SVOJIM SADASNJIM I BUDUCIM POSLOVNIM PARTNERIMA, SA VAMA I U 2009 GODINI

SVOJIM SADASNJIM I BUDUCIM POSLOVNIM PARTNERIMA,

SA VAMA I U 2009 GODINI
UZ NAJLEPSE ZELJE I NAJLEPSE POSLOVE . . .

www.genius-ag.com

Serbian Unity Congress – Kongres srpskog ujedinjenja – IZJAVA ZA ŠTAMPU

ИЗЈАВА ЗА ШТАМПУ

ДРЖАВА ПРВИ ПУТ НАСТОЈИ ДА УРЕДИ У ЦЕЛИНИ ОДНОСЕ СА ДИЈАСПОРОМ

НАЦРТ ЗАКОНА О ДИЈАСПОРИ – ДОБАР ПОЧЕТАК

Сан Франциско, 24. децембра 2008.

Конгрес српског уједињења је задовољан чињеницом да је урађена радна верзија Закона о дијаспори, јер је то први пут да је матица покренула иницијативу да у целини уреди свој однос са дијаспором. Сматрамо да је тај однос изузетно важан за напредак и будућност Србије, као и за очување јединственог националног бића српског народа.

Гледајући у целини, Закон о дијаспори је врло добро постављен и решења Закона су у целини добра. Ово значи да је он уважио све основне потребе и обухватио питања која су кључна за Србе у расејању. Задовољни смо дефиницијом појма дијаспоре, која гласи: израз “дијаспора” и “припадник дијаспоре” обухвата: исељенике, држављане Републике Србије који живе у иностранству и припаднике српског народа који живе у иностранству а нису држављани Републике Србије, независно од тога да ли су страни држављани или апатриди, ако Србију доживљавају као матицу”.

У оквиру Округлог стола, који је Конгрес српског уједињења организовао на тему Закона о дијаспори пре две године, заједно са 12 организација дијаспоре – из Аустрије, Румуније, Мађарске, Француске, Швајцарске, Канаде, Аустије и Америке, разговарали смо о могућим решењима у Закону и сложили смо се око закључака. Ту су такође били присутни представници државе и правни стручњаци. Процењујемо да је већина закључака са овог Округлог стола унета у предлог Закона и то нас веома охрабрује јер видимо да тиме матица прихвата сугестије дијаспоре. Пример је дефиниција појма дијаспоре за коју смо тада, на Округлом столу, рекли да треба да буде комплекснија и да се не сме везивати само за држављанство Србије, што је и урађено овим Нацртом.

Конгрес српског уједињења ће сугестије на појединачна решења Закона дефинисати и послати Министарству за дијаспору до краја јануара када је рок за предају коментара на Нацрт закона. Једна од сугестија ће се односити на питања повереника из дијаспоре. Генерално, тај члан Закона је добро урађен, посебно идеја да се повереници не постављају већ бирају конкурсом, и наша сугестија ће бити да се овај члан још побољша тако да људи који конкуришу за место повереника морају да имају препоруке од најмање две српске организације које окупљају значајнији број Срба у тој земљи.

Организације из дијаспоре са Конгресом српског уједињења даће и друге коментаре на Нацрт закона о дијаспори како би се исправила и дорадила нека непрактична решења и како бисмо допринели да се један овако важан Закон још “дотера” пре уласка у скупштинску процедуру.

Оно што је подједнако важно је да се темељно и систематски припреме услови за примену једног оваквог Закона. Са садашњим стањем односа Матице и Дијапоре и недовољно успостављеног поверења, ма како добар и дотеран Закон, биће само мртво слово на папиру. На припреми ових услова треба радити паралелно са радом на Закону о дијаспори и његовом усвајању и имплементацији.Такав рад ће захтевати јаку, планску и добро смишљену и финансирану кампању у дијаспори. Добар почетак би био да се пред Скупштином Србије хитно предложи и одобри документ “Национална дугорочна стратегија за српски корпус у расејању.”

Истовремено, изузетно је важно да се одмах адекватно реше сва заостала питања око држављанства Срба у расејању, да се учине неопходне промене у Закону о гласању који сада de facto не омогућава гласање Срба у расејању, да се убрза и олакша процес рехабилитације, као и без одлагања реши на фер начин питање реституције, преко коректног закона по угледу на државе као што је Чешка Република и друге.

Конгрес српског уједињења

Мирјана Самарџија

Председник

Контакт:

Конгрес српског уједињења

Београдска канцеларија

Тел/факс: 3282 960, 3282 893;

Email: maja.arezina@serbianunity.net