogledao snimak. Oni koji su prisustvovali posvedocili su mi da je snimak orginalan.

Luka Lazarević

Ко прави раздор?

Према преподобном оцу Јустину

Одговорност за раскол

2. Али, авај! Одговорношћу наших Пастира црквених, тај исти православни народ Божји у нашој Цркви подељен је и поцепан. Никада у васцелој историји својој Српска Црква није доживљавала тако страхотну трагедију као данас са два душегубна раскола, створена за време патријарховања и епископствовања садашњег нашег епископата. И душу раздире питање: а наш епископат шта је учинио да их отклони да не дође до њих, шта чини да их нестане, те да поцепана риза Христова у Српској Цркви поново буде уцељена и народ Божји измирен и сједињен? Уместо црквеног мирења за једне и црквених канонских лековитих санкција за друге, он је прибегао самооправдању и сваљивању кривице на друге. А кроза све то врши се страшни покољ српских душа на радост непријатеља Божјих и наших.

Раскол у Српској Цркви? Гле смрт и пакао иду за овим расколом, и халапљиво прождиру српске душе. О, да гозбе демонске, гозбе антихристовске! по први пут приређене у хиљадугодишњој историји Српскога народа. Цинички су погажени Свети Догмати и Свети Канони Православне Цркве. О, греха, који се, по светим речима Светог Златоуста, ни мученичком крвљу опрати не може. „Ништа тако“, вели Свети Златоусти Учитељ васељене, „не разгневљаује Богакао цепање Цркве… Ни крв Мучеништва не може изгладити такав грех“ (РО 4.62,85). Кроз раскол натуткане су на Српски народ све апокалиптичке христоборске звери. „Поцрне сунце и небо“ над кукавним родом Српским. О, да невиђеног покоља српских душа, нарочито у Америци где се због раскола Срби: и свађају, и бију, а често и крв проливају.

Закључак на основи једне дискусије

За Светосавца

Питање није било те врсте. Питање није било ста су биле последице, него узрок.  Ко сноси одговорност за Раскол?

Као сто видиш драги Светосавац, узрок је изражен у овој реченици оца Јустина: ,,Али, авај! Одговорношћу наших Пастира црквених, тај исти православни народ Божји у нашој Цркви подељен је и поцепан.“

Ко су по теби ти Пастири црквени? Народ није сигурно. Дакле ,драги нас Светосавац, како онда, тако и данас. Народ се дели због тих црквених Пастира. У њима је проблем, а не у народу. Ако си пратио дискусије од раније, требало би онда да разумеш како ти Пастири црквени данас изазивају нови сукоб у народу.

Како нам се представљаш да си Светосавац онда сматрам да и ти припадаш тим пастирими. Па ти онда кажеш: „Значи има нас који би хтјели заљијечити ране и покушавамо све од себе ал‘ опет назалост има нас који још увијек сипамо со на живу рану.“

Ако је то тако, онда сте ви који покушавате да заљечите (не казе се заљечити, него залечити), ране, али у томе не успевате, него на тај начин правите раздор, онда сте ви веома неуки у том послу. На жалост ово је једна велика истина. Јер, су ране све дубље и дубље.

Зато, када би сте ви ту улогу препустили онима који ту науку много боље од вас познају, Када би сте чули и поштовали Глас Народа. Ране би биле залечене одавно.

Ето рецимо јуче сте подметнули нкога ко се потписивао као Ниагарц. И тај је стално покушавао да доказе, како је у Ниагари проблом народ, јер је по њему, вероватно, мада он то не каже, народ је тај који није изабрао управу по владичиној вољи. Па сда тај народ, треба да сноси одговорност због тога??? Када би то што је тај „Нигарц“ исказао била истина, онда шта је са Хамилтоном, са ЦШО Светог Николе на Наш Рд.? Тамо је владика изабрао управу, па је народ опет далеко и горе подељен него онај у Нијагари??? Напротив. Народ у Нијагари је много компактнији и јединственији него у Хамилтону. Тако да од 256 присутних на састанку, са в. Георгијем и в. Христифорем марта 14. ове године. Само су двојица од тих присутних изразили негодовање, против те управе.

У стври та двојица су били толико ништавни да и нису умели на један културан и цивилизован начин да изразе негодовање, него су су се понели као најобичинији дивљаци. Очигледо је било да су то радили по нечијој нароџбеници. Сада у истину ја нисам био на том састанку, али сам погледао снимак. Они који су присуствовали посведочили су ми да је снимак оргиналан.

Лука Лазаревић

Deutsche Transatlantiker warnen vor Spekulationen über einen globalen Machtverlust der Vereinigten Staaten

Newsletter vom 10.09.2009 – Kriegskultur

WASHINGTON/BERLIN (Eigener Bericht) – Deutsche Transatlantiker warnen
vor Spekulationen über einen globalen Machtverlust der Vereinigten
Staaten. Der Niedergang der USA sei schon oft vorhergesagt worden,
heißt es in einem aktuellen Beitrag in der Zeitschrift „Internationale
Politik“, die von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik
(DGAP) herausgegeben wird. Die wirtschaftliche, insbesondere aber die
militärische Spitzenstellung Washingtons könne auch auf lange Sicht
weder von Europa noch von China eingeholt werden. Ihre ganz
spezifische „Kriegskultur“ mache die Vereinigten Staaten zur
„Weltmacht aus Notwendigkeit“, die beispielsweise „jeden Staat“
strafe, der in Nah- und Mittelost „nach der regionalen Vorherrschaft
greift“. „Europa“, wo „die Armeen nicht mehr Gegenstand des
Nationalstolzes“ seien, könne dabei nicht mithalten. Der Text, der
gleichzeitig in der führenden US-Fachzeitschrift „Foreign Affairs“
erscheint, ist eine Warnung des transatlantischen Establishments an
erstarkende Kräfte in Berlin, die Deutschland und die EU mit einer
zwischen West und Ost oszillierenden Schaukelpolitik zur
eigenständigen Weltmacht erheben wollen.

mehr
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57611

Kurzmeldung: Armee im Kampf

Am gestrigen Dienstag ist in Berlin das Ehrenmal der Bundeswehr
eingeweiht worden.

mehr
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57610

mehr
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57611