I Tadić zanemario dijasporu – govor u Novom Sadu

Šta je to govorio Gospodin Tadić u Novom Sadu, da će se Srbija otvoriti svetu. Pa ona je uvek bila otvorena pogotovo tom svetu kojem on teži samo je taj svet Srbiji držao zatvorena vrata da bi ih odškrinuo po svojem ćefu kako bi ih zatvorio po svojoj volji.
Tu uzvikuje Tadić, i Kosovo i Evropa kao da nije razumeo što je i naj nepismeniji čovek već odavno shvatio, da Srbiju neće Evropa ako ne da Kosovo. Pa zar nisu to glasno i jasno deklamovali naj viši zvaničnici Evrope!? Kako da vodi našu Srbiju čovek koji nemože ili možda neće da svati tako jednostavnu poruku. Šta treba da nam ta Evropa još učini kako bi shvatili da nam nije mesto u takvoj Evropi koja nam je nedužan narod bombardovala uranskom municijom nazivajući taj zločin kolateralnom štetom. Posledice koje su unapred predvidljive nisu neizbežne niti slučajne a stime nisu ni koletarne. Kad će više shvatiti da taj civilizovani svet nije niti civilizovaniji od drugih niti perspektiva za bilo koga a naj manje za Srbiju. Danas duvaju vetrovi iz drugog pravca. Amerika kojoj on hrli već je odavno prešla svoj zenit. Puna duga kojeg nezna da se otrese-možda bi joj jedan gradjanski rat evropskih razmera pomogao da ponovo daje kredite, vir njenog dosadšnjeg života je na uviru. Nova životna snaga svetskih razmera je Rusija. To je shvatila i Nemačka pa je poslala svog ministra za Moskvu da podpise ugovor o saradnji po pitanju eksploatacije gasa. Dolazi vrema gde će celokupna Evropa moliti Rusiju za saradnju jer se Rusiji nemože više ništa silom uzimati. Mnogi su to shvatili samo izgleda da to nije Tadić jer kako je inače za tumačiti da nije Rusiju tako reći niti jednom rečju spomenuo. Isto tako nije ni dijasporu, po celom svetu u rasejanju, ni sa jednom rčju spomenio. Izgleda da je težina glasova dijaspore sitna, mala, zanemarujuća i ako je naj pogodniji instrument za upoznavanje našom istinom širom sveta svetsku javnost. Da bi bio pravedan moram napomenuti da ni Koštunica a ni Nikolić nisu po tom pitanju bili bolji!

Dušan Nonković