PROŠIRENOM OPTUŽNICOM KARADŽIĆ SE PRISILJAVA DA SE BRANI I OD NAVODNOG PANSRPSKOG GENOCIDA

http://www.glas-javnosti.co.yu/clanak/tema/glas-javnosti-29-09-2008/hoce-da-sude-i-milosevicu

PROŠIRENOM OPTUŽNICOM KARADŽIÆ SE PRISILJAVA DA SE BRANI I OD NAVODNOG PANSRPSKOG GENOCIDA

Hoæe da sude i Miloševiæu

Sada vidimo da se Miloševiæ ponovo optužuje kroz optužnicu protiv Karadžiæa. To još više pokazuje da je Tribunal politièka, a ne pravna institucija.Tužilaštvo želi da „prošvercuje“ tobože pansrpsko udruživanje za „genocid“ – ako to bude „dokazano“ u Tribunalu, sarajevski muslimani æe sigurno obnoviti tužbu protiv Srbije

Piše: Srða Trifkoviæ

Tribunal u Hagu je 23. septembra podigao dopunjenu optužnicu protiv Radovana Karadžiæa. NJen cilj je ne samo da obnovi optužnicu za genocid protiv bivšeg lidera bosanskih Srba i, razume se, Srba iz Republike Srpske, veæ da bude još jedan pokušaj da se krivica prebaci na Srbiju. I, sledstveno – utvrdi kolektivna krivica cele srpske nacije za navodni zloèin.

Tribunal to èini na indirektan i delom prikriven naèin. Za razliku od optužnice iz maja 2000, poslednja, izmenjena optužnica sužava fokus na jedan „dalekosežni“ i tri „standardna“ zajednièka zloèinaèka poduhvata.

Prvi optužuje Karadžiæa da je uèestvovao u zloèinaèkom udruživanju s namerom da se sprovede genocid u Bosni i delovima koje su „držali“ Srbi. Tu se tvrdi da je, pored mnogih osoba iz Republike Srpske, u „zloèinaèkom udruženju“ bilo i više bivših vrhovnih zvaniènika FR Jugoslavije i Republike Srbije, a naroèito apostrofiraju bivši predsednik Slobodan Miloševiæ, Jovica Stanišiæ, Frenki Simatoviæ i Vojislav Šešelj, kao i neodreðeni broj neimenovanih službenika MUP-a, JNA i VJ.

Treba istaæi da imenovani Karadžiæevi navodni konspiratori iz Beograda ili ne mogu da se brane protiv novih optužbi, ili za njih nisu ni optuženi- iako su u pritvoru Tribunala:
– Miloševiæ je umro marta 2006, pa ne može da se brani
– protiv Stanišiæa, Simatoviæa i Šešelja su podignute lakše optužnice, a pošto nikada nisu optuženi za „genocid“, na svojim suðenjima ne mogu da iznesu nikakvu odbranu protiv ovih dodatnih i veoma ozbiljnih optužbi koje su se pojavile na Karadžiæevom spisku
– službenici MUP-a, JNA i VJ i dalje ostaju neimenovani, pa ni oni ne mogu da iznesu odbranu.

Strategija haškog tužilaštva je jasna: da nateraju Karadžiæa ne samo da brani sebe, veæ i brojne navodne sauèesnike u Srbiji – imenovane i neimenovane – koji nisu optuženi za ovaj zloèin. NJegov neuspeh rezultirao bi osudom koja bi bila primenjena i na sve ostale.

Karadžiæ æe se u pripremanju odbrane, naravno, usredsrediti na sebe i svoje radnje, onoliko uspešno koliko se to može oèekivati od bilo kog optuženog. I to æe biti upravo ono što Tužilaštvo želi: da „prošvercuje“ tobože pansrpsko udruživanje za „genocid“ – optužbu koja je apsolutno nedokazana i i odbaèena od Meðunarodnog suda pravde. Ako to bude „dokazano“ u Tribunalu, sarajevski muslimani æe sigurno obnoviti tužbu protiv Srbije pred MSP.

