KO HOĆE PROMENE MORA DA GLASA ZA PROMENE

KO HOCE PROMENE MORA DA GLASA ZA PROMENE!!!
A.MERKEL-OVA, Kancelar Nemačke vlada, vratila se iz Španije Gde joj je rečeno da Španija neće priznati Kosovo kako nebi ohrabrili secesioniste u sobstvenoj zemlji. Večeras je prvi program Nemačke televizije prikazao njen povratak a da ni sa jednom rečju nije spomenuto da Španija neće priznati Kosovo. Ovo je dokaz uživo koliko su u demokratskoj EU mediji slobodni odnosno pod kontrolom!? Dali je to ta demokratija kojoj naše „demokrate“teže!?

Dušan Nonković

Poštovani ,

Ekskluzivno, tradicionalno, nesvakidašnje, pečat srpskog nezaboravnog „korena“.
Drvena knjiga sa rakijom u Srbiji, ručna izrada, rađeno u serijama, arhivske vrednosti.
Mogućnost livenja ili gravure vašeg znaka-loga, teksta po želji na prednjoj strani poklopca.

Srdacan pozdrav,
Rebox. d.o.o
Novi Beograd, Srbija
Otona Župancica 32b
Tel: +381 (0)11 30 17 160
Tel: +381 (0)11 319 41 71
Web: http://www.rebox.org.yu
Email: rebox@eunet.yu

KO SU ALBANCI – STUDIJE O POREKLU ALBANACA

Dragi prijatelji,

smatram da je od velikog značaja da ova knjiga, prevedena na engleski, dodje u prave ruke, to jest u ruke onih koji treba da znaju da su Albanci došljaci na Balkanu.

Da bi knjiga stigla na pravo mjesto, kao npr. u sve strane ambasade i konzulate u Beogradu, trebalo bi otkupiti prvi tiraž i pokloniti te knjige ambasadama, konzulatima, predstavnicima medjunarodnih institucija i naravno svim značajnijim medijima.

Postavlja se naravno pitanje koliko je nama stalo do Kosova?

Ako nam je stalo, naši umni ljudi će reagovati na ovo pismo tako što će u svom okruženju pronaći imućne Srbe, spremne da odvoje mrvicu sa svog stola za očuvanje Kosova.

K O S U

A L B A N C I ?

– studije o poreklu Albanaca –

Sve što kaže Akademik Burović o poreklu Albanaca znamo mi to od vremena, pre njega i bolje od njega, ali sada nije vreme da se to kaže. Treba da prethodno ujedinimo Kosovo sa Albanijom, pa ćemo tada i mi to priznati.

Akademija nauka Albanije

Albanski jezik se formirao u VI veku n.e. na Severu Balkana, u Rumuniji. Albanci su na Balkan sišli neprimećeno i stigli u današnju Albaniju u X veku n.e.

Prof. dr Eqrem ÇABEJ

– albanski akademik

Uskoro izlazi iz štampe knjiga “Ko su Albanci“, na srpskom i engelskom jeziku, u kojoj je do tančina obradjeno poreklo Albanaca (Šćipetara) i raskrinkane sve laži o njihovom nazovi ilirskom poreklu.

1. KO SU ALBANOI ?

2. A R N A U T

– Istorija, etimologija i semantika –

3. ALBANCI NISU AUTOHTONI

– Dokumenti i svedočanstva, činjenice i argumenti –

4. KAD SU DOŠLI ALBANCI U ALBANON ?

– Ne samo na Balkan, već i u samoj Albaniji, Albanci su stigli posle Slovena. Dokumenta i priznanja svetskih naučnika, pa i albanskog naučnika, akademika prof. dr Ećrema Čabeja –

5. ALBANCI NISU PELAZGI

Samopriznanje albanskih istoričara

6. ALBANCI NISU ILIRI

– Dokumenti, argumenti, činjenice i svedočanstva –

7. EKSPANZIJA ALBANACA

– Dokumenta i činjenice –

8. ARGUMENTI ALBANACA

Navodno za svoje ilirsko poreklo

9. CEDIRANJE ALBANSKIH NAUČNIKA

– U vezi porekla Albanaca i pretendiranja za autohtoniju –

10. SEOBE ALBANACA

11. KO SU ALBANCI?

12. POREKLO ALBANACA

U SRBIJI (KOSOVO I METOHIJA), U MAKEDONIJI,

CRNOJ GORI I GRČKOJ

13. 1. ARHIVSKA DOKUMENTA

Albanološke teze akademika, prof. dr Kaplana Burovića su rezultat njegovih prudentnih istraživanja duz 50 godina, njegovih objektivnih studiranja problema strogo akademskom akribijom, bez pristrasnosti, bez predubeđenja. Ko god ih bude pročitao, pa bio on i do srži indoktrinirani Albanac, odmah će shvatiti da oni, Albanci, niti su autohtoni, ni na teritoriji same Albanije, kamoli na Kosovu i ma gde drugo, niti su genealoški sledbenici Ilira, ponajmanje Pelazga. Ovim njegovim strogo naučnim studijama i otkrićima, dokumentima i argumentima, on je zaslužio našu pažnju i svestranu zahvalnost, pa i divljenje za građansku smelost, kojom nam ih je pretstavio.

Dr Orde IVANOVSKI

– viši savetnik na Institutu nac. istorije, Skoplje

Stavovi Kaplana BUROVIĆA za albanološke probleme, posebno za problem porekla Albanaca, treba da se pozdrave najtoplije, dok studije koje objavljuje on u vezi tih problema treba da se propagandiraju u čitavom naučnom svetu.

Dr Vinçenx GOLLETTI

– albanski akademik

Od Kaplana BUROVIĆA učili su i uče ne samo obični ljudi, već i studenti, književnici, profesori universiteta, pa i akademici Albanije.

Idriz ZEQIRAJ

– albanski publicista

L’historien et dissident Kaplan Burovich est une source digne de confiance pour l’histoire albanaise (Istoricar i disident Kaplan Burovic je izvor dostojan poverenja za albansku istoriju).

Prof. Dr Fox MULDER

– akademik

Prof. dr Kaplan Burovich – famous dissident and historian (Prof. dr Kaplan Burović je famozan dissident i istoricar).

New York University

– Laww faculty

Da sam znao ko je Kaplan Burović, uhapsio bih albanskog ambasadora u Beogradu i rekao Enveru Hodži: „Pusti mi Kaplana, da ti pustim ambasadora!“

Vladimir PAVIČEVIĆ

– ambasador SRJ u Ženevi

Miodrag Lukic
Webermühle 17
5432 Neuenhof
+41 56 406 08 53
+41 79 326 45 33