Komentar – Politika Online – Jeremić ponovo zaobišao dijasporu

Dušan Nonković (dusan.nonkovic@gmx.de), 07.12.2007, 19:41
Kakva lakrdija! Ako se trebao nekom obraditi da se spase Kosovo onda je to trebao u prvom redu da se obrati narodu u dijaspori, rasejanom po svim državama sveta koji bi mogao da protestuje kod vlada u tim zemljama NATA. Nemačke Televizijske stanice nisu danas niti sa jednom rečju objavile da se Jeremić obratio UN, naprotiv, niti jedne reči o rezoluciji 1244, a kao udarnu vest se najaviljivalo da i dalje ostaje NATO u Kosovu. Posebno se naglašavalo to da na Kosovu živi devedeset posto albanskog življa nepominjući ni jednom rečju da su ti agresivni albanci proterali četrdeset procenata ne albanskog stanovništva i da se od tih proterani niko nesme da vrati zbog agresivnih albanaca. Zar im treba povrh toga dati kao nagradu sobstvenu državu. Postavlja se pitanje; koliko su oni naši odgovorni ministri, koji trče za obečanjima onih koji ni u snu nemisle niti nameravaju da ono što obećaju, podpišu  i da održe, naivni i koliko to dosadašnje ponašanje graniči na ivici maloumlja. Spremni su sve da izliferuju, od Miloševića do Mladića za šačicu lažnih obećanja a da im taj lažni Apostol i zastupnik tobožnjeg medjunarodnog prava ne pokaže svojim primerom kako se rezolucija 1244 poštuje. Vode srpski narod ali kuda? – u prazna obećanja ulaska u Evropu!? Ako tamo, kakva je to ta Evropa!? Ko još nije shvatio da Ameriku od dugova može još jedino spasiti Gradjanski rat neslućenih dimenzija u Evropi, koji bi imao za posledicu neslućena razaranja u Evropi a za čiju bi se obnovu ponovo uzimali krediti od Amerike, tom nemože ništa više pomoći pa makar dao i košulju sa sebe. Ustupci se mogu samo onda činiti ako se suprotna strana pridržava dogovorenog i podpisanog ugovora.  Trebalo se raditi suksesivno, ja tebi ti meni a ne, ja sve tebi a ti meni ništa! Sve ostalo nema smisla, šteti državi i narodu i morat će kad tad pa ma gde se, lakovernici, nalazili za nanesenu štetu svojoj državi odgovarati.