Podsetimo da je MSP 2007. kazao da „genocid u Srebrenici“ ne može biti pripisan srpskim državnim organima, da nije utvrðeno da je Srbija bila uèesnik time što je slala pomoæ bosanskim Srbima leta 1995. kada se desio zloèin u Srebrenici. Odluke suda su obavezujuæe, bez moguænosti žalbe.

Miloševiæ je, dakle, posthumno osloboðen optužbi. On je uvek i govorio da ni Jugoslavija ni Srbija nisu imale komandu nad armijom bosanskih Srba, i to je Sud presudom i konstatovao. Meðutim, sada vidimo da se Miloševiæ ponovo optužuje kroz optužnicu protiv Karadžiæa. To još više pokazuje da je Tribunal politièka, a ne pravna institucija.

Nastaviæe, oèito, da i protiv Karadžiæa tvrde suprotno, iako zloèini u Bosni od 1992- 1995. nisu rezultat nikakvog „nacionalistièkog projekta“. Zloèini su bili posledica, a ne uzrok rata. Koliko god oštro moraju biti osuðeni, bili su posledica šire, kompleksne meðunarodne greške i Izetbegoviæeve odluke da se otcepi.

Zusammenbruch des westlichen Finanzsystems

Newsletter vom 29.09.2008 – Begeisterte Kurssprünge

BERLIN/WASHINGTON (Eigener Bericht) – Mit Phraseologien aus dem
marxistischen Vokabular versucht die Bundesregierung den Zusammenbruch
des westlichen Finanzsystems auf die USA abzuschieben. „Ein maßloser
Kapitalismus“ und die „Gier“ amerikanischer Bankenmanager seien für
das Wirtschaftsdesaster verantwortlich, sagte der deutsche
Finanzminister Steinbrück (SPD) am Wochenende. Steinbrück und die
CDU/CSU/SPD-Regierung hatten sich in der Vergangenheit über
Krisenwarnungen hinweggesetzt und von eigenen Eingriffen in das
implodierende Finanzsystem abgesehen. Noch vor wenigen Tagen leugnete
Steinbrück, dass der Zusammenbruch ernsthafte Folgen für die deutschen
Verbraucher zeitigen könnte. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar,
dass deutsche Banken, Versicherer und Exporteure mit Verlusten in
mehrstelliger Milliardenhöhe rechnen müssten. Inzwischen sehen
deutsche Wirtschaftskreise die Finanzmarktentwicklung in eine
Rezession abgleiten, die zu Entlassungen, neuer Arbeitslosigkeit und
zu einem Aufschwung rechter Parteien führen werde. In die ungewohnt
sozialistischen Töne deutscher Regierungspolitiker mischen sich
nationale Anklagen, wonach die USA den weltweiten Zusammenbruch auf
Kosten ihrer Konkurrenten auffangen könnten. Man werde in Deutschland
womöglich „leer ausgehen“, schürt Finanzminister Steinbrück die
Konkurrenzgefühle. Tatsächlich führt seine Regierung den USA seit
Wochen Unsummen zu, um dem gemeinsamen Absturz in die größte
Wirtschaftskrise seit 1929 doch noch zu entgehen.

mehr
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57346

Solana ‚obits‘ posted

http://www.news24.com/News24/World/News/0,,2-10-1462_2400924,00.html

Solana ‚obits‘ posted

28/09/2008 18:58  – (SA)

Belgrade – Serbian police on Sunday arrested four people suspected of putting up posters in central Belgrade with mock obituaries for the European Union’s foreign policy chief, Javier Solana.

As Nato Secretary-General in 1999, Solana ordered the bombing of Serbia…The Belgrade government does not recognise Kosovo’s declaration of independence last February but is now seeking EU membership.

A police statement said two of the arrested people were in possession of about 100 posters containing „insulting content“.

According to media reports, the obituaries read: „Our dear Javier Solana finally passed away on September 28 in the 66th year of his criminal life.“

They also listed as „the bereaved“ parties of the ruling coalition, the EU, Nato, and supporters of Serbia’s EU bid.

The pro-Western coalition of Democrats, liberals and the Socialists of late strongman Slobodan Milosevic took office in July and declared Serbia’s EU accession a priority, but said that Serbia would never give up Kosovo for EU membership.