Zašto ginuti kad se može sve diplomatski u zajednici sa dijasporom rešiti

Dusan Nonkovic (dusan.nonkovic@gmx.de), 11.12.2007, 19:11
Argument zapada je baš devedeset procenata albanskog življa i sve drugo ih neinteresuje pa prema tome treba na argument sa njhovim argumentom odgovoriti samo tu njihovu lažnu polu rečenicu do kraja verodostojno završiti sa argumentom da su tih devedeset procenata proterali 40% nealbanaca pa neka oni onda stoje pred svetskom javnosti moralno razgolićeni jer od kad je moralno za teror i progon nagradjivati državom. Pogledaj njihov red voznje i njihov tim za secesiju Kosova u, dijaspora.wordpress.com/ pa ćeš videti na osnovu čega će priznati Kosovo. Oni su pripremili svoju javnost svojim argumentom navodnog legimiteta 90% a na nama je da je opovrgnemo-ništa lakše od toga samo treba hteti! Zašto ginuti kad se može to sve bez pola muke diplomatskim putem rešiti.

Kako zapad deli Kosovo a kako naša vlada to dopušta!?

 
Politika Online Дан „Д”
Како запад дели Косово
Dusan Nonkovic (dusan.nonkovic@gmx.de), 11.12.2007, 17:59
Ovaj Kosovski problem je sasvim jednostavno za rešiti SAMO TREBA HTETI. Ja tu neznam ko koga sabotira pa kobojage nemože. Celokupna zavrzlama o secesiji Kosova bazira na jednoj jedinoj polurečenici; u Kosovu zivi 90 procenata albanskog življa pa je navodno sasvim razumljivo da dobiju svoju drzavu a niko se netrudi da se ta rečenica do kraja iznese u svetsku javnost. Ta rečenica, do kraja izrečena misao treba ovako da glasi; U Kosovu živi 90% albanskog življa zahvaljujuci činjenici da su ti 90% albanskog življa proterali 40% nealbanskog stanovništva i da iz moralnih razloga ne zaslužuju drzavu a oni koji i pored toga to podržavaju moraju biti na čisto da im njihovi biraci, drzavljani drzava koje predstavljaju, za tako nesto nebi nikada dale mandat. Tu istinu treba zapakovati u notu i poslati svim vladama sveta pa da se neki vazali nebi o toj istini oglušili treba i sve stranke dotičnih zemalja informisati pa uz to i medije u tim zemljama obavestiti. U toj borbi za istinu mogla bi dijaspora biti od posebne pomoći. Pošto se u toj borbi za istinu ništa ne preduzima, niti se upućuju note preko diplomatskih predstavništava niti se obraća dijaspori, dobija se utisak da se radi o podmukloj izdaji kako Kosova tako i  u celosti svojeg naroda.