Pesnici i pisci, članovi udruženja pisaca Sedmica iz Frankfurta na Majni, upućuju svoj protest i pozivaju…

Danas Kosovo a sutra Španija, Francuska, Irska, Nemačka…
Evropo probudi se! Kosovo nije samo problem jedne male i na kolena bačene Srbije. To će uskoro biti i tvoj problem, najkasnije za 1-2 decenije. Problem pred kojim svesno zatvaraš oči. Zšto kada se radi o Srbiji ne postoji nikakav zakon, konvencija, Ujedinjene nacije, pravo za zaštitu nacionalnog suvereniteta i integriteta? Zar je ipak moguće prekrajati granice u Evropi? Važi li to i za one delove Španije i Francuske koji teže ka otcepljenju? Zašto se ne prizna Irska, Kipar… ili na primer Republika Srpska? Pardon, u Republici Srpskoj žive Srbi, za njih to ne važi, jer dežurni svetski policajac i poslušna Evropa su mišljenja da Srbi ne smeju imati nikakvih prava, čak ni pravo da se brane a kamoli da imaju svoju državu, iako je Srbija jedna od najstarijih država u Evropi.
Nego, svakoj sili kad-tad dođe kraj. U Nemačkoj Turci uveliko grade svoje džamije, traže škole i univerzitete na svom maternjem jeziku. Srbima je sve to već dobro poznato. Sve se to već jednom dogodilo u Srbiji, pred očima Erope, doduše ne sa Turcima već sa Šiptarima na Kosovu i Metohiji. Sve su imali, sva prava, prava koja nijedna druga nacionalna manjina nije imala u svetu. Sada otimaju ono što je naše. Oteto je prokleto – kaže narodna poslovica. Evropo uči bar ti na našim greškama, uči ne pravi još veću. Priznaš li Kosovo danas, desiće ti se sutra sa Notr-Damom u Parizu i Katedralom u Kelnu isto što i sa Svetom Sofijom u Carigradu.
Srbija nema kud. Prepuštena je na milost i nemilost sili koja pravdu i Boga ne ljubi, na krst razapeta. Jedina nam je uteha da će Bog svima po zasluzi da presudi.

KOSOVO POLJE

Kradu mi pamćenje,
Skraćuju mi prošlost,
Otimaju vekove,
Džamijaju crkve,
Araju azbuku,
Čekićaju grobove,
Izdiru temelj,
Razmeću kolevku.

Kud da čergam s Visokim Dečanima?
Gde da predignem Pećaršiju?

Uzimaju mi ono
Što nikome nisam uzeo,
Moje lavre i prestonice,
Ne znam šta je moje,
Ni gde mi je granica,
Narod mi je u najmu i rasejanju,
Pale mi tapije
I zatiru postojanstvo.

Zar da opet zatrapim Svete Arhangele?
Da mi pomunare ponovo Ljevišku?

Očni živac su mi odavno rasturili,
Sad mi i beli štap otimaju,
Žrtveno polje sa krvavom travom
Ne smem da kažem da je moje.
Ne daju mi da uđem u kuću,
Kažu da sam je prodao,
Zemlju koju sam od neba kupio
Neko im je obećao.

Ko im je obećao
Taj ih je slagao,
Što im ne obeća
Ono što je njegovo?
Zato jurišaju na mene udruženi
Kivni što sam ih poznao.
Matija Bećković

Mi pesnici i pisci, članovi Udruženja pisaca Sedmica iz Frankfurta na Majni, upućujemo svoj protest i pozivamo sve one koji žele da otpašu mač usta, jedino oružje koje imamo, protiv priznavanja samostalnosti, ili bolje rečeno, otimanja Kosova i Metohije Srbiji.

KOSOVO JE SRPSKO VO VJEK I VJEKOV – AMIN!

SRBI, NE IDITE S KOSOVA – Marko Lopusina

—– Original Message —–

Sent: Thursday, February 14, 2008 1:10 PM
Subject: Fw: Vreme je budjenje
—– Original Message —–

Sent: Thursday, February 14, 2008 6:33 AM
Subject: Vreme je budjenje

SRBI, NE IDITE S KOSMETA!

