ŠTA JE UZROK LEGASTENIJI – SLABOSTI U ČITANJU I PISANJU

Nauka nije te uzroke u potpunosti razotkrila. Toliko se zna da je za to u velikoj meri odgovorna naklonjenost iz naslednih odnosno ganetskih razloga. Izmedju jednoćelijskih bliznaca i dvoćelijskih bliznace postoji signafikantna razlika. Kod jednoćelijskih blizanaca je 68% verovatnoće da će obadva bliznaca biti legasteničari( Umanjene sposobnosti čitanja i pisanja pa i računanja-dislekcija) dok kod dvoćelijskih blizanaca samo 38%. Taj statistički rezultat nebi trebalo da vodi u paniku ili zabrinutost. Legasteničar svetskog glasa, koji je svoj problem legastenije uspeo da reši do te mere da je danas internacionalno priznat akademik koji je pored uspešnog vajara postao i direktor koledza, pored toga je razvijo izuzetnu sposobnost brzog čitanj-za sat knjigu-,na pitanje moderatora televizijske emisije; to znači da su poneki legasteničari postali nobelovci i pored toga što su imali legasteniju, odgovorio je ; ne, oni su postali nobelovci baš zato što su bili legasteničari. Ako se uzme u obzir da su legasteničari veoma poznate ličnosti sveta, poput Rokvelera, D Ajzenhauera, Jon F. kanedija, Robert Kenedija, Vinston Čerčila, A. Ajnštajna, Čarls Darvina, Tomas T. Edisona, Hans Kristijan Andersen-a, Valt Disni-poznat po mnogim crtanim filmovima, samo da neke navedem i naglasim da je više od šezdeset procenata nobelovaca javno priznalo da su legasteničari pa ako se uzme u obzir ta činjenica,može se doći samo do jednog zaključka po pitanju školski sistema koji baziraju na selekciji kroz nagradjivanje i na raznoraznem stipendijeama naj boljih učenika i to već u prvim razradima, da je današnji školski sistem ne samo ne human, kontraproduktivan već i besprimerno nazadan. U odnosu na realne potrebe predstavlja „kameno“ doba nauke.

Dušan Nonković

KAKO DOPRINETI DA OVA, OD NEMAČKOG PARLAMENTA PRIHVAĆENA, PETICIJA PROTIV SECESIJE KOSOVA URODI PLODOM!

 1. Ovu peticiju može se podržati na taj način što se pismeno obrati na adresu D:Bundestaga(vidi gore u dokumentu adresu) i napiše da se podržava odnosno pridružuje peticiji; Pet. 3-16-05-08-035327
  Možda je korisno navesti razlog;sa ciljem jačanja medjunarodnog prava-rezolucije 1244 koja štiti suverenitet Srbije u medjunarono priznatim granicama. Možda i to da je neprihvatljivo za civilizovani svet da se lakomisleno ponaša prema medjunarodnom pravu.
  Mislim da je mnoštvo individualnih pisama efikasnije od jedne peticione liste za koju se obično misli da je manipulisana.
  Ako nemački parlament zaspemo sa mnoštvom takvih pisama neće ostati ne zapaženo i parlamentarci će morati o tome da otvore javnu diskusiju. Opozicija će sigurno imati poseban interes da to dodje u javnost odnosno dnevni red.
  Mislim da svako može odvojiti tih pedeset centima i poslati jedno takvo pismo Nemačkom Bundestagu.
  Ja ću se još intenzivnije pobrinuti da opozicione stranke skrenu pažnju na tu peticiju-prvi termin u tom pravcu je već dogovoren. Pokažimo našim političarima u zemlji kako se bori za pravdu za koju verujem da na kraju krajeva pobedjuje.
  Zato molim svakog pojedinca da se pridruži ovoj akciji kao i da produži dalje, odnosno da dodatan kadar mobiliše u tom demokratskom pravcu. Demokratija je samo onda efikasna ako se od naroda uzme za ozbiljno.
 2. Mi moramo dari argumente u ruke nemačke vlade koji će joj omogućiti da se suprotstavi pritisku Amerike i da se oseća primoranom da povuče svoje priznavanje secesije Kosova.

  Dovoljno je da se samo napiše da se protestuje zbog kršenja medjunarodnih prava ili jednostavno; navesti broj peticije i napisati, protestujem protiv secesije Kosova.
  Važno je da učestvujemo u ovoj akciji u velikom broju!!!
  Treba imati na umu;zato što su svi ćutali došao je Hitler na vlast. Posledice su svima poznate!!