Kad Amerika uzima sebi za pravo da krši medjunarodno pravo skojim pravom onda očekuje da to drugi ne čine!?

Kršenjem rezolucije 1244 pokazala je Amerika svojim primerom“kako treba „da se odnosi prema medjunarodnom pravu!? Kakva je to logika, svi moraju da ga poštuju medjunarodno pravo samo Amerika ne pa sad poziva savet bezbednost, naj viši, organ  organizacije čije je pravosnažne rezolucije bacila pod noge. I ja bih voleo da se to nasilje prilikom velike demonstracije nije desilo ali treba se jasno bez licemernosti ugledati to da je ono posledica Američke nepravedne politike. I da budemo iskreni, nešto drugo se nije moglo ni očekivati jer kako to da narod shvatin da Amerika i EU uzimaju sebi za pravo da se nikakvih medjunarodni konvencija ne pridržavaju, da ih po svojoj potrebi krše, nedužan naror čak uranijumom zagadjenom municijom bombarduje a obratno da ne važi isti aršini. Neka niko ne gaji iluzije, Srbija neće tako lako dati Kosovo a Srbija je srpski narod i on je jasno progovorio da se neće Kosovo oduzimati a da onome ko to čini nebude ni dlaka na glavi skrivljena. Ko to očekuje daleko je od realnog života. Zašto se zapad ne zapita; zašto Rusija nije kritikovala ispade demonstracije? Odgovor je jasan; jer nije sejala nepravdu a stara poslovica poučava kako seješ tako ženješ. Amerika jednostavno ima peh sa svojim političarima koji su na naj boljem putu da prouzrokuju svojom neodgovornom politikom svetski kaos i da taj kaos pretvore u sveopšte gradjanske ratove širom sveta.

Dušan Nonković