Saopštenje redakcije!

Sve što živi je neminovno podređeno promenama pa tako i naš Glas Dijaspore.

Pošto se nalazimo na samom početku, u fazi odredjivanja pravca, pronalaženja što efikasnijih metoda medjusobnih suraddjivanja sa ciljem da omogućimo komunikaciju na sto siroj i stabilnijoj bazi, molim Vas za Vasu aktivnu podrsku kao i za razumevanje ukoliko dodje do  radikalnih promena! Cilj ostaje isti, naime, priblizavanje i ujedinjavanje naseg naroda u jedinstvenu svetsku krovnu organizaciju pod čijim bi krovom bilo mesta za svakog dobronamernog čoveka. Trebalo bi sve da učinimo kako bi ova naša skromna zalaganja doprinela da se  za sledeće Vidovdanske Dane sazove  sabor na kojim bi se stvorili temelji  svetske krovne organizacije srba! U tom smislu će biti ponovo postavljena, nesto izmenjena, anketa  za osnivanje krovne organizacije.  Iz tih razloga Vas molim da prosledite Glas Dijaspore Vašim prijateljima.  ; dijaspora.wordpress.com/

Dusan Nonkovic