MiMi-projekt ministarstva za zdravlje u Schleswig-Holsteinu

Multikulturni vodici zdravlja

MiMi-projekt je jedan projekt migranta(Migranti za Migrante) koji financira i podržava, u saradnji sa zdravstvenim osiguravanjima, ministarstvo zdravlja sa ciljem da se uklone zdravstveni deficiti po pitanju zdravlja migranatskih sugradjana. Naučno- statisticki je utvrdjeno da migranti odlaze redje po pitanju preventivnih mera na lekarske preglede nego što je to slucaj kod starosedeoca. Iz toga proizilze veci troškovi za zdravstvenu kasu a i veci rizici po zdravlje i život pacijenta. Prekasno utvrdjena bolest ima često za posledicu ne samo veći riziko po pitanju troskova osiguravajućeg zavoda već i po pacijenta završava česće tragično.

Razlozi da Migranti redje odlaze na preventivne preglede ja često neinformisanost i nepoznavanje besplatnih usluga zdravstvenog osiguranja, nepoznavanje jezika, često i pogresna sramežljivost a i totalno nepoznavanje prava i vrsta preventivnih mera koje su iz opstih socijalnih potreba bezplatne a neke i obavezne.

Seminar za obrazovanje multietnickih vodića zdravlja traje negde oko mesecipol dana. Troškovi oko skolovanja budućih vodića su apsolutno besplatni. Pravo učešća ima svaki zainteresovani migrant sa prosečnim poznavanjem nemačkog jezika.

Predavanje drže visokokvalifikovani docenti odnosno strucni specijalisti.

Po završenom seminaru polaze se ispit i dodelivanjem diplome ovog novog poziva. Zdranstveni vodić biva sa materijom upoznat i osposobljen da u sobstvenoj režiji održava predavanja odnosno da informiše migrante kako bi se postigle eficijentnije medicinske mere predostrožnosti.

Za održavanja informativnih predavanje plaća se svakom vodic i honorar ali imaće takav vodić i obavezu da održi odredjeni broj predavanja.

Koliko je to meni poznato, ovo je jedan od pilot- projekata što znaci da ta mogucnost nepostoji u svakoj nemačkoj pokrajini a još manje u svakoj komuni. Iz toga razloga bi bilo poučno i poželjno da se naši, po ovom pitanju zainteresovani gradjani obrate; ministarsvu ili zdravstvenim ustanovama ili osiguravajućim zdravstvenim ustanovama u svojim komunama.

Dušan Nonković