Promene koje sam dužan objasniti

Šta se to promenulo po pitanjima prezentacije Glasa Dijaspore!?

 

Posto vidim, u statistici Glasa Dijaspore (ovog bloga), da postoji podobar broj zainteresovanih čitalaca, smatram da sam dužan da objasnim neke promene.

Pošto smo ovaj blog, Gospodin Tihomir Popovic i ja, osnovalo sa ciljem da u prvom redu nadjemo odgovor na pitanje; dali su nam uopšte jedne ovakve novine potrebne koje bi se u prvom redu bavile dijaspori specifičnim pitanjima. Iz toga proizilazi, sasvim logično, da se ovde radi o provizoriju koji bi trebao da nam pomogne kako bi doneli pravilnu odluku po pitanju sledećeg koraka, naime osnivanja kvalitetnih novina pod čijim krovom bi se skupila garda prvoklasnih novinara koja bi u svojoj režiji a u interesu nas sviju u rasejanju,  vodili taj list. Taj list bi radio po pitanjima od opšteg društvenog interesa na osnovu honorara kojeg bi po svojoj sposobnosti trebali sami sebi da zarade.

 Ovom prilikom osećam potrebu da se posebno zahvalim Gospodinu Tihomiru Popovicu koji je uložio puno truda i umešnosti koko bi pokrenuli ovaj projekt.  Pošto Gospodin Popović nije u stanju da produzi zajednički poso, smatrao sam za potrebnim da se ovaj projekt odrzi pa sam preuzeo i njegov deo psla na sebe.                                             

Druga promena je  da nema više logotipova. Mišljenja sam da bi trebalo iz razloga izvesne neutralnosti da ih se, barem za sada, odreknemo. Kao što rekoh da se radi o provizornosti pa prema tome i celokupni kvalitet odgovara toj situaciji. Ovo je samo jedan pokušaj da pružim novinarima, kako u Srbiji tako i izvan nje, neku priliku da stave sami nesto na noge što bi bilo od zadovoljavajućeg kvaliteta a i u interesu dijaspore a na kraju i u interesu svoje lične materijalne egsistencije aktera.  Ko je zainteresovan za ovaj projekt može slobodno da mi se po tom pitanju obrati na moju internet adresu. Nezaboravite; svako je kovač svoje sreće a sreća je uz vredne i spremne za poneki eksperiment.

Dušan Nonković