Posle najave Tacija da u nedelju 17. februara proglasi nezavisnost srpske pokarajine i otcepi je premijer Koštunica pozvao Srbe da ostanu na svojim ognjištima i obećao da će Vlada učiniti sve da im obezbedi normalan život. A Vlada Srbije će ponistiti sve odluke Vlade Kosova o nezavisnosti.

Da li je to dovoljno da se Kosovo spase?

Marko Lopusina

Vlada Republike Srbije donosi ODLUKU

—– Original Message —–

Sent: Thursday, February 14, 2008 7:31 PM
Subject: Vreme je budjenje

Na osnovu člana 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, člana 182. stav 2. Ustava Republike Srbije i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (Službeni glasnik RS, br. 55/05 i 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada Republike Srbije donosi

O D L U K U

O PONIŠTAVANJU PROTIVPRAVNIH AKATA PRIVREMENIH ORGANA SAMOUPRAVE NA KOSOVU I METOHIJI O PROGLAŠENJU JEDNOSTRANE NEZAVISNOSTI

1. Poništavaju se akti i radnje privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji kojima se proglašava jednostrana nezavisnost, jer narušavaju suverenitet i teritorijalnu celokupnost Republike Srbije zajemčenu Ustavom Republike Srbije, Poveljom Ujedinjenih nacija, Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 1999. godine i drugim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i važećim međunarodnim pravom. Ovi akti i radnje predstavljaju nasilno i jednostrano otcepljenje dela teritorije Republike Srbije, i zato su nevažeći i ništavni. Ovi akti i radnje ne proizvode nikakvo pravno dejstvo u Republici Srbiji, kao ni i u međunarodnom pravnom poretku. Jednostrano otcepljenje dela teritorije suverene države predstavlja pravno nasilje nad Republikom Srbijom i nasilje nad važećim međunarodnim pravom.

2. Vlada Republike Srbije i ovom odlukom potvrđuje da je Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija neotuđivi deo jedinstvenog i nedeljivog ustavnog i državnopravnog poretka Republike Srbije na osnovu Ustava Republike Srbije i Povelje Ujedinjenih nacija.

3. Vlada Republike Srbije i ovom odlukom potvrđuje da su Srbi i svi građani Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji priznaju državu Srbiju u potpunosti punopravni i ravnopravni građani Republike Srbije, i da imaju puno pravo da ne priznaju nelegalne akte o proglašavanju jednostrane nezavisnosti.

4. Vlada Republike Srbije potvrđuje spremnost da na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sprovodi Ustav i zakone, kao i celokupan pravni poredak Republike Srbije.

5. Vlada Republike Srbije zahteva da i sve druge, Ustavom određene državne institucije i organi Republike Srbije, preduzmu sve ustavne i zakonske akte i mere kojima se obezbeđuje i osigurava Ustavom Republike Srbije zajemčena jedinstvenost i nedeljivost teritorije Republike Srbije, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojno-tehničkim sporazumom između Međunarodnih bezbednosnih snaga („KFOR“) i vlada Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije.

6. Pozivajući se na Rezoluciju Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, posebno na tačku 5. Rezolucije u kojoj Narodna skupština traži od Vlade Republike Srbije da sa Evropskom unijom utvrdi da misija Evropske unije ne može doći na teritoriju Republike Srbije, na Kosovo i Metohiju, bez adekvatne odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Vlada Republike Srbije proglašava ništavnim sve odluke organa Evropske Unije o slanju misije na Kosovo i Metohiju. Kao protivpravne, ove odluke za Republiku Srbiju nemaju nikakvo pravno dejstvo i ne proizvode bilo kakve obaveze Republike Srbije prema Evropskoj uniji, niti prema bilo kome ko bi ih sprovodio.

7. Vlada Republike Srbije zahteva hitno sazivanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj bi saglasno Povelji Ujedinjenih nacija i Rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

1244 odmah bio poništen protivpravni akt o proglašavanju jednostrane nezavisnosti Pokrajine. Vlada Republike Srbije zahteva da Specijalni predstavnik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija preduzme sve mere koje mu stoje na raspolaganju prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i prema drugim aktima tog organa Ujedinjenih nacija, da spreči kršenje Povelje Ujedinjenih nacija i Rezolucije

1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i da odmah poništi sve akte i radnje kojima se protivpravno proglašava jednostrana nezavisnosti Pokrajine, kao i da predupredi svako dalje kršenje te rezolucije, drugih akata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Povelje Ujedinjenih nacija i važećih normi i pravila međunarodnog prava.

