PUNA PODRŠKA PETICIJI OD BRAĆE IZ SPLITA!

PUNA PODRŠKA PETICIJI OD BRAĆE IZ SPLITA!

Poštovani čitaoci Glasa dijaspore,

Prenosimo Vam deo teksta g. Miroslava Jovičića, predsednika Veća srpske nacionalne manjine grada Splita.

„…….Pismo sam poslao u ime celog Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Splita, čiji sam predsjednik. Za dobre i iskrene želje nikad nije kasno pa se nadam i da će ova naša tužna i sramotna istina i za Srbiju i za celi svet kroz peticiju dospeti na plodno tlo, u smislu ispravka najveće političke bijede politike i Evrope i Svijeta !!!

Miroslav Jovičić – MIŠO, mag.oec.

Predsjednik Vijeća SNM u Gradu Splitu

Kroz Smrdečec 9, 21000 S P L I T , HR“

Uredništvo Glas dijaspore

IMALI PRAVDE U HAGU – TEMA, POLITIKA ONLINE

Pa ja mislim da već to zna i malo dete da taj sud radi u interesu terorista i ratnih zločinaca i da je taj tobožnji sud politički instrument pobednika. Meni bi se više dopalo pitanje, dali treba da se smeni naša vlada zbog saradnje sa takvom organizacijom koja se ne usteže čak niti od toga da i sa zločincima saradjuje. Sud koji se ne pridržava niti naj osnovnijeg načela pravosudja da je svaki optuženi sve dotle nevin dok mu se ne dokaže suprotno nemože se smatratim sudom. Sud mora biti slep po pitanju predrasuda a ovaj sud na osnovu predrasuda ne dozvoljava lečenje u Moskvi Miloševiću i iz čiste predrasude uzima na sebe riziko da će im Milošević umreti a da neće dokazati dali je kriv ili nevin, za te silne godine pretresa nisu mu dokazali niti jedan zločin pa je i umro u njhovim kandzama kako se to i očekivalo. Sad će se vrisnuti pro Miloševićevac pa dobro onda uporedite Haradinaja koji je odgovoran za dokazano članstvo u terorističkoj organizacij pa i za njeno vodjstvo pa onda za nasilno oduzimanje organa zarobljenicima u svrhu trgovine njima pa da trgovinu drogom, prostitucijom i ne spominjem. Pa onda ovog Orlića.Sudeći po objektivnosti ovog suda Karadžić ga neće preživeti isto kao što ga ni Milošević nije preživio.

Dušan Nonković