Srbiji se pružila šansa stoleća – Zašto treba žuriti sa podpisom ugovora sa Rusijom o dotoku gasa

Dušan Nonković, 18/01/2008

Gospodin Dinkić me sve više podseća na ovoga što sedi u ruskom zatvoru pa nešto mislim da imamo jednog Putina da bi i on tako završio. Ko sprečava drugi dotok gasa sprečava konkurenciju tržišta koja je ne obhodna za postizanje nižih cena pa stim radi protiv naroda i države Srbije. Madjarska sada naplaćuje cenu gasa bez potrebe da se upita dali ima još nekoga ko bi joj osporio plasman gasa po njenoj ceni. Podjimo od toga da Bugarska potraži istu cenu usluga pa razmislimo šta bi se dogodilo? Madjari bi prodali samo polovinu dosadašnje količine jer bi Srbija po istoj ceni uzimala gas i preko Bugarske a to bi bio za Madjarsku gubitak kojeg bi mogla donekle da ublaži sa pojeftnjavanjem svojih usluga. Ta ista pravila važe i za Bugarsku. Obadve zemlje bi se morale utrkivati kako bi dale što jeftinije gas kao što to tržište nalaže – ko ponudi jeftinije od toga se kupuje! O njihovom profitu bi odlučivala količina prodatog po kalkulaciji tržišta a ne monopol kojim se sada koristi Madjarska. Od samo tog lomljenja Madjarskog monopola profitirala bi Srbija odnosno njen gradjanin jer bi plaćao daleko manje za grejanje gasom itd. To je samo jedan razlog zbog čega treba požuriti sa podpisivanjem ugovora sa Rusijom. Drugi razlog je i to što bi Rusija plasirala svoju robu pa bi bila i za modernizaciju zainteresovana što se za druge eventualno zainteresovane strane nemože ni teoretski utvrditi – naprotiv postoje mogućnost demontaže odnosno uništenja sa ciljem stvaranja tržišnih uslova za plasman svoje robe kao preprodavača što je uvek skuplje od kupovine iz prve ruke. Treci razlog je da treba obezbediti sto prije više izvora kako bi, u slčaju slučaja da se jedan “začepi”, bio rizik od posledica manji. Rusiji je bitno da u slučaju slučaja da se neki drugi izvor začepi da u tom slučaju ima alternativu preko Balkana. Srbiji se pružila šansa stoleća nadajmo se da neće biti propuštena.