8. Vlada Republike Srbije zahteva od svih država članica Ujedinjenih nacija da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, saglasno međunarodnom pravu, Povelji Ujedinjenih nacija i Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.“

Šanse da se Kosovo i Metohija spasu diplomatskim putem i nisu toliko loše!

Naravno da treba sve pokušati kako bi se spasilo Kosovo i Metohija bez i jednog izpaljenog metka, zrna baruta, i prolivanja krvi. To što je vlada izabrala takav put je sasvim u redu i za pozdraviti. Doklegod se ima nade da se diplomatskim putem taj problem može rešiti treba da se i podržava. Šanse da se taj problem diplomatskim putem reši ne stoje baš tako loše.
Zamislite da Srbija zapreti zahtevom da se stavi na dnevni red izključivanje onih država iz UN koje podrivaju temelje te organizacije nepoštovanjem njenih rezolucija a da Putin to podrži sa pretnjom zamrzavanja financija i ko zna čega još pa da vidiš kako bi se te države dobro promislile dali da priznaju secesiju Kosova. Putin je poznat po tome da ne govori dvaput i da ono što naumi da to i uradi. Amerika bi bila prva koja bi se grčevito morala boriti kako nebi izletila jer joj treba UN za legitimaciju svojih manipulacija a to bi moglo lako da joj se desi jer tamo važe većinski principi. Nemačku koja uvozi 30% svoje potrebe u gasu i 40% potrebe u nafti iz Rusije bila bi prva koja bi se za stoosamdeset stepeni okrenula. To što mi smeta kod ovog teksta vlade je to što se diplomatske mogućnosti nisu efikasnije formulisali. Budimo još malo strpljivi i prestanite da mešate Jelcinova vremena sa sa sadašnjim, Putinovim. Već je Nemačka televizija prikazala ovih dana reportažu o Putinu i priznala da je Putin vratio Rusiju u sam vrh svetskih sila-nemešajte više babe i žabe. Putin je i danas na nemačkoj televiziji bio citiran da on to ponašanje zapada smatra za sramotu i da je Rusija pripremljena u odredjeno vreme da odgovori. Koštunica ima sreću što je putin u Rusiji a srpski narod će imati sreću ako to Koštunica bude znao da koristi. Za sada ne izgleda baš tako loše.

Dušan Nonković

U tekstu vlade za sačuvanje Kosova i Metohije fale sledeće rečenice

Dišan Nonkovic, 14/02/2008, 17:22

Fale sledeće rečenice; Srbija će podneti zahtev skupštini UN da se sve države koje svesno narušavaju povelju ujedinjenih nacija kršenjem rezolucije 1244 izključe iz člansrva te organizacije zbog subverzivnog delovanja, podrivaja temelja UN koje bi vodilo do podpunog nestanka te organizacije kao poverljivog faktora za očuvanje svetskog mira. Priznavanjem secesije Kosova uputio bi se signal svim secesionistima sveta da teror i progon kao i kršenje medjunarodnog prava vodi do političkog uspeha. Teror kao političko sredstvo bio bi legalizovan od same svetske organizacije UN. To joj nemože da bude cilj!!!

PREMAŠEN MAGIČAN BROJ OD DESET HILJADA POSETA Glasu Dijaspore

Poštovani čitaoci Glasa Dijaspore,

koristim u prvom redu ovu priliku da se zahvalim svima Vama jer bez Vše podrške nebi se ovako brzo došlo do relativno visokog broja za ovako relativno kratko vreme! Veoma je ohrabrujuće da je tendencija porasta od samog početka veoma progrestivnim pravcom krenula i do dansšnjeg dana svoj tempo progresivno povećavala. Mislim da smo na pravome putu kako bi barem na ovaj način bili i ostali zajedno. Ako imam jednu slobodnu želju onda mi je to da se mogućnosti komentarisanja više koriste. Za svako dalje prosledjivanje odnosno preporuku Glasa Dijaspore ostajem Vam zahvalan.

Vaš Dušan Nonković